Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

4 275 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:22

... dõi đọc phần tập thầm SGK - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn a - HS thực theo yêu cầu GV, trả lời câu hỏi sau: lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung + Đoạn văn miêu tả đặc điểm + Đoạn văn miêu tả thay đổi... hình dung nắng nóng dội nơi có kênh Mặt Trời này; làm cho cảnh vật sinh động hơn, gây ấn tượng với người đọc Bài tập - Gọi HS đọc tập - Một HS đọc tập, lớp theo dõi SGK - GV kiểm tra việc chuẩn... quan sát cảnh dể lớp nghe vùng biển, dòng sông, suối hay mặt hồ - Yêu cầu HS thực tập, số - HS làm việc cá nhân để thực HS khá, giỏi giao bút giấy tập Hai đến ba HS làm bút khổ to để em làm vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập làm văn luyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn