Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ

4 503 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

... dụng từ đồng âm ể chơi chữ Các tiếng hổ, mang từ hổ mang (chỉ tên loài rắn) đồng âm với từ hổ (con hổ) động từ mang (đưa vật từ nơi đến nơi khác) - Em hiểu dùng từ - Dùng từ đồng âm để chơi chữ. .. sệt Tiếng thứ từ xưng hô, tiếng thứ hai đổ nước vào để làm cho tan d) Từ đá có lúc động từ (hành động đưa chân nhanh làm tổn thương đối phương), có lúc danh từ - vật rắn - đá Nhờ dùng từ đồng âm, ... lại : Dùng từ đồng âm để chơi - HS lắng nghe chữ thơ văn lời nói hàng ngày rạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho người nghe Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to toàn bài,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài luyện từ và câu dùng từ đồng âm để chơi chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn