Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc

2 525 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 18:09

...H 5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -NX tiết học , khen HS kể chuyện hay Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe,đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn