Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương

3 303 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

... khác làm vào - Nhận xét KL làm : - Nối tiếp nêu + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê ? - Nhận xét KL quy tắc đánh dấu tiếng TaiLieu.VN - HS nhắc lại Page chứa nguyên âm đôi ia,... xét, tuyên dương 4- Củng cố , dặn dò : -Nhắc lại quy tắc đánh dấu + Hãy nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh tiếng chứa nguyên âm đôi ia , iê tiếng chứa nguyên âm đôi ia, iê? - Nghe - Nhận xét tiết... chỗ trống - Nhận xét tuyên dương nhóm thắng - Đáp án : từ cần điền: chiều, nhiều, diều - Đọc lại đoạn thơ - HS đọc, em câu lục bát, lớp đọc thầm Bài : Đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài chính tả nghe,viết dòng kinh quê hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn