Các khuynh hướng tổ chức và lưu trữ tài liệu điện tử 1

1 256 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015, 05:03

Lược dịch từ “Cẩm nang quản lý tài liệu điện tử” Các khuynh hướng tổ chức lưu trữ tài liệu điện tử 2.1 Sự phát triển phương pháp quy trình quản lý tài liệu điện tử Một quan, tổ chức áp dụng công nghệ phương pháp để thực công việc phương pháp quy trình cũ sử dụng để kiểm soát tài liệu không phù hợp hiệu Ở nhiều quan, tổ chức, tài liệu có giá trị cất giữ sở liệu tập trung chúng phân bố rộng rãi lưu giữ ổ đĩa cứng phân tán máy tính PC cá nhân Trong viễn cảnh thứ nhất, phận quản lý hệ thống thông tin tập trung kiểm soát tiếp cận tới tài liệu điện tử quan, tổ chức Trong trường hợp thứ hai người sử dụng cuối tự kiểm soát việc tiếp cận tới phiên tài liệu quan, tổ chức riêng Dù trường hợp phải có biện pháp toàn vẹn tính xác thực tài liệu điện tử bị xem nhẹ chúng không còn, hiểu sử dụng quan, tổ chức hay lưu trữ Các quan, tổ chức dựa tài liệu điện tử để thực thi ghi chép lại hoạt động quan tâm đến việc loại bỏ tài liệu giấy khỏi hệ thống tìm kiếm giải pháp cho vấn đề tính xác thực, quản lý định thời hạn bảo quản cho tài liệu điện tử Các định mà quan, tổ chức đưa ngày khả hệ thống thông tin họ, tổ chức cấu trúc nguồn lực thông tin sách thực tiễn việc lưu giữ tài liệu môi trường kỹ thuật số có tác động quan trọng kiểu chiến lược phương pháp mà tổ chức lưu trữ áp dụng để bảo đảm việc bảo quản lâu dài tài liệu có giá trị lưu trữ Do vấn đề quản lý lưu trữ có quan hệ chặt chẽ tới việc thiết kế hệ thống thiết lập sách quản lý nên nhà lưu trữ buộc phải xem xét tập hợp lớn vấn đề quản lý văn thư nhằm thực thi chức lưu trữ môi trường kỹ thuật số TS Nguyễn Lệ Nhung 0912581997 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Các khuynh hướng tổ chức và lưu trữ tài liệu điện tử 1, Các khuynh hướng tổ chức và lưu trữ tài liệu điện tử 1, Các khuynh hướng tổ chức và lưu trữ tài liệu điện tử 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay