Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con

4 367 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

... thuộc lòng khổ - Hai HS đọc thuộc lòng thành tiếng Cả Ê -mi- li, lớp đọc thầm theo - GV hỏi: Chú Mo-ri-xơn có hành động tự - Bằng hành động tự thiêu mình, thiêu để làm gì? Mo-ri-xơn muốn nhân dân Mĩ,... TaiLieu.VN Page Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS tự tìm tiếng ưa, ươ - Một HS làm bảng lớp HS tìm hiểu cách ghi dấu tiếng lớp làm vào - Gọi HS nêu kết... Viết tả - GV nhắc HS tư ngồi viết - HS lắng nghe viết tả tượng tả cần lưu ý như: viết hoa danh từ riêng, chữ đầu câu, d) Soát lỗi chấm - Yêu cầu HS tự soát lỗi - HS viết xong dùng bút chì tự soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài chính tả nhớ,viết ê mi li, con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn