so sánh hiệu quả điều trị hóa chất phác đồ paclitaxel cispantin và etoposide trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv

36 451 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 17:22

HÀN THỊ THANH BÌNH SO SÁNH HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL - CISPATIN VÀ ETOPOSIDE - CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIIB - IV Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Bá Đức PGS.TS Trần Văn Thuấn ĐẶT VẤN ĐỀ • Ung thư phổi bệnh hay gặp số bệnh ung thư Mỹ, nguyên nhân gây chết hàng đầu ung thư Năm 2011 Mỹ có 221.000 ca ung thư phế quản phổi mắc (trong có 115.000 ca nam 106.000 ca nữ) 156.900 ca chết (85.600 ca nam 71.300 ca nữ) Tại Việt Nam ung thư phổi đứng đầu ung thư hay gặp nam, đứng thứ ba nữ sau ung thư vú dày Năm 2002 có 10.308 ca mắc (8089 ca nam 2219 ca nữ) 9.563 ca chết (7480 ca nam 2043 ca nữ) Bệnh gặp chủ yếu giai đoạn lan tràn tái phát chỗ Điều trị hóa chất cho bệnh nhân di căn, tiến triển chỗ không mổ định hàng đầu Phác đồ kinh điển, phác đồ có chứa Cisplatin, Cisplatin phối hợp với Etoposide từ 12-20% Paclitaxel đáp ứng 35-50% ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu: Đánh giá so sánh đáp ứng điều trị phác đồ Paclitaxel-Cisplatin với phác đồ Etoposide-Cisplatin Đánh giá so sánh độc tính phác đồ hệ huyết học huyết học ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp: • Nghiên cứu tiến cứu, mô tả có đối chứng, theo dõi dọc • Thu thập bệnh nhân từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2012 Tiêu chuẩn chọn lựa: • Bệnh nhân ung thư phổi chẩn đoán giai đoạn IIIB, IV điều trị bệnh viện K Sử dụng phân loại giai đoạn theo phân loại TNM lần thứ • Giải phẫu bệnh chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chuẩn chọn lựa: • Tình trạng toàn thân ECOG: 0,1 • Không có tiền sử bệnh ác tính trước • Không di não • Bệnh nhân không mắc bệnh phối hợp bệnh nhiễm trùng hoạt động, tiền sử dùng hóa chất trước • Đã điều trị xạ trị trước thời gian lớn tuần trước bắt đầu điều trị ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chuẩn loại trừ: • Những bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn chọn lựa • Những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chọn lựa mắc bệnh đái tháo đường Glucose máu > 200 mg/dl, tăng huyết áp không kiểm soát được, đau thắt ngực không ổn định, quy tim ứ huyết, tiền sử nhồi máu tim, bệnh thần kinh ngoại vi ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bước tiến hành: • Phác đồ Paclitxel-Cisplatin (Nhóm I): Cisplatin 80 mg/m2 truyền tĩnh mạch giờ, ngày 1, Paclitaxel 175/m2 truyền tĩnh mạch giờ, ngày thứ Hoặc phác đồ Etoposide – Cisplatin (Nhóm II): Etoposide 100 mg/m2 truyền tĩnh mạch từ ngày đến ngày Cisplatin 80mg/m2 truyền tĩnh mạch giờ, ngày Chu kỳ tuần • Các kiện thu thập trước, sau chu kỳ, kết thúc điều trị bao gồm: bệnh sử, khám lâm sàng, công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh đánh giá kích thước u • Độc tính đáp ứng khối u thực sau đợt điều trị hóa chất ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Các tiêu chuẩn đánh giá giai đoạn bệnh, tình trạng toàn thân, mức độ đáp ứng, độc tính 5.1 Tình trạng toàn thân tính theo phân độ ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) Độ ECOG Sức khỏe bình thường, không bị hạn chế có biểu bệnh Hạn chế thể lực tự chăm sóc thân làm việc Tự chăm sóc thân khả làm việc Bệnh nhân có 50% thời gian ngày phải nằm giường Khả tự chăm sóc ban thân giới hạn Hơn 50% thời gian ngày bệnh nhân hải nằm giường Hoàn toàn nằm giường, không tự chăm sóc thân Phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc nhân viên y tế Chết ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.2 Tiêu chuẩn độc tính chung WHO Độc tính hệ huyết học Độc Độ Độ Độ Độ Độ BC (G/l) ≥4 3-3,9 2-2,9 1,1,9 < 1,0 BCĐNTT (G/l) ≥2 0,5-1,9 1-1,4 0,5-0,9 < 0,5 Hemoglobin (g/l) 120-140 100-BT 80-100 65-79 < 65 Tiểu cầu (G/l) 150-300 50-74,9 25,49,9 < 25 75-300 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (BCĐNTT: Bạch cầu đa nhân trung tính, BT: Bình thường) Độc tính gan, thận Độc Độ Độ Độ Độ Độ SGOT (U/l) < 40 < 2,5 lần bt 2,6 lần bt 5,1-20 lần bt > 20 lần bt SGPT (U/;) < 40 < 2,5 lần bt 2,6-5 lần bt 5,1-20 lần bt > 20 lần bt Ure (mmol/l) < 7,5 7,6-10,9 11-18 18 > 18 Creatinin (mmol/l) 96-106 < 1,5 lần bt < 1,5-3 lần bt 3,1-6 lần bt ? lần bt KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nhận xét: • Tổng số BN nghiên cứu thu thập từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2012 163 BN Trong nhóm I 82 BN, nhóm 81 BN • Độ tuổi trung bình nhóm 53,93 ± 6,581, trung vi 54,5 tuổi, thấp 40 tuổi, cao 65 tuổi Trung bình nhóm 55,02 ± 6,559, trung vi 55 tuổi, thấp 39 tuổi, cao 66 tuổi với p > 0,05 • Phân bố giới tính; số toàn trạng; Tình trạng nghiện thuốc nhóm I II là: 81,71% (67/82 BN) 80,24% (65/81 BN), p > 0,05 • BN xạ trị trước sau hóa chất hai nhóm là: Nhóm I gồm 66,67% (10/15 BN), 33,33%, nhóm II gồm 69,23% (9/13 BN), 30,77% (4/13BN) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU • Các tổn thương đo định giá phaanb ố hai nhóm I II sau: 86,58% (7/82), 13,42% (11/82) 87/65% (71/81), 12,35% (10/81) với p > 0,05 • Giải phẫu bệnh biểu mô tuyến chiếm tỷ lệ ung thư biểu mô tuyến ung thư biểu mô vảy nhóm I, II 67,07% (55/82BN) 32,3% (27/82) so với 65,43 (53/81 BN) 34,57% (28/81 BN) với p > 0,05 • Tổng số nhóm I 472 chu kỳ, điều trị 5,76 ± 0,28, nhóm II 4,68 chu kỳ (5,78 ± 0,13, p > 0,05) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đánh giá đáp ứng điều trị Đáp ứng hoàn toàn, phần, bệnh giữ nguyên bệnh tiến triển nhóm Paclitaxel – Cisplatin 10,96%, 24,39%, 46,35%, 18,30% KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tác dụng phụ điều trị hóa chất 3.1 Độc tính hệ huyết học 3.1.1 Giảm bạch cầu Giảm bạch cầu độ III, IV nhóm I cao nhóm II, là: 40,24%, 28,05% so với 27,16%, 16,05% p < 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.2 Giảm bạch cầu hạt trung tính Giảm BCĐNTT độ III, IV nhóm I cao hẳn nhóm II, với tỷ lệ 25,6%, 52,44% so với 20,99%, 29,63%, p < 0,01 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.3 Thiếu máu Thiếu máu độ 0, I, II, III + IV hai nhóm là: 17,07% 26,83%, 31,71%, 24,39% 9,88%, 29,63%, 40,74%, 19,75% Sự khác biệt ý nghĩa thống kê p > 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.4 Giảm tiểu cầu Giảm bạch cầu Nhóm I n = 82 BN Nhóm II n = 81 BN % n % n Độ 89,02 73/82 87,65 71/81 Độ I 10,98 9/82 12,35 10/81 Tổng số 100 P P < 0,05 100 Tăng men gan gặp chủ yếu độ I không gặp tăng men gan độ II, III, IV hai nhóm Tỷ lệ tăng men gan nhóm I 10,98% nhóm II 12,35% Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê hai nhóm p > 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.2 Độc tính gan Tăng men gan gặp chủ yếu độ I không gặp tăng men gan độ II, III, IV hai nhóm Tỷ lệ tăng men gan nhóm I 10,98% nhóm II 12,35% Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê hai nhóm p > 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.3 Độc tính thận Nhóm I n = 82 BN Nhóm II n = 81 BN Creatinin P % n % n Độ 84,15 68/82 85/18 69/81 Độ I 10,98 9/82 8/64 7/81 Tổng số 100 P < 0,05 100 Chủ yếu gặp suy thận độ I hai nhóm Nhóm I 7,32%, nhóm II 6,71 Tuy nhiên không thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.4 Độc tính hệ huyết học BÀN LUẬN 4.1 Đặc điểm • Bệnh nhân hai nhóm phân bố đồng độ tuổi, giới tính, số toàn trạng, tình trạng nghiện thuốc lá, giải phẫu bệnh • Bệnh nhân nhóm nghiên cứu chủ yếu giai đoạn IV • Số chu kỳ điều trị hóa chất trung bình đợt cho bệnh nhân • Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê đặc điểm bệnh nhân hai nhóm BÀN LUẬN 4.2 Đáp ứng điều trị • Tỷ lệ đáp ứng nhóm I cao hẳn nhóm II, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 Trong nghiên cứu tye lệ đáp ứng khách quan nhóm I 35,35%, nhóm II 21,02% (Tỷ lệ đáp ứng khách quan tye lệ đáp ứng hoàn toàn + tỷ lệ đáp ứng phần) Tỷ lệ đáp ứng khách quan nhóm Etoposid – Cisplatin: theo nghiên cứu phase III Cardenal 135 BN (bao gồm nhóm Etoposide – Cisplatin GemcitabinCisplatin) 21,9% (liều Cisplatin 100 mg/m2) Còn nghiên cứu Belani C.P nghiên cứu phase III 179 BN điều trị phác đồ Etoposide – Cisplatin tỷ lệ đap sứng khách quan 15% Theo Bolomi P thử nghiệm lâm sàng pha III 599 BN Tỷ lệ đáp ứng khách quan phác đồ EP 12,4% Paclitaxel-Cisplatin 27,7% Nhiều nghiên cứu cho tỷ lệ đáp ứng phác đồ Paclitaxel-Platinum từ 21-44% BÀN LUẬN 4.3 Độc tính • Trên hệ huyết học: Độc tính giảm bạch cầu bạch cầu đa nhân trung tính nhóm I cao hẳn nhóm II Với p < 0,05 Tuy nhiên độc tính thiếu máu giảm tiểu cầu khác biệt hai nhóm • Độc tính suy giảm suy thận gặp chủ yếu độ I nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê • Độc tính hệ huyết học: KẾT LUẬN Sử dụng phác đồ Paclitaxel – Cisplatin cho hiệu đáp ứng cao hẳn phác đồ Etoposide-Cisplatin Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, phần, bệnh giữ nguyên bệnh tiến triển nhóm Paclitaxel – Cisplatin 10,96%, 24,39%, 46,35%, 18,30% nhóm Etoposide – Cisplatin 6,185%, 14,82%, 37,04%, 41,96% Với tỷ lệ đáp ứng khách quan nhóm I 35,35% nhóm II 21,02% Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 Tỷ lệ độc tính giảm bạch cầu bạch cầu đa nhân trng tính nhóm Paclitaxel – Cisplatin cao hẳn so với nhóm Etoposide – Cisplatin , khác biệt có ý nghĩa thống kê, p < 0,05 Không có khác biệt thiếu máu giảm tiểu cầu hai nhóm p > 0,05 Một số độc tính hệ tạo huyết như: Đau cơ, thần kinh, nôn, buồn nôn gặp nhiều nhóm I nhóm II, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 [...]... • Bệnh nhân hai nhóm được phân bố đồng đều về độ tuổi, giới tính, chỉ số toàn trạng, tình trạng nghiện thuốc lá, giải phẫu bệnh • Bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu chủ yếu giai đoạn IV • Số chu kỳ điều trị hóa chất trung bình hơn 5 đợt cho mỗi bệnh nhân • Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các đặc điểm về bệnh nhân giữa hai nhóm BÀN LUẬN 4.2 Đáp ứng điều trị • Tỷ lệ đáp ứng nhóm I cao hơn... phẫu bệnh biểu mô tuyến chiếm tỷ lệ ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô vảy trong 2 nhóm I, II lần lượt là 67,07% (55/82BN) và 32,3% (27/82) so với 65,43 (53/81 BN) và 34,57% (28/81 BN) với p > 0,05 • Tổng số nhóm I là 472 chu kỳ, điều trị 5,76 ± 0,28, nhóm II là 4,68 chu kỳ (5,78 ± 0,13, p > 0,05) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2 Đánh giá đáp ứng điều trị Đáp ứng hoàn toàn, một phần, bệnh giữ nguyên và bệnh. .. tổn thư ng đích ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.4 Phân loại giai đoạn TNM theo AJCC lần thứ 7 • T: U nguyên phát • Tx: Không xác định được u nguyên phát, hoặc có tế bào UT trong dịch tiết hay dịch rửa phế quản nhưng không nhìn thấy u trên hình ảnh hoặc nội soi phế quản • T0: Không có dấu hiệu của u nguyên phát • Tis: Ung thư tại chỗ • T1: U có đường kính lớn nhất ≤ 3cm, u được bao quanh bằng phổi. .. nằm ở phế quản gốc cách carina < 2 cm nhưng không xâm lấn carina; hoặc khối u phối hợp với xẹp phổi, hay viêm phổi tắc nghẽn toàn bộ phổi, hay có một hay vài nhân UT nằm rải rác trong cùng thùy phổi ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • T4: Khối u với mọi kích thư c nhưng xâm lấn vào một trong những thành phần sau: trung thất, tim, mạch máu lớn, khí quản, thần kinh thanh quản quặt ngược, thực quản, thân... hệ huyết học: KẾT LUẬN 1 Sử dụng phác đồ Paclitaxel – Cisplatin cho hiệu quả đáp ứng cao hơn hẳn phác đồ Etoposide- Cisplatin Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn, một phần, bệnh giữ nguyên và bệnh tiến triển nhóm Paclitaxel – Cisplatin là 10,96%, 24,39%, 46,35%, 18,30% và nhóm Etoposide – Cisplatin là 6,185%, 14,82%, 37,04%, 41,96% Với tỷ lệ đáp ứng khách quan nhóm I là 35,35% và nhóm II là 21,02% Sự khác biệt... của Cardenal trên 135 BN (bao gồm 2 nhóm Etoposide – Cisplatin và GemcitabinCisplatin) là 21,9% (liều Cisplatin 100 mg/m2) Còn trong nghiên cứu của Belani C.P trong nghiên cứu phase III trên 179 BN điều trị phác đồ Etoposide – Cisplatin tỷ lệ đap sứng khách quan chỉ được 15% Theo Bolomi P trong thử nghiệm lâm sàng pha III trên 599 BN Tỷ lệ đáp ứng khách quan của phác đồ EP là 12,4% và Paclitaxel- Cisplatin... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.3 Đánh giá đáp ứng điều trị Theo RECIST gồm 4 mức độ sau: • Đáp ứng hoàn toàn: Biến mất các tổn thư ng đích • Đáp ứng một phần: Giảm trên 30% tổng đường kính lớn nhất của các tổn thư ng đích so với tổng đường kính lớn nhất các tổn thư ng ban đầu • Bệnh giữ nguyên: Không có đủ tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng một phần và cũng không đủ tiêu chuẩn đánh giá bệnh tiến triển • Bệnh. .. hay nhiều nhân UT rải rác ở thùy phổi khác cùng bên • N: Hạch vùng • Nx: Hạch vùng không xác định được • N0: Không di căn hạch vùng • N1: Di căn hạch cạnh khí quản cùng bên và hoặc hạch rốn phổi cùng bên và hạch trong phổi bao gồm cả những hạch di căn bằng con đường xâm lấn trực tiếp • N2: Di căn hạch trung thất cùng bên và /hoặc hạch dưới carina • N3: Di căn hạch trung thất đối bên, hạch rốn phổi đối... và bệnh tiến triển nhóm Paclitaxel – Cisplatin là 10,96%, 24,39%, 46,35%, 18,30% KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 Tác dụng phụ của điều trị hóa chất 3.1 Độc tính trên hệ huyết học 3.1.1 Giảm bạch cầu Giảm bạch cầu độ III, IV trong nhóm I cao hơn nhóm II, lần lượt là: 40,24%, 28,05% so với 27,16%, 16,05% p < 0,05 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.2 Giảm bạch cầu hạt trung tính Giảm BCĐNTT độ III, IV trong nhóm I cao hơn... nghiên cứu cho tỷ lệ đáp ứng của phác đồ Paclitaxel- Platinum từ 21-44% BÀN LUẬN 4.3 Độc tính • Trên hệ huyết học: Độc tính giảm bạch cầu và bạch cầu đa nhân trung tính nhóm I cao hơn hẳn nhóm II Với p < 0,05 Tuy nhiên đối với độc tính thiếu máu và giảm tiểu cầu thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm • Độc tính suy giảm và suy thận gặp chủ yếu độ I trên cả 2 nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống ... dọc • Thu thập bệnh nhân từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2012 Tiêu chuẩn chọn lựa: • Bệnh nhân ung thư phổi chẩn đoán giai đoạn IIIB, IV điều trị bệnh viện K Sử dụng phân loại giai đoạn theo phân... lá, giải phẫu bệnh • Bệnh nhân nhóm nghiên cứu chủ yếu giai đoạn IV • Số chu kỳ điều trị hóa chất trung bình đợt cho bệnh nhân • Không có khác biệt có ý nghĩa thống kê đặc điểm bệnh nhân hai nhóm... Mục tiêu: Đánh giá so sánh đáp ứng điều trị phác đồ Paclitaxel- Cisplatin với phác đồ Etoposide- Cisplatin Đánh giá so sánh độc tính phác đồ hệ huyết học huyết học ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh hiệu quả điều trị hóa chất phác đồ paclitaxel cispantin và etoposide trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv , so sánh hiệu quả điều trị hóa chất phác đồ paclitaxel cispantin và etoposide trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv , so sánh hiệu quả điều trị hóa chất phác đồ paclitaxel cispantin và etoposide trên bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn iiib iv

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay