Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi

122 1,053 11
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 14:48

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Gãy Galeazzi gãy 1/3 xương quay bán trật trật khớp quay trụ , , , , , , , , hay gọi gãy Monteggia ngược, gãy Piedmont hay Darrach - Hughston - Milch , , Trong chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình gãy Galeazzi gặp, chiếm từ 3% - 6% tất gãy xương cẳng tay , , Về mặt bệnh học quan điểm điều trị tiên lượng tổn thương khác với gãy xương cẳng tay thông thường Campbell gọi tên tổn thương từ "Gãy xương cần thiết " Do ông định mổ cố định gãy xương quay cần thiết muốn kết tốt phải tái lập khớp quay trụ , , Đây loại gãy nặng nề mặt chức để lại biến chứng lâu dài phức tạp không điều trị Thực tế số sở y tế, phương pháp phẫu thuật định sau điều trị bảo tồn thất bại từ đến lần mà di lệch xương trật khớp Lý việc lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn chấp nhận số di lệch sót lại sau kéo nắn dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề 1/3 cẳng tay biến dạng, gập góc, đầu xương trụ nhô sau, trật bán trật khớp quay trụ dưới, giảm biên độ sấp ngửa cổ tay, đau khớp cổ tay… Trên giới, phương pháp điều trị phẫu thuật cho tất trường hợp , , , , , , , Tại bệnh viện Việt Đức với loại gãy định phẫu thuật hầu hết cho trường hợp, phương pháp điều trị bảo tồn cách kéo nắn bó bột cánh cẳng bàn tay sử dụng Việc điều trị phẫu thuật nhằm mục đích: Phục hồi tốt giải phẫu xương quay từ phục hồi trục xoay đảm bảo biên độ sấp ngửa cẳng tay sau làm vững khớp, ngăn chặn tái trật khớp, thoái hoá khớp, yếu khớp ảnh hưởng tới chức cổ bàn tay Việc chẩn đoán gãy Galeazzi không khó thăm khám tỷ mỷ lâm sàng XQ thẳng nghiêng Tuy nhiên lại thương tổn dễ bỏ sót phẫu thuật viên chưa thực quan tâm, thái độ điều trị chưa rõ ràng, khả phục hồi chức bệnh nhân chưa quan tâm nên nhận thấy việc điều trị, phục hồi chức gãy Galeazzi đáp ứng yêu cầu thiết cho việc phục hồi lao động bệnh nhân phòng ngừa biến chứng Do tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đánh giá kết điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi" với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X Quang gãy Galeazzi Đánh giá kết phẫu thuật gãy Galeazzi Bệnh viện Việt Đức CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC CẲNG TAY - KHỚP QUAY TRỤ DƯỚI, DÂY CHẰNG , , , 1.1.1 Xương quay - Là xương dài nằm phía cẳng tay gần song song với xương trụ để ngửa, bắt chéo sấp cẳng tay Có hai đầu thân - Đầu xương quay hình ống tròn nhỏ có chỏm quay hình trụ - Thân xương quay cong có hình lăng trụ tam giác đầu tròn nhỏ, đầu to có ba mặt ba bờ - Lòng tuỷ 1/3 xương quay hẹp phía rộng phía - Đầu to bè sang hai bên Mặt lõm hình tam giác có mặt khớp với xương trụ gọi khuyết trụ xương quay Mặt sau có mào xương tạo thành rãnh cho gân duỗi dạng lướt qua để xuống bàn tay Mặt trước có sấp vuông bám Mặt dưới: Khớp với xương cổ tay, có gờ chia mặt thành hai diện, diện hình tam giác tiếp xúc với xương thuyền, diện hình vuông tiếp xúc với xương bán nguyệt Phía mặt có mỏm trâm quay Ba yếu tố quan trọng làm xương quay quay yếu tố điều trị gãy xương cần phải phục hồi là: - Thân cong hợp với đầu góc mở khoảng 160 - Màng liên cốt giằng với xương trụ đủ rộng - Trục quay từ mỏm lồi cầu đến ngón út Mặt cong nên thích hợp với cố định nẹp vít mặt trước mặt sau 1.1.2 Xương trụ: Là xương dài nằm phía cẳng tay có hai đầu Thân xương hình lăng trụ tam giác có ba mặt (trước, trong, sau), ba bờ (trước, sau, gian cốt) Đầu chỏm xương trụ có diện khớp vòng để khớp với khuyết trụ xương quay Mặt đầu có mỏm trâm trụ - Ở xương trụ cao xương quay, lại thấp khoảng cm, chỏm xương trụ với mỏm trâm trụ lồi nhiều phía sau mỏm trâm quay Nếu thấy hai mỏm ngang mặt phẳng nói xương quay gãy bị ngắn lại - Thân xương trụ tương đối thẳng thích hợp cho việc đóng đinh nội tủy Bờ sau nằm sát da theo suốt chiều dài xương nên bộc lộ dễ dàng qua vùng Hình 1.1 Giải phẫu xương quay xương trụ 1.1.3 Khớp quay trụ Là khớp liên kết đầu hai xương quay xương trụ - Chỏm xương trụ có hai mặt khớp: Mặt chiếm 2/3 chỏm tiếp với khuyết trụ xương quay - Đầu xương quay: Mặt có khuyết trụ - Đĩa khớp hay dây chằng tam giác: Là sụn sợi hình tam giác đỉnh bám vào mặt mỏm trâm trụ, bám vào bờ khuyết trụ xương quay Bề dày chỗ 2mm, bề dày đỉnh 6mm vừa có tác dụng đĩa khớp đệm xương trụ xương nguyệt, xương tháp vừa dây chằng khỏe, nối đầu hai xương lại với Xương thuyền Xương đậu Dây chằng tam giác Xương quay Mỏm trâm quay Đầu xương trụ Dây chằng quay trụ sau Mỏm trâm trụ Xương quay Hình 1.2 Dây chằng tam giác - Dây chằng quay trụ trước: Là dây chằng cấu tạo mô sợi phía trước khớp quay trụ phần trải rộng dây chằng tam giác - Dây chằng quay trụ sau: Là dây chằng cấu tạo mô sợi phía sau khớp quay trụ sau, phần trải rộng dây chằng tam giác - Phức hợp sụn sợi tam giác gồm thành phần: Dây chằng sụn sợi tam giác, dây chằng quay trụ trước, dây chằng quay trụ sau góp phần vững khớp quay trụ - Bao khớp: Bám vào bờ trước bờ sau dây chằng tam giác Động tác khớp quay trụ sấp ngửa bàn tay Động tác không thực riêng rẽ mà phải phối hợp với khớp quay trụ Đầu xương quay xoay quanh chỏm xương cánh tay đầu xương quay lăn quanh chỏm xương trụ 1.1.4 Màng liên cốt Là màng xơ sợi bám hai xương quay - trụ, phía từ 2cm lồi củ nhị đầu, phía kết thúc cách khớp quay cổ tay cm Là màng mỏng bền chắc, nhờ thớ sợi để trợ lực Phía màng bám vào bờ xương trụ, phía bám vào bờ xương quay Màng có xu hướng kéo hai xương lại gần gãy xương cẳng tay 1.1.5 Khớp cổ tay - Đầu xương quay tiếp khớp với xương thuyền, xương nguyệt, xương tháp làm thành lồi cầu Đĩa khớp dây chằng tam giác đóng vai trò sụn xơ bổ sung cho xương trụ để tới diện khớp quay cổ tay đệm đầu xương trụ xương tháp - Bao khớp: Dày trước, mỏng sau bên - Dây chằng gồm: Dây chằng bên cổ tay quay, bên cổ tay trụ, quay cổ tay gan tay, quay cổ tay mu tay Động tác gấp, duỗi khép dạng phần nhỏ sấp ngửa 1.1.6 Sự bao phủ phần mềm Cẳng tay khu vực có nhiều (20 cơ) bao bọc quanh xương quay xương trụ - Cơ sấp tròn: Là nằm lớp nông có hai nguyên uỷ bám vào mỏm lồi cầu mỏm vẹt xương trụ, bám tận vào mặt xương quay, thần kinh thường hai đầu Cơ có tác dụng sấp cẳng bàn tay - Cơ cánh tay quay: Là nông nhóm lớp nông, nguyên uỷ bám mỏm lồi cầu xương cánh tay, bám tận vào bờ mỏm trâm quay Cơ có tác dụng gấp cẳng tay có tác dụng ngửa cẳng tay cẳng tay sấp Cơ che phủ phần động mạch quay nhánh nông thần kinh quay - Cơ sấp vuông: Thuộc nhóm sâu cẳng tay nguyên uỷ từ phần trước xương trụ bám tận bờ trước xương quay Hoạt động sấp cẳng tay bàn tay Thần kinh chi phối thần kinh gian cốt trước - Cơ gấp dài ngón cái: Nguyên uỷ bám vào mặt trước xương quay màng gian cốt bám tận vào đốt xa ngón Cơ có tác dụng gấp ngón thần kinh chi phối - Cơ gấp cổ tay quay: Nguyên uỷ bám vào mỏm lồi cầu xương cánh tay bàm tận vào xương đốt bàn thứ Cơ có tác dụng gấp cổ tay khuỷu, dạng bàn tay Cơ vận động thần kinh - Cơ dạng dài ngón cái: Nguyên uỷ từ mặt lưng xương trụ màng liên xương Bám tận bờ đáy đốt gần Hoạt động dạng ngón bàn tay Thần kinh chi phối nhánh sau thần kinh quay - Cơ duỗi dài ngón cái: Nguyên uỷ từ bờ mặt lưng xương trụ, bám tận đáy đốt xa ngón Hoạt động duỗi đầu xa ngón Thần kinh chi phối nhánh liên xương thần kinh quay Hình 1.3 Cơ lớp nông cẳng tay 1.2 SINH LÝ SẤP NGỬA CẲNG TAY 1.2.1 Sấp ngửa với cánh tay di động: - Xương quay quay riêng kết hợp với tất chuyển động xương trụ dây chằng tam giác Nhờ quay xương cánh tay dẫn đến xoay xương trụ nên biên độ sấp ngửa tăng lên nhiều đạt 2300, khớp vai tham gia tới 90 Cuối thân xương bả vai động tác sấp cố thêm vào 40 làm cho biên độ sấp ngửa đạt tới 2700 1.2.2 Sấp ngửa với xương cánh tay cố định: - Xương quay quay quanh xương trụ nhờ hai độ cong: Sấp (3/4 dưới) ngửa (1/4 trên) thân xương nhờ hai khớp trụ cử động có khác Khi sấp hoàn toàn xương quay bắt chéo thành hình chữ X thân xương trụ Lồi củ nhị đầu chạy hố hõm sigma hai xương cẳng tay áp vào mặt trước chúng Trục xoay không mà theo đường từ tâm mỏm trâm quay đến mỏm trâm trụ hay từ mỏm lồi cầu tới ngón út Biên độ động tác sấp ngửa 1400 - 1890 Trong động tác sấp có giá trị ngửa 1.3 NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG 1.3.1 Chấn thương trực tiếp: Do bị vật khác đánh vào cẳng tay , , Với tác động chấn thương lực co rút cẳng tay gây gãy xương quay xảy trước trật khớp quay trụ xảy sau Đặc điểm ổ gãy thường gãy ngang khớp quay trụ bán trật, nói chung gãy vững [23] 1.3.2 Chấn thương gián tiếp: Ngã, cánh tay dang, khuỷu duỗi, cẳng tay sấp tối đa, bàn tay chạm đất gây gãy 1/3 xương quay trật khớp quay trụ đứt phức hợp sụn sợi tam giác đầu xương trụ trật sau , , Với tác động chấn thương lực co rút cơ, gãy xương xảy trước trật khớp quay trụ xảy sau Hình thức gãy thường gãy chéo, gãy xoắn, gãy có mảnh nhỏ, gãy có mảnh thứ Nói chung dạng gãy không vững 1.4 TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU BỆNH TRONG GÃY GALEAZZI 1.4.1 Di lệch đầu xương gãy - Di lệch chồng - Di lệch sang hai bên - Di lệch gập góc: Ra trước, sau sang bên 10 - Di lệch xoắn theo trục làm hạn chế động tác sấp ngửa Trong đa số trường hợp gãy xương quay ta thấy đường gãy thường chỗ nối 1/3 1/3 dưới, bờ sấp vuông chỗ yếu Đoạn có ngửa đồng thời có sấp tròn kéo sấp lại, đoạn có sấp vuông kéo sấp vào có khuynh hướng lệch trục trước Gãy trật trước điển hình 50%, bật mỏm trâm trụ 53% Gãy xương thường có kiểu gãy ngang chéo vát Phần lớn gãy nát đáng kể 1.4.2 Đứt phức hợp sụn sợi tam giác Tổn thương khớp quay trụ dây chằng phức hợp dây chằng nguyên mỏm trâm trụ bị bật Khi khoảng cách khớp quay trụ lớn 2mm gợi ý tổn thương dây chằng bên dây chằng tam giác (bị rách tách rời hoàn toàn) Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tổn thương phức hợp dây chằng tam giác bắt đầu xương quay ngắn lại > 5mm Moore, Lester Sarmiento Nghiên cứu gãy trật Galeazzi xác chết Họ nhận xét xương quay ngắn lại mm xuất đơn Khi ngắn lại 10mm màng gian cốt dây chằng tam giác bị rách Họ cho gãy di lệch 1/3 xương quay gãy xoắn có khả liên quan tới bệnh lý quay trụ xa tổn thương màng gian cốt Mikic có phát tổn thương thoái hóa dây chằng tam giác bắt đầu xuất lứa tuổi 30 (7,6%) tăng dần theo tuổi Ở lứa tuổi 60 có tỷ lệ 53,1% 1.4.3 Gãy mỏm trâm trụ Bruckner cho vững khớp quay trụ bao gồm vững phần mềm phần xương cấu tạo nên khớp quay trụ có mỏm trâm trụ 15 78,9 61 80,3 >0,05 Khá 12,3 10,5 11,8 >0,05 Đạt 7,0 10,5 7,9 >0,05 Xấu 0 0 0 Tổng 57 75,0 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 19 25,0 76 100,0 49 49 49 49 49 Nhận xét: Qua bảng 3.18 biểu đồ 3.7 ta thấy kết điều trị bệnh nhân gãy Galeazzi sau phẫu thuật có kết tốt chiếm 80,3%, 11,8%, đạt 7,9% có trường hợp kết xấu Trong trường hợp chẩn đoán xác gãy Galeazzi có kết tốt 80,7% cao so với bệnh nhân chẩn đoán Galeazzi không xác 78,9% 49 Bảng 3.19: Bảng đánh giá kết điều trị sau phẫu thuật 49 Bệnh nhân 49 Kết 49 Hồi cứu 49 Tiến cứu 49 Tổng 49 p 49 n 49 % 49 n 49 % 49 n 49 % 49 Tốt 49 52 49 78,8 49 49 90,0 49 61 49 80,3 49 >0,05 Khá 12,1 10,0 11,8 >0,05 Đạt 9,1 0 7,9 >0,05 Xấu 0 0 0 Tổng 66 86,8 10 13,2 76 100,0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 50 Nhận xét: Qua bảng 3.19 biểu đồ 3.8 ta thấy kết sau phẫu thuật đạt kết tốt bệnh nhân tiến cứu đạt kết cao bệnh nhân hồi cứu (90,0% so với 78,8%) Không có bệnh nhân có kết đạt bệnh nhân tiến cứu có 9,1% bệnh nhân có kết đạt bệnh nhân hồi cứu 50 Bảng 3.20: Bảng đánh giá bệnh nhân kết điều trị sau phẫu thuật 50 Kết 50 n 50 % 50 Tốt 50 54 50 71,0 50 Khá 50 16 50 21,1 50 Đạt 50 50 7,9 50 Xấu 50 50 50 Tổng 50 76 50 100,0 50 Nhận xét: Qua bảng ta thấy bệnh nhân đánh giá kết sau phẫu thuật có tỷ lệ đạt kết tốt chiếm 71,0%, 21,1%, đạt 7,9% trường hợp kết xấu So với kết bảng điểm đánh giá kết tốt bệnh nhân thấp giải thích độ hài lòng bệnh nhân cảm tính không phụ thuộc vào thang điểm đánh giá .50 Bảng 3.21: Bảng đánh giá bệnh nhân tình trạng đau sau mổ .50 Chẩn đoán 51 Tình trạng đau .51 Chính xác 51 Không xác 51 Tổng 51 p 51 n 51 % 51 n 51 % 51 n 51 % 51 Không đau 51 44 51 77,1 51 12 51 63,2 51 56 51 73,7 51 >0,05 51 Đau nhẹ, 51 11 51 19,3 51 51 36,8 51 18 51 23,7 51 >0,05 51 Đau trung bình, chịu .51 51 1,8 51 51 51 51 1,3 51 Đau nhiều, chịu 51 51 1,8 51 51 51 51 1,3 51 Đau nhiều, không chịu 51 51 51 51 51 51 51 Tổng 51 57 51 100,0 51 19 51 100,0 51 76 51 100,0 51 51 Nhận xét: Qua bảng ta thấy sau mổ tháng số bệnh nhân cảm nhận thấy không đau chiếm 73,7%, đau nhẹ đau trung bình chiếm 25,0%, có trường hợp đau nhiều chịu trường hợp đau không chịu Trong bệnh nhân chẩn đoán không xác gãy Galeazzi có biểu đau nhiều so với bệnh nhân chẩn đoán xác gãy Galeazzi (36,8% so với 22,9%) Nhưng khác biệt ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Một số bệnh nhân cảm thấy đau phức hợp khớp quay trụ không hồi phục hoàn toàn gặp nhiều bệnh nhân đến sau tuần 51 Bảng 3.22: Bảng đánh giá bệnh nhân tình trạng đau sau mổ .52 Bệnh nhân .52 Tình trạng đau .52 Tiến cứu 52 Hồi cứu 52 Tổng 52 p 52 n 52 % 52 n 52 % 52 n 52 % 52 Không đau 52 52 90,0 52 47 52 71,2 52 56 52 73,7 52 >0,05 52 Đau nhẹ, 52 52 10,0 52 17 52 25,8 52 18 52 23,7 52 >0,05 52 Đau trung bình, chịu .52 52 52 52 1,5 52 52 1,3 52 Đau nhiều, chịu 52 52 52 52 1,5 52 52 1,3 52 Đau nhiều, không chịu 52 52 52 52 52 52 52 Tổng 52 10 52 13,2 52 66 52 86,8 52 76 52 100,0 52 Nhận xét: Qua bảng ta thấy bệnh nhân hồi cứu tiến cứu có khác tình trạng đau sau mổ khác biệt có ý nghĩa thống kê Ở bệnh nhân tiến cứu có 10,0% bệnh nhân cảm thấy đau nhẹ thỉnh thoảng, bệnh nhân hồi cứu đau nhẹ 25,8% Ở bệnh nhân hồi cứu gặp trường hợp đau trung bình đau nhiều Ở bệnh nhân tiến cứu không gặp Sự khác biệt nhóm ý nghĩa thống kê với p > 0,05 52 Bảng 3.23: Bảng đánh giá biên độ sấp ngửa bệnh nhân 52 Chẩn đoán 52 Sấp ngửa 52 Chính xác 52 Không xác 52 Tổng 52 p 52 n 52 % 52 n 52 % 52 n 52 % 52 Tốt 52 45 52 78,9 52 13 52 68,4 52 58 52 76,3 52 >0,05 52 Trung bình 52 10 52 17,6 31,6 16 21,1 >0,05 Hạn chế 3,5 0 2,6 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 Nhận xét: Qua bảng 3.23 biểu đồ 3.10 ta thấy 76 bệnh nhân liên lạc khám lại có 76,3% có biên độ sấp ngửa tốt, 21,1% có biên độ sấp ngửa trung bình 2,6% có biên độ hạn chế Trong bệnh nhân chẩn đoán xác gãy Galeazzi có biên độ sấp ngửa tốt cao nhiều so với bệnh nhân không chẩn đoán xác gãy Galeazzi (78,9% với 68,4%) ngược lại biên độ sấp ngửa trung bình gặp bệnh nhân chẩn đoán không xác cao chẩn đoán xác Sự khác biệt ý nghĩa thống kê với p >0,05 .53 Bảng 3.24: Bảng đánh khả làm nặng bệnh nhân 53 Chẩn đoán 53 Làm nặng 53 Chính xác 53 Không xác 53 Tổng 53 p 53 n 53 % n % n % Tốt 38 66,7 47,4 47 61,8 >0,05 Trung bình 12,3 26,3 12 15,8 >0,05 Hạn chế 3,5 10,5 5,3 >0,05 Tàn phế 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 Không dám làm .53 10 53 17,5 53 53 15,8 53 13 53 17,1 53 >0,05 53 Tổng 53 57 53 100,0 53 19 53 100,0 53 76 53 100,0 53 Nhận xét: Qua bảng ta thấy: Khả làm nặng bệnh nhân đạt kết tốt 61,8%, trung bình 15,8%, hạn chế 5,3% có 17,1% bệnh nhân chưa dám làm nặng Về khả làm nặng bệnh nhân có chênh lệch bệnh nhân chẩn đoán xác gãy Galeazzi gãy Galeazzi Nhưng khác biệt ý nghĩa thống kê 53 Bệnh nhân chưa dám làm nặng thường gặp bệnh nhân phẫu thuật trước tháng vấn bệnh nhân nói chưa dám làm nặng theo lời khuyên bác sỹ 53 Bảng 3.25: Bảng đánh giá chức bệnh nhân sau phẫu thuật 53 Chức 53 n 53 % 53 Trở công việc 53 60 53 78,9 53 Hạn chế làm việc 53 16 53 21,1 53 Tàn phế 54 54 54 Bảng 3.26: Biến chứng 54 Bảng 3.27: Bảng yêu cầu lấy nẹp vít sau mổ kết hợp xương 54 Bảng 3.28: Mối liên quan thời gian phẫu thuật đường mổ .55 Bảng 3.29: Mối liên quan thời gian phẫu thuật garo mổ 55 Bảng 3.30: Mối liên quan chẩn đoán bất động bột sau phẫu thuật 55 Bảng 4.1 Phân bố nghề nghiệp theo tác giả 58 Bảng 4.2 Cơ chế chấn thương 59 Bảng 4.3 Tay tổn thương 60 Bảng 4.4 Đường gãy .61 Bảng 4.5 Sự di lệch đầu gãy xương theo phân loại Bado 62 Bảng 4.6 Tổn thương khớp quay trụ 62 Bảng 4.7 Kết chung 66 3.4 Hình thái khớp quay trụ dưới: 70 Gãy mỏm trâm trụ chiếm 3,3% 70 Đứt hoàn toàn dây chằng tam giác chiếm 58,9% 70 Giãn khớp quay trụ - 5mm chiếm 38,9% 70 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tuổi giới 39 Biểu đồ 3.2 Nghề nghiệp .40 Biểu đồ 3.3 Nguyên nhân 41 Biểu đồ 3.4 Cơ chế chấn thương 43 Biểu đồ 3.5: Phân loại gãy xương theo AO .45 Biểu đồ 3.6 Thời gian gãy xương trước phẫu thuật 46 Biểu đồ 3.7 Kết điều trị 49 Biểu đồ 3.8 Đánh giá kết điều trị sau phẫu thuật 50 Biểu đồ 3.9 Đánh giá bệnh nhân tình trạng đau sau mổ 51 Biểu đồ 3.10 Đánh giá biên độ sấp ngửa bệnh nhân 52 Biểu đồ 3.11 Mối liên quan chẩn đoán bất động bột sau phẫu thuật .56 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Giải phẫu xương quay xương trụ Hình 1.2 Dây chằng tam giác Hình 1.3 Cơ lớp nông cẳng tay .8 Hình 1.4 Phân loại Bado 11 Hình 1.5 Phân loại AO [29] 12 Hình 1.6 Đường mổ Henry vào phía trước xương quay .18 Hình 1.7 Đường mổ Thompson phía sau vào xương quay 19 5,8,11-12,18-19,39-41,43,45-46,49-50,52-53,57 1-4,6-7,9-10,13-17,20-38,42,44,47-48,51,54-56,58-91 [...]... thương và đề nghị phương pháp điều trị, hầu hết loại gãy trật này đều được điều trị bảo tồn Năm 1941 Campbell nhận định rằng gãy trật Galeazzi nếu điều trị bảo tồn thì đạt kết quả rất kém Ông tin rằng phẫu thuật là cần thiết , Năm 1957 thời điểm này vấn đề điều trị chưa được rõ ràng Hughston thu thập 41 ca từ các thành viên câu lạc bộ chỉnh hình Piedmont Ông cảnh báo về điều trị không đúng cách và cho... động chủ động của bệnh nhân lấy lại giới hạn bình thường 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT Với bệnh nhân sau mổ các phẫu thuật viên đều thống nhất dựa theo các tác giả Harkess (1966) Green and OBrien (1995) [52], [53], Neer , Brunelli 1995 [53] để đưa ra các tiêu chí đánh giá cơ bản sau: 2.4.1 Kết quả kết hợp xương Đánh giá sau mổ kết hợp xương ổ gãy xương quay: Tốt: Không di lệch, không gập góc, dài như... cái, lực kéo cơ duỗi dài và duỗi ngắn ngón cái Với 41 ca thì có 3 ca phẫu thuật sớm, 38 ca điều trị bảo tồn Kết quả trong 38 ca điều trị bảo tồn thì cho kết quả tốt là 3 ca chiếm 8% còn kết quả xấu là 35 ca chiếm 92% Theo Hughston chỉ được đánh giá là tốt khi: 23 - Ổ gãy xương quay và khớp quay trụ dưới nắn chỉnh hoàn hảo theo giải phẫu, không chấp nhận bất cứ một di lệch nào , , - Chức năng sấp ngửa... Galeazzi đặt tên cho tổn thương phức tạp này Để điều trị loại gãy này, Galeazzi điều trị bảo tồn bằng cách kéo, nắn dọc trục cẳng tay qua ngón cái, nắn di lệch của gãy xương quay sau đó nắn trật khớp quay trụ dưới và bất động bằng bột cánh cẳng bàn tay Tuy nhiên kết quả không được ghi nhận Ông Galeazzi có được 18 ca gãy trật Galeazzi trên tổng 300 ca gãy 2 xương cẳng tay chiếm 6% Năm 1934 sau khi Galeazzi. .. 9% đạt kết quả tốt và 91% đạt kết quả xấu Phẫu thuật 10 ca kết quả tốt là 30% xấu là 70% Năm 1967 Veseley, D.G đặt tên các nửa gãy xa của xương quay cùng với trật hoặc bán trật khớp quay trụ dưới gọi là gãy Darrach - Hughston Milch Tên gọi gãy Darrach - Hughston - Milch và gãy của sự cần thiết hiện được sử dùng cho đến ngày nay , Năm 1975 Mikic (Nam Tư) nghiên cứu và điều trị gãy trật Galeazzi trong... mặt khớp đầu dưới xương quay, sự đánh giá của gãy đã liền xương hoặc đánh giá kết quả phẫu thuật 1.5.5 Chụp cộng hưởng từ Nghiên cứu các tổn thương liên quan đến phần mềm như xác định ổ gãy xương quay, loại gãy, hình gãy xương, độ di lệch ổ gãy, trật khớp quay 14 trụ dưới, có gãy mỏm trâm trụ hay không, tụ dịch ở dây chằng, rách màng liên xương, rách phức hợp sụn sợi tam giác, nghiên cứu các cơ cẳng tay,... rằng gãy trật Galeazzi nếu không phát hiện sớm hãy không điều trị sẽ dẫn đến tỷ lệ tàn phế cao và gây đau mạn tính [45] Năm 2001, Rettig, Raskin khoa phẫu thuật chỉnh hình trường đại học Y khoa Newyork có 40 bệnh nhân gãy Galeazzi được điều trị bằng kết hợp xuơng quay, nắn khớp quay trụ dưới và xuyên kim cố định khớp Trong số này có 3 ca khâu phục hồi phức hợp sụn sợi tam giác Ông cho rằng việc phẫu thuật. .. Bado 12 - Phân loại theo AO Loại A: Gãy xương quay đơn giản: Gãy ngang, gãy chéo, gãy xoắn Loại B: Gãy có một mảnh rời: Hình chêm, cánh bướm Loại C: Gãy phức tạp: Gãy nhiều tầng, gãy có nhiều mảnh vụn A2.1 A2.2 A2.3 B2.1/2 B2.3 C Hình 1.5 Phân loại AO [29] 1.5 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 1.5.1 Xquang Xquang qui ước vẫn giữ một vai trò quan trọng có giá trị như kết quả nhanh, giá thành rẻ, có thể thực hiện ở mọi... hợp sụn sợi tam giác sẽ tránh được đau mãn tính sau này Năm 2011, Ateso, K.I, Jupiter, J.B, Weiss, A.P cho rằng việc chẩn đoán sai hoặc không điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi và nắn khớp quay trụ dưới, khâu phức hợp sụn sợi tam giác sẽ ảnh hưởng vận động khớp cổ tay, đau mãn tính, viêm xương khớp [47] 1.9.1 Trong nước Tài liệu dạy học và sách y học nói chung thì vấn đề điều trị gãy Galeazzi ít được... Bệnh nhân đánh giá tốt Bệnh nhân hài lòng tay hạn chế nhiều Bệnh nhân đánh giá xấu Năm 1977, Cetti có 2 ca gãy Galeazzi mà sau khi kết hợp xương quay, không nắn được khớp quay trụ dưới, nên phải mổ vào khớp quay trụ dưới để giải phóng mô mềm bị kẹt vào giữa đó là gân duỗi ngón út và duỗi cổ tay trụ [42] Năm 1982, Reckling và Cordell ở Cansas có 40 ca gãy Galeazzi từ 1956 - 1982 và đưa ra kết quả: Khá ... Trước mổ -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm Tổng cộng Tốt: >90 - 100 điểm Khá : >80 -9 0 điểm Đạt: >70 - 80 điểm Xấu: 70 -0 điểm... không chịu được: điểm Sau mổ -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm -5 - 10 -1 5 -2 0 điểm 36 - Chức năng: Trở công việc hàng ngày: 20 điểm Hạn chế làm việc:... nhân Tai nạn sinh hoạt n 25 % 27,8 41 Ngã xe đạp Ngã xe máy Tai nạn xe máy- xe máy Tai nạn xe đạp - xe máy Tai nạn xe máy - ô tô Tai nạn xe đạp - ô tô Tai nạn ô tô Tai nạn lao động Tổng 31 21 2 90
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi, Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi, Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy Galeazzi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn