Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội 2

90 222 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 09:07

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 Lời mở đầu Chất lợng vốn là điểm yếu kém kéo dài nhiều năm nớc ta trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trớc đây vấn đề chất lợng đã từng đợc đề cao và đợc coi là một mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế, nhng kết quả lại cha đợc là bao do chế tập trung quan liêu bao cấp đã phủ định nó trong các hoạt động cụ thể. Trong mời năm đổi mới kinh tế xã hội vấn đề chất lợng dần trở về đúng vị trí của nó. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần cùng với quá trình mở cửa, sự cạnh tranh trên thị trờng ngày càng gay gắt, quyết liệt. Do ép của hàng nhập khẩu, của ngời tiêu dùng trong và ngoài nớc buộc các doanh nghiệp các nhà quản lý phải coi trọng vấn đề chất lợng. Chất lợng sản phẩm ngày nay đang trở thành một nhân tố bản quyết định đến sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nớc nói chung và của doanh nghiệp nói riêng. Các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đã nhận thấy rằng: Nền kinh tế nớc ta đang trong quá trình cạnh tranh hội nhập với khu vực và thế giới (Việt Nam đã ra nhập AFTA và tiến tới sẽ ra nhập WTO). Từ khi chuyển đổi chế, các doanh nghiệp đợc trao quyền tự trị độc lập trong hoạt động kinh doanh, đợc hởng các thành quả đạt đợc nhng đồng thời phải chịu trách nhiệm về sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó vấn đề nâng cao chất lợng sản phẩm của doanh nghiệp là điều hết sức quan trọng. Một mặt để cạnh tranh với hàng ngoại nhập ạt tràn vào Việt Nam, mặt khác tạo điều kiện để hàng Việt Nam vơn ra thị trờng thế giới. Từ nhận thức trên các doanh nghiệp Việt Nam trong mấy năm gần đây đã chú trọng vấn đề chất lợng sản phẩm và quản lý chất lợng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý này. Quan điểm mới của chất lợng sản phẩm và quản lý chất lợng ngày nay cho rằng để đảm bảo và nâng cao đợc chất lợng sản phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp, các nhà quản lý phải kiến thức kinh nghiệm nhất định trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt công tác quản lý đặc biệt là quản lý chất lợng. Việt Nam hiện nay đã nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lợng quốc tế. Một số tiêu chuẩn đợc áp dụng phổ biến nh ISO 9000, HACCP. . . đó là một dấu hiệu đáng mừng của chúng ta trong những bớc đi trên con đờng tiến tới kỷ nguyên chất lợng. 1 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 Ngoài những hệ thống quản lý trên ngày nay chúng ta còn biết đến một một hình quản lý chất lợng toàn diện (TQM) đã thành công rực rỡ Nhật. Để cải tiến không ngừng chất lợng sản phẩm, dịch vụ quản lý chất lợng toàn diện (TQM) là một dụng pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp thu hút sự tham gia của mội cấp mọi khâu, mọi ngời vào quá trình quản lý chất lợng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Thực chất quản lý chất lợng toàn diện (TQM) là một dụng pháp quản lý tập trung vào chất lợng dựa vào sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đạt đợc sự thành công lâu dài nhờ sự thoả mãn yêu cầu khách hàng. TQM thể áp theo nhiều cách khác nhau tuỳ vào từng điều kiện, đặc điểm của doanh nghiệp của tổ chức doanh nghiệp. Nó là một biện pháp quản lý linh hoạt không cứng nhắc, nhng đòi hỏi sự nỗ lực của các thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp. Hiện nay trên thế giới đã hàng nghìn tổ chức doanh nghiệp thực hiện thành công (TQM). Nhng Việt Nam con số này còn quá ít do sự mới mẻ của ph- ơng thức quản lý này. Qua thời gian thực tập công ty Dệt 19. 5 Nội em đã tìm hiểu về công tác quản lý, cũng nh các điều kiện cụ thể của công ty, trong đó công tác quản lý chất lợng. Đợc biết công ty đang kế hoạch triển khai áp dụng (TQM), dới sự h- ớng dẫn chỉ bảo, tận tình của thầy giáo TS Trơng Đoàn Thể cộng với sự giúp đỡ của các Cô, Chú cán bộ lãnh đạo công ty, em chọn đề tài Một số giải pháp bản nhằm từng bớc triển khai áp dụng TQM công ty Dệt 19. 5 Nội để thực hiện luận văn tốt nghiệp. Đề tài đợc chia làm ba chơng: Ch ơng I : Một số vấn đề bản về quản lý chất lợng toàn diện TQM. Ch ơng II : Thực trạng về chất lợng sản phẩm và quản lý chất lợng công ty Dệt 19. 5 Nội. Ch ơng III : Một số giải pháp bản nhằm từng bớc triển khai áp dụng TQM công ty Dệt 19. 5 Nội. Vì khả năng hạn, hơn nữa đây là một phơng thức quản lý mới mẻ đối với nớc ta, cha nhiều tài liệu tham khảo cho nên đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong sự góp ý, chỉ bảo của thầy giáo. Em xin chân thành cảm ơn! 2 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 Chơng I Một số vấn đề bản về quản lý chất lợng toàn diện (TQM) I. Bản chất của quản lý chất lợng toàn diện (TQM) 1. Khái niệm về chất lợng Hiện nay vấn đề chất lợng cũng không còn là điều mới mẻ đối với chúng ta nữa nhng đây là một phạm trù phức tạp và hiện nay vẫn còn đang tranh cãi rất nhiều. Nh chúng ta đã biết hàng hoá đợc sản suất ra là để tiêu thụ trên thị trờng. Nh vậy để tiếp cận với vấn đề chất lợng phải xuất phát từ khách hàng, đứng trên quan điểm của khách hàng vì khách hàng là ngời tiêu dùng trực tiếp sản phẩm mà chúng ta cung cấp. Nhiều khi chữ chất lợng dùng để chỉ tính tuyệt vời của sản phẩm hoặc dịch vụ. Nh vậy thì chất lợng chính là sự đáp ứng yêu cầu và tính tuyệt vời đây chỉ sự cảm nhận của khách hàng. + Juran quan niệm: Chất lợng là sự phù hợp với mục đích hoặc sự sử dụng. + Crosby quan niệm: Chất lợng là sự phù hợp với những yêu cầu hay đặc tính nhất định. + Feigenbaum quan niệm: Chất lợng sản phẩm là tập hợp các đặc tính kỹ thuật công nghệ và vận hành của sản phẩm nhờ chúng mà sản phẩm đáp ứng đợc các yêu cầu của ngời tiêu dùng. Cần nhận thấy rằng chất lợng là đáp ứng các yêu cầu của khách hàng không chỉ hạn chế vào những tính năng của sản phẩm, dịch vụ, chúng ta đều biết rằng một số sản phẩm mà ngời ta mua là nhằm thoả mãn yêu cầu về quyền sử dụng hơn là các tính chất về chức năng. Vậy yêu cầu là điều quan trọng nhất để đánh gía chất lợng sản phẩm hoặc dịch vụ. 3 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 Chất lợng là đáp ứng yêu cầu của khách hàng do vậy để sản suất sản phẩm phải trải qua một quá trình, từ nghiên cứu nhu cầu của khách hàng và từ các yêu cầu đó các nhà thiết kế mới thiết kế ra sản phẩm để đáp ứng các yêu. Nhng nhu cầu là một phạm trù trừu tợng và luôn thay đổi do vậy chất lợng cũng cần phải cải tiến để đáp ứng nhu cầu. Và chất lợng liên quan đến mọi công đoạn của quy trình sản suất và nó là trách nhiệm của tất cả mọi ngời trong tổ chức doanh nghiệp. Đứng trên quan điểm đó TQM quan niệm rằng chất lợng là một trạng thái động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, con ngời quá trình và môi trờng, đáp ứng hoặc vợt quá kỳ vọng. 2. Khái niệm về quản lý chất lợng toàn diện TQM. a. Khái niệm: Chất lợng không tự nhiên sinh ra mà nó cần phải đợc quản lý. Hiệu quả hoạt động quản lý quyết định 80% chất lợng sản phẩm. Nh đã nói trên chất lợng liên quan đến sản phẩm dịch vụ con ngời quá trình và môi trờng, do vậy để chất lợng sản phảm phải quản lý chặt chẽ mọi khâu, mọi công đoạn của quá trình sản xuất và phải dựa vào sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức doanh nghiệp. Cũng nh khái niệm về chất lợng, tồn tại rất nhiều khái niệm về quản lý chất l- ợng : Theo Armand V. Feigenbaum giáo s Mỹ rất nổi tiếng trong lĩnh vực chất lợng cho rằng : TQMmột hệ thống hữu hiệu nhằm hội nhập những nỗ lực về phát triển duy trì và cải tiến chất lợng của các tổ, nhóm trong một doanh nghiệp để thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản suất và cung ứng dịch vụ nhằm thoả mãn hoàn toàn nhu cầu của khách hàng một cách kinh tế nhất. Theo giáo s Nhật Histoshi KUME thì: TQMmột dụng pháp quản trị đa đến thành công tạo thuận lợi cho tăng trởng bền vững của một tổ chức (một doanh nghiệp) thông qua việc huy động hết tất cả tâm trí của tất cả thành viên nhằm tạo ra chất lợng một cách kinh tế theo yêu cầu của khách hàng Theo ISO 8402: 1994 (TCVN 5814: 1994) : TQM là cách quản lý một tổ chức (một doanh nghiệp) tập trung vào chất lợng dựa vào sự tham gia của tất cả các thành viên của nó nhằm đạt đợc sự thành công lâu dài 4 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 nhờ việc thoả mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức và cho xã hội. Các quan niệm tuy cách diễn đạt khác nhau nhng chủ yếu tập chung vào sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức doanh nghiệp nhằm xây dựng một hệ thống quản lý chất lợng của tổ chức, đảm bảo duy trì cải tiến chất lợng, nâng cao hiệu quả quản lý chất lợng thoả mãn nhu cầu khách hàng góp phần thúc đẩy sự phát triển của tổ chức mình. b. Bản chất: Nh vậy chúng ta thể hiểu TQMmột phơng cách quản lý chất lợng đòi hỏi tất cả các thành viên, mọi bộ phận trong tổ chức hay doanh nghiệp cùng nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung là thoả mãn nhu cầu của khách hàng, đảm bảo cho tổ chức doanh nghiệp đó phát triển một cách bền vững. Thật vậy trong một tổ chức mỗi hoạt động của các bộ phận đều ảnh hởng đến các hoạt động của các khác và ngợc lại. Do đó muốn tổ chức hoạt động hiệu quả thì mọi bộ phận của tổ chức phải hợp tác tốt với nhau. Với bất kỳ một sự yếu kém của bộ phận chức năng nào trong tổ chức đều dẫn đến sự yếu kém của cả tổ chức đó, hơn nữa sai lầm thờng hay nhân lên nếu một bộ phận hoặc một lĩnh vực khác không đáp ứng đợc yêu cầu thì sẽ gây khó khăn các nơi khác dẫn đến nhiều khó khăn hơn. Nếu mọi ngời đều tìm và sử lý ngay từ đầu những sai phạm những yếu kém đó thì sẽ tạo thuận lợi cho cả tổ chức. Quản lý chất lợng toàn diện đòi hỏi tất cả các thành viên các bộ phận thờng xuyên trao đổi thông tin và thoả mãn yêu cầu ngay trong một tổ chức, tạo ra một môi trờng làm việc mà trong đó mọi thành viên mọi phận am hiểu lẫn nhau tạo thuận lợi cho công tác quản lý chất lợng trong tổ chức từ đó sẽ nâng cao đợc hiệu quả của hoạt động này. chất lợng trong TQM không chỉ còn là trách nhiệm của một bộ phận quản lý nh trớc kia mà nó là trách nhiệm của tất cả các thành viên các bộ phận trong tổ chức. 3. Đặc điểm và nguyên tắc bản của TQM. a. Đặc điểm. Một đặc điểm quan trọng của TQM là tính cải tiến liên tục trong tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể thể nói TQMmột hệ thống quản lý khoa học, hệ thống và tổ chức cao. 5 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 Tính khoa học đợc thể hiện một số các hoạt động sau: - Mọi ngời làm việc một cách khoa học cùng phấn đâú đạt một mục tiêu nhất định. - Hình thành các nhóm QC (Quality Circles) hoạt động trên sở khuyến khích mọi ngời tham gia vào cải tiến liên tục. - Sử dụng quy tắc 5W1H để hoạch định thiết kế chất lợng theo phơng trâm làm đúng ngay từ đầu và giữ vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ an toàn. - Sử dụng kỹ thuật thông kê (SPC) để kiểm soát và cải tiến chất lợng quy trình sản phẩm. - Quản lý khoa học trên sở các dữ liệu thực tế chính xác, logic, rõ ràng và đúng lúc đồng thời lu trữ hồ để sử dụng. Tính khoa học làm cho TQM trở thành một hệ thống quản lý tiên tiến, hiệu quả lâu dài và cải tiến liên tục. Tính hệ thống của TQM đợc thể hiện chỗ : Bất kỳ một hoạt động nào cũng nằm trong một hệ thống và đợc coi là một quy trình (do đó liên quan đến nhiều yếu tố). Sự phối hợp nhịp nhàng của các yếu tố các nguồn lực làm cho các hoạt động của quy trình đợc diễn ra một cách liên tục và ổn định. Đầu vào của quy trình là các nguồn lực (nguyên vật liệu, tài chính, con ng- ời. . . ) sau sự biến đổi bởi các hoạt động của quy trình sẽ cho ra kết quả đầu ra (sản phẩm). Do đó hệ thống sẽ trở nên hoàn thiện và liên tục đợc cải tiến khi nó sự phối hợp nhịp nhàng giữa các yếu tố với mục tiêu là thoả mãn nhu cầu khách hàng một cách tối đa. Tính tổ chức của TQM thể hiện chỗ trong một hệ thống quản lý của tổ chức không thể thiếu nhân tố con ngời, tính tổ chức đây là sự cam kết của tất cả các thành viên dới sự lãnh đạo điều hành của cán bộ lãnh đạo các cấp, các phòng ban phân xởng. Khi đó con ngời trở thành yếu tố trung tâm, là yếu tố bản nhất tạo ra chất lợng. Con ngời trong TQM đợc khuyến khích để luôn cải tiến sao cho đáp ứng tối đa mong muốn của khách hàng với chi phí phù hợp. b. Các nguyên tắc bản của TQM: 6 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 TQM là hệ thống quản lý mang tính toàn diện. Các nguyên tắc mà TQM đa ra bao gồm: * Lãnh đạo cấp cao phải là ngời trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lợng trong tổ chức, doanh nghiệp. Mặc dù chất lợng là do tất cả các yếu tố các khâu trong quy trình tạo nên, nh- ng tạo ra quyết định bản ban đầu về làm chất lợng hay không lại do lãnh đạo quyết định. Theo Juran thì 80% nhữnh sai hỏng về chất lợng là do quản lý gây ra Điều này chững tỏ nguyên tắc này là nguyên tắc bản và quan trọng. * Nguyên tắc coi trọng con ngời. Con ngời luôn luôn là yếu tố trung tâm của mọi quá trình hoạt động. Con ng- ời là yếu tố để liên tục cải tiến chất lợng. do vạy muốn nâng cao chất lợng đáp ứng nhu cầu khách hàng thì phải coi nhân tố con ngời là yếu tố bản đảm bảo cho hoạt động này. Trong tổ chức phải tạo ra đợc một môi trờng mà đó con ngời hoạt động một cách tích cực sự thông hiểu lẫn nhau tất cả vì mục tiêu của tổ chức. Mặt khác phải coi con ngời trong tổ chức vừa là khách hàng vừa là ngời cung ứng cho các thành viên khác. Phát huy nhân tố con ngời chính là thoả mãn nhu cầu ngay trong một tổ chức. * Liên tục cải tiến bằng việc áp dụng vòng tròn Deming (PDCA). Để đạt đợc hiệu quả và liên tục đợc cải tiến thì tổ chức thể thực hiện công việc của mình theo vòng tròn PDCA. - Lập kế hoạch (Plan): Xây dựng kế hoạch là khâu quan trọng nhất. Kế hoạch này phải đợc xây dựng dựa trên chính sách chất lợng, mục tiêu chất lợng. Nếu kế hoạch ban đầu đợc 7 P D C A Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 soạn thảo tốt thì việc thực hiện sẽ dễ dàng, và đạt hiệu quả cao. Kế hoạch phải dự báo đợc các rủi ro sảy ra để xây dựng các biện pháp phòng ngừa. - Thực hiện (Do): Muốn kế hoạch đợc thực hiện tốt thì ngời thực hiện phải hiểu tờng tận yêu cầu của công việc do đó cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho họ. - Kiểm tra (Check): Trong quá trình thực hiện phải sự so sánh giữa kế hoạch với thực hiện. Khi kiểm tra phải đánh gía cả hai vấn đề: + Kế hoạch đợc thực hiện nghiêm túc không, độ lệch giữa kế hoạch và thực hiện. + Bản thân kế hoạch chính xác không. TQM coi phòng ngừa là phơng trâm chính trong quản trị do đó phải kiểm tra cả khâu phòng ngừa. Việc kiểm tra trớc hết phải do ngời thực hiện tự kiểm tra, nếu thấy sự không phù hợp thì họ sẽ tự đề nghị các biện pháp để khắc phục điều chỉnh. Sau một thời gian dới sự chỉ đạo của giám đốc chất lợng các chuyên gia đánh giá nội bộ (thờng đợc gọi là IQA) sẽ tiến hành đánh giá các đơn vị trong doanh nghiệp. - Hoạt động (Action) : Thực chất đây là hành động khắc phục và phòng ngừa sau khi dã tìm ra những trục trặc sai lệch. đây thể sử dụng các công cụ thống kê để tìm ra các trục trặc sai lệch và đề ra các biện pháp giải quyết khắc phục và phòng ngừa sự tái diễn. Vòng tròn PDCA đợc thực hiện một cách liên tục và chất lợng liên tục đợc cải tiến. * Sử dụng các công cụ thống kê để cải tiến chất lợng. Trớc đây ngời ta thờng dựa vào phòng KCS để kiểm tra các sản phẩm không phù hợp trong đó phế phẩm để sửa chữa hoặc loại bỏ chúng. Chất lợng sản phẩm sản xuất ra không đợc đẩm bảo. Nhng ngày nay quản trị chất lợng hiện đại đòi hỏi ngời sản suất phải tự kiểm soát công việc của mình. Để làm đợc điều này ngời ta sử dụng các công cụ thống kê. bảy công cụ thống kê bản thờng đợc sử dụng nh sau : tt Công cụ Đặc trng Ghi chú 8 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 1 Phiếu kiểm tra Các hạng mục cần kiểm tra đợc đa lên bảng dữ liệu và các dữ liệu thể Đợc lấy một cách dễ dàng mà không bị bỏ sót. - Thực hiện phân tích xác nhận - Các cột chỉ các hạng mục kiểm tra và đánh giá để làm rõ thông tin cần thiết - Làm rõ các hạng mục và phơng pháp kiểm tra - Các hạng mục kiểm tra và các công việc kiểm tra sẽ tốt hơn 2 Biểu đồ Pareto Biểu đồ Pareto thể thấy đợc: + vấn đề nào quan trọng nhất. +Hạng mục nào quan trọng nhất +Biện pháp nào quan trọng nhất Biểu đồ Pareto là một đồ thị dạng cột kết hợp với đồ thị dờng thẳng. Phân loại dữ liệu trong các hạng mục và sắp xếp lại theo độ lớn Vẽ đồ thị cột trớc sau đó vẽ đờng cong tần suất tích luỹ 3 Biểu đồ nguyên nhân và kết quả (biểu đồ xơng cá, biểu đồ Ishikawa) Là biểu đồ mô tả đặc tính chất lợng mối quan hệ gia các đặc tính (kết quả) với các nhân tố và thể chọn chọn đợc những nhân tố quan trọng đầu tiên là vẽ vẽ các xơng nhỏ cho tớicác nhân tố sẽ trở thành các biện pháp 4 Biểu đồ phân bố Biểu đồ này cho thấy các đặc tính và các nhân tố biến động do sự biến động của các dữ liệu. đây là một phần của đồ thị hình cột. Phân loại dữ liệu khoảng thành một khoảng và quan xát tần suất của dữ liệu 5 Biểu đồ kiểm soát Biểu đồ này cho thấy những thay đổi theo thời gián để biết đợc xu hớng và tình trạng của quá trình Dữ liệu chính xác sẽ cho thấy toàn bộ quá trình một cách nhanh chóng và chính xác Biểu đồ kiểm soát là một phần của đồ thị mô tả dữ liệu liên tục trong một khoảng thời gian (Hàng ngày hàng giờ) 6 Biểu đồ phân tán Mô tả mối liên quan giữa hai đặc tính hay hai nhân tố Cặp dữ liệu X, Y nhằm để nghiên cứu mối liên hệ tơng quan 7 Sự phân vùng Phân dữ liệu thành thành các nhóm bằng cách nào đó để thể tiến hành phân tích Phân vùng hiệu quả để phân loại nguyên nhân làm dữ liệu biến động Phân vùng thể áp dụng cho 6 công cụ trên 9 Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 II. Các yêu cầu và lợi ích bản của TQM. 1. Các yêu cầu. Nh đã nói trên TQM liên tục đợc cải tiến, cho đến nay cha một văn bản cụ thể nào bắt buộc hay chuẩn hoá TQMTQM đợc xây dựngáp dụng hoàn toàn dựa trên sự sáng tạo, tinh thần tập thể và ý thức của mọi ngời trong tổ chức. Các yêu cầu các nguyên tắc của TQM không bắt buộc áp dụng đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào áp dụng TQM. Nhng để thành công trong áp dụng TQM thì tổ chức doanh nghiệp cần phải thực hiện một số yêu cầu bản sau: * Chất lợng phải đợc coi là nhận thức của khách hàng Đây là yêu cầu bản quan trọng nhất của TQM. yêu cầu này xuất phát từ quan điểm chất lợng là sự thoả mãn của khách hàng. để đạt đợc yêu cầu này tổ chức cần phải: + Thờng xuyên nghiên cứu nắm bắt nhu cầu của khách hàng cũng nh nghiên cứu xu hớng vận động của nhu cầu trên thị trờng lấy đó làm sở để sản xuất ra sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trờng. + Tạo đợc mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng coi khách hàng là một bộ phận kéo dài không thể thiếu. Do đó cần phải chính sách khuyến khích để khách hàng thờng xuyên cung cấp thông tin phản hồi về sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. + Đánh giá đợc nhận thức của khách hàng về chất lợng sản phẩm của đối thủ canh tranh để thấy đợc sự thích thú của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. * Coi chất lợng là mục tiêu hàng đầu chứ không phải mục tiêu ngắn hạn nh giá cả lợi nhuận. . . Khi coi chất lợng là sự nhận thức của khách hàng thì TQM yêu cầu tổ chức doanh nghiệp phải đặt chất lợng vị trí cao hơn và luôn coi trọng chính sách chất l- ợng. Đảm bảo sự nhất quán giữa chính sách chất lợng và phơng trâm hành động vì mục tiêu chất lợng. Điều quan trọng là chất lợng phải đợc tạo ra mọi khâu mọi công đoạn của quy trình sản xuất. * TQM coi con ngời là yếu tố trung tâm. Đây là một yêu cầu rất cao và là căn cứ bản để phân biệt sự khách nhau giữa TQM và các hệ quản lý chất lợng khác. Yêu cầu này đòi hỏi mọi ngời phải 10 [...]... và phát triển của công ty qua các giai đoạn sau: Giai đoạn 1(1 959 -1973): Tiền thân của công tymột số sở sản xuất t nhân nh Dệt Việt Thắng, Dệt Hoà Bình, Dệt Tây Hồ Sau khi hợp danh một số sở sản xuất t nhân công ty đợc chính thức thành lập vào tháng 10/1 959 lấy tên là Xí nghiệp Dệt 8 /5 (ngày bầu cử quốc hội) Ngày đầu thành lập xí ngiệp một sở sản xuất tại Ngõ1 Hàng Chuối Nội Nhiệm... thành và phát triển của của công ty 1 Giới thiệu khái quát về công ty Công ty Dệt 19 5 Nộimột doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Sở Công Nghiệp Nội quản lý Công ty đợc thành lập năm 1 959 Hiện nay nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất sợi vải bạt các loại phục vụ ngành giầy vải, giầy quân đội, ngành may mặc, ngành công nghiệp thực phẩm thuỷ tinh sành sứ và các ngành công nghiệp... nghiệm, công nhân giỏi, coi trọng chất lợng sản phẩm công ty đã dành đợc 15 huy trơng vàng tại các hội trợ triển lãm hàng công nghiệp Năm 1999 công ty đạt giải thởng bạc Giải thởng chất lợng Việt Nam Hiện nay công ty đang đầu t phòng thí nghiệm hoàn chỉnh, kiểm soát qúa trình chặt chẽ để thoả mãn yêu cầu khách hàng Với năng lực sản xuất 2 ,5 triệu mét vải và 25 0 tấn sợi một năm từ năm 1 959 đến nay công ty. .. trởng 10- 15% mỗi năm Do làm tốt công tác Maketing không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lợng sản phẩm công ty Dệt 19 5 Nội đang từng bớc vợt qua những khó khăn, khẳng định vị trí của mình trên thị trờng trong nớc và quốc tế 2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Đợc thành lập từ năm 1 959 đến nay công ty đã trải qua 41 năm tồn tại và phát triển thể khái quát quá trình hình thành... nay TQM ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động kinh doanh Một số lợi ích bản của TQM nh: 11 Luận Văn Tốt Nghiệp QTCL 39 Đào Duy Minh lớp a TQMmột dụng pháp quản trị nhằm áp ứng tốt hơn mọi nhu cầu của khách hàng TQMmột dụng pháp quản trị nhằm áp ứng tốt nhu cầu của khách hàng Do sản xuất phân phối và truyền thông phát triển ngời mua dễ dàng đợc cái mà họ muốn vào bất cứ lúc nào... 12 Thực thi TQM Thực thi là bớc cuối cùng dẫn đến sự thành công khi triển khai áp dụng TQM Về bản để đi đến thành công doanh nghiệp phải trải qua các bớc trên Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện nguồn lực để tiến hành theo trình tự đó Trên thực tế các doanh nghiệp thờng bỏ qua một số bớc hoặc và gộp một số bớc để thực hiện Hoặc cũng doanh nghiệp thực hiện trên một số nội. .. (JSA), từ kinh nghiệm làm công tác t vấn và triển khai TQM tại các công ty khu vực Châu á đã tổng kết nội dung bản của TQM bao hàm các chủ đề sau: 1 Cán bộ lãnh đạo; 2 Cán bộ quản lý; 3 Nhân viên; 4 Quản lý chính sách; 5 Tiêu chuẩn hoá; 6 Nhà thầu phụ, mua hàng; 7 Nhóm chất lợng QC; 8 Kiểm soát sản xuất; 9 Kiểm soát quá trình; 10 Giải quyết vấn đề; 11 Kiểm soát đo lờng; 12 Quản lý phơng tiện và... một số nội dung sau đó mới triển khai ra các nội dung khác Giáo s Nguyễn Quang Toản đã đa ra 5 bớc sau để đi đến áp dụng thành công TQM doanh nghiệp Việt Nam: đào tạo XD nhóm công tác nhóm QC Quản trị công việc hàng ngày Quản trị chức năng chéo XD chính ssách chất lợng áp dụng PDCA vào quản trị CSCL Cứ thực hiện song 5 bớc lại quay trở lại bớc đầu tiên để cải tiến chất lợng một cách liên tục Nói tóm... quen tốt biến nó thành tác phong làm việc, văn hoá của tổ chức 5S Liên quan đến các điểm kiểm soát trong toàn bộ hoạt động khi triển khai áp dụng TQM Các điểm kiểm soát Chất lợng chi phí An toàn Tinh thần làm việc Môi trờng Giao hàng Mục tiêu của 5S Không h hỏng Không lãng phí Không mỏi mệt Không ô nhiễm Không chậm trễ 5S là một một mô hình đơn giản dễ áp dụng điều cần chú ý khi áp dụng 5S là ý thức tự... diện TQM về bản phải trải qua 12 bớc trên Nhng các doanh nghiệp thể dựa vào điều kiện của mình mà áp dụng cho phù 34 Luận Văn Tốt Nghiệp QTCL 39 Đào Duy Minh lớp hợp, không nhất thiết phải tiến hành tất cả các bớc, không một mô hình chuẩn cho tất cả các doanh nghiệp 35 Luận Văn Tốt Nghiệp QTCL 39 Đào Duy Minh lớp Chơng II Thực trạng quản lý chất lợng công ty Dệt 19 5 Nội I Lịch sử hình thành . + Chi ph th m đ nh Chi ph sai h ng g m c : + Chi ph sai h ng b n trong + Chi ph sai h ng b n ngo i M i nh m chi ph tr n l i g m r t nhiều chi ph . trong t ch c, doanh nghi p. Hi n nay tr n thế gi i đã c h ng ngh n t ch c doanh nghi p th c hi n th nh c ng (TQM) . Nhng ở Vi t Nam con s n y c n quá
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội 2, Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội 2, Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội 2, Khái niệm về quản lý chất lợng toàn diện TQM. a. Khái niệm:, Đặc điểm và nguyên tắc cơ bản của TQM. a. Đặc điểm., Các yêu cầu và lợi ích cơ bản của TQM., Sử dụng vòng tròn Demming PDCA để xây dựng chơng trình quản lý chất lợng., Hoạch định chất lợng., Đặc điểm về quy trình công nghệ và máy móc thiết bị. a. Quy trình công nghệ., Phơng hớng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới., Những u điểm., Những tồn tại và nguyên nhân.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay