Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

3 248 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:40

... cụ thể cho cảnh định - HS làm vào bảng phụ, HS tả khác làm vào - Yêu cầu HS làm vào bảng phụ trình bày - HS làm vào bảng phụ trình bày HS khác nhận xét, - Nhận xét, chốt dàn ý miêu tả cảnh đẹp... tiếp nêu Lưu ý : Nếu muốn xây dựng dàn ý tả phần cảnh, tham khảo tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa Nếu muốn xây dựng - Nghe để tham khảo dàn ý tả biến đổi cảnh theo thời gian, tham khảo Hồng hôn... thành đoạn văn * Mỗi đoạn có câu mở đầu nêu ý bao trùm đoạn Các câu đoạn làm bật ý * Đoạn văn phải có hình ảnh Chú ý áp dụng biện pháp so sánh, nhân hóa cho hình ảnh thêm sinh động * Đoạn văn cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn