Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa

2 934 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2015, 16:39

... vào vở, bảng lớp (đặt câu có từ tìm tập 1) -GV mời dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức -Yêu cầu HS nhận xét bảng ( có từ vừa tìm, chủ ngữ, vị ngữ, dấu câu, cách viết hoa) Bài tập3: -GV yêu HS đọc yêu... cầu tập -Từng dãy nối tiếp trò chơi tiếp sức em đọc nhanh câu đặt với từ nghĩa vừa tìm Dãy khác nghe nhận xét -HS đọc yêu cầu tập đoạn: Cá hồi vượt thác -HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích... tập đoạn: Cá hồi vượt thác -GV phát phiếu tập cho HS, yêu cầu HS theo nhóm em, dựa vào SGK chọn từ thích hợp điền vào chỗ GV để trống -Yêu cầu HS nhận xét bảng, đối chiếu sửa sai GV yêu cầu -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 1 bài từ đồng nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn