Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động ngoài giò lên lớp trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

100 284 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 20:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH _ NGUYỄN TIẾN HIỆP MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH _ NGUYỄN TIẾN HIỆP MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh NGHỆ AN, 2013 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn, tác giả xin trân trọng gởi lời cám ơn đến PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh- người hướng dẫn khoa học tận tình dẫn giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu để hoàn thành Luận văn Ban giám hiệu, Hội đồng đào tạo, Hội đồng khoa học, Khoa đào tạo sau Đại học trường Đại học Vinh, quý thầy cô giáo quan tâm hết lòng giảng dạy Lãnh đạo phòng Giáo dục Đào tạo quận 2, Ban giám hiệu, giáo viên, Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường trung học sở quận 2, bạn bè, đồng nghiệp tận tình, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận thông cảm, giúp đỡ đóng góp ý kiến nhà khoa học, quý thầy cô để công trình hoàn thiện TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm nghiên cứu vấn đề .8 1.3 Một số vấn đề hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL 13 1.4 Một số vấn đề quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL 21 Kết luận chương .29 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 30 2.1 Giới thiệu trình nghiên cứu thực trạng 30 2.2 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội giáo dục quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh .31 2.3 Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL địa bàn quận 2, TPHCM .35 2.4 Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL địa bàn quận 2, TPHCM .45 2.5 Đánh giá chung thực trạng 53 Kết luận chương .54 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA HĐNGLL TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 56 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .56 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL 57 3.2.1 Nâng cao nhận thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 57 3.2.2 Bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐNGLL để giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 60 3.2.3 Đổi công tác xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh THCS thông qua HĐNGLL 61 3.2.4 Hoàn thiện chế phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội 65 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL 69 3.3 Thăm dò tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý đề xuất 71 Kết luận chương .74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CMHS Cha mẹ học sinh HĐNGLL Hoạt động lên lớp HS Học sinh GD & ĐT Giáo dục đào tạo THCS Trung học sở TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Chất lượng giáo dục toàn diện HS THCS Q2 34 Bảng 2.2 Nhận thức tầm quan trọng HĐ GDĐĐ HS .35 Bảng 2.3 Nhận thức lực lượng vai trò giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL 36 Bảng 2.4 Các hình thức HĐNGLL dùng để giáo dục đạo đức HS 37 Bảng 2.5 Đánh giá tính hiệu hình thức tổ chức hoạt động NGLL 38 Bảng 2.6 Mức độ tham gia lực lượng hoạt động giáo dục đạo đức học sinh 39 Bảng 2.7 Sự phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội 41 Bảng 2.8 Những biểu vi phạm đạo đức HS THCS .43 Bảng 2.9 Đánh giá cán quản lý chất lượng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua HĐNGLL 44 Bảng 2.10 Chủ thể xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh thông qua HĐNGLL 45 Bảng 2.11 Khảo sát chất lượng xây dựng kế hoạch 47 Bảng 2.12 Đánh giá việc triển khai kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua HĐNGLL hiệu trưởng 48 Bảng 2.13 Đánh giá việc triển khai kế hoạch giáo dục đạo đức chủ nhiệm đến học sinh 49 Bảng 2.14 Chỉ đạo việc thực kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua HĐNGLL 50 Bảng 2.15 Thực trạng chất lượng đạo thực kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua HĐNGLL 51 Bảng 2.16 Công tác kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức học sinh thông qua HĐNGLL .52 Bảng 2.17 Các lực lượng kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua HĐNGLL 53 Bảng 3.1 Kết thăm dò tính cần thiết biện pháp 72 Bảng 3.2 Kết thăm dò tính khả thi biện pháp 73 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Con người thời đại nào, xã hội chủ thể sáng tạo lịch sử, người động lực phát triển xã hội Con người có nhân cách cao đẹp tác động người đến xã hội lớn Do xem nhẹ vai trò giáo dục phát triển xã hội Trong mặt Đức, Trí, Thể, Mỹ giáo dục, giáo dục Đạo đức có vai trò vô quan trọng đặt lên hàng đầu "Được xem tảng, gốc rễ để tạo nội lực tiềm tàng vững cho mặt giáo dục khác" Như Bác Hồ nói: “Cũng sông có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không làm được!” Chính lý trên, suốt 80 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta quan tâm đến nghiệp giáo dục Sự quan tâm thể nhiều hình thức khác nhau, đặt biệt việc xác định vị trí, vai trò GD & ĐT thời kỳ cách mạng Đảng ta khẳng định “Giáo dục đóng vai trò then chốt toàn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc, động lực đưa đất nước khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến giới” Để đáp ứng yêu cầu công Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa, mục tiêu đề cho ngành giáo dục cao hơn, cụ thể Tại khoản 2- điều 28 Luật giáo dục Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam số 38/2005/QH11 có nêu “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với lớp học, môn học; Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn luyện kỹ hoạt động theo nhóm, kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [18,tr 55] Bản thân môn học lớp cung cấp cách đầy đủ rộng rãi thông tin hàng ngày sống xã hội tính chất phổ thông hệ thống kiến thức môn học Do HĐNGLL hội giúp HS có thêm thông tin, củng cố hiểu biết em trực tiếp tham gia Việc hình thành phát triển tri thức kỹ năng, kỹ xảo, cách giao tiếp, ứng xử mối quan hệ hàng ngày cho HS củng cố phát triển, đạt kết thiết thực có điều kiện thực hành, rèn luyện thông qua hoạt động cụ thể, hướng dẫn nhà giáo dục HĐNGLL tiếp nối hoạt động dạy học lớp, đường gắn lý thuyết với thực tiễn tạo nên thống nhận thức hành động HS, qua góp phần hình thành, phát triển toàn diện nhân cách HS Giáo dục đạo đức HS thông qua HĐNGLL tiền đề để hình thành đạo đức, đồng thời phát triển kỷ sống cho HS, việc làm cần thiết cấp bách giai đoạn Thực tiễn quận 2, TPHCM giai đoạn đô thị hóa, tình trạng học sinh THCS sa sút đạo đức có chiều hướng gia tăng, bên cạnh công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức nhiều hạn chế, cần nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm để tìm vấn đề cần giải quyết, xác định biện pháp, nhằm nâng cao hiệu quản lý giáo dục đạo đức học sinh Xuất phát từ vấn đề nêu trên, định chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học sở thông qua hoạt động lên lớp địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo (20011), Điều lệ trường trung học sở, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2008) Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009- 2020, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2011) Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT, ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD ngày 12 tháng 12 năm 2011 giáo dục đào tạo Ban tư tưởng- Văn hóa Trung ương (2007), Đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2007) Cẩm nang nâng cao lực quản lý nhà trường, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội Đảng ủy phường Bình An, Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế- xã hội năm 2012 Đảng ủy phường Bình An, Báo cáo sơ kết tháng đầu năm tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 Lê Văn Hồng (1995), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Minh Hạc (2001) Về phát triển người toàn diện thời kỳ công nghiệp hóa- đại hóa,Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội 10 Phạm Minh Hạc (2002) Giáo dục giới vào kỷ XXI, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội 11 Trần Kiểm (2004) Khoa học Quản lý Giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Giáo dục 12 Phạm Thành Nghị (2000) Quản lý chiến lược, kế hoạch trường đại học cao đẳng, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 79 13 Trần Thị Tuyết Oanh (2006), Giáo trình Giáo dục học tập 1,2 Nhà xuất Đại học sư phạm 14 Phòng GD & ĐT quận (2012) Báo cáo tổng kết năm học 2012- 2013 15 Quận ủy quận (2010) Văn kiện đại hội đại biểu Đảng quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010- 2015 16 Quận ủy quận 2, Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế- xã hội năm 2012 17 Quận ủy quận 2, Báo cáo sơ kết tháng đầu năm tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 18 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Luật giáo dục, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 19 Nguyễn Thị Cẩm Thủy (2012), Nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học sở địa bàn huyện Củ Chi, TPHCM giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Đại học Vinh, Nghệ An 20 Trường Đại học sài Gòn (2009) Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THCS 21 Thái Văn Thành (2007) Quản lý giáo dục quản lý nhà trường, Nhà xuất Đại học Huế 22 Minh Tân- Thanh Nghi- Xuân Lãm (1999), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Thanh Hóa 23 Trường đại học Sài Gòn (2009), Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trưởng THCS 24 Viện khoa học giáo dục (2001) Giáo dục học số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho học sinh) ……………… Câu 1: Em cho biết biểu vi phạm đạo đức sau mà em vi phạm? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến em) T Nội dung vi phạm Rất T thường Mức độ vi phạm Thường Đôi Không xuyên xuyên Nghỉ học không phép, trốn tiết, trễ Không thuộc bài, không làm 10 11 12 13 tập Có thái độ vô lễ Gây gỗ, đánh Trộm cắp, trấn lột bạn bè Đánh bài, hút thuốc Nghiện hút heroin Gian lận thi cử Nói tục chửi thề Nghiệm game Xả rác bừa bãi Vi phạm ATGT Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cha mẹ học sinh) ……………… vi phạm Câu 1: Anh (chị) cho biết vai trò giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động lên lớp? (Đánh chéo chữ a,b,c,d mà anh hay chị cho đúng) a Là hoạt động phụ, không hổ trợ nhiều cho hoạt động dạy học lớp b Là hoạt động ngoại khóa thực chủ đề theo đạo cấp c Là hoạt động thiếu trình dạy học hổ trợ hoạt động dạy học lớp, đường gắn lý thuyết với thực tiễn tạo nên thống nhận thức hành động học sinh d Là hoạt động thiếu nằm qui chế thi đua Câu 2: Theo anh (chị) công tác giáo dục đạo đức học sinh có tầm quan trọng nào? (Đánh chéo chữ a,b,c,d mà anh hay chị cho đúng) a Rất quan trọng b Quan trọng c Ít quan trọng d Không quan trọng Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho CBQL giáo viên) ……………… Câu 1: Theo thầy (cô) công tác giáo dục đạo đức học sinh có tầm quan trọng nào? (Đánh chéo chữ a,b,c,d mà anh hay chị cho đúng) a Rất quan trọng b Quan trọng c Ít quan trọng d Không quan trọng Câu 2: Thầy (cô) cho biết vai trò giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động lên lớp? (Đánh chéo chữ a,b,c,d mà anh hay chị cho đúng) a Là hoạt động phụ, không hổ trợ nhiều cho hoạt động dạy học lớp b Là hoạt động ngoại khóa thực chủ đề theo đạo cấp c Là hoạt động thiếu trình dạy học hổ trợ hoạt động dạy học lớp, đường gắn lý thuyết với thực tiễn tạo nên thống nhận thức hành động học sinh d Là hoạt động thiếu nằm qui chế thi đua Câu 3: Thầy (cô) cho biết hình thức hoạt động lên lớp sau đạt hiệu quả? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) T Các hình thức HĐNGLL T nhằm giáo dục đạo đức Mức độ sử dụng Cao TB Thấp Hiệu sử dụng Cao TB Thấp Chào cờ đầu tuần Sinh hoạt chủ nhiệm lớp Tham quan ngoại khóa Phong trào “ Nụ cười hồng” Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm Lao động ngoại khóa Thăm trại trẻ mồ côi, người già neo đơn Cổ động kiện trị- xã hội Tổ chức hội thi: “Kể chuyện, hái hoa dân chủ, văn nghệ, vẽ tranh, làm thiệp, thời trang, viết thư UPU…” Câu 4: Theo thầy (cô) hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp sau đạt hiệu cao? (Đánh chéo chữ a,b,c,d mà anh hay chị cho đúng) a Theo đơn vị lớp b Tập trung theo khối c Tập trung toàn trường d Ý kiến khác:…………………………………………………… Câu 5: Thầy (cô) cho biết mức độ tham gia lực lượng công tác giáo dục đạo đức học sinh? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Các lực lượng giáo dục Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ học sinh Tổ chức Đội TNTPHCM Giáo viên môn 10 Hội khuyến học Chính quyền địa phương Lực lượng công an Đoàn TNCSHCM Hội liên hiệp phụ nữ Hội cựu chiến binh Mức độ tham gia Không Không Thường thường tham xuyên xuyên gia Câu 6: Thầy (cô) cho biết mức độ phối hợp nhà trường với lực lượng xã hội? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Các lực lượng giáo dục Tốt Mức độ phối hợp Tương Chưa đối tốt tốt Gia đình Đoàn TNCSHCM Công an địa phương Ban đại diện cha mẹ học sinh Chính quyền địa phương Hội khuyến học Các sở kinh tế Câu 7: Thầy (cô) cho biết chủ thể xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động lên lớp? (Đánh chéo chữ a,b,c,d mà anh hay chị cho đúng) a Hiệu trưởng đề kế hoạch giáo dục đạo đức dựa vào kế hoạch năm học b Phó hiệu trưởng xây dựng theo phân công hiệu trưởng c Tổng phụ trách d Giáo viên chủ nhiệm Câu 8: Thầy (cô) cho biết chất lượng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh thộng qua hoạt động NGLL? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Nội dung Cụ thể hóa đường lối chủ trương vào kế hoạch Đảm bảo nguyên tắc Bám sát vào tình hình thực tế địa phương, đơn vị việc xây dựng kế hoạch Có kế hoạch thành lập ban đạo hoạt động giáo dục NGLL có đủ thành phần, có quy định chức năng, nhiệm vụ thành viên Tham mưu với cấp ủy Đảng quyền địa phương kết hợp tốt môi trường nhằm thực tốt mục tiêu giáo dục Tốt Chưa Không tốt tốt Có phân công lực lượng giáo viên chủ nhiệm theo lực phù hợp khối lớp, bố trí tổ chức hoạt động NGLL khoa học Có kế hoạch thực chăm lo sở vật chất trang bị phương tiện cho hoạt động giáo dục NGLL Thực tốt chế độ báo cáo, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm khen thưởng kịp thời Câu 9: Thầy (cô) cho biết mức độ triễn khai kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh thộng qua hoạt động NGLL hiệu trưởng? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Nội dung khảo sát Việc triển khai kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua hoạt động NGLL Việc xây dựng quy chế phối hợp Chuẩn bị sở vật chất Chuẩn bị kinh phí hoạt động Kết khảo sát Tương Không Tốt đối tốt tốt Câu 10: Thầy (cô) cho biết mức độ triễn khai kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh thộng qua hoạt động NGLL giáo viên chủ nhiệm? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Nội dung Giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội dung giáo dục đạo đức thông qua hoạt động NGLL theo đạo hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh thông qua buổi sinh hoạt chủ nhiệm Giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức học sinh thông qua vận động” Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ điểm tháng Giáo viên biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể tốt Giáo viên bố trí phòng học cho việc tổ chức sinh hoạt Mức độ thực Tươn Khôn Tốt g đối g tốt tốt Câu 11: Thầy (cô) cho biết thực trạng chất lượng đạo thực kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua hoạt động NGLL hiệu trưởng? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Nội dung Tốt Chỉ đạo giáo dục đạo đức thông qua việc dạy học lớp Chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động Đội TNTPHCM Chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm Chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết chào cờ đầu tuần Chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh thông qua chủ điểm tháng Chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh Mức độ thực Tương Không đối tốt tốt Câu 12: Thầy (cô) cho biết mức độ đạo việc thực kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua hoạt động NGLL hiệu trưởng? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Nội dung Thường xuyên Không Thường xuyên Buông lỏng Chỉ huy điều hành việc thực kế hoạch Theo dõi, giám sát hiệu trưởng Động viên, khen thưởng hiệu trưởng Tổng kết, rút kinh nghiệm Câu 13: Thầy (cô) cho biết công tác kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động NGLL tiến hành đơn vị? (Đánh chéo chữ a,b,c,d mà anh hay chị cho đúng) a Thường xuyên, theo định kỳ b Thỉnh thoảng, đột xuất c Khi có cấp kiểm tra d Giao cho Tổng phụ trách Câu 14: Thầy (cô) cho biết mức độ kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch giáo dục đạo đức thông qua hoạt động NGLL lực lượng nhà trường? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) STT Nội dung kiểm tra Kiểm tra công tác giáo dục đạo đức học sinh giáo viên chủ nhiệm Kiểm tra công tác giáo dục đạo đức học sinh giáo viên môn Kiểm tra công tác giáo dục đạo đức học sinh Đội TNTPHCM Kiểm tra hoạt động tự rèn luyện học sinh Kiểm tra hoạt động phận giám thị Kiểm tra việc thực tiết hoạt Thường xuyên Không Không thường thực xuyên động NGLL Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL GV trường THCS) ……………………… Câu 1: Thầy (cô) cho biết tình cần thiết biện pháp sau việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động NGLL? (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) Các biện pháp Rất cần Cần thiết thiết Không cần thiết Nâng cao nhận thức công tác giáo dục đạo đức cho HS THCS Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động NGLL để giáo dục đạo đức cho HS THCS Đổi công tác xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động NGLL Hoàn thiện chế phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức thông qua hoạt động NGLL Câu 2: Thầy (cô) cho biết tính khả thi biện pháp sau việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động NGLL (Đánh dấu x vào cột dòng tương ứng với ý kiến quý thầy, cô) Rất Các biện pháp khả thi Nâng cao nhận thức công tác giáo dục đạo đức Khả thi Không khả thi cho HS THCS Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động NGLL để giáo dục đạo đức cho HS THCS Đổi công tác xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động NGLL Hoàn thiện chế phối hợp nhà trường, gia đình lực lượng xã hội Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức thông qua hoạt động NGLL [...]... HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn quận 2, TPHCM Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn quận 2, TPHCM 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài Nền giáo dục truyền thống của ta trong... tiêu mong muốn 1.3 Một số vấn đề về hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp 1.3.1 Mục đích, nội dung hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS 1.3.1.1 Mục đích của hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS Phát triển về đạo đức là một trong những mục tiêu của giáo dục phổ thông, điều này đã được xác định rõ trong "Luật giáo dục" (sửa đổi 2009):... HĐNGLL trên địa bàn quận 2, TPHCM 4 Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất và thực hiện được các biện pháp quản lý mang tính khoa học, khả thi sẽ nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS trên địa bàn quận 2, TPHCM 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL 5.2 Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho. .. xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn quận 2, TPHCM từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS 3 Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua. .. một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn quận nhà 9 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục nội dung luận văn gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên. .. tiếp nối và thống nhất với hoạt động dạy và học nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách HS theo mục tiêu đào tạo 1.2.5 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS là cách thức tác động của chủ thể quản lý đến hoạt động giáo dục đạo đức và đến tất cả các yếu tố ảnh hưởng nhằm giúp hoạt động giáo dục đạo đức cho HS thực hiện được các... bàn quận 2, TPHCM 7.3 Phương pháp thống kê toán học: để sử lý số liệu thu được 8 Đóng góp mới của đề tài: Đề tài này góp phần: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS nói chung và giáo dục đạo đức cho HS các trường THCS nói riêng - Đánh giá được thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn quận 2, TPHCM Đề ra được một. .. quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn quận 2, TPHCM 5.3 Đề xuất và thăm dò tính cần thiết, khả thi của một số biện pháp giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn quận 2, TPHCM 6 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL trên địa bàn Quận 2, TPHCM Cụ thể là các trường: THCS An Phú, THCS... khăn 1.3.2 Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động tác giáo dục đạo đức cho học sinh 1.3.2.1 Phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh Phương pháp giáo dục đạo đức trong nhà trường là cách thức hoạt động của người giáo dục và người được giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất của người học theo mục tiêu giáo dục đặt ra Có nhiều phương pháp giáo dục đạo đức cho HS THCS, rất phong... trình giáo dục có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng đặc biệt của công tác này Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS cũng chính là việc chủ thể quản lý nhà trường thực hiện có chất lượng các chức năng quản lý (Lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra) trong hoạt động giáo dục đạo đức của nhà trường, nhằm thực hiện thành công mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh 1.2.4 Hoạt động ngoài giờ lên lớp ... biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THCS thông qua HĐNGLL địa bàn quận 2, TPHCM 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA. .. trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL địa bàn quận 2, TPHCM .35 2.4 Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thông qua HĐNGLL địa bàn quận 2, TPHCM... 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA HĐNGLL TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 56 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp .56 3.2 Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động ngoài giò lên lớp trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động ngoài giò lên lớp trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động ngoài giò lên lớp trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn