Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường

3 940 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 01:00

.. .vệ , Điều )… - Đọc cho HS viết - Đọc lại toàn tả lượt - Hs viết -HS soát lại bài, tự phát lỗi sửa lỗi d) Chấm chữa : -Từng cặp HS đổi soát lỗi cho tự đối chiếu SGK để chữa chữ viết. .. 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS nối tiếp đọc nội dung -Tổ chức cho nhóm tìm từ láy có âm đầu n -2 nhóm thi tìm từ theo yêu cầu từ gợi tả âm có âm cuối ng... 4- Củng cố , dặn dò: - Nhận xét tiết học, biểu dương HS tốt - Nghe - Dặn HS ghi nhớ cách viết tả từ - Nghe, ghi nhớ để ứng dụng ngữ luyện tập lớp - Chuẩn bị : Mùa thảo TaiLieu.VN - HS Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường , Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài chính tả nghe, viết luật bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn