Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

5 406 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

... văn, miêu tả đặc điểm phận cảnh - GV nói thêm: Đoạn văn thuộc phần thân Trong văn tả cảnh phần thân có nhiều đoạn văn đoạn miêu tả đặc điểm hay phận cảnh Các em lựa chọn đặc điểm phận cảnh để viết...2 Hướng dẫn HS luyện tập - GV đưa đề viết sẵn bảng - Một HS đọc đề Cả lớp theo dõi phụ, yêu cầu HS đọc đề đề bảng phụ - Bài tập yêu cầu làm gì? - Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước dựa... thành đoạn văn + Gọi HS đến hai HS nêu đối tượng + Một đến hai HS nêu đối tượng miêu miêu tả đoạn văn mà em định tả đoạn văn mà em định viết viết Chẳng hạn: HS 1: Bài văn em viết cảnh đẹp hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn