Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

3 509 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:20

...- Gv gạch cụm từ nghe, đọc bảo vệ môi trường đề - Yêu cầu đọc phần gợi ý -3 HS nối tiếp hau đọc gợi ý 1,2,3 HS đọc thành tiếng đoạn văn tập tiết LTVC tuần 12 để nắm yếu tố bảo vệ môi... ý + Hãy giới thiệu tên câu chuyện em chọn kể ? Đó chuyện ? Em đọc truyện sách báo ? Hoặc em nghe thấy truyện đâu ? b) Thực hành kể chuyện nhóm, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Gợi ý cho HS cách... thi kể, HS khác lắng nghe bạn nội dung, ý nghĩa để hỏi lại bạn tình tiết nội dung, ý nghiõa câu chuyện câu chuyện - Nhận xét bạn có câu chuyện hay nhất, bạn - Cả lớp bình chọn câu chuyện hay kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài kể chuyện kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn