Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu từ nhiều nghĩa

2 256 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

...HĐ3: Luyện tập thực hành Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK Bài 1: …… Thảo luận nhóm Gọi đại diện nhóm nêu kết HS thảo luận đáp án: +đôi mắt Bài 2: +đau chân HS làm việc cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu từ nhiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu từ nhiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn