Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh

3 348 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:39

... viết bảng c Viết tả :Đọc để HS nghe- viết - Đọc chậm lại tả - Viết tả d Chấm : - Dò bài, sốt lỗi - Chấm 10 - Nộp - Nêu nhận xét chung - Nghe nhận xét 3- Hướng dẫn làm BT tả : Bài : Đọc nội dung... tiếng có âm đệm - HS nêu âm cuối, nguyên âm đôi iê viết ya Tiếng - Nghe, ghi nhớ để ứng Việt có từ chứa tiếng ya, từ từ dụng mượn, tất dấu : khuya, pơluya, xanh- tuya, phéc-mơ-tuya 2-Trong tiếng. .. chứa tiếng đọc yêu cầu yê ya - Thực theo yêu cầu + Hãy đọc tiếng vừa tìm ? Ghi : khuya, truyền thuyết, xuyên, yên - Nối tiếp nêu + Em có nhận xét cách đánh dấu - HS viết tiếng có chứa tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài chính tả nghe,viết kì diệu rừng xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn