Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa

3 288 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:39

... HS - Đánh số thứ tự từ xuân sau yêu cầu HS nhóm nối tiếp phát biểu giải nghĩa từ nghĩa từ xuân Đáp án : Câu a : Từ xuân thứ mùa bốn mùa Từ xuân thứ có nghĩa tươi đẹp Câu b : Từ xuân có nghĩa. .. HS đọc đọc câu đặt, HS khác nhận xét, bổ sung 3- Củng cố , dặn dò: + Em có nhận xét từ đồng âm từ nhiều - HS nối tiếp nêu nghĩa ? Chốt : Từ nhiều nghĩa có nghĩa gốc nhiều nghĩa chuyển Nghĩa chuyển... nghĩa có nghĩa gốc nhiều nghĩa chuyển Nghĩa chuyển thường suy từ nghĩa gốc Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với Từ đồng âm từ giống hồn tồn âm khác hẳn Học xong này, HS biết: TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nghiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn