tuần 35 : Ôn tập và biểu diễn bài hát

55 415 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2015, 19:33

\ âm nhạc Giáo án Âm nhạc Ngày soạn:22/8/2009 Ngày dạy: Thứ nm, ngày 27/8/2009 Tiết Học hát: quê hơng tơi đẹp ( Dân ca Nùng - Đặt lời: Anh Hoàng) I.Yờu cu: -Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit v tay v gừ m theo bi hỏt II Chuẩn bị giáo viên: - Hát chuẩn xác quê hơng tơi đẹp - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách), máy nghe, băng hát mẫu - Tranh minh hoạ, ( Nếu có) dân tộc ngời thuộc vùng núi phía Bắc III Các hoạt động dạy học chủ yếu ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Không tiến hành Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Dạy hát Quê hơng tơi đẹp - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát -Ngồi ngắn, ý nghe + Giới thiệu qua cho HS biết: - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa hát) Nghe băng mẫu ( nghe GV hát mẫu) - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca câu ngắn ( chia - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn GV làm câu) -Tập hát câu, câu cho HS hát lần để - Tập hát câu theo hớng dẫn GV thuộc lời giai điệu hát Chú ý t ngồi hát ngắn Hát ngân - Chú ý tiếng cuối cấu hát ứng với trờng độ phách theo hớng dẫn GV nốt để nhắc HS ngân phách - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để HS thực hớng dẫn GV thuộc lời giai điệu hát + Hát đồng - Sửa cho HS ( em hát cha yêu cầu), nhận + Hát theo dãy, nhóm xét + Hát cá nhân *Hoạt động 2: hát kết hợp với vận động phụ họa - Hát vỗ tay gõ đệm theo phách, sử - Hớng dẫn HS hát vỗ tay gỗ đệm theo phách dụng nhạc cụ gõ: Song loan, phách, trống nhỏ Theo hớng dẫn GV Quê hơng em tơi đẹp x x x x - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - GV hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( bên gõ phách) *Củng cố dặn dò: - Ôn lại hát theo hớng dẫn GV - Cho HS ôn lại hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo - Trả lời phách lần trớc kết thúc tiết học + Bài; Quê hơng tơi đẹp - Hỏi HS nhắc lại tên hát, dân ca dân tộc nào? + Dân ca Nùng - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò ghi - Nhận xét chung ( khen thởng em thuộc lời, gõ nhớ phách biết vận động phụ họa nhịp nhàng, yêu cầu; nhắc nhở em yêu cầu trung tiết học cần cố gắng hơn) Dặn HS ôn hát vừa tập GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh TUầN 31 âm nhạc Giáo án Âm nhạc Ngày dạy: Thứ hai, ngày /4/2011 GIáO áN NÂNG CAO Học hát: N ắng sớm I.Yờu cu: -Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit v tay v gừ m theo bi hỏt II Chuẩn bị giáo viên: - Hát chuẩn xác hát - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách), máy nghe, băng hát mẫu III Các hoạt động dạy học chủ yếu ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Dạy hát Nắng sớm - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát -Ngồi ngắn, ý nghe + Giới thiệu qua cho HS biết: - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa hát) Nghe băng mẫu ( nghe GV hát mẫu) - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca câu ngắn ( chia - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn GV làm câu) -Tập hát câu, câu cho HS hát lần để - Tập hát câu theo hớng dẫn GV thuộc lời giai điệu hát Chú ý t ngồi hát ngắn Hát ngân - hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát phách theo hớng dẫn GV - Sửa cho HS ( em hát cha yêu cầu), nhận xét HS thực hớng dẫn GV *Hoạt động 2: hát kết hợp với vận động phụ họa + Hát đồng - Hớng dẫn HS hát vỗ tay gỗ đệm theo phách + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân Mở cửa cho nắng sớm vào phòng - Hát vỗ tay gõ đệm theo phách, sử x x x x dụng nhạc cụ gõ: Song loan, - GV hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( phách, trống nhỏ Theo hớng dẫn GV bên gõ phách) *Củng cố dặn dò: - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - Cho HS ôn lại hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách lần trớc kết thúc tiết học - Hỏi HS nhắc lại tên hát, - Ôn lại hát theo hớng dẫn GV - Nhận xét chung ( khen thởng em thuộc lời, gõ - Trả lời phách biết vận động phụ họa nhịp nhàng, yêu + Bài; Nắng sớm cầu; nhắc nhở em yêu cầu trung tiết học cần cố - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò ghi gắng hơn) Dặn HS ôn hát vừa tập nhớ GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc Ngày soạn: 6/9/2008 GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc âm nhạc 1: Tiết ôn tập Quê hơng tơi đẹp I Yờu cu: Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca -Bit hỏt v v tay m theo bi hỏt, m theo tit tu bi hỏt II Chuẩn bị giáo viên: - Đàn, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( Song loan, phách) III Các hoạt động dạy học chủ yếu ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Kết hợp kiểm tra trình ôn hát Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động1 : Ôn hát quê hơng tơi đẹp - Cho HS nghe giai điệu hát Quê hơng tơi đẹp - Ngồi ngắn, ý nghe giai điệu - Hỏi HS tên hát vừa đợc nghe giai điệu, hát dân ca dân tộc nào? - Trả lời: - HD HS ôn lại hát nhiều hình thức: + Tên hát: Quê hơng tơi đẹp + Bắt giọng cho HS hát + Dân ca dân tộc Nùng + Đệm đàn bắt nhịp cho HS - Hát theo hớng dẫn GV + Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách + Hát nhạc - Hớng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp + Hát theo nhạc đệm nhàng ( tiếng quê bớc sang trái nhún chụm hai + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách chân, tiếng bao bớc sang phải) theo nhịp - Hát kết hợp với vận động phụ họa theo hớng - Mời HS lên biễu diễn trớc lớp dẫn - HS biễu diễn trớc lớp:+ Từng nhóm - Nhận xét: + Cá nhân *Hoạt động2: hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca - GV hát vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Hớng dẫn HS hát vỗ tay theo tiết tấu - Chú ý nghe xem GV làm mẫu -HS thực gõ đệm theo tiết tấu + Cả lớp + Từng dãy, nhóm - Nhận xét ( mời HS nhận xét trớc GV + Cá nhân nhận xét) - Nhận xét bạn hát vỗ tay theo tiết tấu *Củng cố Dặn dò lời ca ( xem bạn nào, nhóm thực GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc -GV đệm đàn hát lại với HS học ( đúng, hay nhất, nhóm cha đều) mở băng mẫu để HS hát vận động theo nhạc) - Nhận xét ( khen cá nhân nhóm biểu - HS thực hớng dẫn diễn tốt, nhắc nhở nhóm cha đạt cần cốgắng - HS lắng nghe - Dặn HS ôn lại hát Quê hơng tơi đẹp, tập võ tay phách tiết tấu lời ca Ghi nhớ C Ngày soạn:22/8/2009 dạy: Thứ nm, ngày 27/8/2009 âm nhạc Ngày Tiết Học hát: quê hơng tơi đẹp ( Dân ca Nùng - Đặt lời: Anh Hoàng) I.Yờu cu: -Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit v tay v gừ m theo bi hỏt II Chuẩn bị giáo viên: - Hát chuẩn xác quê hơng tơi đẹp - Nhạc cụ đệm, gõ ( song loan, phách), máy nghe, băng hát mẫu - Tranh minh hoạ, ( Nếu có) dân tộc ngời thuộc vùng núi phía Bắc III Các hoạt động dạy học chủ yếu ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Không tiến hành Bài mới: GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc Hoạt động GV *Hoạt động 1: Dạy hát Quê hơng tơi đẹp - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát + Giới thiệu qua cho HS biết: - Cho HS nghe băng hát mẫu( GV vừa đệm đàn vừa hát) - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca câu ngắn ( chia làm câu) -Tập hát câu, câu cho HS hát lần để thuộc lời giai điệu hát - Chú ý tiếng cuối cấu hát ứng với trờng độ nốt để nhắc HS ngân phách - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời giai điệu hát - Sửa cho HS ( em hát cha yêu cầu), nhận xét *Hoạt động 2: hát kết hợp với vận động phụ họa - Hớng dẫn HS hát vỗ tay gỗ đệm theo phách Quê hơng em tơi đẹp x x x x - GV hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách ( bên gõ phách) *Củng cố dặn dò: - Cho HS ôn lại hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách lần trớc kết thúc tiết học - Hỏi HS nhắc lại tên hát, dân ca dân tộc nào? Hoạt động HS -Ngồi ngắn, ý nghe Nghe băng mẫu ( nghe GV hát mẫu) - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn GV - Tập hát câu theo hớng dẫn GV Chú ý t ngồi hát ngắn Hát ngân phách theo hớng dẫn GV HS thực hớng dẫn GV + Hát đồng + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân - Hát vỗ tay gõ đệm theo phách, sử dụng nhạc cụ gõ: Song loan, phách, trống nhỏ Theo hớng dẫn GV - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - Ôn lại hát theo hớng dẫn GV - Trả lời + Bài; Quê hơng tơi đẹp + Dân ca Nùng - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò ghi - Nhận xét chung ( khen thởng em thuộc lời, gõ nhớ phách biết vận động phụ họa nhịp nhàng, yêu cầu; nhắc nhở em yêu cầu trung tiết học cần cố gắng hơn) Dặn HS ôn hát vừa tập GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc Tuần âm nhạc 1: Ngày soạn: 19/9/2009 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 21/9/2009 Tiết 4: ôn tập hát mời bạn vui múa ca Trò chơi: Theo đồng dao Ngựa ông I.Yêu cầu: -Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản -Tham gia tập biểu diễn hát -Tham gia trò chơi II Chuẩn bị GV: - Đàn đệm, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, phách) - Nắm vững trò chơi, chuẩn bị vài tre que dài 0,5m giả làm roi ngựa III Các hoạt động dạy học chủ yếu ổn định tổ chức, nhắc nhở HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Kết hợp kiểm tra trình ôn tập Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS * Hoạt động 1: Ôn tập hát Mời bạn vui múa ca - Ngồi ngắn, ý nghe giai điệu - Cho HS nghe giai điệu hát Mời bạn vui múa ca hát - Hỏi học sinh tên hát vừa đợc nghe giai điệu, sáng - Đoán tên hát tác giả tác nhạc sĩ + Tên bài: Mời bạn vui múa ca + Tác giả: Phạm Tuyên - Hớng dẫn HS ôn lại hát nhiều hình thức - Hát theo hớng dẫn GV + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp tay) + Hát nhạc + Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo lời ca phách, tiết tấu lời ca - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa (vỗ tay, - Hát kết hợp với vận dộng phụ họa theo hchân nhún nhịp nhàng sang trái, sang phải theo nhịp ớng dẫn ca) HS biễu diễn trớc lớp GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp - Nhận xét * Hoạt động 2:Trò chơi theo đồng dao:Ngựa ông - Hớng dẫn HS đọc câu đồng dao theo âm hình tiết tấu Nhong nhong nhong ngựa ông + Từng nhóm + Cá nhân - Chú ý nghe GV đọc mẫu - HS thực đọc câu đồng dao vỗ tay gõ đệm theo tiết tấu Sử dụng phách để gõ đệm Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn + Cả lớp - Sau đọc thuộc đồng dao tiết tất, GV + Từng dãy hớng dẫn HS trò chơi cỡi ngựa nh sau: + Cá nhân - HS Nam: Miệng đọc câu đồng dao, hai chân kẹp que - HS nghe hớng dẫn giả làm ngựa vào đầu gối nhảy theo phách, để rơi que thua + HS nữ: Một tay cầm roi ngựa, tay giải nh - HS tham gia trò chơi, đội chia thành nắm cơng ngựa, chân nhảy theo phách, nhảy không hai nhóm ( nam, nữ) Nhóm nam thi trớc thua Các bạn lại dới lớp vừa đọc đồng Củng cố Dặn dò đồng dao vừa vỗ tay theo phách - Kết thúc tiết học, GV đệm đàn hát lại với HS hát Mời bạn múa ca ( mở băng mẫu để HS hát vận động theo nhạc - HS ôn hát theo hớng dẫn - Nhận xét ( khen cá nhân nhóm biễu biễn cha đạt cần cố gắng hơn) - HS lắng nghe ghi nhớ Ngày soạn:26/9/2009 Ngày dạy:Thứ hai, ngày 28/9/2009 Tuần âm nhạc 1: tiết ôn tập hai bài hát: Quê hơng tơi đẹp, mời ca vui múa ca I Yờu cu: Bit hỏt theo ỳng li ca bi hỏt Bit hỏt kt hp ng ph ho n gin v tham gia biu din bi hỏt Tham gia trũ chi õm nhc II Chuẩn bị GV: - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, phách) - Một vài tre que dài 0,5m giả làm roi ngựa III Các hoạt động dạy học chủ yếu ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Kết hợp kiểm tra trình ôn hát Bài Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Ôn tập hát Quê hơng tơi đẹp - Cho HS nghe giai điệu hát Quê hơng tơi đẹp - Ngồi ngắn, ý nghe giai điệu - Hỏi HS tên hát vừa đợc nghe giai điệu, dân hát ca dân tộc nào? + Quê hơng tơi đẹp + Dân ca Nùng - Hớng dẫn HS ôn lại hát nhiều hình thức: - Hát theo hớng dẫn giáo viên + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp tay) + Hát nhạc + Đệm đàn bắt nhịp cho HS + Hát theo nhạc đệm + Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo ca ( Hoặc gõ đệm) phách, tiết tấu lời ca + Hớng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo h( Nhún theo nhịp) ớng dẫn GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp ( Hát kết hợp vận động phụ họa) - Nhận xét *Hoạt động 2: Ôn tập hát Mời bạn vui múa ca - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai điệu hát để HS đoán tên hát, tác giả sáng tác - GV hớng dẫn HS ôn hát ( Cách thức nh Quê hơng tơi đẹp) - Nhận xét Hoạt động 3: Trò chơi theo đồng dao Ngựa ông - Hớng dẫn lại cách thức chơi, ôn đọc lại đồng dao Ngựa ông Sau GV chia lớp thành đội chơi, đội gồm nhóm nam nữ riêng, tiến hành trò chơi nh tiết trớc *Củng cố - Dặn dò.- Kết thúc tiết học, GV nhận xét ( khen cá nhân nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở nhóm cha đạt cần cố gắng hơn) Nhắc HS ôn lại hát học - HS biểu diễn trớc lớp + Từng nhóm + Cá nhân - HS xem tranh, nghe giai điệu trả lời: + Bài hát: Mời bạn vui múa ca + Tác giả: Phạm Tuyên - HS ôn hát theo hớng dẫn + Cả lớp hát + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát - HS hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca - HS thực đọc câu đồng dao vỗ tay gõ đệm theo tiết tấu Sử dụng phách tiết tấu lời ca - HS tham gia trò chơi, em tiết trớc cha tham gia nên tích cực tiết - HS lắng nghe ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Tuần 27 Giáo án Âm nhạc Ngày soạn: /3/2011 âm nhạc 1: tiết 27 ôn tập hai bài hát: Chu ech op cô giáo I Yờu cu: Bit hỏt theo ỳng li ca bi hỏt Bit hỏt kt hp ng ph ho n gin v tham gia biu din bi hỏt Tham gia trũ chi õm nhc II Chuẩn bị GV: - Đàn, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ gõ ( song loan, phách) III Các hoạt động dạy học chủ yếu ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Kết hợp kiểm tra trình ôn hát Bài Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Ôn tập hát Chu ech op - Cho HS nghe giai điệu hát - Ngồi ngắn, ý nghe giai điệu - Hỏi HS tên hát vừa đợc nghe giai điệu, nh hát - Hát theo hớng dẫn giáo viên + Hát nhạc - Hớng dẫn HS ôn lại hát nhiều hình thức: + Hát theo nhạc đệm + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp tay) + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo + Đệm đàn bắt nhịp cho HS phách, tiết tấu lời ca + Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách, tiết tấu lời - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hca ( Hoặc gõ đệm) ớng dẫn + Hớng dẫn HS hát kết hợp với vận động phụ hoạ - HS biểu diễn trớc lớp ( Nhún theo nhịp) + Từng nhóm - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp ( Hát kết hợp vận + Cá nhân động phụ họa) - HS xem tranh, nghe giai điệu trả lời: - Nhận xét + *Hoạt động 2: Ôn tập hát giáo - HS ôn hát theo hớng dẫn - GV treo tranh minh hoạ kết hợp cho HS nghe giai + Cả lớp hát điệu hát để HS đoán tên hát, tác giả sáng tác + Từng dãy, nhóm, cá nhân hát - GV hớng dẫn HS ôn hát ( Cách thức nh - HS hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo - Nhận xét phách tiết tấu lời ca GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc Tuần 24 Ngày dạy: Th hai-thu sau 21/2/2011 M NHC 1: TIT 24 Học hát: Bài (Nhạc lời: Xanh xanh) I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v li ca Bit hỏt kt hp gừ m theo nhp, theo phỏch ca bi hỏt II CHUN B: - Hát chuẩn xác Quả - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,), máy nghe, băng nhạc mẫu III CC HOT NG DY-HC CH YU : Hoạt động GV Họat động HS *Hoạt động 1: Dạy hát: Quả (lời 1, lời 2) - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát - Ngồi ngắn, ý nghe - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa - Nghe băng mẫu nghe GV hát hát mẫu - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu há - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để - Tập hát câu theo hớng dẫn thuộc lời ca giai điệu hát Nhắc HS biết lấy GV Hát giai điệu tiết tấu theo câu hát hớng dẫn GV - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiềulần để - Hát nhiều lần theo hớng dẫn GV, thuộc lời, giai điệu tiết tấu hát ý phát âm rõ lời, tròn tiếng - Sửa cho HS (nếu em hát cha yêu cầu), nhận + Hát đồng xét + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân * Hoạt động 2: Hát kết hợp với vỗ tay gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca - Hớng dẫn HS hát võ tay gõ đệm theo phách GV - Hát vỗ tay gõ đệm theo làm mẫu: phách, sử dụng nhạc cụ gõ: song Quả mà ngon ngon thế, xin tha khế loan, phách, trống nhỏ, theo hx x x x x x xx ớng dẫn GV - Hớng dẫn HS hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca: Quả mà ngon ngon thế, xin tha khế - HS hát kết hợp gõ đệm tiết tấu lời ca x x x x x x x x x x x (sử dụng phách) GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc - GV hớng dẫn HS đứng hát nhún chân nhịp nhàng (bên trái, bên phải) theo nhịp - Hớng dẫn HS hát đối đáp: *Củng cố Dặn dò: - Cho HS đứng lên ôn lại hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca trớc kết thúc tiết học - Hỏi HS nhắc lại tên hát, tác giả hát - Nhận xét chung (khen em hát thuộc lời, giai điệu, tiết tấu, biết hát kết hợp gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca yêu cầu; nhắc nhở em cha tập trung tiết học cần cố gắng hơn) Dặn HS ôn hát vừa tập Tuần 25 - HS hát kết hợp vận động nhịp nhành theo nhịp - HS hát đối đáp theo hớng dẫn - HS ôn hát lời lời theo hớng dẫn - HS trả lời - Chú ý nghr GV nhận xét, dặn dò ghi nhớ Ngày dạy: Thhai-thu sau., /.2/2011 M NHC 1: TIT 25 Học hát: ( Tiếp) (Nhạc lời: Xanh Xanh) I YấU CU:- Bit hỏt theo giai iu v thuc li ca - Bit hỏt kt hp ng ph ho n gin Tp biu din bi hỏt II CHUN B: - Hát chuẩn xác Quả (lời 3) - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,), máy nghe, băng hát mẫu - Tranh minh hoạ hát, trứng, bóng, mít) III CC HOT NG DY-HC CH YU : ổn định tổ chức: nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: GV cho ôn hát lại lời lời Quả GV bắt giọng mở băng, đệm cho HS hát Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Dạy hát Quả (lời 3) - Cho HS nghe băng nhạc mẫu lời GV vừa đệm - Nghe băng mẫu nghe GV hát đàn vừa hát mẫu - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu hát (nh - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn hớng dẫn lời 1, 2) GV - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để - Tập hát câu Hát giai điệu thuộc lời giai điệu hát Nhắc HS biết lấy tiết tấu theo hớng dẫn GV câu hát - Hát lại nhiều lần theo hớng dẫn - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để GV, ý phát âm rõ lời, tròn tiếng thuộc lời, giai điệu tiết tấu hát + Hát đồng + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân - Cho HS ôn lại lời 1, 2, GV kết hợp dùng tranh minh - HS hát ôn (3 lời ca), kết hợp hoạ để HS nhận biết tên hình dáng cắc xem tranh để nhận biết hình dáng hát Ví dụ: GV vào hình, HS hát hát hát tên mà GV yêu cầu *Hoạt động 2: Hát kết hợp với với vận động phụ hoạ GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc - Cho HS hát vỗ tay gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca (đã hớng dẫn tiết trớc) - Hát vỗ tay gõ đệm sử dụng nhạc cụ gõ - GV hớng dẫn HS đứng hát nhún chân nhịp nhàng - HS hát kết hợp vận động nhịp nhàng (bên trái, bên phải) theo nhịp theo nhịp - GV cho HS hát đối đáp lời ca - HS hát đối đáp theo hớng dẫn - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp - HS lên biểu diễn (cá nhân, - GV nhận xét nhóm) *Củng cố Dặn dò: - Hỏi HS nhắc lại tên hát, tác giả hát, - HS trả lời hát nhắc tên - Nhận xét chung - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò Dặn HS ôn hát vừa tập ghi nhớ Tuần 26 Ngày dạy:Thhai-thu sau thang nm 2011 M NHC 1: TIT 26 Học hát: hoà bình cho bé (Nhạc lời: Huy Trân) I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v li ca , kt hp gừ m theo phỏch, theo tit tu bi hỏt II CHUN B - Hát chuẩn xác Hoà bình cho bé - Tranh minh hoạ hình ảnh tranh bồ câu trắng tợng trng cho hoà bình - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan phách,), máy nghe, băng nhạc mẫu III CC HOT NG DY-HC CH YU ổn định tổ chức: nhắc nhở HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: GV cho lớp nghe giai điệu hát học tiết trớc (bài Quả), hỏi HS tên hát, tác giả, cho lớp, cá nhân ôn lại hát GV bắt giọng đệm đàn Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Dạy hát Hoà bình cho bé - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát - Ngồi ngắn, ý nghe - Bài hát nhạc sĩ Huy Trân, giai điệu vui tơi, nhịp nhàng nhằm ca ngợi hoà bình mong ớc sống yên vui hạnh phúc cho trẻ em - Cho HS nghe băng hát mẫu GV vừa đệm đàn vừa - Nghe băng mẫu nghe GV hát hát mẫu - Cho HS xem tranh minh hoạ hình ảnh cờ chim bồ câu - HS xem tranh trả lời câu hỏi trắng (hỏi HS viết chom bồ câu tợng trơng cho điều gì?) - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu há - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn GV thuộc lời giai điệu hát Nhắc HS biết lấy - Tập hát câu Hát giai điệu câu hát tiết tấu theo hớng dẫn GV - Sau tập xong hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu tiết tấu hát - Hát lại nhiều lần, ý phát âm rõ - Sửa cho HS (nếu em hát cha yêu cầu), nhân lời, tròn tiếng GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca - Hớng dẫn HS hát vỗ tay hoạc gõ đệm theo phách GV làm mẫu: - Hớng dẫn HS hát gõ đệm thoe tiết tấu lời ca: *Củng cố Dặn dò: - Cho HS đứng lên ôn lại hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca trớc kết thúc tiết học - HS nhắc lại tên hát, tác giả hát - Nhận xét chung Dặn HS ôn hát vừa tập Tuần 27 + Hát đồng + Hát theo dãy, nhóm + Hát cá nhân - Hát vỗ tay gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca (sử dụng phách) - HS hát, phối hợp nhạc cụ gõ đệm theo hớng dẫn - HS ôn hát lời theo hớng dẫn - HS trả lời - Chú ý nghe GV nhân xét, dặn dò ghi nhớ Ngày dạy:Thhai-thu sau., /3/2011 M NHC 1: TIT 27 Học hát: hoà bình cho bé (tiếp theo) I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca Bit hỏt kt hp ng ph ho n gin II CHUN B: - Đàn, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ (thanh phách để gõ đệm theo tiết tấu lời ca) - Một vài động tác vận động phụ hoạ III CC HOT NG DY-HC CH YU : ổn định tổ chức: nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Kết hợp kiểm tra trình ôn hát Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Ôn tập hát Hoà bình cho bé - Cho HS xem tranh minh họa chim bồ câu, cờ hoà - Ngồi ngắn, xem tranh bình Hỏi HS nhân biết tranh nói hát Trả lời:+ Bài hát: Hoà bình cho bé học, tên tác giả sáng tác hát + Tác giả: Huy Trân - Hớng dẫn HS ôn lại hát để giúp HS hát thuộc lời ca - Hát theo hớng dẫn GV: giai điệu, nhiều hình thức: + Hát đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân + HS hát nối tiếp câu (dãy hát + Cho HS hát vỗ tay đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca câu 1, tiếp đến dãy hát câu 2,) (sử dụng thêm nhạc cụ gõ) + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm *Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ biểu theo phách, tiết tấu lời ca diễn - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ Chân nhún nhịp nhàng bên trái, bên phải theo nhịp theo hớng dẫn HS xem GV làm mẫu hết hát Câu vỗ tay theo nhịp bên trái, phải động tác, sau tập động tác theo bên với chân Câu đa tay lên hình chữ V, nghiêng sang hớng dẫn trái phải Câu hai tay đan thành vòng tròn đầu, nghiêng sang trái phải GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc - Sau tập xong, GV cho HS hát kết hợp vận động vài lần để HS nhớ thực động tác đặn, nhịp nhàng - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp (hát kết hợp vận động phụ hoạ hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ gõ) - GV nhận xét *Hoạt động 3: Giới thiệu cách đánh nhịp 2/4 - Giới thiệu qua cho HS: nhịp 2/4gồm có phách mạnh nhẹ đợc diễn đặn cách đếm 1-2-1-2-1-2 (1 phách mạnh, phách nhẹ) Nếu thể cách vỗ tay tiếng tiếng vỗ tay phách vỗ Còn đánh nhịp 2/4 thể động tác tay để làm rõ phách - GV làm mẫu cách đánh nhịp 24 hát Hoà bình cho bé *Củng cố Dặn dò Tuần 28 - HS thực theo hớng dẫn - HS lên biểu diễn Các em chọn hình thức hát kết hợp vận động phụ hoạ hát kết hợp gõ đệm - HS nghe giới thiệu cách đánh nhịp 2/4 - HS xem thực theo - Chia dãy hát, dãy kết hợp vỗ tay theo phách, dãy đánh nhịp 24, sau đổi ngợc lại - HS lắng nghe.- Ghi nhớ Ngày dạy:Th hai- thu sau /3/2011 M NHC 1: TIT 28 ôn tập hát: quả, hoà bình cho bé nghe hát (hoặc nghe nhạc) I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca ca bi hỏt Bit hỏt kt hp gừ m theo bi hỏt -Nghe mt ca khỳc thiu nhi II CHUN B: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,) III CC HOT NG DY-HC CH YU: ổn định tổ chức: nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Tiến hành trình ôn hát học Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Ôn tập hát Ôn tập hát Quả - GV đệm đàn hay mở băng nhạc cho HS nghe lại giai - HS nghe trả lời: điệu hát, sau cho HS nhận biết tên hát, tác giả + Bài hát Quả hát + Tác giả: Xanh Xanh - Hớng dẫn HS ôn hát lại nhiều hình thức: hát - HS hát theo hớng dẫn GV: tập thể, dãy, nhóm, cá nhân, hát theo hình thức đối + Hát đồng đáp (đố trả lời) GV kết hợp kiểm tra đánh giá + Hát theo dãy, tổ HS trình ôn hát + Hát cá nhân + Hát đối đáp (một em hát câu đố, - Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ lớp nhóm hát câu trả lời đệm theo phách theo tiết tấu lời ca - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lờ ca ( sử dụng nhạc cụ gõ) - Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp - HS biểu diễn trớc lớp (nhóm, cá nhân) - GV nhận xét Ôn tập hát : Hoà bình cho bé - HS trả lời: - GV cho HS xem tranh minh hoạ kết hợp nghe giai điệu + Bài hát Hoà bình cho bé hát để HS nhận biết tên hát, tên tác giả hát + Tác giả: Huy Trân - Hớng dẫn HS ôn lại hát, lúc đầu GV đệm đàn - HS ôn hát theo hớng dẫn Chú ý hát mở máy cho HS hát theo Sau cho HS hát kết hợp vận rõ lời, vỗ tay gõ đệm phách động phụ hoạ vỗ tay, gõ đệm theo phách tiết tấu lời ca tiết tấu lời ca GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc - Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ *Hoạt động 2: Nghe nhạc - GV ổn định lại t thế, thái độ cho HS nghe nhạc - GV giới thiệu cho HS hát thiếu nhi Cho HS nghe qua tác phẩm lần Hỏi HS: + Tiết tấu hát nhanh hay chậm? Vui tơi, sôi hay êm dịu nhẹ nhàng? + Em nghe hát có hay không? - GV cho HS nghe lại lần thứ 2, nói qua nội dung hát nh sắc thái tình cảm hát để HS cảm nhận tốt tác phẩm đợc nghe *Củng cố Dặn dò: - GV nhận xét, khen ngợi cá nhân nhóm hoàn thành tốt mục tiêu tiết học, đồng thời nhắc nhở em cha tích cực tiết học cần tập trung cố gắng tiết sau để đạt kết tốt Tuần 29 - HS hát kết hợp vận động phụ hoạ - HS tập trung, trật tự - HS lắng nghe tác phẩm, trả lời câu hỏi GV - HS nghe lần 2, nghe nhận xét - HS lắng nghe, ghi nhớ Ngày dạy: Thhai- thu sau., /4/2011 M NHC 1: TIT 29 Học bài: tới trờng Nhạc: Đức Bằng Lời: Theo Học vần lớp (cũ) I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v li ca -Bit hỏt kt hp gừ m theo phỏch bi hỏt II CHUN B: - Hát chuẩn xác Đi tới trờng - Tranh minh hoạ cảnh núi rừng tỉnh miền Bắc (có nhà sàn, có suối, có trẻ em đến trờng) - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,), máy nghe, băng nhạc mẫu III CC HOT NG DY-HC CH YU: ổn định tổ chức: nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: GV hỏi HS tên hát đợc học tiết trớc, tác giả hát Cho lớp, cá nhân ôn hát lại hát GV bắt giọng đệm đàn Bài hát: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Dạy hát Đi tới trờng - Giới thiệu hát, tác giả, nội dung hát - Ngồi ngắn, ý nghe Bài hát nhạc sĩ Đức Bằng dựa thơi sách Học vần lớp 1, với giai điệu đẹp, thể màu sắc dân ca miền núi phía Bắc với nét luyến láy mang âm hởng đàn tính đồng bào Thái Bài hát diễn tả cảnh thiên nhiên thật đẹp núi rng miền Bắc, qua thể niềm vui đợc đến trờng bạn nhỏ - Cho HS nghe băng mẫu GV vừa đệm đàn vừa hát - Nghe băng mẫu nghe GV hát mẫu - Cho HS xem tranh minh hoạ hỏi HS tranh có - HS xem tranh trả lời câu hỏi (có núi, hình ảnh có nhà sàn, suối, có chim hót, có bạn HS đến trờng) - Hớng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu hát - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn GV - Tập hát câu, câu cho HS hát hai, ba lần để - Tập hát câu Hát giai điệu GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc thuộc lời giai điệu hát Nhắc nhở HS lấy câu hát - Sau tập xong hát cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu tiết tấu hát - Sửa cho HS (nếu em hát cha yêu cầu), nhận xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm theo phách - Hớng dẫn HS hát vỗ tay gõ đệm theo phách GV làm mẫu: *Củng cố Dặn dò: - Cho HS đứng lên ôn lại hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách trớc kết thúc tiết học - HS nhắc lại tên hát, tác giả hát - Nhận xét chung Dặn HS ôn hát vừa tập Tuần 30 tiết tấu theo hơnngs dẫn GV - Hát lại nhiều lần, ý phát âm rõ lời, tròn tiếng.+ Hát đồng + Hát theo dãy, nhóm+ Hát cá nhân - Hát vỗ tay gõ đệm theo phách, trống nhỏ, theo hớng dẫn GV - HS ôn hát lời theo hớng dẫn - HS trả lời Nghe GV nhận xét, dặn dò ghi nhớ Ngày dạy:Th hai-thu sau/, /4/2011 M NHC 1: TIT 30 ôn tập hát tới trờng I YấU CU: -Bit hỏt theo giai iu v thuc li ca -Bit hỏt kt hp ng ph ho n gin II CHUN B: - Đàn, máy nghe băng nhạc - Nhạc cụ gõ (song loan, phách, trống nhỏ) - Một vài động tác vận động phụ họa III CC HOT NG DY-HC CH YU: ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Kết hợp kiểm tra trình ôn hát Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Ôn tập hát Đi tới trờng - Cho HS nghe giai điệu hát, hỏi HS nhận biết tên hát - HS nghe giai điệu, trả lời tên học, tác giả sáng tác hát hát, tác giả - Hớng dẫn học sinh ôn lại hát Yêu cầu HS hát thuộc lời, - Hát theo hớng dẫn GV: giai điệu, tiết tấu hát Chú ý nhắc HS hát tiếng láy (GV hát mẫu lại) + Cho HS đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân + Hát đồng thanh, dãy, nhóm, cá nhân + Cho HS luyện hát nối tiếp câu + HS hát nối tiếp câu (dãy hát câu 1, tiếp đến dãy hát cấu 2,) Đến câu cuối lớp hát + Cho HS hát vỗ tay theo đệm phách, theo tiết tấu lời ca + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm (sử dụng thêm nhạc cụ gõ) theo phách, tiết tấu lời ca *Hoạt động 2: Hát kết hợp phụ hoạ biểu diễn - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ Chân bớc chỗ nh dậm chân chỗ, tay đánh Thực - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ động tác câu 1, 2, Câu tay đa lên sau tai nh theo hớng dẫn HS xem GV làm mẫu lắng nghe, chân nhún, nghiêng đầu sang trái, phải theo động tác, sau tập động tác GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc nhịp Câu vỗ tay tiếng theo phách, sau mở tay phách cuối - Sau tập xong, GV cho HS vận động vài lần để HS nhớ thực động tác đặn, nhịp nhàng - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp (hát kết hợp vận động phụ hoạ hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ gõ) - GV nhận xét *Củng cố Dặn dò: - Kết thúc tiết học, GV đệm đàn hát lại với HS hát học (hoặc mở băng mẫu để HS hát vận động theo nhạc) - Nhận xét (khen cá nhân nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở nhóm cha đạt cần cố gắng hơn) Dặn HS ôn hát học theo hớng dẫn - HS thực theo hớng dẫn - HS biểu diễn Các em chọn hình thức kết hát hết hợp vận động phụ hoạ hát kết hợp gõ đệm theo cá nhân, nhóm, dãy - HS thẹc theo hớng dẫn - HS lắng nghe - Ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh TUAN 29 GI O N N NG CAO M NHC 1: Giáo án Âm nhạc TIT 29 ôn tập hát tới trờng Lam bi I YấU CU: -hs lm bi II CHUN B: - mt s bi III CC HOT NG DY-HC CH YU: ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động GV *Hoạt động 1: gv cho hs lm bi vo v 1/ Em hóy ỏnh du vo ụ trng chn cõu thớch hp a/ Mc du ng i khú khn cỏc bn nỳi i hc b/ Cnh sinh hot ca cỏc ngi dõn nỳi 2/ Em hóy vit nhng li ca ca bi hỏt i ti trng m hỏt ta phi luyn cho ging hỏt mm mi : Vớ d : Luyn ca t : Xn , ú *Hoạt động 2: Hát kết hợp phụ hoạ biểu diễn - Hớng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ Chân bớc chỗ nh dậm chân chỗ, tay đánh Thực động tác câu 1, 2, Câu tay đa lên sau tai nh lắng nghe, chân nhún, nghiêng đầu sang trái, phải theo nhịp Câu vỗ tay tiếng theo phách, sau mở tay phách cuối - Sau tập xong, GV cho HS vận động vài lần để HS nhớ thực động tác đặn, nhịp nhàng - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp (hát kết hợp vận động phụ hoạ hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ gõ) Hoạt động HS - HS lm vo v - Hát kết hợp với vận động phụ hoạ theo hớng dẫn HS xem GV làm mẫu động tác, sau tập động tác theo hớng dẫn - HS thực theo hớng dẫn - HS biểu diễn Các em GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc - GV nhận xét *Củng cố Dặn dò: - Kết thúc tiết học, GV đệm đàn hát lại với HS hát học (hoặc mở băng mẫu để HS hát vận động theo nhạc) - Nhận xét (khen cá nhân nhóm biểu diễn tốt, nhắc nhở nhóm cha đạt cần cố gắng hơn) Dặn HS ôn hát học chọn hình thức kết hát hết hợp vận động phụ hoạ hát kết hợp gõ đệm theo cá nhân, nhóm, dãy - HS thẹc theo hớng dẫn - HS lắng nghe - Ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Tuần 31 M NHC 1: Giáo án Âm nhạc Ngày soạn: Ngày dạy: Th hai, ngy 11 /4 /2011 TIT 31 Học hát: ng v chõn I YấU CU: - HS hát thuộc lời ca, giai điệu hát - Hát đồng đều, hoà giọng - Biết sử dụng nhạc cụ gõ theo phách, tiết tấu hát II CHUN B: - Hát chuẩn xác hát - Đàn, nhạc cụ gõ III CC HOT NG DY-HC CH YU: ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS t ngồi hát kiểm tra cũ: Không Bài mới: Hoạt động giáo viên * Hoạt động 1: Dạy hát: ng v chõn - Giới thiệu tên hát, tác giả, nội dung hát - GV hát mẫu - HS luyện - Đọc lời ca theo tiết tấu - GV gõ tiết tấu câu hát 1-2 lần yêu cầu HS đọc - Chỉ định 1-2 em HS đọc + Tập hát câu: -GV đàn giai điệu câu , bắt giọng 1-2 cho HS hát Hát 1-2 lần -Chỉ định 1-2 HS hát lại câu -GV đàn câu - HS hát theo Chỉ định em hát lại -Nhóm câu hát lại GV đàn giai điệu bắt giọng cho HS hát lại theo đàn Chỉ định em hát câu - Tập hát câu 3,4,5 tơng tự -Nhóm câu 3,4,5 HS hát -Gọi HS hát +Nhóm bài: GV đàn giai điệu hát, HS hát theo đàn Chia tổ hát ôn Hát cá nhân + Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu hát: GV thực mẫu: GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Hoạt động H sinh -HS lắng nghe, ghi nhớ Lắng nghe Luyện HS thực theo yêu cầu 1-2 HS thực -HS tập hát 1-2 HS hát -HS hát câu 1-2 HS hát -Hát nhóm câu 1,2 theo tiếng đàn đệm cảu GV 1-2 HS hát Học hát tơng tự câu 1,2 Hát nhóm câu 3,4,5 HS hát Trình bày Luyện theo tổ Hát cá nhân Theo dõi Giáo án Âm nhạc -Hớng dẫn HS thực -Thực theo tổ -Thực cá nhân * Củng cố: - Gọi nhóm lên bảng trình bày hát -Dặn dò: Về nhà hát thuộc lời ca -HS thực Thực theo nhóm Thực cá nhân Một nhóm lên trình bày Trả lời theo cảm nhận Lắng nghe, ghi nhớ Tuần 32 Ngày soạn: 25/4/2009 ngày dạy: Th hai, Ngy 28 thang nm 2011 GIO N NNG CAO M NHC 1: TUN 32 Tập biểu diễn hát: tiếng chào theo em Nhạc lời: Hà Hải I YấU CU: - HS Biết hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, phách hát - Biết sáng tạo số động tác phụ hoạ cho hát biểu diễn tốt hát - HS yêu quý môn học II CHUN B: - Chuẩn bị trớc vài động tác phụ hoạ cho hát - Biểu diễn nhuần nhuyễn hát theo hình thức đơn ca, song ca tốp ca III CC HOT NG DY-HC CH YU: 1.ổn định tổ chức: Nhắc nhở HS t ngồi học hát kiểm tra cũ: Không Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động H sinh * Nội dung: Tập biểu diễn hát - GV bắt giọng cho HS hát ôn lại hát 1-2 lần - HS hát ôn 1-2 lần - Chỉ định 1-2 em hát - 1-2 HS hát - GV thuyết trình: Bài hát muốn sâu vào lòng ngời, đợc nhiều - Lắng nghe, ghi nhớ ngời đón nhận hát em phải hát sắc thái tình cảm bài, đồng thời phảo biết biểu diễn cho nhuần nhuyễn, động tác phụ hoạ phải phù hợp với lời ca - Bài hát có nhiều cách biểu diễn: - Chia nhóm cho HS xây dựng động tác múa - Luyện tập theo nhóm + Nhóm 1: Luyện tập cách trình bày theo đơn ca + Nhóm 2: Trình abỳ theo song ca + Nhóm 3: Trình bày theo tốp ca - Gợi ý: Bài hát nói lễ phép em bé ngời lớn nên - Lắng nghe em phải có động tác nhẹ nhàng, kính trọng - GV thực mẫu - HS luỵện tập 15 phút - Quan sát - Khi HS tập xong, GV lần lợt cho HS lên trình bày trớc lớp Các - Luyện tập theo nhóm GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc tổ khác nhận xét - GV nhận xét, tuyên dơng * Củng cố: - GV biểu diễn hát theo hình thức đơn ca để HS theo dõi - Dặn dò HS nhà tập biểu diễn hát nhuần nhuyễn Tuần 33 - HS trình bày lần lợt theo nhóm - Nhận xét - Lắng nghe - Theo dõi GV biểu diễn - Ghi nhớ Ngày soạn: 1/5/2009 Ngày dạy:Th hai, ngy 4/5/2009 M NHC 1: TIT 33 ôn tập hát: tới trờng, tiếng chào theo em nghe hát (hoặc nghe nhạc) I.YấU CU: - Bit hỏt ỳng giai iu v gừ m theo phỏch, nhp bi hỏt -Nghe mt ca khỳc thiu nhi hoc mt bi dõn ca II CHUN B: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,) III CC HOT NG DY-HC CH YU: ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra cũ: Tiến hành trình ôn hát hát học Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Ôn tập hát Ôn tập hát Đi đến trờng - GV đệm đàn hợăc mở băng cho HS nghe lại giai điệu - HS nghe giai điệu hát, xem tranh hát kết hợp xem tranh minh hoạ, sau hỏi tên HS trả lời nhận biết tên hát, tác giả hát + Bài hát Đi tới trờng - Hớng dẫn HS ôn hát lại nhiều hình thức: hát + Tác giả Đức Bằng dựa theo Học vần tập thể, dãy, nhóm, cá nhân hát theo hình thức đối đáp lớp (câu cuối cùng: Thật hay hay lớp hát) GV có - HS hát theo hớng dẫn GV: thể kết kiểm tra đánh giá HS trình ôn hát + Hát đồng thanh+ Hát theo dãy, tổ - Hớng dẫn HS ôn kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm + Hát cá nhân.+ Hát đối đáp (chia dãy) theo phách - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, (sử - Hớng dẫn HS ôn hát kết hợp vận động phụ hoạ dụng nhạc cụ gõ) - Mời HS lên biểu diễn trớc lớp - Hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV nhận xét - HS biểu diễn trớc lớp (nhóm, cá nhân) Ôn tập hát: Tiếng chào theo em - HS ôn hát theo hớng dẫn Chú ý hát rõ - Hớng dẫn HS ôn lại hát Lúc đầu GV đệm đàn lời, vỗ tay gõ đệm nhịp tiết mở máy cho HS hát theo Sau HS hát kết hợp vỗ tấu lời ca tay, gõ đệm theo nhịp tiết tấu lời ca - HS biểu diễn hát theo hớng dẫn - Cho HS hát kết hợp vận động phụ hoạ (tập biểu diễn GV (từng dãy nhóm, nhóm GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc nh hớng dẫn tiết trớc) - GV nhận xét * Hoạt động 2: Nghe hát (hoặc nghe nhạc) - GV cho HS nghe băng hát thiếu nhi chọn lọc trích đoạn khúc nhạc không lời (Nếu GV biết đàn đàn cho HS nghe đợc) - Hớng dẫn HS nghe hát (hoặc nghe nhạc) - GV đàn giai điệu hát học để HS nhận giai điệu hát dễ dàng * Củng cố Dặn dò: - GV nhận xét, khen ngợi cá nhân nhóm hoàn thành tốt mục tiêu tiết học đồng thời nhắc nhở em cha tích cực tiết học cần tập trung Tuần 34 M NHC 1: em) - HS nghe băng theo hớng dẫn GV - HS nghe theo hớng dẫn - HS nghe để trả lời giai điệu câu nhạc hát - HS nhận xét hát khúc nhạc - HS lắng nghe, ghi nhớ Ngày soạn: 9/5/2009 Ngày dạy:Th hai, ngy 10/5/2009 TIT 34 ôn tập biểu diễn I YấU CU: -ễn mt s bi hỏt ó hc hc k I v tham gia biu din mt vi bi hỏt ú II CHUN B: - Máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,) - Tranh minh hoạ hát học năm học III TIN TRèNH KIM TRA ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra Hoạt động với GV Ôn tập hát học hc k 1: - GV dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc không lời hát cho HS xem, nghe Yêu cầu HS lần lợt nhớ tên hát đợc học - Mời nhóm lên hát kết hợp sử dụng nhạc cụ đệm gõ vận động phụ hoạ trò chơi theo hát GV mở băng nhạc đệm đàn trình em biểu diễn - Động viên HS mạnh dạn, tự tin lên biểu diễn Hoạt động HS - Trả lời tên hát xem tranh nghe giai điệu hát học hc k - Từng nhóm lên biểu diễn hát theo yêu cầu GV Yêu cầu HS: + Hát thuộc lời ca, biết phân biệt kiểu gõ đệm hát (theo nhịp, phách tiết tấu lời ca), hát kết hợp kiểu gõ đệm Nhận xét - Đánh giá: GV biểu dơng, khen ngợi em tích cực hoạt động giờ, nhắc nhở, động viên em cha tích cực - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò cần cố gắng để đạt kết cao GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Tuần 35 M NHC 1: Giáo án Âm nhạc Ngày soạn: 9/5/2009 Ngày dạy:Th hai, ngy 10/5/2009 TIT 35 ôn tập biểu diễn I YấU CU: -ễn mt s bi hỏt ó hc hc k I v tham gia biu din mt vi bi hỏt ú II CHUN B: - Máy nghe, băng nhạc - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, phách,) - Tranh minh hoạ hát học năm học III TIN TRèNH KIM TRA ổn định tổ chức, nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra Hoạt động với GV Ôn tập hát học hc k 2: - GV dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc không lời hát cho HS xem, nghe Yêu cầu HS lần lợt nhớ tên hát đợc học - Mời nhóm lên hát kết hợp sử dụng nhạc cụ đệm gõ vận động phụ hoạ trò chơi theo hát GV mở băng nhạc đệm đàn trình em biểu diễn - Động viên HS mạnh dạn, tự tin lên biểu diễn Hoạt động HS - Trả lời tên hát xem tranh nghe giai điệu hát học hc k - Từng nhóm lên biểu diễn hát theo yêu cầu GV Yêu cầu HS: + Hát thuộc lời ca, biết phân biệt kiểu gõ đệm hát (theo nhịp, phách tiết tấu lời ca), hát kết hợp kiểu gõ đệm Nhận xét - Đánh giá: GV biểu dơng, khen ngợi em tích cực hoạt động giờ, nhắc nhở, động viên em cha tích cực - Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò cần cố gắng để đạt kết cao GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh [...]... định tổ chức: Nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài c : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3 Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Tập tầm vông - Cho HS nghe giai điệu bài hát Tập tầm vông Hỏi HS - Ngồi ngay ngắn, nghe giai điệu bài đoán tên và tác giả bài hát hát và trả lời - Hớng dẫn HS ôn lại bài hát để thuộc lời ca và đúng gia - HS ôn hát theo hớng... tập của HS bằng việc kiểm tra hát kết hợp gõ đệm, biểu diễn * Củng c : - Gọi một nhóm lên biểu diễn bài hát cô giáo - Nội dung bài hát nói lên điều gì? + Liên h : Qua bài hát giáo dục các em điều gì? - HS lắng nghe - Một nhóm lên biểu diễn - Yêu mến thầy cô giáo - Ghi nhớ - Dặn d : Các em về nhà hát thuộc bài hát và tập biểu diễn bài hát GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc 1 Tuần 22 AM NHC 1:. .. CH YU: 1 ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài c : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3 Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Cái bống - Cho HS nghe giai điệu bài hát CáI bống - Ngồi ngay ngắn, nghe giai điệu bài Hỏi HS đoán tên và tác giả bài hát hát và trả lời - Hớng dẫn HS ôn lại bài hát để thuộc lời ca và đúng gia - HS ôn hát theo... tra bài c : 3 Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Qủa thị - Cho HS nghe giai điệu bài hát Qủa thị - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Hỏi HS tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, nhạc sĩ - Trả lời: nào sáng tác - Hát theo hớng dẫn của giáo viên - Hớng dẫn HS ôn lại lời bài hát để giúp HS hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, bằng nhiều hình thức + Hát. .. của GV: điệu + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, nhóm - Hớng dẫn HS hát và vỗ hoặc gõ đệm theo phách: + Hát cá nhân Tập tầm vông tay không tay có - Hát kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo x x xx x x xx phách (sử dụng nhạc cụ g : thanh - Hớng dẫn HS hát và vỗ hoặc gõ đệm theo phịp 2: phách) Tập tầm vông tay không tay có x x xx x x xx - Hát và vỗ hoặc gõ đệm theo nhịp 2 - Cho HS hát kết hợp trò chơi Tập tầm vông... hát giáo dục các em điều gì? - HS lắng nghe - Một nhóm lên biểu diễn - Yêu mến thầy cô giáo - Ghi nhớ - Dặn d : Các em về nhà hát thuộc bài hát và tập biểu diễn bài hát GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc 1 Ngày soạn: Ngày dạy: M NHC 1: TIT 18 Tập biểu diễn các bài hát đã học I YấU CU: - HS tham gia biu din mt vi bi hỏt ó hc II CHUN B: GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc 1 - Nhạc cụ đệm,... GV hát chia làm 5câu hát) - Tập hát từng câu theo hớng dẫn của - Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát, ba lần để GV Hát đúng giai điệu và tiết tấu theo thuộc lời và giai điệu bài hát Nhắc HS biết lấy hơi hớng dẫn của GV giữa mỗi câu hát - Hát lại nhiều lần theo hớng dẫn của - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để GV, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng thuộc lời và giai điệu bài hát + Hát. .. ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Hỏi HS tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, ai là tác - Đoán tên bài hát và tác giả giả sáng tác bài hát + Bài : Tìm bạn thân + Tác: Việt Anh - Hớng dẫn HS ôn lại bài hát bằng nhiều hình thức - Hát theo hớng dẫn của GV + Bắt giọng cho HS hát ( GV giữ nhịp bằng tay) + Hát không có nhạc + Đệm đàn và bắt nhịp cho HS + Hát theo nhạc đệm + Cho HS hát và vỗ tay theo phách ,... DY- HC CH YU 1 ổn định tổ chức: Nnhắc HS sửa t thế ngồi ngay ngắn 2 Kiểm tra bài c : Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn hát 3 Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lí cây xanh - Cho HS nghe giai điệu bài hát Lí cây xanh - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe giai điệu bài hát - Hỏi HS tên bài hát vừa đợc nghe giai điệu, đó là dân - Trả lời:+ Bài hát: Lí cây xanh ca miền nào +... động 1: Dạy bài hát Qa th - Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát: - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Hớng dẫn HS tập đọc lời Chia thành 4 câu băng mẫu - Dạy hát từng câu mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc - Tập đọc lời ca theo hớng dẫn của lời và giai điệu bài hát GV - Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc - Tập hát từng câu theo hớng dẫn lời và giai điệu bài hát ... YU: ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa t ngồi ngắn Kiểm tra c : Kết hợp kiểm tra trình ôn hát Bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS * Hoạt động 1: Ôn tập hát Tập tầm vông - Cho HS nghe giai điệu hát Tập. .. HS lên biểu diễn trớc lớp + Tên hát: Tập tầm vông -GV nhận xét + Nhạc: Lê Hữu Lộc Ôn tập hát Tập tầm vông - HS ôn hát theo hớng dẫn Chú ý hát - GV hỏi HS hát vừa hát vừa kết hợp trò chơi thuộc... hơn) - Dặn HS ôn lại hát Tập tầm vông, tập vỗ tay phách nhịp hát - Ghi nhớ GV: Nguyễn Thị Thu Hạnh Giáo án Âm nhạc Tuần 21 Ngày dạy:thứ M NHC 1: GIAO AN NANG CAO TIT 21 ôn tập hát: Cái bống Gioi1
- Xem thêm -

Xem thêm: tuần 35 : Ôn tập và biểu diễn bài hát, tuần 35 : Ôn tập và biểu diễn bài hát, tuần 35 : Ôn tập và biểu diễn bài hát, ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn., ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn., III. CC HOT NG DY-HC CH YU, I. YấU CU: -hs lm bi tp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay