Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK

65 378 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 14:02

Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK Chuyờn thc tp tt nghip lời nói đầu Hot ng huy ng vn l hot ng to ngun vn, mt hot ng c bn ca ngõn hng thng mi. Ngun vn chớnh l nn tng cho s phỏt trin ca ngõn hng, úng vai trũ quan trng v nh hng ti cht lng hot ng ca mi ngõn hng. Hot ng ny chớnh l c s tn ti v phỏt trin ca ngõn hng. Vỡ th, ngõn hng luụn phi quan tõm n nõng cao cht lng hot ng huy ng vn ca mỡnh. Lói sut huy ng cú tỏc ng rt nhiu n hiu qu ca hot ng huy ng vn. Mt khỏc lói sut huy ng cú tớnh quyt nh i vi vic m rng ngun vn, hay huy ng mt ngun vn mi. Vi mt chớnh sỏch lói sut huy ng hp lý ngõn hng cú th m rng hot ng huy ng vn vi chi phớ tit kim, t ú m rng hot ng kinh doanh ca ngõn hng. lm rừ hn tỏc ng ca lói sut huy ng ti hot ng huy ng vn, em xin trỡnh by bi vit : Phõn tớch nh hng ca lói sut huy ng ti hot ng huy ng vn ti NHCT HK cho chuyờn thc tp tt nghip ca mỡnh. Mong mun thụng qua bi vit ny hc hi c thờm nhiu kin thc v kinh nghim trong quỏ trỡnh thc tp. Mc dự ó cú nhiu c gng, nhng do thi gian hn hp v kinh nghim thc t cha cú nhiu, nờn chuyờn ny khụng trỏnh khi nhng thiu sút v hn ch. Em rt mong c s hng dn ca thy hng dn cựng cỏc anh, cỏc ch phũng Khỏch hng s 2 thuc NHCT HK bi vit ny c hon thin hn. Sinh viờn: Lờ Hu Thanh Lp: Toỏn Ti chớnh 44 1 Chuyờn thc tp tt nghip Em xin chõn thnh cm n ! CHNG I: lãi suất huy độnghoạt động huy động vốn của ngân hàng thơng mại A. Lói sut huy ng v cỏc vn liờn quan I . Lói sut huy ng 1. Khỏi nim 1.1. nh ngha Ngõn hng cung cp dch v vi giỏ c nht nh ,Vi t cỏch l trung gian ti chớnh, Ngõn hng phi tr giỏ cho khỏch hng v phn ln ngun tin m ngõn hng huy ng c. Lói sut: L t l (%) ca s lói trờn gc trong thi gian nht nh. Vớ d, lói sut tin gi l 12%/ nm. Nu khỏch hng gi vo ngõn hng 100 triu, vi thi hn 6 thỏng, thỡ ngõn hng s phi tr s tin lói cho khỏch khi n hn l: 100 triu * 6 thỏng *12%/12= 6 triu Lói sut huy ng: L cỏc loi lói sut ngõn hng phi tr cho ngun huy ng bao gm lói sut tin gi giao dch, lói sut tit kim v lói sut ti tr nh lói sut chit khu, lói sut cho vay. m bo thu nhp rũng, lói sut huy ng bỡnh quõn phi nh hn lói sut ti tr bỡnh quõn. Sinh viờn: Lờ Hu Thanh Lp: Toỏn Ti chớnh 44 2 Chuyờn thc tp tt nghip 1.2. Cỏc loi lói sut huy ng 1.2.1. Lói sut huy ng ngn hn v lói sut huy ng trung v di hn: Lói sut c phõn bit theo thi gian ( kỡ hn ) ca ngun tin gi. Thi hn cng di ri ro cng ln, do vy lói sut di hn thng cao hn lói sut ngn hn. 1.2.2. Lói sut huy ng c nh, th ni hoc hn hp Lói sut th ni: L lói sut thay i theo cung cu trờn th trng ( lói sut th trng ). Khi ngõn hng ỏp dng lói sut th ni, lói s tớnh theo lói trờn th trng ti thi im tớnh lói. Lói sut th ni cú th hn ri ro lói sut cho ngõn hng, tuy nhiờn, li gõy khú khn cho khỏch hng trong vic lp k hoch u t v vỡ vy cú th gõy ri ro khỏch hng. Phn ln doanh nghip v ngi g tit kim u mun chn lói sut c nh Lói sut c nh: L lói đợc nh trc trong hp ng v khụng thay i trong sut thi gian tn ti ca hp ng. Lói sut c nh giỳp cho ngõn hng v khỏch hng bit trc s lói, tuy nhiờn, cú th to ra ri ro lói sut khi lói sut th trng thay i ln. Lói sut th ni thng c ỏp dng trong quan h gia cỏc t chc tớn dng trờn th trng liờn ngõn hàng. Lói sut hn hp: L s kt hp gia lói sut th ni v lói sut c nh: c nh trong mt s ln tr v thay i sau mt s ln tr lói. Vớ d Ngõn hng T&PTVN cho vay 5 nm, thu lói 3 thỏng mt ln. Ngõn hng ỏp dng lói sut hin hnh cho nm th nht ( c nh trong 1 nm ) v s thay i lói sut trong tng nm tip theo. Lói sut hn hp thng c ỏp dng cho cỏc khon huy ng trung v di hn. 1.2.3. Lói sut huy ng trn v sn Sinh viờn: Lờ Hu Thanh Lp: Toỏn Ti chớnh 44 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lãi suất trần là mức lãi suất cao nhất. Lãi suất sàn là mức lãi suất thấp nhất. Thứ nhất, lãi suất trần và sàn có thể do ngân hàng Nhà nước đặt ra và bắt ngân hàng thương mại phải tuân thủ để hạn chế các ngân hàng cạnh tranh đẩy giá tiền gửi lên quá cao có thể gây ra khủng hoảng thanh khoản ( hoặc độc quyền hạ giá tiền gửi gây tổn hại cho người tiết kiệm ), Ngân hàng Nhà nước qui định lãi suất trần và sàn phản ánh sự can thiệp trực tiếp của ngân hàng Nhà níc vào chính sách lãi suất của ngân hàng thương mại. Thứ hai, lãi suất trần và sàn do ngân hàng thương mại đặt ra. Nếu ngân hàng đang áp dụng lãi suất thả nổi mà nhà quản lí cho rằng lãi suất có xu hướng tăng ngân hàng có thể bán hợp đồng trần tiền gửi, tức là lãi suất tiền gửi cao nhất mà ngân hàng có thể trả; nếu lãi suất có xu hướng giảm, ngân hàng bán hợp đồng sàn lãi suất cho vay tức là lãi suất cho vay cao nhất mà khách hàng có thể trả. Hợp đồng lãi suất này nhằm hạn chế rủi ro lãi suất đối với ngân hàng thương mại. Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 44 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2.4. Lãi suất thông thường và lãi suất ưu đãi Lãi suất thông thường được áp dụng cho đa số khách hàng của ngân hàng, đảm bảo cho ngân hàng trang trải chi phí và có thu nhập ròng cần thiết. Lãi suất ưu đãi có thể do Nhà nước quy định đối với những khách hàng, nghành, vùng đặc biệt như nghành cần khuyến khích, các vùng có nhiều khó khăn … Khi có chính sách ưu đãi, Nhà nước có thể có chính sách cấp bù lãi suất cho tổ chức tín dụng. Lãi suất ưu đãi do ngân hàng thương mại quy định, áp dụng cho những khách hàng lớn, có uy tín, lãi suất này thấp hơn lãi suất huy động thông thường song vẫn đảm bảo thu nhập ròng cho ngân hàng ro khách hàng không có rủi ro hoặc mức vay vốn lớn 1.2.5. Lãi suất nội tệ , ngoại tệ Lãi suất áp dụng cho nội tệ và ngoại tệ do các loại tiền khác nhau thường có cung cầu và mức độ rủi ro khác nhau. Tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, ngoại tệ mạnh ( đô la Mỹ ) được sử dụng trong thanh toán trong nươc và quốc tế. Do tâm lý của người tiết kiệm và do tính ổn định của ngoại tệ so với nội tệ, số tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có xu hướng gia tăng trong khi người vay lại e ngại vay ngoại tệ. Vì vậy, nhiều ngân hàng áp dụng phân biệt lãi suất nội tệ và ngoại tệ theo hướng lãi suất của ngoại tệ thấp hơn nội tệ. 2 . Cơ chế lãi suất 2.1. Cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ chế điÒu hành lãi suất của NHNN chi phối cơ chế quản lí lãi suất nói chung và lãi suất huy động của các NHTM . Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 44 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN ngày 30/05/2002 của Thống đốc NHNN VN đã xoá bỏ cơ chế điêù hành lãi suất cơ bản, chuyển sang cơ chế lãi suất thoả thuận, mà theo đó, việc kiểm soát lãi suất thị trường bằng công cụ hành chính đã chấm dứt, công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng để tác động và kiểm soát lãi suất thị trường biến động theo chiều hướng phù hợp với mục tiêu của chính sách tiền tệ.NHNN sử dụng các công cụ gián tiếp tác động và kiểm soát lãi suất thị trường như: tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi huy động, đưa ra các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm,…. Mô hình cơ chế điều hành lãi suất chủ đạo trong thời gian tới: + Lãi suất vay qua đêm > mức lãi suất khác nhằm điều tiết và chỉ đạo mặt bằng lãi suất thị trường, buộc các NHTM huy động trên thị trường tiền tệ. + Lãi suất tiền gửi qua đêm thường thấp. + Lãi suất thị trường mở giao động giữa lãi suất cho vay qua đêm và lãi suất tiền gửi qua đêm, điều này chi phối lãi suất đấu thầu. + Lãi suất thị trường liên ngân hàng xoay quanh lãi suất thị trường mở giúp NHNN kiểm soát được lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, mà lãi suất trên thị trường liên ngân hàng là cơ sở xuất phát cho các NHTM xác định lãi suất đầu vào và đầu ra cho khách hàng. Cơ chế điều hành hệ thống lãi suất chủ đạo là sự tác động gián tiếp của lãi suất cho vay qua đêm đến lãi suất huy động, cho vay của NHTM thông qua lãi suất trung gian và nghiệp vụ thị trường mở và thị trương liên ngân hàng. Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 44 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tự do hoá lãi suất tạo cơ hội cho ngân hàng chủ động trong việc đề ra các mức lãi suất trong quá trình hoạt động cho phù hợp với từng trường hợp, tõng đối tượng và từng giai đoạn, nâng cao khả năng huy động vốn. Thêm nữa, việc thực hiện tự do hoá lãi suất tạo sự linh hoạt, phát huy đúng tầm quan trọng của công cụ lãi suất trong quản lí kinh tế, thúc đẩy khả năng huy động vốn và sử dụng vốn, gia tăng đầu tư phát triển sản xuất kinh tế xã hội. 2.2. Chính sách lãi suất huy động vốn của ngân hàng thương mại 2.2.1. Nội dung Huy động tiền gửi của các chủ thể trong nền kinh tế là kênh mà các ngân hàng luôn tập trung khai thác triệt để, bởi đây là nguồn lực dồi dào cho các NHTM nếu biết tận dụng năng lực, uy tín cuả mình để thu hút. Bên nguồn vốn trong bảng cân đối tài sản của các NHTM, khoản mục tiền gửi là khoản mục có số lượng chiếm tỷ trọng lớn, là khoản được sử dụng để đầu tư chủ yếu cho hoạt kinh doanh và để mở rộng hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Mặt khác sự biến động của khoản mục này cũng chịu tác động rất lớn của chính sách lãi suất huy động vốn của ngân hàng. Vì vậy, các ngân hàng thường tập trung chủ động nâng cao việc huy động tiền gửi của các chủ thể trong nền kinh tế, và nghiên cứu chính sách lãi suất huy động chủ yếu đưa ra bảng biểu lãi suất đối với huy động tiền gửi. 2.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách lãi suất huy động vốn Ngoài các nhân tố hình thành lãi suất huy động ( cung, cầu vốn ), việc đưa ra chính sách lãi suất huy động của mỗi ngân hàng, tại mỗi thời điểm còn phô thuộc vào một số nhân tố thuộc về tầm vi mô của ngân hàng. Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 44 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thứ nhất, là tính chất của các nguồn tiền huy động được. Các nguồn vèn mà ngân hàng huy động được có sự khác nhau về thời hạn đáo hạn, qui mô, đối tượng gửi, mục đích gửi của khách hàng. Sự khác nhau về thời gian của các nguồn vốn này làm cho lãi suất của mỗi nguồn cũng có sự khác nhau, hình thành lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn, Lãi suất ngắn hạn thường thấp hơn lãi suất dài hạn, vì những khoản đầu tư ngắn hạn có lợi tức không ổn định, làm lãi suất này biến động khá thường xuyên và với biên độ khá lớn. Ngân hàng muốn huy động được nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh của mình thì phải chịu chi phí huy động cao để đổi lại ngân hàng có cơ cấu vốn tốt đáp ứng nhu cầu cho vay, đầu tư trung, dài hạn hoặc chi trả cho các doanh nghiệp và dân chúng. Thời gian của nguồn huy động khác nhau là nhân tố tạo sự khác biệt về lãi suất huy động của ngân hàng. Ngoài ra lãi suất huy động của ngân hàng còn phân biệt theo loại tiền mà ngân hàng huy động, mục đích gửi tiền của khách hàng, mục đích huy động của ngân hàng, dịch vụ đi kèm ví dụ như tiết kiệm có thưởng …., theo qui mô của lượng tiền mà ngân hàng huy động được. Nhìn chung, tiện ích mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng gửi tiền và người cho vay càng cao thì lãi suất huy động càng thấp và, qui mô của lượng tiền mà ngân hàng huy động được càng lớn thì lãi suất cho khoản vốn này càng có xu híng cao hơn. Mục đích gửi tiền vào ngân hàng của khách hàng không chỉ nhằm tiết kiệm mà còn nhằm hưởng các dịch vụ của ngân hàng. Nếu với mục đích sử dụng các dịch vụ của ngân hàng cung cấp là chủ yếu thì lãi suất không phải là yếu tố thu hút khách hàng gửi tiền. Vì vậy lãi suất loại tiền gửi này thường thấp. Thứ hai, là uy tín của ngân hàng. Một ngân hàng hoạt động trên thị trường tài chính phát triển có rất nhiều công cụ nợ khác nhau để có thể huy động vốn cho Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 44 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mình, vì vậy sự cạnh tranh về lãi suất để huy động tiền gửi từ nền kinh tế không còn gay gắt nữa, mà chuyển sang cấc hình thức huy động khác để tiết kiệm chi phí huy động của mình. Một nhân tố vô cùng quan trọng quyết định chính sách lãi suất huy động vốn của ngân hàng là uy tín của ngân hàng, độ an toàn của ngân hàng, vị thế cạnh tranh của ngân hàng so với ngân hàng khác và các tổ chức kinh tế cũng đang thu hút vốn từ nền kinh tế để đầu tư. Nếu ngân hàng có uy tín và khả năng cạnh tranh tốt so với các đối thủ thì có thể trong tình huống mặt bằng lãi suất chung đang có xu hướng gia tăng nhưng ngân hàng không cần phải gia tăng lãi suấthoạt động huy động vốn vẫn không bị hạn chế. Nhờ uy tín và sự cạnh tranh tốt của mình mà ngân hàng không cần có một chính sách cạnh tranh thu hút vốn bằng cách đẩy lãi suất huy động vốn của ngân hàng mình lên cao hơn so với mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường. Ví dụ, các ngân hàng ở New York, London nhờ vào qui mô lớn và sức mạnh tài chính nên có thể thu hút tiền gửi ở mức lãi suất bình quân thấp, trong khi lãi suất thông báo của các ngân hàng khác thường cao hơn. Thứ ba là căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Khi cân đối giữa chi phí huy động nguồn với lợi nhuận đạt được khi dùng nguồn huy động được đó đầu tư, cỏ thể ngân hàng sẽ chấp nhận huy động với lãi suất cao để đạt được mục tiêu về lợi nhuận của mình. Có thể lấy ví dụ minh hoạ như sau: trường hợp A, ngân hàng huy động với lãi suất là 5% được 5000 đơn vị tiền tệ, 5000 này được đầu tư với lãi suất 8%. Như vậy ngân hàng thu được lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra là: 150 đơn vị tiền tệ. Đối với trường hợp B, ngân hàng huy động với lãi suất là 6% được 7000 đơn vị tiền tệ, 7000 này được đem để đầu tư với lãi suất là: 8% , như vậy lợi nhuận ngân hàng thu được nhờ chênh lệch lãi Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 44 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp suất: 210 đơn vị tiền tệ. Tất nhiên là coi những yếu tố khác không đổi. Như vậy có thể thấy, chấp nhận một mức lãi suất cao hơn nhưng khả năng sinh lời tốt của ngân hàng có thể còn mang lại cho ngân hàng một lợi nhuận cao hơn khi áp dụng mức lãi suất thấp. Nhưng mặt ngược lại là ngân hàng cũng không thể đội lãi suất của mình lên quá cao bởi còn sự khống chế bởi lợi nhuận mà ngân hàng thu được từ việc đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng, các khoản chi phí khác mà ngân hàng còn phải bù đắp. Vấn đề là ngân hàng phải tính toán cái được và cái mất khi áp dụng hình thức cạnh tranh bằng lãi suất này. Về mặt vĩ mô, cơ chế quản lí lãi suất của Ngân hàng Nhà nước chi phối chính sách lãi suất huy động của các NHTM bằng các công cụ tài chính. 3. Xác định lãi xuất huy động Xác định lãi suất huy động loà công viếc phức tạp, quyết định tới chất lượng của nguồn huy động, từ đó tới chất lượng của tài sản, đòi hái tính nhạy bén của nhà quản lí ngân hàng. Ngân hàng cần phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới qui mô nguồn huy động để dễ dàng xác định lãi suất. 3.1. Theo nguyên lí chung các ngân hàng huy động với lãi suất thị trường, phản ánh quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ Với mỗi mức giá cụ thể, ngân hàng có phương pháp riêng để tÝnh toán. Lãi suât huy động = tỷ lệ lạm phát bình quân + tỷ lệ thu nhập kỳ vọng của Người gửi tiền Tỷ lệ thu nhập kỳ vọng của người gửi tiền phụ thuộc vào rủi ro của mỗi ngân hàng, tỷ lệ sinh lời của hoạt động đầu tư khác và những tiện ích mà người gửi hy Sinh viên: Lê Hữu Thanh Lớp: Toán Tài chính 44 10 [...]... toỏn gia lói sut huy ng v cho vay m bo mt cỏch hp lý Mc lói va cú th cnh tranh, va huy ng c vn m vn khụng nh hng nhiu n cỏc hot ng khỏc ca ngõn hng Sinh viờn: Lờ Hu Thanh 32 Lp: Toỏn Ti chớnh 44 Chuyờn thc tp tt nghip 1.6 Cỏc hỡnh thc, sn phm huy ng ca ngõn hàng Tựy theo iu kin c th ca tng ngõn hng cú th ỏp dng cỏc hỡnh thc huy ng khỏc nhau, hoc cỏc ngõn hng cú th a dng húa cỏc hỡnh thc huy ng thụng... qua vic to ra cỏc sn phm huy ng mi, cung cp nhiu tin ớch, em li s tha món cho khỏch hng hoc mt nhúm khỏch hng nhm ti a húa ngun vn huy ng Bởi khụng phi mi khỏch hng u cú nhu cu ging nhau v mt sn phm khụng th ỏp ng c nhu cu ca tt c cỏc khỏch hng Vỡ l ú, sn phm huy ng cng phong phỳ, khỏch hng cú nhiu la chọn hn, iu ny cng ng ngha vi vic vn huy ng ca ngõn hng ngy cng tng, do c huy ng t nhiu hng khỏc nhau... ca ngõn hng Trờn c s tỏc ng ca hng lot cỏc yu t, hỡnh thnh nờn lói sut huy ng ca ngõn hng thng mi Lói sut huy ng ti mi ngõn hng c phõn bit theo nhiu hỡnh thc khỏc nhau: - Lói sut phõn bit theo thi gian: Thi gian huy ng cng di thỡ lói sut cng cao; - Lói sut phõn bit theo loi tin; - Lói sut phõn bit theo mc ớch gi, theo mc ớch huy ng; - Lói sut phõn bit theo ri ro ca ngõn hng: Cỏc ngõn hng nh, hoc ngõn... (100 t) s nhanh chúng chuyn sang lói sut mi Ngc li, vi khon tit kim 3 nm, khi lói sut th trng thay i, ch mt phn Sinh viờn: Lờ Hu Thanh 20 Lp: Toỏn Ti chớnh 44 Chuyờn thc tp tt nghip nh sp n hn, hoc mi gi cú kh nng chuyn sang lói sut mi Do ngõn hng s dng lói sut c nh ó to ra cỏc ti sn v ngun kộm nhy cm vi lói sut Ngõn hng cú khe h dng nu ti sn ti sn nhy cm ln hn ngun nhy cm ( k hn huy ng daỡ hn s dng... cho ngõn hng B Tỡnh hỡnh huy ng vn ca Ngân Hàng Thơng Mại I Hot ng huy ng vn ca ngõn hng thng mi Huy ng vn l mt trong nhng hot ng c bn, to ngun vn cho vic thc thi nhim v kinh doanh tin t ca ngõn hng nh cho vay, u t, phỏt trin, a dng cỏc dch v ngõn hng Tựy theo iu kin phỏt trin cng nh mụi trng phỏp lut ca tng nc, m Ngõn hng Trung ng mi quc gia cho phộp cỏc ngõn hng thng mi huy ng vn di cỏc hỡnh thc... nghip v huy ng vn nh quy nh Tựy theo iu kin ca tng ngõn hng cng nh nhu cu s dng ca loi vn t ú a ra cỏch huy ng cho phự hp II Nhõn t nh hng n hot ng huy ng vn Ngõn hng thng mi cú mi quan h mt thit vi cỏc ch th trong nn kinh t Cỏc t chc v cỏc cỏ nhõn trong nn kinh t chớnh l ngun nng lng sng nuụi dng, duy trỡ hot ng ca ngõn hng thng mi Tt c cỏc nghip v ca ngõn hng thng mi m trong ú nghip v huy ng vn... tranh v chin lc huy ng vn, trong mi tng quan vi cỏc lói sut khỏc trong ngõn hng 3.4 Mt s ngõn hng nh t giỏ trờn c s lãi sut ca ngõn hng ln (ngõn hng trung tõm ) Sinh viờn: Lờ Hu Thanh 14 Lp: Toỏn Ti chớnh 44 Chuyờn thc tp tt nghip Tu trng hp c th m lói sut ny cú th cng thờm phn bự ri ro ca ngõn hng nh Trong iu kin th trng xa cỏch, ngi gi khú tip cn vi ngõn hng ln, ngõn hng nh t lói sut huy ng tng quan... ca ngõn hng Ni dung qun lớ lói sut: - Nghiờn cu cỏc nhõn t nh hng ti lói sut huy ng vn; - a dng hoỏ lói sut; Lói sut huy ng gn lin vi mi loi sn phm ca ngõn hng v mi ngõn hng Lói sut huy ng thay i thng xuyờn di nh hng ca nhiu nhõn t nh: - Kh nng tit kim v gia tng tit kim quc gia; Sinh viờn: Lờ Hu Thanh 15 Lp: Toỏn Ti chớnh 44 Chuyờn thc tp tt nghip - Nhu cu u t ca cỏc doanh nghip , Nh nc h gia ỡnh; -... ng huy ng vn ca ngõn hng thc s cú hiu qu khi vic s dng nú em li thu nhp cao cho ngõn hng Mt nhõn t m ngõn hng cn xem xột u tiờn khi tin hnh xõy dng k hoch huy ng vn cho ngõn hng l hot ng ti tr trong tng lai gn ca ngõn hng Tựy tng giai on c th, nh hng trong hot ng ti tr ca ngõn hng, cú th m rng hay thu hp t ú a ra cỏc gii phỏp huy ng lng vn cn thit Khi ngõn hng m rng tớn dng v tng cng u t thỡ cn huy. .. khụng phự hp v k hn ca cỏc ngun và chế độ lãi suất c nh trong cỏc hp ng (2) S thay i ca lói sut th trng khỏc vi d kin ca ngõn hng 2.2.1 S khụng phự hp v k hn ca ngun v ti sn v ch lói sut c nh S khụng phự hp v k hn ngun v ti sn c o bng khe h lói sut Khe h lói sut = Ti sn nhy cm lói sut Ngun nhy cm lói sut Cỏc ti sn v ngun nhy cm thng l cỏc loi m s d nhanh chúng chuyn sang lói sut mi khi lói sut i, vớ . mi. Ngun vn ch nh l nn tng cho s ph t trin ca ng n hng, ng vai trũ quan trng v nh hng ti cht lng hot ng ca mi ng n hng. Hot ng ny ch nh l c s tn ti v. 1.1. nh ngha Ng n hng cung cp dch v vi giỏ c nht nh ,Vi t c ch l trung gian ti ch nh, Ng n hng phi tr giỏ cho kh ch hng v phn ln ngun tin m ng n hng huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK, Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK, Phân tích ảnh hưởng của lãi suất huy động tới hoạt động huy động vốn tại NHCT HK, Định nghĩa Các loại lãi suất huy động, Xác định lãi xuất huy động, Nguyên nhân rủi ro lãi suất, Các nhân tố phản ánh rủi ro lãi suất, Uy tín của ngân hàng Mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch Cơng nghệ ngân hàng, Trình độ, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng Lãi suất huy động của ngân hàng Các hình thức, sản phẩm huy động của ngân hµng, Nhân tố khách quan 1. Nhân tố thuộc về môi trường, Mối quan hệ kinh tế giữa lãi suất huy động và lượng tiền gửi, Ước lượng mơ hình, phân tích Đề xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn