Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người10

5 224 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 15:14

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP - TẬP LÀM VĂN (T 38) LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (DỰNG ĐOẠN KẾT BÀI) I Mục tiêu: - Nhận biết kiểu kết (mở rộng không mở rộng) qua đoạn kết - Viết đoạn kết cho văn tả người theo kiểu - Giáo dục học sinh lòng yêu quý người xung quanh say mê sáng tạo II Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ viết sẵn cách kết bài: kết tự nhiên kết mở rộng + Phương pháp: Đàm thoại Thực hành Thi đua + HS: SGK III Các hoạt động: HĐ GIÁO VIÊN CBLL 1.Ổn định:1’ - 2.KTBC: 4’ - Giáo viên chấm 3, học sinh làm đoạn mở tả người mà em yêu thích, có tình cảm - Giáo viên nhận xét Bài mới: HỌC SINH - Hát Luyện tập dựng đoạn kết văn - Cả lớp nhận xét 28’ a.GTB:2’ tả người Tiết học hôm em b.THB: luyện tập dựng đoạn kết - Có cách kết bài? - Đó cách nào? - Giáo viên theo bảng phụ viết sẵn cách kết - Ôn tập đoạn MB Bài 1: 8’ - Yêu cầu học sinh đọc đề - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét, khác cách kết SGK - Trong đoạn kết kết kết tự nhiên? - Kết kết mở rộng - cách kết - Kết tự nhiên kết mở rộng - học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm, suy nghĩ trả lời câu hỏi - Học sinh phát biểu ý kiến + đoạn a: kết theo kiểu tự nhiên, ngắn gọn, tiếp nối lời tả bà, nhấn mạnh tình cảm với người tả - Giáo viên nhận xét, chốt lại ý + Đoạn b: kết theo kiểu mở rộng, sau tả bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân xã hội - Yêu cầu học sinh đọc lại đề tập làm văn tập tiết - học sinh đọc yêu cầu tập - học sinh tiếp nối “luyện tập dựng đoạn mở đọc đề Bài 2:20’ văn tả người” - Giáo viên giúp học sinh hiều yêu cầu đề - Mỗi em chọn cho đề - Tả người thân gia đình - Tả bạn lớp - Tả nghệ sĩ em thích tả người đề - Học sinh tiếp nối đọc đề chọn tả cho? - Yêu cầu em sau chọn đề - Cả lớp đọc thầm lại suy nghĩ tài, viết kết bài, viết kết làm việc cá nhân theo kiểu tự nhiên kết - Nhiều học sinh nối kiểu mở rộng đọc kết làm - Giáo viên nhận xét, sửa chữa - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Giáo viên nhắc lại yêu cầu đề gợi ý cho học sinh - học sinh đọc yêu cầu đề bài, - Các em tự nghĩ đề lớp đọc thầm văn tả người (không trùng với đề em chọn BT2)? - Học sinh suy nghĩ cá nhân nêu đề em suy nghĩ + Tả công an giao thông làm việc ngã tư đường phố - Tả bác thợ sơn làm việc - Tả người gánh hàng rong thường đến bán khu phố em - Các em viết đoạn kết thích - Học sinh làm giấy hợp với đề em chọn theo xong dán lên bảng lớp cách tự nhiên mở rộng? trình bày làm - Giáo viên phát giấy cho 3, - VD: Em yêu quý công an học sinh làm giao thông, trông thật vừa oai nghiêm, vừa dịu dàng, tỉ mỉ Đường phố nhờ có mà trật tự an toàn, góp phần làm nên vẻ đẹp văn minh đất nước - Cả lớp nhận xét, bình chọn người viết kết hay - Phân tích hay - ***Giáo viên nhận xét, đánh - Lớp nhận xét giá cao đoạn kết hay - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm - Yêu cầu học sinh nhà hoàn chỉnh kết viết vào - Chuẩn bị: “Ôn tập” 4.Củng cố 3’ - Nhận xét tiết học 5.Dặn dò: 2’ .. .Luyện tập dựng đoạn kết văn - Cả lớp nhận xét 28’ a.GTB:2’ tả người Tiết học hôm em b.THB: luyện tập dựng đoạn kết - Có cách kết bài? - Đó cách nào? - Giáo viên theo bảng... tập dựng đoạn mở đọc đề Bài 2:20’ văn tả người” - Giáo viên giúp học sinh hiều yêu cầu đề - Mỗi em chọn cho đề - Tả người thân gia đình - Tả bạn lớp - Tả nghệ sĩ em thích tả người đề - Học sinh... sau tả bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân xã hội - Yêu cầu học sinh đọc lại đề tập làm văn tập tiết - học sinh đọc yêu cầu tập - học sinh tiếp nối luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người10 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người10 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn