KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học

10 957 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2015, 20:41

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN LACTIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG BẢO QUẢN SINH HỌC NGUYỄN THÀNH LUÂN, PHẠM VĂN LỘC, TRỊNH THANH TRUNG, TÔ TRƯƠNG XUÂN ÁI, NGUYỄN GIANG CẨM HÒA Khoa Công nghệ sinh học & KTMT - trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp HCM TÓM TẮT Bacteriocin hợp chất kháng khuẩn tự nhiên có nguồn gốc chủ yếu từ nhóm vi khuẩn sinh lactic (LAB) Trong nghiên cứu phân lập tuyển chọn nguồn LAB từ thực phẩm lên men Đồng thời khảo sát khả kháng khuẩn hiệu sử dụng bacteriocin bảo quản rau dún hoa hồng Kết cho thấy: phân lập 20 chủng LAB, mười chủng có khả tổng hợp bacteriocin, năm chủng có phổ kháng khuẩn rộng Hai chủng vi khuẩn VSS YK2 kháng khuẩn mạnh Kết định danh sinh học phân tử ghi nhận hai chủng thuộc Lactobacillus sp Bacteriocin giúp kéo dài thời gian bảo quản rau dún hoa hồng Từ khóa: Bacteriocin, Lactobacillus sp., bảo quản sinh học, LAB THE STUDY OF LACTIC ACID BACTERIA (LAB) IN APPLICATIONS OF BACTERIOCIN YIELD AND BIOPRESERVATION SUMMARY Bacteriocin has been known as a natural antibacterial compound originated primarily from lactic acid bacteria group (LAB) This study aims to isolate and optimize LAB species from fermented foods Meanwhile, the antibacterial ability and the effects in using bacteriocin to preserve Chinese cabbage and rose flowers were also observed There are some results showing that: twenty unknown LAB species were isolated in which eleven LAB species were able to synthesize bacteriocin and five of them having optimal abilities in highest diameter of antibacterial test compared with bacterial indicator Two species of VSS and YK2 were collected as the most effective LAB species with indicating bacteria Molecular identification test results had been recorded these two unkown LAB species all belonged to Lactobacillus casei and Lactobacillus sp respectively Bacteriocin has been proven as effective compound in preserving baby Swiss chard and rose flowers Key words: Bacteriocin, Lactobacillus sp., bio-preservation, LAB 31 MỞ ĐẦU Thực phẩm chứa mầm bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người trở thành nguyên nhân gây dịch bệnh Mặc dù áp dụng tiến kỹ thuật công nghệ quy phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (GMP, HACCP…), nguy nhiễm vi sinh vật gây bệnh trình chế biến thực phẩm ngày gia tăng (Besselink, et al., 2008) Để kiểm soát vấn đề này, nhiều sở sản xuất thực phẩm sử dụng chất bảo quản hóa học Nhiều nghiên cứu chứng minh chất phụ gia gây tác dụng không mong muốn cho người tiêu dùng Do đó, cần có biện pháp bảo quản thực phẩm khác an toàn Các nghiên cứu thập niên gần cho nhóm vi khuẩn sinh acid lactic (LAB) có tiềm bảo quản thực phẩm nhờ khả sản sinh chất kháng khuẩn trình sinh trưởng phát triển (Bernet-Camard, et al., 1997) Bacteriocin peptide tổng hợp từ vi khuẩn có hoạt tính kháng khuẩn Các peptide liên kết với màng tế bào qua tương tác tĩnh điện với phospholipid tích điện âm Vì vậy, việc thâm nhập bacteriocin ngang qua màng tế bào phụ thuộc vào điện màng, điều khiển pH phospholipid (Ivanova et al., 1998) Các phân tử bacteriocin hình thành khối proteic dẫn đến việc hình thành lỗ, dẫn đến thoát ion (chủ yếu K+ Mg2+) làm tổn thất proton tế bào chất, thất thoát ATP acid amin (De Martinis et al., 2001) Nghiên cứu sản xuất chất bảo quản thực phẩm theo hướng sinh học phần lớn tập trung vào bacteriocin LAB Do tính chất an toàn người động vật, LAB ứng dụng vào chế biến thực phẩm nhận quan tâm nhiều quốc gia nhiều năm qua Trong đó, Lactobacillus sp số dòng LAB nghiên cứu ứng dụng nhiều có khả sinh bacteriocin cao Lactobacillus sp vi khuẩn Gram dương kị khí tuỳ ý, hình que, không sinh bào tử, tế bào thường xếp đôi thành chuỗi, không di động (Cintas, et al, 2001) Khuẩn lạc đặc trưng LAB nhỏ, trắng đục, lồi, bờ (Nguyễn Lân Dũng, et al, 2010) Khuẩn lạc nằm đường cấy chuyển không lẫn với khuẩn lạc có hình thái màu sắc lạ Lactobacillus sp thử nghiệm nhận biết qua phản ứng sinh hóa đặc trưng phản ứng catalase, oxydase, khả sinh acid lactic, khả sử dụng nguồn carbohydrate đặc biệt loại đường (Trần Linh Thước, 2010) Bên cạnh đó, khả sinh bacteriocin kiểm tra minh chứng chủng Lactobacillus thực phương pháp khuếch tán giếng thạch (Ishibashi & Shimamura, 1993) Bên cạnh đó, bacteriocin định tính định lượng qua trình thu nhận tủa với dung môi hữu cồn, acid acetic… trình nhận biết qua kỹ thuật xác định mật độ quang bước sóng khác (Cintas et al, 2001) Trong nghiên cứu phân lập tuyển chọn nguồn LAB thực phẩm lên men, đặc biệt chủng Lactobacillus sp có khả sinh bacteriocin cao Nguồn LAB phân lập từ sản phẩm lên men truyền thống cải chua, cải mặn, nước chua đậu hũ; sản phẩm lên men công nghiệp sữa chua sản phẩm vi sinh dược phẩm Đồng thời khảo sát khả kháng khuẩn sử dụng bacteriocin sử dụng bảo quản với hai đối tượng rau dún hoa hồng 32 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Nguyên liệu phân lập LAB chọn từ nguồn thực phẩm lên men cải mặn, cải chua, nước chua đậu hũ (các chợ Tp.HCM Bến Tre), sữa chua Yakult, sữa chua Well Yo, Vinamilk Probi, Vinamilk Susu, cốm vi sinh Bioacimin Phương pháp nghiên cứu Phân lập Mẫu được đồng hóa, tăng sinh với canh trường MRS (the Man, Rogosa and Sharpes) 37 C 24 Sau pha loãng đến nồng độ 10-5÷10-9 nước muối vô trùng Cấy môi trường thạch MRS ủ 37oC 24 giờ, chọn khuẩn lạc đặc trưng tiếp tục cấy chuyền MRS agar để làm o Thử hoạt tính kháng khuẩn Phương pháp tính đường kính vòng vô khuẩn theo đơn vị đo mm Tất chủng LAB phân lập chọn lọc thử nghiệm khả kháng khuẩn với ba chủng thị Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium nồng độ pha loãng từ 101 ÷10-6 Các chủng có hoạt tính sinh bacteriocin qua đường kính vòng kháng khuẩn chọn lọc cho thí nghiệm Dịch huyền phù chủng thị Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium chuẩn bị nuôi cấy canh trường NB (Nutrient Broth) 37oC qua 24 giờ, pha loãng theo nồng độ từ 10-1-10-6 Theo phương pháp Deegan et al (2006), vi khuẩn đối chứng vi khuẩn thị nuôi cấy môi trường NA đĩa petri sau bổ sung dịch vi khuẩn đối chứng lỗ thạch đục lỗ (d=5mm), nhằm so sánh với lỗ thạch chứa dịch khuẩn LAB điều kiện ủ đĩa 37oC 24 Định danh Định danh sinh học phân tử đến cấp loài phương pháp giải trình tự gen rRNA 16S vi khuẩn có hoạt tính sinh bacteriocin cao nhất, kết hợp tra cứu phát sinh loài BLAST NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) để tìm mối quan hệ loài phân lập Tách chiết bacteriocin Theo nghiên cứu Schillinger (1989) Venema et al (1997) trình thu nhận bacteriocin thô việc kết tủa với dung môi hữu cồn, acetone theo tỷ lệ khác Vì thế, ethanol thử nghiệm chọn lọc với tỷ lệ ethanol dịch ly tâm 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 điều kiện -20oC ủ qua đêm Bacteriocin thô tiếp tục bổ sung đệm phosphate pH 6,4; lắc cho tan tủa, bảo quản lọ thuỷ tinh nhiệt độ -4oC để lưu giữ mẫu Độ tinh bacteriocin xác định qua dịch ly tâm đo bước sóng 260nm 280nm Hiệu suất thu nhận bacteriocin tính toán dựa lượng tủa thu với nồng độ protein sót lại Việc định tính định lượng trình tinh bacteriocin với phương pháp 33 định tính định lượng protein hỗn hợp CH3COOH 10% NaCl vào dịch bacteriocin thu (Schillinger, 1989; Venema et al., 1997) Quá trình định tính xem dương tính xuất kết tủa trắng đục, âm tính tượng Lượng tủa thu nhận xác định nồng độ bacteriocin đo ly tâm liên tục qua máy đo quang phổ OD bước sóng 260nm 280nm Quá trình dừng lại bacteriocin sót lại dung dịch qua máy đo quang phổ so với đối chứng Thử nghiệm khả bảo quản bacteriocin Bacteriocin tinh sử dụng bảo quản sinh học cho rau dún hoa hồng hai nồng độ 0,015mg/ml 0,020mg/ml Dịch bacteriocin tinh pha loãng với nước đến nồng độ khảo sát Đối chứng sử dụng với KMnO4 1% (đối chứng dương) nước cất (đối chứng âm) Bảo quản mẫu nhiệt độ khoảng 10oC Kiểm tra mẫu sau 24 với tiêu màu sắc, mùi trạng thái cấu trúc Các tiêu theo dõi xác định theo thang điểm từ 0-5 Bố trí thí nghiệm xử lý số liệu Thí nghiệm thực phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học thực vật, khoa Công nghệ sinh học & kỹ thuật môi trường, đại học Công nghiệp thực phẩm Tp Hồ Chí Minh Giải trình tự gen rRNA 16S thực Nam Khoa Biotek - 793/58 Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, Q.7, Tp Hồ Chí Minh Các thí nghiệm bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với ba lần lặp lại Số liệu thu thập xử lý phần mềm Statgraphics Centurion XVI sử dụng trắc nghiệm đa biên độ Duncan, với độ tin cậy 95% KẾT QUẢ & THẢO LUẬN Phân lập định danh LAB Đã phân lập thành công hai mươi chủng vi khuẩn: Mười lăm chủng từ tám loại sản phẩm, năm chủng từ sưu tập giống Trong mười chín chủng có khả LAB quan sát khuẩn lạc Mười chín chủng Gram dương, mười bốn chủng trực khuẩn, năm chủng cầu khuẩn Các chủng thử nghiệm sinh hóa theo phân loại Bergey’s (Mundt, 1986) Kết cho thấy có 11 chủng có đặc điểm tiêu biểu LAB hình thái; sản phẩm trao đổi chất; phản ứng sinh hoá, (Bảng 1) tiếp tục sử dụng khảo sát cho thí nghiệm 34 Bảng Kết xác định hình thái khuẩn lạc tế bào chủng LAB STT Nguồn phân lập Ký hiệu Sữa chua Vinamilk Susu Sữa chua Well Yo Hình thái Khuẩn lạc Tế bào VSS Nhỏ, tròn, láng bóng, lồi, màu trắng sữa Que ngắn S Nhỏ tròn, màu trắng đục, lồi Cầu xếp chuỗi Que dài, thon, có thắt Sữa chua Yakult YK9 Nhỏ vừa, bề mặt gợn sóng, màu trắng đục, lồi Cải chua Thành phố C5 Nhỏ, tròn, trắng đục, nhẵn bóng, mép trơn đều, lồi Cầu xếp chùm CB6 Tròn, to, trắng đục, nhẵn bóng, nhầy, không lồi Que, có vách ngăn CB7 Tròn, to, nhẵn bóng, lồi, màu trắng đục Que, không vách ngăn Bio Nhỏ, trắng đục, lồi, bờ Cầu, xếp đôi xếp chùm 5,6 8,9,10,11 Cải chua Bến Tre Bio – acimin new++ Chủng từ PTN CNSH Thực vật Streptococcus Strep sp Cầu, kết đôi Khuẩn lạc to tròn, bóng, hay tạo chuỗi màu trắng sữa, lồi ngắn Lactobacillus Acido acidophilus Nhỏ, bờ đều, màu trắng sữa, lồi Que dài, có thắt Nem chua N9R Rất nhỏ, bờ đều, lồi, trắng đục Que dài, kết đôi hay tạo chuỗi ngắn, có vách ngăn Yakult YK2 Tròn, bóng, bờ đều, màu trắng đục, lồi Que ngắn Thử hoạt tính kháng khuẩn Kết cho thấy, hầu hết mười chủng vi khuẩn khảo sát nhạy với chủng thị nồng độ 10-1 10-2 Từ nồng độ 10-3, nhận thấy có xuất vòng kháng khuẩn chủng khảo sát chủng thị Escherichia coli có vòng kháng khuẩn mẫu ký hiệu 35 Acido, VSS, YK2 cho vòng kháng khuẩn lớn 10-4 với đường kính tương ứng 13, 12, 14mm Với thị vi khuẩn Staphylococcus aureus, vòng kháng khuẩn xuất mẫu Acido, Bio, VSS, YK2, YK9 Trong đó, nồng độ tối ưu cho vòng kháng khuẩn lớn 10-5 tương ứng 23,3; 21,3; 21,7; 20,5mm Chủng vi khuẩn thị Salmonella typhimurium vòng kháng khuẩn xuất mẫu CB7, VSS, YK2, YK9 Trong đó, nồng độ tối ưu cho vòng kháng khuẩn lớn 10-5 với 19,4; 20,5; 18; 19,8mm Các chủng Acido, CB7, VSS, YK2, YK9 thể khả kháng khuẩn mạnh rộng nên tuyển chọn để thực thí nghiệm sau (Hình & 2) Hình Biểu đồ thể khả kháng khuẩn chủng mạnh nồng độ 10-4 Hình Biểu đồ thể khả kháng khuẩn chủng mạnh nồng độ 10-5 Tinh bacteriocin Nồng độ protein dịch ly tâm cuối thu nhận kết với hàm lượng bacteriocin thành phẩm Hiệu suất thu nhận bacteriocin thể cho thấy tỷ lệ Ethanol 98o : Dịch ly tâm = 6:4 đạt hiệu suất lớn Vì vậy, tỷ lệ 6:4 chọn lọc tỷ lệ tốt để tách chiết bacteriocin từ dịch bacteriocin thô (Hình 3) 36 Hình Hiệu suất thu nhận bacteriocin chủng vi khuẩn chọn lọc LAB theo tỷ lệ khác Thử nghiệm khả bảo quản Kết khảo sát cho thấy tăng nồng độ bacteriocin lên 0,025mg/ml hiệu bảo quản thay đổi không đáng kể Trong mẫu sử dụng chế phẩm bacteriocin, thời gian bảo quản tăng so với mẫu đối chứng Như vậy, bacteriocin từ chủng LAB khảo sát có hiệu bảo quản sinh học rau dún hoa hồng (Bảng 2) Bảng Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ bacteriocin đến thời gian bảo quản rau dún hoa hồng Số ngày bảo quản tối đa (tính ngày lấy mẫu) (đơn vị tính: ngày) Chủng Nồng độ Bacteriocin ĐC (+) ĐC (-) 6± 0.5b ± 0.3a 5± 0.5b ± 0.3c Acido CB7 VSS YK2 YK9 ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b ± 0.5b 5± 0.5b Rau dún 0,015mg/ml 0,020mg/ml Hoa hồng 0,015mg/ml 0,020mg/ml * Các mẫu tự khác biểu diễn mức độ sai biệt có ý nghĩa (theo cột) độ tin cậy 95% Định danh vi sinh vật Hai chủng VSS, YK9 gởi mẫu thực giải mã trình tự rRNA 16S Trình tự gen tra cứu với phát sinh loài BLAST NCBI Kết cho thấy, chủng VSS có mối quan hệ tương đồng cao với chủng Lactobacillus casei ATCC LOCK, chủng có mối quan hệ tương đồng với loài Lactobacillus sp Như vậy, với kết này, kết luận VSS chủng Lactobacillus casei ATCC LOCK YK9 chủng Lactobacillus sp (Hình 4, 5) 37 Hình Kết tra cứu phát sinh loài VSS (Neighbor Joining Methods) Hình Kết tra cứu phát sinh loài VSS (Fast Minimum Evolution Methods) THẢO LUẬN Qua kết thu nhận được, nghiên cứu mở triển vọng ứng dụng chủng LAB sinh bacteriocin bảo quản sinh học có khả kháng khuẩn cao với hoạt tính bacteriocin khảo sát theo ngày giữ mẫu Theo nghiên cứu Zacharof & Lovitt (2012) cho thấy bacteriocin tách chiết thu nhận chiếm tỷ lệ cao nisin A đến Z có khả cao việc kháng vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm sản phẩm tươi sống Do đó, việc xác định nhóm bacteriocin sau tinh cần đánh giá nghiên cứu sâu Trong ứng dụng bảo quản thực phẩm khác nên tiếp tục khảo sát để đưa tỉ lệ phối trộn tối ưu loại thực phẩm De Martinis et al (2001) chứng minh LAB có nhiều tác dụng có lợi việc bảo quản thịt Hơn nữa, việc thu nhận bacteriocin cần phải kết hợp với nhiều kỹ thuật đại nhằm gia tăng hiệu suất phá vỡ màng tế bào (Deegan, 2001) nâng cao khả tác động đến vi khuẩn LAB tiêu diệt vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm hiệu ứng dụng sinh học phân tử (Zacharof & Lovitt, 2012) Bên cạnh đó, việc ứng dụng nisin đánh giá nhiều tiềm tương tác chủng có hoạt tính sinh bacteriocin cao E faecium BFE 900-6a, Lactobacillus sakei Lb 706-1a and Lactococcus lactis BFE 902 việc nâng cao chất lượng kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm có giá trị (Settanni & Corsetti trích dẫn từ tài liệu Schillinger, et al., 2001) Vì vậy, cần có thêm nghiên cứu ứng dụng bacteriocin bảo quản sinh học thực phẩm kéo dài thời gian bảo quản, cải thiện an toàn thực phẩm nhằm tăng cường sức khoẻ người tiêu dùng cách hữu hiệu 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bernet-Camard, M.F, Liévin, V, Brassart, D, Neeser, J.R, Servin, A.L and Hudault, S (1997), The human Lactobacillus acidophilus strain la1 secretes a nonbacteriocin antibacterial substance(s) active in-vitro and in-vivo, Applied and Environmental Microbiology, 63(7), pp 2747-2753 Besselink M.G.H., van Santvoort H.C., Buskens E., et al (2008), Probiotic prophylaxis in predicated severe acute pancreatitis: a randomised, double-blind, placebo controlled trial The Lancet; 371, pp.651—9 Cintas, L.M., Herranz, C., Hernández, P.E., Casaus, M.P and Nes, L.F (2001), Review: Bacteriocins of lactic acid bacteria Food Sci Tech Int., 7, pp 281-305 De Martinis, E.C.P., Públio, M.R.P., Santarosa, P.R and Freitas, F.Z (2001), Antilisterial activity of lactic acid bacteria isolated from vacuum-packaged Brazilian meat and meat products Braz J Microbiol., 32, pp 32-37 Deegan, L.H.; Cotter, P.D.; Hill, C and Ross, P (2006), Bacteriocins: Biological tools for bio-preservation and shelf-life extension Int Dairy J., 16, pp 1058-1071 Nguyễn Lân Dũng (2010), Vi sinh vật học, NXB Giáo dục, Hà Nội Ishibashi, N and Shimamura, S (1993) Bifidobacteria, research and development in Japan Food Technol 47(6), pp 126-136 Ivanova, I., Miteva, V., Stefanova, T.S., Pantev, A., et al (1998), Characterization of a bacteriocin produced by Streptococcus thermophilus 81 Int J Food microbiol., 42, pp 147-158 Mundt, J.O (1986) Enterococci In Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2, pp.1063 10 Prada, J.L.; Caron, C.R.; Medeiros, A.B and Soccol, C.R (2007): Bacteriocins from lactic acid bacteria: Purification, properties and use as biopreservatives Brazilian Archives of Biol and Technol., 50, pp 521-542 11 Settanni, L & Corsetti, A (2008), Application of bacteriocins in vegetable food biopreservation, International Journal of Food Microbiology, 121, pp.123–138 12 Schillinger, U., Lücke, F.K (1989), Antibacterial activity of Lactobacillus sake isolated from meat Applied and Environmental Microbiology, 55, pp.1901–1906 13 Schillinger, U., Becker, B., Vignolo, G., Holzapfel,W.H., (2001), Efficacy of nisin in combination with protective cultures against Listeria monocytogenes Scott A in tofu International Journal of Food Microbiology, 71, pp.159–168 14 Trần Linh Thước (2010), Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mỹ phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội 15 Ruiz-Larrea, F & Torres, C (2000), Bacteriocin production by lactic acid bacteria isolated from Rioja red wines J Appl Microbiol., 88, pp.44–51 39 16 Venema, K., Venema, G., Kok, J (1995), Lactococcal bacteriocins: mode of action and immunity Trends Microbiol., 3, pp.299–304 17 Vesterlund S., Paltta J., Lauková A, Karp M and Ouwehand A.C (2004), Rapid screening method for the detection of antimicrobial substances Journal of Microbiological Methods, 57, pp 23-31 18 Zacharof, M.P & Lovitt, R.W (2012), Bacteriocins produced by lactic acid bacteria – A review article, 2012 ICBFS 3rd International Conference on Biotechnology and Food Science, APCBEE Procedia 00, pp.01-06 40 ... hiệu bảo quản thay đổi không đáng kể Trong mẫu sử dụng chế phẩm bacteriocin, thời gian bảo quản tăng so với mẫu đối chứng Như vậy, bacteriocin từ chủng LAB khảo sát có hiệu bảo quản sinh học rau... vọng ứng dụng chủng LAB sinh bacteriocin bảo quản sinh học có khả kháng khuẩn cao với hoạt tính bacteriocin khảo sát theo ngày giữ mẫu Theo nghiên cứu Zacharof & Lovitt (2012) cho thấy bacteriocin. .. phẩm, năm chủng từ sưu tập giống Trong mười chín chủng có khả LAB quan sát khuẩn lạc Mười chín chủng Gram dương, mười bốn chủng trực khuẩn, năm chủng cầu khuẩn Các chủng thử nghiệm sinh hóa theo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học, KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học, KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn