Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít

5 475 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:22

... giải cho tên cho biết tranh vẽ gì? sĩ quan phát xít hiểu điều - Để hiểu chuyện xảy cụ già tên phát xít học Tác phẩm Sin -le tên phát xít - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng... đoạn - HS đọc thầm trả lời: Tên sĩ quan hỏi: Tên sĩ quan phát xít Đức bước Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, hô vào toa tàu làm gì? to: Hít -le muôn năm! - GV giảng giải: Bọn phát xít Đức -... tiếp nối đọc - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đoạn bài, GV ý sửa lỗi phát đọc đoạn âm, ngắt giọng cho HS (nếu có) - GV ghi bảng từ ngữ HS - HS luyện đọc tiếng GV ghi hay phát âm sai để luyện phát âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn