Giáo án Ngữ văn 7 tuần 32

6 237 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 04:34

... điểm văn đề nghị :hoàn cảnh mục đích ,yêu cầu nội dung cách làm loại văn 2/ Kỹ năng: - Nhận biết văn đề nghi - Viết văn đề nghị quy cách 3/ Thái độ: - Có ý thức học hỏi ,tìm tòi sử dụng văn đề... DẠY VÀ HỌC a/ Giáo viên: Sách giáo khoa ,sách giáo viên ,bảng phụ b/ Học sinh: Sách giáo khoa , ghi, trả lời câu hỏi III CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 4’ 1/ Ổn định- Kiểm tra cũ: a/ Thế văn hành ? Phân... Đặc điểm văn đề H đ1 : nghị Đọc văn sgk Trong sống sinh họat -Viết văn đề nghị để làm gì? HS: Trình bày với cấp học tập ,khi xuất quyền lợi nguyện vọng ,mong muốn chính đáng cá nhân đáng cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 tuần 32, Giáo án Ngữ văn 7 tuần 32, Giáo án Ngữ văn 7 tuần 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn