Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên

2 292 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:48

... Nhận xét, KL làm : +Những từ ngữ thể so sánh : xanh mặt nước mệt mỏi ao - HS đọc lại +Những từ ngữ thể nhân hố : rửa mặt sau mưa / dịu dàng / buồn bã / trầm ngâm nhớ tiếng hót bầy chim sơn ca... sát mặt đất / cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én bụi hay nơi +Những từ ngữ khác : nóng cháy lên tia sáng lửa / cao Bài : Đọc yêu cầu - HS tự làm theo gợi ý - Trình bày - HS nhận xét chung... HS viêt đoạn văn chưa đạt nhà viết lại để thầy cô kiểm tra tiết tới - HS - Chuẩn bị sau : Đại từ TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên , Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài luyện từ và câu mở rộng vốn từ thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn