Áp dụng quan điểm tích hợp vào dạy học bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong sách giáo khoa ngữ văn 10

79 340 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 09:41

Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp M U Lớ chn ti 1.1 Trong thi i ngy nay, trc s phỏt trin nh v bóo ca khoa hc cụng ngh v thụng tin trờn ton th gii thỡ xõy dng mt nn giỏo dc tiờn tin ang l mt nhng quc sỏch hng u ca mi quc gia ú cú nc ta Ngnh giỏo dc ca nc ta ang cú s bin i mnh m c v ni dung v phng phỏp dy hc phự hp vi s phỏt trin ca xó hi Quan im tớch hp ó i õy l iu tt yu ca nn giỏo dc thi i mi Bi nú khụng ch gúp phn rỳt ngn thi lng trỡnh by tri thc ca nhiu mụn hc m cũn giỳp hc sinh cú phng phỏp dng tng hp cỏc tri thc, k nng vo thc tin cuc sng nc ta, nhng nm gn õy, quan im ny ó c ỏp dng vic xõy dng ni dung chng trỡnh mt s mụn hc nh trng ph thụng ú cú Ng Chng trỡnh THPT, mụn Ng nm 2002 B GD - T d tho ó ghi rừ Ly quan im tớch hp lm nguyờn tc ch o t chc ni dung chng trỡnh, biờn son SGK v la chn cỏc phng phỏp ging dy [4; tr.27] Vỡ th, giỏo viờn cn phi cú mt cỏi nhỡn ỳng n, khỏch quan v tớch hp, v vic trin khai ỏp dng nú dy hc Ng núi chung, dy tng b phn Vn, Ting Vit, Lm núi riờng 1.2 Ting Vit chng trỡnh THCS v THPT hin khụng cũn l mụn hc c lp nh trc m c tớch hp vi Vn v Lm to thnh b mụn Ng Phn Ting Vit c b trớ xen k vi tri thc c hiu ca Vn hc v to lp bn ca Lm V cỏc bi phong cỏch chc nng ngụn ng Ting Vit cng c b trớ nh vy Vic i mi chng trỡnh Ng theo quan im tớch hp ũi hi phi i mi phng phỏp dy hc Nhng trờn thc t, dy hc theo quan im tớch hp cũn xa l vi nhiu giỏo viờn v vic hc ca hc sinh cha t c hiu qu Cú Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp th thy thc tin ỏp dng quan im ny vo dy hc Ting Vit THPT núi chung v cỏc bi phong cỏch chc nng ngụn ng núi riờng ú cú bi "Phong cỏch ngụn ng ngh thut" cũn tn ti nhiu hn ch 1.3 L mt sinh viờn s phm chun b trng, tụi ó nhn thy c s cn thit ca vic dng quan im tớch hp vo dy tng bi c th ca mụn Ng THPT Cựng vi nhng khoa hc v thc tin núi trờn, ngi vit chn ti p dng quan im tớch hp vo dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut sỏch giỏo khoa Ng 10 vi mong mun s gúp thờm ting núi ca mỡnh vo quỏ trỡnh i mi phng phỏp dy hc, em li hiu qu cao cho vic dy cỏc bi phong cỏch chc nng ngụn ng núi riờng v Ting Vit núi chung Lch s nghiờn cu Mi mt phng phỏp dy hc mi i u thu hỳt c s quan tõm ca nhiu nh nghiờn cu nc ta t nhng nm 60 nghiờn cu ging dy tớch hp cỏc mụn hc ó thc s c th nghim, ỏp dng mc dự cha ph bin Thụng tin v dy hc theo quan im tớch hp cú ri rỏc cỏc bỏo v chuyờn ngnh Trong Nghiờn cu giỏo dc - 1973, c th tng Phm Vn ng vi bi Dy l quỏ trỡnh rốn luyn ton din ó a cn phi i mi phng phỏp ging dy Mc dự, bi vit ny i t rt lõu nhng tỏc gi ó hng mi ngi ti mt phng phỏp mi tớch hp vi cỏc khớa cnh ca i sng Vỡ th nú c coi l nn tng t tng ch o ca vic i mi phng phỏp dy hc theo hng tớch hp Tỏc gi Trn Kiu vi bi Mt vi suy ngh v i mi phng phỏp dy hc nh trng ph thụng nc ta Nghiờn cu giỏo dc s - 1995 ó nờu cn phi i mi phng phỏp dy hc nh trng ph thụng Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp o Trng Quang bi Biờn son SGK theo quan im tớch hp lớ lun v mt s khỏi nim (Tp Nghiờn cu giỏo dc - 1997) ó cp n vic biờn son SGK theo quan im tớch hp Tỏc gi cũn ch bn cht ca dy hc tớch hp, quan im tớch hp, nhng khỏi nim cú liờn quan Khi B GD - T thc hin vic i mi ni dung chng trỡnh v cỏch biờn son SGK theo quan im tớch hp t nm 2000 thỡ mt yờu cu cp thit ó c t ú l phi tỡm phng phỏp ging dy theo quan im trờn V ó cú rt nhiu tỏc gi cp n ny qua mt s bi bỏo, sau: Nguyn Trng Hon vi bi Tớch hp v liờn hi hng ti kt ni dy hc Ng Giỏo dc s 22 - 2002 ó cp n tớch hp mụn Ng theo quan im ca mỡnh Tuy bi vit, tỏc gi cha i sõu v s tớch hp kin thc theo chiu dc Nhng tỏc gi ó trung vo vic trỡnh by quan im tớch hp dy hc Ng trờn c s mt s bn cú vai trũ l kin thc ngun phc v cho cỏc phõn mụn Trong Giỏo dc thỏng - 2002, tỏc gi Nguyn Th Hng Võn vi bi Xõy dng h thng cõu hi tớch hp - mt yờu cu quan trng dy hc Ng ó a yờu cu l phi xõy dng h thng cõu hi th hin rừ quan im tớch hp dy hc Ng Nguyn Thanh Hựng bi Tớch hp dy hc Ng (Tp Giỏo dc s - 2006) ó ch tớch hp chớnh l mt phng hng phi hp cỏc quỏ trỡnh hc ca nhiu mụn hc t hiu qu V tỏc gi cũn nờu rừ tớch hp mụn Ng l s liờn kt gia ba phõn mụn Vn, Ting Vit, Lm Nguyn Minh Phng v Cao Th Thng bi Xu th tớch hp mụn hc nh trng ph thụng ó cho rng Tớch hp cú ngha l s Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp hp nht, s hũa nhp, s kt hp Trong giỏo dc, tớch hp cú th hiu l s lng ghộp cỏc ni dung vi Tỏc gi cũn ch mi bi hc t c hiu qu cao hn cn phi kt hp cỏc kin thc k nng liờn mụn Trờn õy l cỏc bi bỏo, ó núi v quan im tớch hp dy hc ú cú th xem l nh hng, tin lớ lun cho vic tỡm hiu quan im ny dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng 10 Bờn cnh cỏc bi bỏo thỡ cỏc sỏch tham kho cng núi rt nhiu v ny Trong cun Phng phỏp dy hc Ng THCS theo hng tớch hp v tớch cc ca tỏc gi on Th Kim Nhung (NXB i hc Quc gia TP H Chớ Minh - 2006) ó cp n quan im, nguyờn tc, phng phỏp dy hc theo hng tớch hp v tớch cc i vi Ng THCS v i vi tng phõn mụn Mc dự õy l ti liu nghiờn cu v phng phỏp dy hc Ng THCS nhng nú gúp phn nh hng cho vic xõy dng c s lớ lun ca ti TS Ngc Thng cun Tỡm hiu chng trỡnh v SGK Ng THPT (NXB Giỏo dc - 2006) ó cp n i mi phng phỏp dy dc theo hng tớch hp, phỏt huy tớnh tớch cc ch ng ca hc sinh chng trỡnh Ng 10 ễng ó nờu quan im ca mỡnh v tớch hp ú chớnh l s hp nht hũa trn cỏc phõn mụn Nhng ụng trỡnh by quan im ny cũn rt s gin vic dy tng phõn mụn ca Ng TS Nguyn Hi Chõu ó trỡnh by nhng cú tớnh nh hng v i mi chng trỡnh v SGK cun Mt s i mi phng phỏp dy hc v kim tra ỏnh giỏ Ng 10 (NXB H Ni) Tỏc gi mi ch i sõu tỡm hiu quan im tớch hp thit k giỏo ỏn dy hc cũn vic ỏp dng nú nh th no tng b phn ca Ng vn cha c rừ rng Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Tỏc gi Trn Bỏ Honh cun i mi phng phỏp dy hc, chng trỡnh v sỏch giỏo khoa ó cp n phng phỏp dy hc mi ú l dy hc ly ngi hc lm trung tõm, cn phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh v ỏp dng quan im tớch hp cú hiu qu Nhng tỏc gi mi ch tỡm hiu s lc v vic ỏp dng quan im tớch hp Nguyn Thanh Hựng Phng phỏp dy hc Ng THPT nhng cp nht ó cp n nhng chung v mc tiờu v chng trỡnh Ng vn, v cỏc phng phỏp dy hc, v nguyờn tc tớch hp i vi nguyờn tc tớch hp, tỏc gi ó khng nh õy l mt nguyờn tc dy hc hin i v ch phng hng dng nguyờn tc ny dy hc Ng Tỏc gi trờn cng ó cp n nhng v tớch hp v phng hng dng dy hc Ng Giỏo trỡnh phng phỏp dy hc Ng THCS (NXB i hc S phm) ễng cũn i vo tỡm hiu nguyờn tc tớch hp dy hc Ng THCS Trong cun Ti liu bi dng giỏo viờn thc hin chng trỡnh SGK mụn Ng 10 GS Phan Trng Lun v GS Trn ỡnh S ó ch cn ly quan im tớch hp lm t tng ch o vic xõy dng ni dung chng trỡnh sỏch giỏo khoa Cỏc tỏc gi cũn cp n cỏc i mi sỏch chun v sỏch nõng cao Khụng nhng th, cỏc tỏc gi cũn phõn tớch chng trỡnh Ng theo quan im tớch hp õy l nhng nh hng cho vic trin khai ti ca chỳng tụi SGV Ng 10 - 1, ngi vit sỏch cng ó a nhng nh hng, gi ý v mt phng phỏp ging dy cho giỏo viờn Mc dự SGV cha ch rừ tớch hp nh th no nhng nguyờn tc tớch hp ó c quỏn trit mt cỏch rt rừ rng dy tng phõn mụn Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp PGS.TS Nguyn Huy Quỏt cng ó nghiờn cu v i mi phng phỏp dy hc Vn cun Nõng cao nng lc i mi phng phỏp dy hc ễng ó vit rt rừ Khỏi nim tớch hp l s phi hp cỏc tri thc gn gi, quan h mt thit vi to nờn kt qu tng hp nhanh chúng vng chc Túm li, tớch hp chớnh l mt quan im dy hc hin i V ó cú rt nhiu ti liu, cụng trỡnh nghiờn cu v quan im ny, quỏn trit nú vic xõy dng ni dung chng trỡnh v SGK Nhng nhng ti liu trờn ch mang tớnh cht nh hng khỏi quỏt Cũn nghiờn cu v dy tng bi c th ca mụn Ng theo quan im tớch hp thỡ cha cú tỏc gi no i sõu nghiờn cu Chớnh vỡ vy, ngi vit quyt nh tỡm hiu ti p dng quan im tớch hp vo dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut sỏch giỏo khoa Ng 10 vi hi vng s úng gúp mt phn no ú vo vic nghiờn cu, ỏp dng quan im tớch hp vo dy bi núi trờn, t ú nõng cao cht lng dy hc Ting Vit núi riờng v Ng núi chung Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu ti núi trờn, chỳng tụi nhm mt s mc ớch c th nh sau: - a hng i mi dy hc nhm ỏp ng c nhu cu i mi v phự hp vi thc tin cụng cuc ci cỏch xó hi - Nhm trin khai vic dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut theo quan im tớch hp cú hiu qu hn, gúp phn nõng cao cht lng dy bi hc ú núi riờng v Ting Vit núi chung Nhim v nghiờn cu Khi thc hin ti ny, ngi vit i vo cỏc nhim v c th sau: - H thng húa cỏc ti liu nghiờn cu k tha, dng gii quyt Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp - Xỏc nh c c th c s lớ lun v thc tin ca ti - Trỡnh by nhng kin thc c bn v phong cỏch ngụn ng ngh thut - p dng quan im tớch hp vo vic dy hc c bit bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut - T chc thc nghim bng vic thit k giỏo ỏn bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut th hin rừ quan im tớch hp i tng v phm vi nghiờn cu 5.1 i tng nghiờn cu Bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng 10 5.2 Phm vi nghiờn cu Trong khuụn kh ca mt khúa lun, chỳng tụi ch i vo nghiờn cu ỏp dng quan im tớch hp theo chiu dc v ngang vic dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng 10 Phng phỏp nghiờn cu 6.1 Phng phỏp thng kờ Phng phỏp ny c s dng phõn loi v phõn tớch kt qu kho sỏt thc trng ca hc sinh trc tin hnh thc nghim, phõn tớch kt qu thc nghim 6.2 Phng phỏp h thng húa Phng phỏp ny nhm h thng húa cỏc tri thc lớ thuyt v tớch hp, v phong cỏch ngụn ng ngh thut di gúc ngụn ng v phong cỏch ngụn ng ngh thut sỏch Ng 10 6.3 Phng phỏp so sỏnh i chiu Phng phỏp ny c s dng so sỏnh phong cỏch ngụn ng ngh thut vi cỏc phong cỏch chc nng ngụn ng khỏc tin hnh thit k giỏo ỏn thc nghim Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp 6.4 Phng phỏp thc nghim Phng phỏp ny nhm t chc thc nghim kim chng tớnh kh thi ca thit k, t ú rỳt kt lun chung úng gúp ca khúa lun Khúa lun úng gúp mt phn nh vo vic i mi phng phỏp dy hc Ting Vit hin nh trng ph thụng B cc ca khúa lun Ngoi phn m u v kt lun, khúa lun ca chỳng tụi gm ba chng chớnh: - Chng 1: C s lớ lun v thc tin ca vic dy hc theo quan im tớch hp - Chng 2: p dng quan im tớch hp dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng 10 - Chng 3: Thc nghim Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp NI DUNG CHNG C S L LUN V THC TIN CA VIC DY HC THEO QUAN IM TCH HP 1.1 C s lớ lun 1.1.1 nh hng i mi phng phỏp dy hc hin i mi phng phỏp dy hc l c bn cp thit hin Trong Bỏo cỏo ti i hi i biu ton quc ln th IX ca Ban chp hnh Trung ng ng, cp ti chin lc phỏt trin kinh t - xó hi giai on 2001 - 2010 ó t cho ngnh GD - T nhim v Khn trng biờn son v a vo s dng n nh c nc b chng trỡnh v sỏch giỏo khoa ph thụng, phự hp vi yờu cu phỏt trin mi iu ny cho ta thy ng ta c bit coi trng s nghip GD - T, coi Giỏo dc v o to l quc sỏch hng u v Mun tin hnh cụng nghip húa, hin i húa thng li phi phỏt trin mnh GD - T, phỏt huy ngun lc ngi, yu t cn bn ca s phỏt trin nhanh v bn vng Chớnh s quan tõm ca ng, Nh nc v ton xó hi ó ũi hi ngnh GD - T phi cú nhiu i mi, ú cú i mi v phng phỏp dy hc, chng trỡnh v sỏch giỏo khoa nh hng i mi phng phỏp dy v hc ó c xỏc nh Ngh quyt Trung ng khúa VII (1-1993) ú l phi khuyn khớch t hc, phi ỏp dng nhng phng phỏp dy hc hin i bi dng cho hc sinh nng lc t sỏng to, nng lc gii quyt V iu ny cng nh hng rừ Ngh quyt Trung ng khúa VIII (12-1996): i mi phng phỏp giỏo dc, o to, khc phc li truyn th mt chiu, rốn luyn np t sỏng to ca ngi hc Tng bc ỏp dng cỏc phng phỏp tiờn tin, phng phỏp hin i vo quỏ trỡnh dy hc, m bo iu kin v thi gian t hc, t nghiờn cu ca hc sinh Quan im ny tip tc Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp c khng nh i hi ng ton quc ln th IX, c th ch húa Lut giỏo dc (2005), c c th húa cỏc ch th ca B GD TLut Giỏo dc, iu 28.2 cng ó ghi Phng phỏp giỏo dc ph thụng phi phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh; phự hp vi c im tng lp hc, mụn hc; bi dng phng phỏp t hc, rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin; tỏc ng n tỡnh cm, em li nim vui, hng thỳ cho hc sinh õy chớnh l nhng nh hng ht sc c bn v thit thc i vi ngnh GD - T Cú th núi, yờu cu i mi phng phỏp dy hc ó c cỏc tỏc gi sỏch quỏn trit vo quỏ trỡnh la chn ni dung sỏch giỏo khoa v sỏch giỏo viờn Giỏo viờn cn nm c nhng yờu cu v quy trỡnh i mi cỏc phng phỏp dy hc Tuy nhiờn i mi phng phỏp dy hc khụng cú ngha l gt b cỏc phng phỏp truyn thng m phi dng mt cỏch hiu qu cỏc phng phỏp dy hc hin cú theo quan im dy hc tớch cc kt hp vi cỏc phng phỏp hin i 1.1.2 Quan im tớch hp dy hc 1.1.2.1 Mt s chung v quan im dy hc tớch hp a Quan im tớch hp Tớch hp l mt quan im dy hc hin i, tiờn tin ang c dng rng rói trờn th gii Giỏo dc nc ta cng ang trờn ng dng quan im ny vo vic xõy dng chng trỡnh, biờn son SGK v o to, bi dng giỏo viờn, i mi thit b dy hc Cho nờn, bn v quan im tớch hp ó cú rt nhiu ý kin khỏc Trong Chng trỡnh THPT, mụn Ng vn, nm 2002 B GD - T, khỏi nim tớch hp c hiu l S phi hp cỏc tri thc gn gi, cú quan h mt thit vi thc tin, chỳng h tr v tỏc ng vo nhau, phi hp Nguyễn Thị Huệ 10 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp hiu th no l tớnh ngi nghe ng cm vi truyn cm? ngi vit v cú nhng tỡnh cm nh ngi vit mong mun CH: Em hóy phõn HS nh li kin thc c Tớnh truyn cm ca ngụn bit tớnh truyn cm c tr li ng ngh thut th hin ú l ca ngụn ng ngh ngi vit, ngi núi s thut vi tớnh cm dng ngụn ng khụng ch xỳc ngụn ng din t cm xỳc ca mỡnh m sinh hot? cũn tỏc dng truyn tỡnh cm cho ngi khỏc Cũn tớnh cm xỳc ngụn ng sinh hot th hin nhng yu t din t cm xỳc nh ng iu, t ng Tớnh cỏ th húa a Khỏi nim CH: cp II, cỏc em HS suy ngh v tr - Qua mt s bi th ca H ó c hc mt s li cõu hi Xuõb Hng, ta thy cỏch s bi th ca n s H dng ngụn ng ca b rt Xuõn Hng Vy em riờng, tỏo bo, c ỏo B hóy nhn xột c ó to c phong cỏch im ngụn ng ni riờng khỏc hn vi nhng n bt th ca b? s cựng thi nh B Huyn Ly vớ d minh ho? Thanh QuanVớ d: Vớ õy i phn lm trai c Nguyễn Thị Huệ 65 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Thỡ s anh hựng hỏ by nhiờu? CH: Vy em hiu th HS c SGK tr - Tớnh cỏ th húa ca ngụn no l tớnh cỏ th li cõu hi ng ngh thut ú l v húa? riờng, nột riờng, l du n phong cỏch ca tng ngi vic s dng ngụn ng b Biu hin ca tớnh cỏ th húa GV: Mi nh vn, nh th li cú cỏch s dng ngụn ng khỏc cỏc tỏc phm ngh thut CH: Em hóy ch s HS tớch hp kin - Mt s nh th tro phỳng khỏc ú mt thc gia Ting Vit cú cỏch s dng ngụn ng s nh th tro vi Vn tr li khỏc nh: phỳng? cõu hi Ngụn ng th Nguyn Khuyn thõm trm, trit lớ, sõu cay Ngụn ng th H Xuõn Hng thỡ c ỏo, kỡ d Ngụn ng th Tỳ Xng gin d, hn nhiờn nhng sc cnh GV tớch hp kin HS tho lun theo - Bi (SGK - tr.102) thc bng cỏch cho nhúm v tin hnh Ba bi th cựng vit v Nguyễn Thị Huệ 66 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp hc sinh lm bi lm bi thu v u rt thnh cụng (SGK - tr.102) nhng khỏc cỏch dựng t, hỡnh nh, nhp iu Bi ba tỏc gi nhng thi i khỏc nhau, tõm trng khỏc nhau, li nhng du n riờng GV: Cỏch s dng ngụn ng th hin tng cnh vt, ngi cng th hin tớnh cỏ th húa CH: Khi miờu t HS tho lun v tr - Khi miờu t Thỳy Võn, tỏc Thỳy Võn v Thỳy li gi s dng ngụn ng trc Kiu, tỏc gi ó s tip, t ton din Cũn dng nhng t ng gỡ miờu t Thỳy Kiu thỡ tỏc gi lm ni bt tng ó giỏn tip v trung vo nhõn vt? hỡnh nh ụi mt GV: Em hóy phõn HS nh li kin thc - Tớnh cỏ th nh l tớnh cht bit tớnh cỏ th húa c v tr li t nhiờn ca ngi núi ta ca ngụn ng ngh cú th nhn bit ngi ny thut vi tớnh cỏ th vi ngi khỏc Cũn tớnh cỏ ca ngụn ng sinh th húa l khỏi nim cú ni hot? hm rng bao gm cỏch th hin riờng, mt tỡnh hung, mt tõm trng GV yờu cu HS c HS c ghi nh Nguyễn Thị Huệ 67 * Ghi nh (SGK - tr.101) Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ghi nh SGK - tr.101 GV yờu cu HS v III Luyn nh lm bi cũn li SGK Sau ú GV a bi cng c tớch hp kin thc Cỏc Bi 1: phng ng ng din ngh sinh thut hot Em hóy so sỏnh HS lp bng so sỏnh Ngụn phong cỏch ngụn ng gia hai phong cỏch Ngụn sinh hot v phong ngụn ng Khỏi L L li cỏch ngụn ng ngh nim ngụn n thut? ng gi ting hỡnh, núi gi cm hng dựng ngy bn ngh thut Phm vi Trong Trong s li núi sinh dng hng hot ngy v xó hi tỏc phm Nguyễn Thị Huệ 68 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp chng Chc Thụng Giao nng tin, tip thm m c Tớnh Tớnh trng hỡnh cu tng, th, tớnh tớnh truyn cm cm, xỳc, tớnh cỏ tớnh th cỏ th Bi 2: Em hóy tỡm HS tho lun v tr - Trong on th trờn, tỏc gi v phõn tớch ngụn li ó s dng cỏc hỡnh nh n ng gi hỡnh v gi d "bm l ong li, lỏ giú cm on th cnh chim ", t lỏy "dp sau õy ca Nguyn dỡu" ó gi lờn mt cỏch rừ Du: nột cnh tng cuc sng lu "Bit bao bm l xanh m Thuý Kiu phi tri ong li, qua ng thi qua nhng Cuc say y thỏng, hỡnh nh ny, ngi c cú trn ci sut ờm th hỡnh dung ni chua xút Dp dỡu lỏ giú cnh ti nhc ca Kiu Nguyễn Thị Huệ 69 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp chim, nhng thỏng ngy ch Sm a Tng Ngcc Khụng trc tip miờu t cnh ti tỡm Trng Khanh. tng nhc nhó ú nhng ch (Truyn Kiu) qua mt s hỡnh nh rt c trng, tỏc gi ó biu hin c cnh sụng sung só, phự phim rt tiờu biu ca chn lng chi Cng c dn dũ - Cho cỏc em c li phn ghi nh SGK - Ly thờm bi v nh cho cỏc em: Vn dng nhng hiu bit ca em v ngụn ng ngh thut, em hóy vit mt on t s cú s dng yu t miờu t, biu cm? - GV yờu cu HS chun b bi Trao duyờn 3.5.2 Phỏt phiu bi kim tra trỡnh ca hc sinh Chỳng tụi tin hnh cho hc sinh lm bi tit kim tra kh nng lnh hi kin thc ca cỏc em õy l ni dung thc nghim th 2: Thc nghim thụng qua cõu hi thc hnh, c chỳng tụi tin hnh da trờn c s cỏc kin thc cỏc em ó hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut C th nh sau: KIM TRA Cõu 1: Cho cỏc t: Ngụn ng, hi hũa, bc thang, bin phỏp, coi trng, b cc, trng hp, th, trỡnh by Hóy in vo ch trng thớch hp a sau: Phong cỏchngh thut ht scv p cõn itrong chiu sõuca tỏc phm Nguyễn Thị Huệ 70 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp Cú nhiucỏch b cc, cỏchc s dng nh mtngh thut, nht l(nh th,th hỡnh thoi) Cõu 2: V ng phỏp, phong cỏch ngụn ng ngh thut s dng cỏc kiu cõu no? A Cõu n, cõu ghộp B Cõu n, cõu ghộp, cõu trn thut, cõu nghi vn, cõu cu khin, cõu c bit C Cõu ghộp, cõu trn thut D Cõu nghi vn, cõu cm thỏn, cõu c bit Cõu 3: Tỡm nhng bin phỏp tu t th hin tớnh hỡnh tng bn sau: G eo úc gỏy sng nm trng Hũe pht ph r búng bn bờn Khc gi ng ng nh niờn Mi su dng dc ta bin xa. (Tỡnh cnh l loi ca ngi chinh ph) Cõu 4: Em hóy vit mt on th hin cm nhn ca mỡnh v ngụn ng gi hỡnh, gi cm bn Bỏnh trụi nc ca H Xuõn Hng? Sau cho cỏc em lm bi v tin hnh chm bi kt qa nh sau: (Lp 10A1, 10A11 l lp i chng, lp 10A6 l lp thc nghim) Nguyễn Thị Huệ 71 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Lp S hc sinh 10A1 53 10A6 41 10A11 43 Khóa luận tốt nghiệp S bi t S bi di Cõu yờu cu trung bỡnh 52 53 53 52 1 41 40 40 38 42 43 41 42 Kt qu chung nh sau: Khỏ - gii (%) Trung bỡnh (%) Yu kộm (%) 32 = 60,38% 19 = 38,85% = 3,77% 16 = 39,02% 20 = 48,78% = 12,20% 19 = 44,19% 20 = 46,51% = 9,30% Nguyễn Thị Huệ 72 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp 3.6 Cỏch thc tin hnh thc nghim Chỳng tụi tin hnh thc nghim theo trỡnh t: - Son tho thit k bi ging phc v cho ht ng dy hc nhm trin khai ni dung dy hc tớch hp bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut, SGK Ng 10, - Trao i vi giỏo viờn th nghim Khi th nghim bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut, chỳng tụi tin hnh theo cỏc bc: + Trỡnh by rừ ý th nghim bi vi giỏo viờn th nghim, nờu rừ phng phỏp mi cn thc hin, phõn tớch nhng im khỏc vi cỏch dy truyn thng, d kin nhng khú khn v cỏch gii quyt + Giỏo viờn th nghim nghiờn cu bi san, nờu nhng bn khon v nnhng ý kin b sung cựng hon chnh giỏo ỏn - D kin cỏc hỡnh thc hot ng ca hc sinh gi hc + D kin mt s tit dy th nghim ca giỏo viờn lp 10, quan sỏt hot ng dy hc cng nh vic thc hin giỏo ỏn ca giỏo viờn v hng thỳ ca hc sinh nh th no? + Quan tõm vic phỏt trin iu tra thc nghim ca giỏo viờn v vic thc hin cỏc yờu cu phiu m bo tớnh khỏch quan ca kt qu iu tra + Gp g, trao i vi giỏo viờn th nghim v nhng thun li khú khn thc hin thit k bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut theo ý th nghim ng thi trao i vi cỏc em hc sinh sau gi hc phỏt hin tỡm hiu mc hiu bi v hng thỳ ca cỏc em 3.7 ỏnh giỏ kt qu thc nghim Qua vic t chc dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut theo quan im tớch hp, chỳng tụi ó tin hnh ỏnh giỏ trờn nhng bỡnh din sau: Nguyễn Thị Huệ 73 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp - V mt nhn thc ca hc sinh: Phn ln cỏc em cú hng thỳ vic tỡm hiu bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut Gi hc sụi ni, rt nhiu hc sinh phỏt biu xõy dng bi iu ny cho thy ỏp dng quan im tớch hp vo dy bi ny l rt phự hp - V kh nng nhn thc ca hc sinh: a s cỏc em nm c kin thc c bn ca bi hc, v bit dng cỏc kiờn thc Vn, Ting Vit, Lm vo bi hc Tuy nhiờn mt s em yu kộm cũn lỳng tỳng cha bit tớch hp cỏc kin thc - V trỡnh ca hc sinh: Cựng vi vic ỏnh giỏ nhn thc ca hc sinh vic tip thu lớ thuyt v bi thc hnh Chỳng tụi cũn thụng qua bi kim tra ca cỏc em ỏnh giỏ cht lng hc sinh Qua cỏc bi kim tra ú, chỳng tụi nhn thy kh nng ca cỏc em ó c phỏt huy ti a, im yu kộm rt ớt v kt qu ó c trỡnh by bng thụng kờ trờn (mc 3.5.2) T ú, chỳng ta thy t l hc sinh t khỏ gii lp thc nghim cao hn lp i chng Mc dự phm vi v ni dung thc nghim ca chỳng tụi khụng nhiu thi gian thc nghim li rt ngn Nhng qua vic t chc thc nghim, chỳng tụi thy vic ỏnh giỏ ó t c nhng yờu cu c bn ca quỏ trỡnh kim tra thc nghim ú l c s chỳng ta cú nh hng vic trin khai quan im tớch hp vo vic dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut núi riờng v dy Ting Vit nh trng ph thụng núi chung Túm li, theo quan im tớch hp dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut chỳng ta cn bit liờn kt, liờn h vi cỏc kin thc bờn ngoi cho bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut sinh ng hp dn hn ú cng l u im m qua thc nghim chỳng tụi thy rng quan im tớch hp ó phỏt huy c Vi quan im tớch hp lm nh hng cho vic son bi, Nguyễn Thị Huệ 74 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ging bi, ngi giỏo viờn chc chn khụng ch cú hai tit dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut t kt qu cao m tt c nhng gi dy Ting Vit cng cú kt qu cao nh th Nguyễn Thị Huệ 75 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp KT LUN Cú th núi dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut núi riờng v cỏc bi TingVit núi chung t hiu qu thỡ ngi giỏo viờn khụng ch em n cho hc sinh kin thc sỏch m iu c bn l tỡm c phng phỏp kin thc n c vi hc sinh nhanh v sõu nht Sỏch Ng ó biờn son ni dung da theo quan im tớch hp v quan im ny chi phi n cỏc b phn Trong khúa lun, chỳng tụi ó tỡm hiu quan im tớch hp vo mt bi c th l Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng 10 da trờn cỏc phng din: khỏi nim tớch hp, quỏn trit quan im tớch hp gia Ting Vit - Vn - Lm v thit k giỏo ỏn thc nghim Khi ngi giỏo viờn hiu rừ v bn cht ca quan im tớch hp dng vo bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut núi riờng v cỏc bi Ting Vit núi chung thỡ h s ch ng hn vic truyn t kin thc Ngi giỏo viờn s tip nhn ni dung v phng phỏp mi cú hiu qu hn Phn c s lớ lun l tin quan trng bt tay vo thc hin kho sỏt nhng bi thuc phong cỏch ngụn ng ngh thut, nhng xung quanh nú v thc nghim s thun li hn Phn ni dung ó a nhng nh hng c th v vic ỏp dng quan im tớch hp vo dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut Cũn phn thc nghim s l c s ỏnh giỏ tớnh hiu qu ca gi thuyt m khúa lun Chỳng tụi hi vng vi nhng kt qu trờn ca ti s úng gúp thờm mt ting núi nh vo quỏ trỡnh i mi phng phỏp ging dy cho phự hp vi ni dung mi ca chng trỡnh Quan im tớch hp s giỳp cho giỏo viờn truyn th c kin thc n hc sinh nhanh v hiu qu nht nhng gi Ting Vit lụi cun, thỳ v hn trỏnh tỡnh trng hin mt s Nguyễn Thị Huệ 76 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp trng ph thụng cũn nhiu giỏo viờn dy chay vi nhng phng phng phỏp c k Cho nờn kt qu hc ca cỏc em hc sinh cha c cao Nguyễn Thị Huệ 77 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp TI LIU THAM KHO Lờ A - Nguyn Quang Ninh - Bựi Minh Toỏn (2005), Phng phỏp dy hc Ting Vit, NXB Giỏo dc Lờ A Lờ Minh Thu - Nguyn Th Thy (2007), Dy hc Ng theo hng tớch hp, NXB i hc S phm Nguyn Hi Chõu - Nguyn Trng Hon (2006), Mt s i mi phng phỏp dy hc v kim tra ỏnh giỏ mụn Ng 10, NXB H Ni Chng trỡnh THPT, mụn Ng vn, B Giỏo dc v o to, H Ni, 2002 Phm Vn ng (1973), Dy l mt quỏ trỡnh rốn luyn ton din, NXB Giỏo dc Nguyn Vn ng - Hong Dõn (2006), Thit k bi ging Ng 10, NXB H Ni Trn Bỏ Honh (2006), i mi phng phỏp dy hc, chng trỡnh v sỏch giỏo khoa, NXB i hc S phm Nguyn Thanh Hựng (2007), Giỏo trỡnh phng phỏp dy hc Ng THCS, NXB HSP Nguyn Thanh Hựng (2006), Tớch hp dy hc Ng vn, Tp Khoa hc Giỏo dc, s 10 inh Trng Lc - Tng ch biờn (2004), Phong cỏch hc Ting Vit, NXB Giỏo dc 11 Phan Trng Lun - Tng ch biờn (2006), Sỏch Ng 10 v sỏch giỏo viờn, NXB Giỏo dc Nguyễn Thị Huệ 78 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp 12 Phan Trng Lun - Trn ỡnh S (2006), Ti liu bi dng giỏo viờn thc hin chng trỡnh, sỏch giỏo khoa lp 10 THPT mụn Ng vn, NXB Giỏo dc 13 on Th Kim Nhung (2006), Phng phỏp dy hc Ng trng THCS theo hng tớch hp v tớch cc, NXB i hc quc gia TP H Chớ Minh 14 Nhiu tỏc gi (2006), T in Ting Vit, NXB Nng 15 Nguyn Khc Phi - Tng ch biờn (2000), SGV Ng 6, NXB Giỏo dc 16 Nguyn Huy Quỏt (2004), Nõng cao nng lc i mi dy hc vn, Trng i hc S phm Thỏi Nguyờn 17 Ti liu i mi phng phỏp dy hc mụn Ng THPT, B Giỏo dc v o to, H Ni, 2003 18 Ngc Thng (2006), Tỡm hiu chng trỡnh v sỏch giỏo khoa Ng THPT, NXB Giỏo dc 19 Cự ỡnh Tỳ (1983), Phong cỏch hc v c im tu t ting Vit, NXB i hc v trung hc chuyờn nghip, H Ni Nguyễn Thị Huệ 79 Lớp K31C Ngữ văn [...]... vic ỏp dng quan im tớch hp vo dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut chng sau Nguyễn Thị Huệ 27 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp CHNG 2 P DNG QUAN IM TCH HP VO DY HC BI PHONG CCH NGễN NG NGH THUT SGK NG VN 10 2.1 Phong cỏch ngụn ng ngh thut di gúc ngụn ng hc 2.1.1 Khỏi nim Phong cỏch hc Phong cỏch hc l mt thut ng dựng t tờn cho ngnh khoa hc nghiờn cu v phong cỏch... Vit trong SGK Ng vn 10 thc hin vic ỏp dng quan im tớch hp vo dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut trong SGK Ng vn 10 t hiu qu, chỳng tụi tin hnh kho sỏt phn Vn, Lm vn, xem xột chỳng cú kh nng tớch hp vi bi 'Phong cỏch ngụn ng ngh thut" trong SGK Ng vn 10 hay khụng Ni dung kho sỏt nh sau: 1.2.3.1 Kho sỏt phn Vn a Cỏc vn bn thuc phong cỏch ngụn ng ngh thut trong phn Vn - V s lng: Cú 37 vn bn thuc phong. .. viờn xung quanh vn i mi phng phỏp v s quỏn trit quan im tớch hp trong dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng vn 10 - Phiu iu tra gm 16 phiu phỏt cho giỏo viờn Vn trng THPT Lý Thỏi T - Bc Ninh - Ni dung phiu nh sau: Xin ng chớ vui lũng cho bit mt s ý kin xung quanh vic ỏp dng quan im tớch hp khi dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut trong SGK Ng vn 10 Cõu 1: Theo ng chớ quan im tớch hp trong dy hc... ngụn ng ngh thut chớnh l v riờng, l du n phong cỏch ca tng ngi trong vic s dng ngụn ng 2.3 p dng quan im tớch hp trong dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut trong SGK Ng vn 10 2.3.1 Quỏn trit quan im tớch hp vo dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut trong SGK Ng vn 10 Nh phn trc ó kho sỏt, ta thy SGK ó c gng to iu kin thun li cho vic dy mụn Ng vn v c bit l bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut Song ngi giỏo... cn c hiu nh th no? Cõu 2: Trong quỏ trỡnh son giỏo ỏn ging dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng vn 10 theo quan im tich hp, ng chớ thy: a Cú thun li gỡ? b Cú khú khn gỡ? Nguyễn Thị Huệ 21 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Cõu 3: Ngoi bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut thỡ cú nhng bi Ting Vit no trong chng trỡnh Ng vn 10 c ng chớ dy theo quan im tớch hp? Cõu 4: Theo... dung phong cỏch chc nng ngụn ng m cũn xỏc nh rừ cỏc nhõn t cu thnh ca phong cỏch chc nng ngụn ng v mi quan h gia chỳng 2.1.3 Phong cỏch ngụn ng ngh thut Khi bn v phong cỏch ngụn ng ngh thut, cỏc nh nghiờn cu u ch rừ: Ngụn ng c dựng trong tỏc phm vn hc thc hin chc nng thụng tin thm m õy cng l im khỏc c bn gia phong cỏch ngụn ng ngh thut v cỏc phong cỏch chc nng khỏc Tỏc gi inh Trng Lc trong cun Phong. .. sỏng to ngh thut 2.2 Phong cỏch ngụn ng ngh thut trong SGK Ng vn 10 2.2.1 Thi lng bi hc Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng vn 10 Bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut thuc phn Ting Vit ó c hc chng trỡnh Ng vn 10 vi thi lng l 2 tit trong tng s 15 tit Ting Vit 2.2.2 Ni dung bi hc Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng vn 10 2.2.2.1 Khỏi nim ngụn ng ngh thut, phong cỏch ngụn ng ngh thut a Ngụn ng ngh thut hay... liờn quan n bi hc dự chim mt s lng khụng phi nhiu nhng chỳng ó th hin c mi quan h gia phn Vn v bi "Phong cỏch ngụn ng ngh thut" 1.2.3.2 Kho sỏt phn Lm vn Cú rt nhiu nhng kin thc v k nng ca phn Lm vn cú liờn quan n phong cỏch ngụn ng ngh thut ú l: Chn s vic, chi tit tiờu biu Nguyễn Thị Huệ 26 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp trong bi vn t s Hay miờu t v biu cm trong. .. ni dung, t tng, tỡnh cm nht nh trong nhng phong cỏch chc nng nht nh [10; tr.8 - 9] 2.1.2 Phong cỏch chc nng ngụn ng Phong cỏch chc nng ngụn ng vn l mt khỏi nim va phong phỳ va phc tp Ngay cựng mt thi im nghiờn cu song mi nh nghiờn cu li nhỡn nhn nú theo nhng cỏch khỏc nhau Tuy nhiờn phc v cho vic tỡm hiu cỏch t chc dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng vn 10 theo quan im tớch hp, thỡ chỳng tụi... l du n phong cỏch tỏc gi trong phong cỏch ngụn ng ngh thut Du n phong cỏch tỏc gi l cỏi thuc v bn cht, thuc v iu kin bt buc ca ngụn ng ngh thut Nguyễn Thị Huệ 32 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 Khóa luận tốt nghiệp Tớnh cỏ th húa ca ngụn ng ngh thut c th hin tớnh cỏ th húa ca ngụn ng tỏc gi, cỏch th hin tng s vt, tng cnh, tng nhõn vt trong tỏc phm Túm li, tớnh cỏ th húa ca phong ... vic dy hc theo quan im tớch hp - Chng 2: p dng quan im tớch hp dy hc bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng 10 - Chng 3: Thc nghim Nguyễn Thị Huệ Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội... BI PHONG CCH NGễN NG NGH THUT SGK NG VN 10 2.1 Phong cỏch ngụn ng ngh thut di gúc ngụn ng hc 2.1.1 Khỏi nim Phong cỏch hc Phong cỏch hc l mt thut ng dựng t tờn cho ngnh khoa hc nghiờn cu v phong. .. son giỏo ỏn ging dy bi Phong cỏch ngụn ng ngh thut SGK Ng 10 theo quan im tich hp, ng thy: a Cú thun li gỡ? b Cú khú khn gỡ? Nguyễn Thị Huệ 21 Lớp K31C Ngữ văn Trường Đại học sư phạm Hà Nội Khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quan điểm tích hợp vào dạy học bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong sách giáo khoa ngữ văn 10 , Áp dụng quan điểm tích hợp vào dạy học bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong sách giáo khoa ngữ văn 10 , Áp dụng quan điểm tích hợp vào dạy học bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong sách giáo khoa ngữ văn 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn