Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài luyện tập về từ trái nghĩa

4 609 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 17:15

... kết làm - Gọi HS nhận xét chữa bài, chốt lại lời giải - Nhận xét kết làm bạn, chữa lại kết vào làm (nếu sai) Bài tập 3: (dạy quy trình tập 2) Đáp án: Bài tập 2: Bài tập 3: a) Trần Quốc Toản tuổi... Một HS đọc toàn bài, lớp theo dõi đọc thầm - Yêu cầu HS làm theo nhóm nhỏ, nhóm - HS nhóm tra từ điển, trao đổi, cử bốn Mỗi nhóm làm ý tập GV thư kí viết nhanh lên giấy từ trái nghĩa với phát... a) Việc nhỏ nghĩa lớn b) Trẻ già đánh giặc b) áo rách khéo vá lành vụng may c) Dưới đoàn kết lòng c) Thức khuya dậy sớm d) Xa-da-cô chết hình ảnh em d) Chết sống đục sống kí ức Bài tập - Gọi HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài luyện tập về từ trái nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài luyện tập về từ trái nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 4 bài luyện tập về từ trái nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn