Giáo án Ngữ văn 7 tuần 29

6 150 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 04:33

... Bài Tuần: 29 Ngày dạy: CÁCH LÀM VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH Tiết:1 27 I MỤC TIÊU 1/ Kiến thức: - Các bước làm văn lập luận giải thích 2/ Kỹ năng: - Tìm hiểu đề, tìm ý ,lập dàn ý viết phần ,đoạn văn. .. viết phần đoạn văn giải thích 3/ Thái độ: - Có ý thức xây dựng văn theo bố cục dạy II ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC a/ Giáo viên: Sách giáo viên ,sách giáo khoa ,bảng phụ b/ Học sinh: Sách giáo viên ,vở... thương tác giả lên án H đ4 bọn quan lại -Nêu biện pháp nghệ thuật -Nước tràn lênh láng ,nhà trôi 5’ III Tổng kết : tác giả sử dụng chủ yếu lúa ngập … Bằng lời văn cụ thể sinh động văn văn ? -Sống không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 7 tuần 29, Giáo án Ngữ văn 7 tuần 29, Giáo án Ngữ văn 7 tuần 29

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn