Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

3 341 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:34

... xếp từ theo hình thức trò trình bày kết chơi - Gv phát bút giấy khổ to 2-3 nhóm -Lời giải : * Hành động bảo vệ môi trường - trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi trọc *Hành động phá hoại môi trường. .. rừng, đánh cá mìn, xả rác bừa bãi, đốt nương, săn bắn thú rừng, đánh cá điện, buôn bán thú vật hoang dã Nhận xét, Kl làm đúng, tuyên dương Bài tập : Đọc yêu cầu -Hs đọc yêu cầu BT : em chọn cụm từ. .. nguyên sinh, lồi lưỡng cư, rừng đoạn văn thường xanh, rừng bán thường xanh), - Chú ý số liệu thống kê nhận xét lớp đọc thầm lồi động vật (55 lồi có vú, 300 lồi chim, 40 lồi bò sát ), thực vật (thảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn