Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người

2 171 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 15:12

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN: TCT 38: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I.Mục tiêu : - Nhận biết hai kiểu kết qua đoạn kết SGK (BT1) - Viết đoạn kết mở rộng không mở rộng theo tập sách giáo khoa (BT2 ) II Chuẩn bị : - Bảng phụ viết kiểu kết - Bút vài tờ giấy khổ to để HS làm 2,3 III.Các hoạt động dạy học chủ yếu : Bài cũ: Bài mới: 5’ - 2HS đọc đoạn mở bàỉ tiết trước 28’ a/ Giới thiệu bài: b/ HDHS luyện tập: Bài 1: - 1HS đọc nội dung BT1 - Gv treo bảng phụ viết kiểu kết - Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, suy nghĩ trả lời câu hỏi - HS tiếp nối phát biểu, khác kết a & b - GV nhận xét,rút kết luận: *a/ Kết theo kiểu không mở rộng: tiếp nối lời tả bà,nhấn mạnh tình cảm với người tả *b/Kết theo kiểu mở rộng: Sau tả bác nông dân,nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân đ/v xã hội Bài : - 2HS đọc yêu cầu BT đọc lại đề văn tiết trước - 5HS nói tên đề mà em chọn - Phát bút xạ giấy cho 2HS - HS viết đoạn kết - Nhiều HS tiếp nối đọc đoạn viết.Mỗi em nói rõ đoạn kết theo kiểu mở rộng or không mở rộng -GV mời HS làm lên giấy trình bày kết quả.Cả lớp GV phân tích,nhận xét đoạn viết - Lớp nhận xét 3.Củng cố,dặn dò: 2’ -Nhắc lại kiến thức kiểu kết - GV nhận xét tiết học ... rộng: tiếp nối lời tả bà,nhấn mạnh tình cảm với người tả *b/Kết theo kiểu mở rộng: Sau tả bác nông dân,nói lên tình cảm với bác, bình luận vai trò người nông dân đ/v xã hội Bài : - 2HS đọc yêu... bình luận vai trò người nông dân đ/v xã hội Bài : - 2HS đọc yêu cầu BT đọc lại đề văn tiết trước - 5HS nói tên đề mà em chọn - Phát bút xạ giấy cho 2HS - HS viết đoạn kết - Nhiều HS tiếp nối đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người , Giáo án tiếng việt 5 tuần 19 bài luyện tập tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn