Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh

2 466 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 17:10

...HS thảo luận nhóm Gọi HS nêu ý kiến H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết -Ghi nhớ qui tắc đánh dấu tiếng Dấu đặt âm Gọi HS nhắc lại nhiều lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh , Giáo án tiếng việt 5 tuần 3 bài chính tả thư gửi các học sinh quy tắc đánh dấu thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn