Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài việt nam thân yêu

4 698 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:39

... đoạn văn - Yêu cầu HS đọc thơ - Một HS đọc to thơ - Bài thơ nói lên điều gì? - Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp đất nước Việt Nam truyền thống cần cù lao động đấu tranh bất khuất dân tộc Việt Nam b) Hướng... - Bài văn cho ta biết điều gì? - Bài văn kể buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9 /19 45) quảng Trường Ba Đình Bài tập - Gọi HS đọc toàn - Một HS đọc to toàn trước lớp - Yêu cầu HS tự làm GV dán... đối chiếu xét viết em với SGK để sửa lỗi sai Hướng dẫn HS làm tập Bài tập - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Một HS đọc to trước lớp - Yêu cầu HS làm việc theo cá nhân, sau - HS làm vào giấy nháp (hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài việt nam thân yêu , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài việt nam thân yêu , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài việt nam thân yêu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn