Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê

3 403 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:46

... tộc Việt Nam dân tộc có truyền thống văn hiến từ lâu đời Bài tập - Gọi HS đọc tập - Một HS đọc tập, lớp theo dõi SGK - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - Thống kê số HS tổ lớp theo yêu cầu: Tổng.. .tập thầm SGK - GV yêu cầu HS dựa vào bảng thống kê - HS nhìn vào bảng thống kê bài Nghìn năm văn hiến, trả lời câu hỏi tập đọc Nghìn năm văn hiến trả lời: sau: + Từ năm 10 75 đến năm... theo dõi, làm góp ý, bổ sung Lời giải, ví dụ: Tổ Tổng số HS Nữ Nam HS khá, giỏi Tổ 4 Tổ Tổ 5 Tổ Tổng số 33 17 16 23 - GV yêu cầu HS so sánh vài số liệu thống - HS nhìn bảng so sánh trả lời kê Chẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê , Giáo án tiếng việt 5 tuần 2 bài luyện tập làm báo cáo thống kê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn