BÁO cáo LUẬN văn THẠC sỹ đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm

63 822 3
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 12:09

ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BÁO CÁO LUẬN VĂN TÔT NGHIỆP THẠC SỸ Y HỌC BÙI VIỆT HÙNG ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ THÀNH XUÂN NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ  HCTLH bệnh cảnh hay gặp lâm sàng mà nguyên nhân TVĐĐ chiếm 63-73%  Theo WHO có 80% dân số lần đau vùng CSTL, ước tính năm kinh phí để điều trị HCTLH TVĐĐ vào khoảng 21 tỷ USD  Tại Mỹ, HCTLH TVĐĐ lý thứ khiến BN khám bệnh, bệnh gặp nam nữ độ tuổi lao động  Chính việc chẩn đoán điều trị vừa hiệu vừa giảm chi phí vấn đề thời nhiều quốc gia ĐẶT VẤN ĐỀ    YHHĐ có PP điều trị như: nội khoa, vật lý trị liệu – PHCN, phẫu thuật… YHCT có PP điều trị như: châm, cứu, XBBH, thuốc thang, thuốc đắp, thuốc bôi… Đã có nhiều đề tài sử dụng PP điện châm điều trị HCTLH TVĐĐ chủ yếu điện hào châm mà chưa có nhiều đề tài sử dụng điện trường châm cách hệ thống ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu Theo dõi tác dụng không mong muốn Đánh giá tác dụng điện trường lâm sàng phương pháp điện châm điều trị HCTLH TVĐĐ trường châm điều trị HCTLH TVĐĐ TỔNG QUAN TÀI LIỆU HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  Định nghĩa: HCTLH TVĐĐ bao gồm triệu chứng bệnh lý CSTL rễ dây TK hông to tình trạng nhân nhầy ĐĐCSTL thoát khỏi vị trí bình thường vòng sợi, chèn ép vào ống sống hay rễ thần kinh sống  Cấu trúc đĩa đệm gồm: mâm sụn, vòng sợi, nhân nhầy  Nguyên nhân: - Thoái hóa đĩa đệm - Chấn thương CSTL mạnh, đột ngột HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ Thành phần đốt sống đĩa đệm HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  LÂM SÀNG:  HC cột sống: - Đau vùng cột sống thắt lưng - Biến dạng cột sống thắt lưng - Điểm đau cạnh sống thắt lưng  HC rễ thần kinh: - Đau dọc theo rễ thần kinh thắt lưng - Các dấu hiệu kích thích rễ: Lasègue, Valliex, bấm chuông - Rối loạn cảm giác dọc theo rễ thần kinh - Rối loạn dinh dưỡng HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  CẬN LÂM SÀNG: dựa vào hình ảnh phim CT Scanner phim MRI  TVĐĐ thể sau: - TVĐĐ sau – bên: gặp phổ biến - TVĐĐ sau – (TVĐĐ trung tâm) - TVĐĐ sau – cạnh (TVĐĐ cận trung tâm) - TVĐĐ sau đứt dây chằng dọc sau  TVĐĐ thể trước  TVĐĐ thể vào phần xốp thân đốt (TVĐĐ kiểu Schmorl) SỰ CẢI THIỆN CHỈ SỐ DUỖI SAU NGÀY ĐT NhómC(n = 30) NhómNC(n = 30) N0 N7 N0 N7 ± SD ± SD ± SD ± SD Nhóm X Duỗi X X p1-2 20,16 ± 2,49 21,76 ± 3,21 X p3-4 19,96 ± 2,48 22,0 ± 3,56 Trung bình (độ) p < 0,01 X X Độ lệch ± SD (A) ± SD (B) (độ) 1,60 ± 1,42 2,03 ± 1,67 p(A-B) p < 0,01 p > 0,05 Sau ngày điều trị nhóm có cải thiện số Duỗi với (p < 0,01), mức độ cải thiện nhóm khác nghĩa thống kê với (p > 0,05) SỰ CẢI THIỆN CHỈ SỐ DUỖI SAU 15 NGÀY ĐT Nhóm C (n = 30) Nhóm NC (n = 30) N0 N15 N0 N15 ± SD ± SD ± SD ± SD Nhóm X X X X p1-2 Duỗi 20,16 ± 2,49 23,13 ± 3,15 p3-4 19,96 ± 2,48 23,60 ± 3,59 Trung bình (độ) p 0,05 Sau 15 ngày điều trị số Duỗi nhóm tiếp tục cải thiện với (p < 0,01), nhiên mức độ cải thiện nhóm khác biệt với (p > 0,05) Chứng tỏ cải thiện số Duỗi PP SỰ CẢI THIỆN CHỈ SỐ OSWESTRY SAU NGÀY ĐT Chỉ số OSWESTRY Sự cải thiện số OSWESTRY nhóm có ý nghĩa thống kê với (p < 0,01) Mặc dù khác biệt nhóm ý nghĩa thống kê với (p > 0,05), ta nhận thấy nhóm NC tỷ lệ BN có CNSHHN tốt chiếm 16,7% > 6,7% nhóm chứng Như tính hiệu nhóm nghiên tôt SỰ CẢI THIỆN CHỈ SỐ OSWESTRY SAU 15 NGÀY ĐT Sau 15 ngày điều trị mức độ cải thiện nhóm NC tốt hẳn nhóm chứng, có ý nghĩa thống kê với (p 0,05 Tỷ lệ tốt: khá: trung bình: nhóm khác ý nghĩa thống kê với (p > 0,05) Như sau ngày điều trị nhận thấy hiệu thể Huyết ứ đơn Huyết ứ/Can thận hư HIỆU QUẢ SAU 15 NGÀY ĐT THEO THỂ YHCT Huyết ứ (1) Huyết ứ/Can thận hư (2) (n = 19) (n = 41) Nhóm Mức độ n Tỷ lệ(%) n Tỷ lệ(%) Tốt 11 58% 19 46,4% Khá 26,3% 16 39% Trung bình 15,7% 14,6% Kém 0% 0% Tổng 19 100% 41 100% p(1-2) p > 0,05 Sau 15 ngày điều trị, tỷ lệ tốt: khá: trung bình: nhóm có thay đổi, nhiên khác biệt tỷ lệ ý nghĩa thống kê với (p > 0,05) Như đưa nhận định đáp ứng với PP điều trị thể YHCT CHỈ SỐ MẠCH, HA TRƯỚC VÀ SAU 15 NGÀY ĐT Nhóm Nhóm C NhómNC (n = 30) (n = 30) N0 N15 N0 N15 p1-2 ± SD Chỉ số X p3-4 ± SD ± SD X ± SD X X Huyết áp tâm thu (mmHg) 126,34 ± 14,58 127,53 ± 12,89 p > 0,05 125,87 ± 13,35 Huyết áp tâm trương (mmHg) 78,72 ± 9,98 79,47 ± 9,65 p > 0,05 77,91 ± 10,26 78,84 ± 9,47 p > 0,05 Mạch (lần/phút) 80,28 ± 5,34 79,92 ± 4,67 p > 0,05 81,16 ± 4,28 81,83 ± 4,25 p > 0,05 127,06 ± 10,23 p > 0,05 CHỈ SỐ HUYẾT HỌC VÀ SINH HÓA TRƯỚC VÀ SAU 15 NGÀY ĐT Nhóm NhómC NhómNC (n = 30) (n = 30) N0 N15 ± SD ± SD X X p1-2 N0 N15 ± SD ± SD X X p3-4 Chỉ số Hồng cầu (T/L) 4,25 ± 0,33 4,24 ± 0,28 p > 0,05 4,21 ± 0,34 4,22 ± 0,43 p > 0,05 Bạch cầu (G/L) 6,35 ± 0,98 6,36 ± 1,92 p > 0,05 6,29 ± 0,65 6,37 ± 0,74 p > 0,05 Tiểu cầu (G/L) 243,27 ± 35,48 242,85 ± 35,56 p > 0,05 234,32 ± 31,59 241 ± 32,34 p > 0,05 Ure (µmol/l) 4,34 ± 0,97 4,42 ± 1,05 p > 0,05 4,26 ± 0,78 4,27 ± 0,95 p > 0,05 65,58 ± 10,65 p > 0,05 67,32 ± 11,26 67,16 ± 10,33 p > 0,05 Creatinin (µmol/l) 65,47 ± 10,13 GOT (UI/L) 22,15 ± 6,88 22,46 ± 7,01 p > 0,05 20,79 ± 7,04 21,37 ± 8,07 p > 0,05 GPT (UI/L) 23,24 ± 7,12 23,72 ± 7,35 p > 0,05 23,62 ± 7,09 23,86 ± 7,26 p > 0,05 THEO DÕI SAU 15 NGÀY NGỪNG ĐT Nhóm Nhóm C(1) Nhóm NC(2) (n1 = 30) (n2 = 30) n Tỷ lệ(%) n Tỷ lệ(%) Có 6,6% 3,3% Không 28 93,4% 29 96,7% Tổng 30 100% 30 100% Đau tái phát Nhận thấy sau 15 ngày ngừng điều trị nhóm có bệnh nhân bị đau tái phát, nhiên số lượng không đáng kể THEO DÕI TD KHÔNG MONG MUỐN CỦA PPNC  Theo dõi trình điều trị có BN nhóm nghiên cứu bị căng cứng vào ngày điều trị thứ 4, hết ngày điều trị thứ hết căng cứng  Ngoài BN khác bị dấu hiệu không mong muốn  Không có BN bỏ điều trị KẾT LUẬN Đánh giá tác dụng PP điện trường châm điều trị HCTLH TVĐĐ:   Kết tốt: khá: TB: = 60%: 30%: 10%: 0%   Đáp ứng điều trị thể YHCT PP NC Có hiệu so với PP điện hào châm kết hợp XBBH thủy châm Methycobal với (p < 0,01) Sau ngừng điều trị 15 ngày nhóm có BN đau tái phát, số lượng không đáng kể Theo dõi tác dụng không mong muốn:  Tác dụng không mong muốn số lượng không nhiều, không nghiêm trọng, BN phải ngừng điều trị KIẾN NGHỊ  Cần có thêm đề tài nghiên cứu PP với thời gian lâu hơn, cỡ mẫu lớn để đánh giá xác hiệu giảm đau cải thiện triệu chứng BN  Vì PP điều trị bệnh với chi phí không cao, hiệu tốt, đề nghị nên nhân rộng tuyến sở, nơi mà phương tiện thuốc men thiếu để góp phần giảm triệu chứng đau giảm chi phí chưa bệnh cho người nghèo EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! [...]... hoạt của cột sống thắt lưng gồm: - Điện trị liệu - Nhiệt trị liệu - Ánh sáng trị liệu - Xoa bóp trị liệu - Kéo giãn cột sống thắt lưng - Sử dụng áo nẹp cột sống  Ngoại khoa: PP điều trị PT với mục đích lấy bỏ nhân nhầy thoát vị chèn ép vào tủy hoặc rễ thần kinh HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHCT   BỆNH DANH: Đau lưng được mô tả trong chứng tý của YHCT với nhiều bệnh danh khác nhau tùy thuộc vào vị. .. cơ sở lý luận của Cửu châm có ghi trong sách Linh khu (770-221 trước Công nguyên)  Trường châm là loại kim số 8 trong Cửu châm ứng với bát phong Phong đến từ 8 hướng tác động vào 8 khớp lớn của cơ thể gây chứng tý (đau) của các khớp như cột sống, khớp háng, khớp gối…  Do vậy dùng kim dài châm sâu, châm xuyên huyệt – xuyên kinh có tác dụng điều khí nhanh và mạnh điều trị các chứng tý (đau) do huyết...HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ Hình ảnh TVĐĐ thể ra sau trên phim MRI HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH HCTLH do TVĐĐ  Lâm sàng: có ít nhất 1 triệu chứng của HCCS và 1 triệu chứng của HC rễ TK hông to  Cận lâm sàng: có hình ảnh TVĐĐ trên phim CT Scanner hoặc trên phim MRI HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  ĐIỀU TRỊ:  Nội khoa:  Bất động thời... (n=30) Điện trường châm Điện hào châm PP nền : XBBH và thủy châm Methycobal PP nền : XBBH và thủy châm Methycobal Kết quả sau 7 và 15 ngày điều trị Kết quả sau 7 và 15 ngày điều trị So sánh Kết luận Sơ đồ quy trình nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ĐỐI VỚI NHÓM NGHIÊN CỨU  Châm cứu: + Kim 15 cm: châm Thận du xuyên Đại trường du Giáp tích L1 xuyên S1 Trật biên xuyên Hoàn khiêu + Thủ pháp : châm tả... nguyên nhân gây bệnh: - Yêu thống (đau lưng) - Yêu cước thống (đau lưng – chân)  Bệnh thuộc phạm vi chứng tý”, chứng tý theo YHCT là một chứng bệnh với biểu hiện đau do khí huyết lưu chuyển trong kinh mạch bị tắc trở gây nên HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHCT  NGUYÊN NHÂN:  Nội nhân: Chính khí hư làm khí huyết lưu thông ở hệ kinh lạc bị ứ trệ  Bất nội ngoại nhân: do chấn thương làm khí trệ huyết ứ... viêm giảm đau không steroid đường uống trong thời kỳ cấp và trong đợt tái phát - Có thể kết hợp dùng các thuốc an thần giãn cơ nhẹ, các Vitamin nhóm B liều cao và một số thuốc giảm đau thần kinh khác - Trong các trường hợp đau nặng có thể xem xét chỉ định điều trị bằng Corticoid và các phương pháp phong bế thần kinh HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  Phục hồi chức năng bằng vật lý trị liệu với mục... ĐAU THẮT LƯNG DO TVĐĐCSTL THEO YHCT  CÁC THỂ LÂM SÀNG THEO YHCT:  Yêu thống thể huyết ứ  Yêu thống thể huyết ứ/can thận hư  ĐIỀU TRỊ:  Dùng thuốc - Thể huyết ứ dùng bài “Tứ vật đào hồng” hoặc bài “Thân thống trục ứ thang” gia giảm - Thể huyết ứ/can thận hư dùng bài “Độc hoạt ký sinh thang” gia giảm  Không dùng thuốc - Châm cứu - Xoa bóp bấm huyệt KHÁI QUÁT VỀ ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM  Trường châm. .. xung điện: tần số và cường độ phụ thuộc BN, thông thường 4 – 5 Hz + Thời gian: 30 phút  XBBH: xát, day, lăn, ấn, vận động CSTL(không vặn CS)  Thủy châm: + Mỗi lần thủy châm 1 ống Methycobal, vào 1 trong các huyệt Thận du, Đại trường du, Hoàn khiêu + Cách 3 ngày thủy châm 1 lần PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU  ĐỐI VỚI NHÓM CHỨNG  Châm cứu: dùng kim 5 cm châm thẳng các huyệt giống nhóm NC + Thủ pháp: châm. .. suy gan, suy thận…  BN không tuân thủ điều trị, tự dùng thuốc khác hoặc bỏ điều trị 2 ngày trở lên  BN thể Can thận hư đơn thuần PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU Kim châm cứu 15 cm và 5 cm bằng thép không rỉ - Máy điện châm – Thuốc thủy châm Methycobal500µg PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU Thước đo thang điểm VAS Thước đo tầm vận động CSTL PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BN được chẩn đoán là HCTLH do TVĐĐ (thể Huyết ứ hoặc... 2 nhóm (nhóm chứng là 53,3% và nhóm NC là 43,3%) PHÂN BỐ BN THEO KIỂU THOÁT VỊ Nhóm C(1) Nhóm NC(2) (n1 = 30) (n2 = 30) Nhóm Kiểu thoát vị n Tỷ lệ(%) n Tỷ lệ(%) Đơn tầng 13 43,3% 14 46,7% Đa tầng 17 56,7% 16 53,3% Tổng 30 100% 30 100% p(1-2) > 0,05 Khác với kết quả NC của Nguyễn Vũ(2004) và Trần Thái Hà(2012) đều cho rằng tỷ lệ BN bị thoát vị đơn tầng chiếm tỷ lệ cao hơn BN bị thoát vị đa tầng PHÂN ... yếu điện hào châm mà chưa có nhiều đề tài sử dụng điện trường châm cách hệ thống ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu Theo dõi tác dụng không mong muốn Đánh giá tác dụng điện trường lâm sàng phương pháp điện châm. .. ngột HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ Thành phần đốt sống đĩa đệm HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  LÂM SÀNG:  HC cột sống: - Đau vùng cột sống thắt lưng - Biến dạng cột sống thắt lưng -... điện châm điều trị HCTLH TVĐĐ trường châm điều trị HCTLH TVĐĐ TỔNG QUAN TÀI LIỆU HC THẮT LƯNG HÔNG DO TVĐĐ THEO YHHĐ  Định nghĩa: HCTLH TVĐĐ bao gồm triệu chứng bệnh lý CSTL rễ dây TK hông to
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo LUẬN văn THẠC sỹ đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm , BÁO cáo LUẬN văn THẠC sỹ đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm , BÁO cáo LUẬN văn THẠC sỹ đánh giá tác dụng của điện trường châm trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn