Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập làm đơn

2 306 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:22

...điểm cần ý thể thức đơn - GV lớp nhận xét - Nối tiếp đọc đơn - Chấm điểm số đơn, nhận xét Củng cố dặn dò TaiLieu.VN Nhận xét tiết học Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập làm đơn , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập làm đơn , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập làm đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn