Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hạnh phúc

3 499 5
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 18:10

... giải nghĩa số từ - Gv khuyến khích hs sử dụng từ điển ; nhắc em ý : tìm từ ngữ chứa tiếng phúc với nghĩa điều may mắn, tốt lành +Lời giải : -Phúc ấm (phúc đức tổ tiên để lại) -Phúc bất trùng... đình có hạnh phúc 3- Củng cố , dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt -Nhắc lại nội dung cần ghi - Nhắc hs nhớ từ đồng nghĩa, trái nghĩa với nhớ hạnh phúc, từ ngữ chứa tiếng phúc -... TaiLieu.VN Page Phúc lộc : gia đình yên ấm, tiền dồi -Phúc phận (phần may mắn hưởng số phận) -Phúc thần (cứu tinh) -Phúc trạch (phúc đức tổ tiên để lại) -Vô phúc : không hưởng may mắn Bài tập : Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hạnh phúc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hạnh phúc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ hạnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn