Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà

3 529 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

...a)Luyện đọc * Gọi HS đọc - HS đọc, lớp đọc thầm - Hướng dẫn chia đoạn (3 đoạn, đoạn khổ thơ) - Đánh dấu đoạn * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS đọc - HS đọc nối tiếp, lớp đọc tiếng khó đọc thầm... tiếng khó đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó lại thầm... trường sông Đà ? + Tìm hình ảnh đẹp thơ thể gắn bó người với thiên nhiên đêm trăng sông Đà + Những câu thơ sử dụng biện pháp nhân hoá ? - Giải thích hình ảnh Biển nằm bỡ ngỡ cao nguyên c) Đọc diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn