Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh

3 407 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:40

... * Gọi HS đọc bài, ý sửa lỗi phát âm, ngắt - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giọng cho HS thầm - Luyện đọc từ phát âm sai - HS đọc * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ mục - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giải... thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ lại - HS nối tiếp đọc, lớp đọc mục giải thầm * Luyện đọc theo cặp - Nhóm đôi luyện đọc lần * Gọi HS đọc lại tồn - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * GV đọc mẫu tồn... c) Hướng dẫn đọc diễn cảm - Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn Treo bảng - Đọc thầm đoạn văn phụ (ghi đoạn 3) - GV đọc mẫu - Luyện đọc theo cặp - Nghe, phát giọng đọc, từ nhấn giọng - Thi đọc diễn cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn