Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người7

3 184 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 15:13

Giáo án tiếng việt lớp - Tập làm văn T38: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (Dựng đoạn kết bài) I Mục đích yêu cầu - HS nhận biết hai kiểu kết (mở rộng không mở rộng) qua hai đoạn kết SGK (BT1) - Viết hai đoạn kết theo yêu cầu BT2 * Mục tiêu riêng: HSHN nhận biết hai kiểu kết II Đồ dùng dạy học - Bút tờ giấy khổ to để HS làm tập III Các hoạt động dạy- học 1, Kiểm tra cũ - HS nhắc lại kiến thức học hai kiểu mở văn tả người - HS đọc đoạn mở viết tiết - GV nhận xét, cho điểm trước 2, Bài 2.1, Giới thiệu 2.2, Hướng dẫn HS luyện tập Bài 1: - Yêu cầu h/s nêu khác - HS đọc nội dung tập - HS đọc lại bài, suy nghĩ trả lời câu hỏi hai kiểu kết tập - HS tiếp nối phát biểu - GV nhận xét kết luận: + Đoạn KB a kết theo kiểu không mở rộng: tiếp nối lời tả bà, nhấn mạnh tình cảm với người tả + Đoạn KB b: kết theo kiểu mở rộng: sau tả bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân xã hội Bài 2: - HS đọc yêu cầu đọc lại - GV HD hiểu yêu cầu bài: bốn đề văn tập tiết trước (tr12) + Chọn đề văn để viết đoạn mở - HS tiếp nối giới thiệu đề mà + Suy nghĩ để hình thành ý cho đoạn mở em chọn + Viết hai đoạn mở cho đề chọn - HS đọc bài, suy nghĩ làm - Gv theo dõi giúp đỡ HS - Một số HS trình bày viết 3, Củng cố, dặn dò - Cả lớp nhận xét, góp ý - Gv hệ thống nội dung - Dặn HS học bài, chuẩn bị sau ... kết tập - HS tiếp nối phát biểu - GV nhận xét kết luận: + Đoạn KB a kết theo kiểu không mở rộng: tiếp nối lời tả bà, nhấn mạnh tình cảm với người tả + Đoạn KB b: kết theo kiểu mở rộng: sau tả. .. lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân xã hội Bài 2: - HS đọc yêu cầu đọc lại - GV HD hiểu yêu cầu bài: bốn đề văn tập tiết trước (tr12) + Chọn đề văn để viết đoạn mở - HS tiếp... cho đề chọn - HS đọc bài, suy nghĩ làm - Gv theo dõi giúp đỡ HS - Một số HS trình bày viết 3, Củng cố, dặn dò - Cả lớp nhận xét, góp ý - Gv hệ thống nội dung - Dặn HS học bài, chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người7 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người7 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn