Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài mở rộng vốn từ tổ quốc

4 382 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:46

... nhiều từ Đáp án: Bài tập 3: HS tìm nhiều từ chứa tiếng quốc tốt Song em không thiết phải nêu đủ từ liệt kê Khi chốt lại từ mà HS tìm được, GV kết hợp giải nghĩa từ nhanh - Vệ quốc (bảo vệ Tổ quốc) ,... tìm chung từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc Thư gửi học sinh Việt Nam thân yêu - HS nhận giấy, bút từ GV Các nhóm đọc bài, trao đổi, cử thư kí viết nhanh lên giấy từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc có văn... nhau, với đất đai sâu sắc (So với từ Tổ quốc từ ngữ diện tích đất hẹp nhiều) Và trường hợp đặt câu có dùng từ ngữ với nghĩa tương tự từ Tổ quốc Ví Dụ: Quê hương Việt Nam - Gọi HS nhận xét, chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài mở rộng vốn từ tổ quốc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài mở rộng vốn từ tổ quốc , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài mở rộng vốn từ tổ quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn