Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh

3 291 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:40

... Thế kết KMR, kết người viết với cảnh tả KBMR : MR ? Nói đến tình cảm người viết với Các em thực hành kiểu tập cảnh tả Nói thêm việc làm nhằm tô đẹp thêm cho cảnh Bài 3: Đọc yêu cầu - HS đọc, lớp... theo nhóm - Chữa - Nhóm 4, đọc thầm đoạn văn, nêu nhận xét cách kết bài, ghi nhận xét vào phiếu -1 nhóm làm phiếu lớn dán lên bảng trình bày - Nhận xét chốt làm đúng, yêu cầu HS nhắc lại nội dung... kiểu mở gián tiếp - Nghe + Em thấy kiểu mở hay - HS nêu Bài : Đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc yêu cầu + Bài tập yêu cầu ? - HS nêu GV gạch chân từ trọng tâm HS nêu -Yêu cầu thảo luận, làm theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu tập làm văn luyện từ tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn