Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm

60 550 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 14:14

Người hướng dẫn khoa học: PGS.Ts: TỐNG XUÂN THẮNG Ts: VŨ TRƯỜNG PHONG ĐẶT VẤN ĐỀ   U máu khối u lành tính, thường gặp trẻ nhỏ 60% u máu vùng đầu mặt cổ , vùng hạ họng gặp  Phân loại chẩn đoán u máu có nhiều thay đổi  Mulliken Glowacki (1982) Đề nghị phân loại  Hiệp hội Quốc tế nghiên cứu bất thường mạch máu (ISSVA) chia bất thường mạch máu thành hai loại: - U mạch máu - Dị dạng mạch máu ĐẶT VẤN ĐỀ  Trên giới  Tại VN  Tại khoa B1 BV TMHTW sử dụng dao siêu âm công nghệ HARMONIC để cắt u máu hạ họng quản  Bởi vậy chúng nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, nội soi chẩn đoán hình ảnh u máu vùng họng miệng, hạ họng quản Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, kết mô bệnh học kết điều trị để đề xuất định cắt u máu dao siêu âm TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI  Chưa có nghiên cứu hoàn chỉnh phẫu thuật u máu họng miệng,hạ họng quản  1995 Korfehl J  2004 Katori H; Tsukuda M  Lee SW; Fang TJ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ NGHIÊM CỨU Ở VIỆT NAM  Chưa có nghiên cứu đầy đủ u máu hạ họng quản  Một số báo cáo số ca u máu hạ họng quản hội nghị khoa học  2006 Trần Quang Long, Nguyễn Đình Phúc, Lê Minh Kỳ, Tống Xuân Thắng Các u mạch máu Dị dạng mạch máu (vascular tumors) (vascular Malformations) U mạch máu trẻ em (Infantile Mao mạch (Capillary) Hemangioma) Bạch mạch (Lymphatic) Các u mạch máu khác Tĩnh mạch (Venous) (tuftedangioma,kaposiform Động mạch (Arterial) hemangioendothelioma ,congenital Các dị dạng mạch máu hemangioma, pyogenic granuloma đơn giản (C,L,V,A) phức …) tạp phối hợp (CVM, CLM, CLVM, AVM, CAVM, CLAVM,…) Nguyên nhân chế bệnh sinh chưa biết rõ ràng  Thuyết Virus  Thuyết nội tiêt  Thuyết sinh mạch  Thuyết thai Cấu trúc giải phẫu quản Khoang màng quản Giải phẫu hạ họng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.12 Biến chứng sớm Biến chứng sớm Nam Nữ Tổng n % n % n % Chảy máu 2,4 2,4 4,8 Nhiễm trùng 4,8 0 4,8 Khác Bảng 3.13 Biến chứng sau phẫu thuật n % Nhiễm trùng 2,4 Chảy máu 4,8 Tổn thương mô xung quanh 0 Sót u 0 42 100 Tổng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.14 Tình trạng hốc mổ sau phẫu thuật Tốt Không tốt n % n % Ngày thứ sau phẫu thuật 28 93,3 6,7 Ngày thứ sau phẫu thuật 27 90 10 Ngày thứ 14 sau phẫu thuật 30 100 0 Tổng 30 Bảng 3.15 Thời gian bong giả mạc Sớm Muộn Trung bình Hay gặp 12 7,86 ± 1,05 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.16 Số ngày nằm viện Nam Nữ Tổng Trung bình Nhỏ Lớn Hay gặp 7,17 ± 2,23 13 ± 1,41 6,64 ± 1,97 13 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  ĐỐI CHIẾU LÂM SÀNG, MÔ BỆNH HỌC VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT Bảng 3.17 Liên quan thời gian phẫu thuật mức độ đau Đau ít (2 điểm) Đau vừa (4 điểm) n % n % n % n % Dưới 15 phút 3,3 3,3 0 0 Từ 15 - 30 phút 10 21 70 6,7 0 Trên 30 phút 0 0 6,7 0   Đau nhiều (6 điểm) Đau  rất nhiều (8 điểm) KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.18 Mối liên quan vị trí khối u giải phẫu bệnh Thể hang Thể mao quản Thể hỗn hợp n n % n % n % Họng miệng 0 42,9 57,1 Hạ họng 10 50 45 Thanh quản 9,1 9,1 81,8 Vị trí khác 25 0 75 20 11 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.19 Mối liên quan kích thước giải phẫu bệnh Thể hang n Dưới 2cm – 4cm Trên 4cm n 12 % 9,5 4,8 14,3 28,6 Thể mao quản Thể hỗn hợp n % 7,1 4,8 11,9 n 21 25 n % 21,4 25 59,5 19,1 % 4,8 50 4,8 58,5 42 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.20 Mối liên quan hình thái u giải phẫu bệnh Thể hang Thể mao quản Thể hỗn hợp n % n % n % Chùm nho 14,3 7,1 21 50 Thể loét 2,4 0 0 Nhẵn 11,9 4,8 9,5 N 42 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.21 Mối liên quan vị trí u thời gian phẫu thuật Vị trí u Họng miệng Hạ họng Thanh quản Trên vị trí n % n % n % n % Dưới 15 phút 7,1 0 0 0 Từ 15 - 30 phút 9,5 17 40,6 11 26,2 7,1 Trên 30 phút 0 7,1 0 2,4 Thời gian PT N 42 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.22 Mối liên quan vị trí u với mức độ đau sau mổ Đau Mức độ đau (2điểm) Đau vừa Đau nhiều Đau (4 điểm) (6 điểm) (8 điểm) n % n % n % n % Họng miệng 10 3,3 0 0 Hạ họng 0 12 40 10 0 Thanh quản 6,7 26,7 0 0 Trên vị trí 0 0 3,3 0 Vị trí u N 30 KẾT LUẬN ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ LÂM SÀNG CỦA U MÁU HỌNG MIỆNG, HẠ HỌNG VÀ THANH QUẢN 1.1 Các đặc điểm chung: + Tuổi: nhỏ 19 tuổi, lớn 77 tuổi, lứa tuổi hay gặp 52 Độ tuổi trung bình là: 46,76 ± 14,01 + Giới: nam 23/42 (54,8%) gặp nhiều nữ 19/42 (45,2%) + Tiền sử: 3/42 (7,1%) bệnh nhân có u máu vị trí khác, 2/42 (4,8%) có tiền sử gia đình có người mắc u máu KẾT LUẬN 1.2 Triệu chứng + Nuốt vướng/đau: 38/42(85,7%) + Khàn tiếng: 4/42 (9,5%) + Ho: 13/42 (31%) + Khó thở bệnh nhân 1.3 Vị trí u nội soi + Họng miệng: 7/42 (16,7%) + Hạ họng: 20/42 (47,6%) + Thanh quản: 11/42 (26,2%) + Hai vị trí: 3/42 (7,1%) + Ba vị trí: 1/42 (2,4%) Như vậy, vị trí hay gặp hạ họng, quản họng miệng KẾT LUẬN 1.4 Hình thái u nội soi + Tím sẫm: 40/42 (95,2%) + Đỏ xung huyết: 2/42 (4,8%) + Chùm nho: 30/42 (71,4%) + Nhẵn khối: 11/42 (26,2%) + Có loét: 1/42 (2,4%) 1.5 Kích thước u MRI + Dưới 2cm: 9/42 (21,4%) + Từ đến 4cm: 25/42 (59,5%) + Trên 4cm: 8/42 (19,1%) KẾT LUẬN PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT U MÁU BẰNG DAO SIÊU ÂM 2.1 Kết phẫu thuật : + Chỉ định: Dao siêu âm cắt u máu như: Kích thước 6cm, chưa lan xuống miệng thực quản hay hạ môn, không nằm sát mạch máu lớn + Thời gian phẫu thuật: TB là: 20,1 ± 8,5 phút + Lượng máu phẫu thuật : TB : 5,15 ± 3,46 ml Trong 3/30 (10%) trên10ml máu + Chảy máu sau mổ: 4,8% chảy máu muộn sau mổ mức độ nhẹ 100% số ca không cần gây mê để cầm máu + Biến chứng khác sau mổ: trường hợp tổn thương mô xung quanh, 1/42 (2,4%) bị nhiễm trùng sau mổ (điều trị nội khoa khỏi sau 10 ngày) + Đau sau mổ : trung bình điểm đau ngày thứ : 3,76 ± 0,79 + Sử dụng thuốc giảm đau: số ngày dùng trung bình : 3,64 ± 1,12 + Thời gian nằm viện trung bình : 6,64 ± 1,97 ngày + Đánh giá hốc mổ: 100% tiến triển tốt sau ngày thứ 14 KIẾN NGHỊ • U máu họng miệng, hạ họng quản u lành tính gặp người lớn, chẩn đoán dễ với triệu chứng nuốt vướng/đau, khàn tiếng hình ảnh nội soi khối có mầu tím sẫm, nhẵn có hình giống chùm nho • MRI cho thông tin quan trọng kích thước, vị trí chân bám, lan tràn khối u, khoảng cách đến mạch máu lớn • PT dao siêu giải TC năng, phòng ngừa nguy chảy máu, đảm bảo chức ăn thở cho BN • Kết mô bệnh học thường u máu thể hỗn hợp, u máu thể mao quản, u máu thể hang thể hỗn hợp hay gặp • PT dao siêu âm mang lại kết tốt, thời gian hồi phục nhanh, biến chứng, PT khối u có kích thước đến 6cm • Việc sử dụng dao siêu âm PP bổ sung cho PT u máu hạ họng, quản, tránh mổ mở nặng nề mà lấy khối u, đồng thời rút ngắn thời gian nằm viện Xin tr©n träng c¶m ¬n ! [...]... định chụp MRI hoặc CLVT  Kết quả giải ph u bệnh sau khi ph u thuật là u m u  Có bệnh án ghi chép đầy đủ theo bệnh án m u  Ph u thuật cắt u m u bằng dao si u âm  Được theo dõi h u ph u ngày 1,7,14, tái khám sau 1 tháng  Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên c u  TI U CHUẨN LOẠI TRỪ  Chẩn đoán u m u, không ph u thuật bằng dao si u âm  Kết quả giải ph u bệnh không phải u m u  Không có hồ sơ ghi chép... theo dõi đánh giá được kết quả ph u thuật  Không đồng ý tham gia nghiên c u PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U             THIẾT KẾ NGHIÊN C U Nghiên c u mô tả từng ca có can thiệp PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN C U Bộ dụng cụ phâ u thuật bao gồm: Bộ soi treo, mở miệng David Boyle Máy hút, ống hút Camera, nguồn sáng, optic Karl Storz Bộ dụng cụ vi ph u thanh quản Dao si u âm Bệnh án m u Máy ảnh kỹ thuật số... dẫn đánh giá điểm đau PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN C U  NHÓM HỒI C U  Thu thập các số li u theo bệnh án  Mời BN đã mổ tái khám để lấy số li u nghiên c u  NHÓM TIẾN C U  Trực tiếp khám và đánh giá trước mổ  Tham gia ph u thuật  Đánh giá và theo dõi bệnh nhân sau mổ  XỬ LÝ SỐ LI U  Nhập và xử lý số li u trên máy tính theo ch/trình SPSS 16.0 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.1 Phân bố theo tuổi... Khạc m u 3 7,1 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.6 Vị trí khối u Vị trí khối u n % Hạ họng 20 47,6 Thanh quản 11 26,2 Họng miệng 7 16,7 Hai vị trí 3 7,1 Ba vị trí 1 2,4 N 42 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bi u đồ 3.1 Hình thái khối u dưới nội soi KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bi u đồ 3.2 Phân bố theo đặc điểm bề mặt KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Trước mổ Sau mổ BN Phạm Thị M, SBA 14006478 Trước mổ Sau mổ BN Nguyễn Thị T, SBA 14007112 KẾT... n % Có u m u 3 7,1 Không có u m u 39 92,9 Có u m u 2 4,8 Không có u m u 40 95,2 42 100 Tổng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NỘI SOI Bảng 3.4 Phân bố bệnh nhân theo tri u chứng cơ năng Nam Nữ Tổng n % n % n % 20 47,6 16 38,1 36 85,7 Ho 5 11,9 8 19 13 3,1 Khàn tiếng 4 9,5 0 0 4 9,5 Khó thở 0 0 0 0 0 0 Nuốt vướng/đau KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.5 Phân bố bệnh nhân theo tri u chứng ho Tri u chứng... 14007112 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Trước mổ Sau mổ BN Vương Thị L, SBA 9442 Trước mổ Sau mổ BN Nguyễn Thị Thu H, SBA 11995 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Trước mổ Sau mổ BN Vũ Ngọc T, SBA 8188 Trước mổ Sau mổ BN Đặng Thị T, SBA 10749 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN BN Hà Văn S, SBA 14007591 BN Trần Viết T, SBA 11002 BN Trần Thị N, SBA 14006382 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN BN Nguyễn Thị N, SBA 10889 BN Trần Xuân M, SBA 14007113 BN Nguyễn Tuấn K,... tối thi u  Kiểm soát và chính xác  Cầm m u những mạch đến 5mm  Ít dính mô  Ít khói  Không kích thích các cơ thần kinh  Không có năng lượng điện truyền sang BN  Có thể cắt bằng phần sống lưng của dao ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 42 BN TẠI KHOA B1 BV TMHTW  TI U CHUẨN LỰA CHỌN  Các u mạch m u vùng họng miệng, hạ họng và thanh quản  Tổn thương chưa lan đến miệng thực quản, hạ thanh môn... Nguyễn Thị N, SBA 10889 BN Trần Xuân M, SBA 14007113 BN Nguyễn Tuấn K, SBA 10752 Hình 3.1 Nội soi hạ họng thanh quản hay soi hạ họng thanh quản gián tiếp KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.7 Kích thước u Kích thước khối u n % < 2cm 9 21,4 2 - 4cm 25 59,5 > 4cm 8 19,1 N 42 100 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN BN Nguyễn Văn T, SBA 14001063 ...  Bléomycine  Propranolol  Đi u trị ngoại khoa  Laser  Phương pháp làm nghẽn mạch  Phương pháp áp lạnh  Ph u thuật  Nguyên lý hoạt động  Điện năng chuyển thành cơ năng tại tay cầm  Sóng xung động si u âm truyền ra lưỡi dao 55500 hz  Nhiệt độ hoạt động thấp (dưới 100 0), ít khói nên cắt và cầm m u với tổn thương mô do nhiệt độ là tối thi u  u điểm:  Tay dao có thể hoạt động đa chức năng...Tc lâm sàng Cận lâm sàng Cộng hưởng từ Tiến triển âm thầm Tc cơ năng nghèo nàn: Chụp cắt lớp vi tính Chụp mạch Tc qua nội soi: Sinh thiết Chẩn đoán xác định: LS, CLS, Mô bệnh học  U hạt sinh mủ  Các dị dạng mạch m u  Dị dạng mao mạch  Dị dạng tĩnh mạch  Dị dạng bạch mạch  Dị dạng động tĩnh mạch CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐI U TRỊ  Đi u trị nội khoa  Đi u trị Corticosteroids  ... họng quản Đối chi u đặc điểm lâm sàng, kết mô bệnh học kết đi u trị để đề xuất định cắt u m u dao si u âm TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN C U LỊCH SỬ NGHIÊN C U TRÊN THẾ GIỚI  Chưa có nghiên c u hoàn... thực quản, hạ môn  Được định chụp MRI CLVT  Kết giải ph u bệnh sau ph u thuật u m u  Có bệnh án ghi chép đầy đủ theo bệnh án m u  Ph u thuật cắt u m u dao si u âm  Được theo dõi h u ph u ngày... 12 28,6 U m u thể mao quản 11,9 U m u hỗn hợp 25 59,5 42 100 N KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC Đ U PH U THUẬT CẮT U M U Bảng 3.9 Thời gian ph u thuật n % Dưới 15 phút 7,2 Từ 15 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm , Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn