Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người6

4 267 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 15:13

Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn Thứ ngày tháng năm 2009 Tiết 38 : TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI ( Dựng đoạn kết ) I Mục tiêu: - Nhận biết hai kiểu kết ( mở rộng không mở rộng) qua hai đoạn kết SGK ( BT1) - Viết hai đoạn kết theo yêu cầu BT2 II Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ viết sẵn cách kết bài: kết tự nhiên kết mở rộng + HS: SGK III Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1’ Khởi động: 4’ Bài cũ: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) - Giáo viên chấm 3, học sinh làm đoạn mở tả người mà em yêu thích, có tình cảm HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn - Giáo viên nhận xét Giới thiệu mới: Luyện tập tả 1’ người (Dựng đoạn kết bài) Có cách kết bài? - Đó cách nào? - cách kết - Kết mở rộng kết không mở - Giáo viên theo bảng phụ viết sẵn rộng cách kết Phát triển hoạt động: Hoạt động lớp  Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập 33’ 8’ đoạn MB Phương pháp: Đàm thoại • Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề - học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm, suy nghĩ trả lời câu hỏi - Học sinh phát biểu ý kiến - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét, khác cách kết SGK - Trong đoạn kết kết kết tự nhiên? - Kết kết mở rộng - Giáo viên nhận xét, chốt lại ý Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập Phương pháp: Thực hành • Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc lại đề 20’ tập làm văn tập tiết “luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)” - Giáo viên giúp học sinh hiều yêu cầu đề - Mỗi em chọn cho đề tả người đề cho? - Yêu cầu em sau chọn đề tài, Hoạt động cá nhân, nhóm nhỏ - học sinh đọc yêu cầu tập - học sinh tiếp nối đọc đề - Tả người thân gia đình - Tả bạn lớp - Tả nghệ sĩ em thích - Học sinh tiếp nối đọc đề chọn tả viết kết bài, viết kết theo - Cả lớp đọc thầm lại suy nghĩ làm việc kiểu mở rộng kết theo kiểu cá nhân không mở rộng - Nhiều học sinh nối tiếp đọc kết - Giáo viên nhận xét, sửa chữa làm - Giáo viên nhắc lại yêu cầu đề - Cả lớp nhận xét, bổ sung gợi ý cho học sinh - Các em tự nghĩ đề văn tả người (không trùng với đề em chọn BT2)? - Các em viết đoạn kết thích Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn hợp với đề em chọn theo cách tự nhiên mở rộng? - Giáo viên phát giấy cho 3, học sinh làm - Giáo viên nhận xét, đánh giá cao đoạn kết hay  Hoạt động 3: Củng cố 5’ Phương pháp: Thi đua - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm Hoạt động lớp - Bình chọn kết hay Tổng kết - dặn dò: 1’ - Phân tích hay - Yêu cầu học sinh nhà hoàn - Lớp nhận xét chỉnh kết viết vào - Chuẩn bị: “Ôn tập” Nhận xét tiết học .. .Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn - Giáo viên nhận xét Giới thiệu mới: Luyện tập tả 1’ người (Dựng đoạn kết bài) Có cách kết bài? - Đó cách nào? - cách kết - Kết mở rộng kết không mở - Giáo. .. - Giáo viên nhận xét, chốt lại ý Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập Phương pháp: Thực hành • Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc lại đề 20’ tập làm văn tập. .. em viết đoạn kết thích Giáo án tiếng việt lớp Tập làm văn hợp với đề em chọn theo cách tự nhiên mở rộng? - Giáo viên phát giấy cho 3, học sinh làm - Giáo viên nhận xét, đánh giá cao đoạn kết hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người6 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người6 , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn