Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài kể chuyện pa xto và em bé

3 505 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:49

... tên nhân vật * Gv kể lần 2, vừa kể vừa vào tranh minh - Quan sát ảnh họa phóng to - Nghe kể chuyện quan sát * Gv kể lần tranh - Nghe kể chuyện quan sát tranh 3- Hướng dẫn hs kể chuyện -Hs đọc... hs kể đoạn câu chuyện theo nhóm 2, trao đổi ý nghĩa câu chuyện Theo dâi, gióp ®ì HS nhãm B - Nhóm đôi kể cho nghe b) Thi KC trước lớp tõng lît theo nhãm ®èi tîng(A, B, ) -Hs nối tiếp thi kể đoạn...nói chết thê thảm đến gần với cậu bé Giô-dép, nỗi xúc động Lu-i Pa-xtơ nghĩ đến chết cậu ; tâm trạng lo lắng, day dứt, hồi hộp Pa-xtơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài kể chuyện pa xto và em bé , Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài kể chuyện pa xto và em bé , Giáo án tiếng việt 5 tuần 14 bài kể chuyện pa xto và em bé

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn