Thù lao lao động sự bất đồng và thống nhất về lợi ích ở VN hiên nay

34 252 2
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2013, 10:39

Lợi ích-đó là động lực phát triển của xã hội.Bởi vậy bất kì ai dù ở tầng lớp nào, địa vị nào khi tham gia bất cứ một công việc gì họ cũng đều mong muốn được hưởng lợi ích từ hoạt động mà họ mang lại. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 2 Thù lao lao động , sự thống nhất bất đồng về lợi ích tại các doanh nghiệp Việt Nam .4 PHẦN I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI ÍCH THÙ LAO LAO ĐỘNG .5 1. Lợi ích vai trò của nó đối với hoạt động của con người 5 1.1. Lợi ích 5 1.2. Vai trò của việc giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích .7 2. Thù lao lao động 8 2.1 . Khái niệm 8 2.2 . Các bộ phận cấu thành .9 2.2.1. Tiền lương .9 2.2.2. Tiền thưởng .11 2.2.3 Các chương trình phúc lợi – dịch vụ .11 2.3 Các yếu tố tác động đến hệ thống thù lao lao động .12 2.3.1 . Các yếu tố thuộc về thị trường lao động .12 2.3.2 . Tình trạng của nền kinh tế 13 2.3.3 Các đặc trưng xã hội , văn hóa , phong tục , tập quán .13 2.3.4. Các tổ chức công đoàn .13 2.3.5. Pháp luật chính sách 13 2.3.6. Đặc trưng của doang nghiệp 13 2.3.7 Nhóm yếu tố thuộc về công việc .14 2.3.8. Nhóm yếu tố thuộc về bản thân công nhân .14 2.4 Yêu cầu đối với hệ thống thù lao .14 PHẦN II – THỰC TRẠNG THÙ LAO LAO ĐỘNG MÂU THUẪN VỀ LỢI ÍCH TẠI VIỆT NAM 16 1.Thực trạng thù lao lao động 16 1.1.Thực trạng thù lao lao động .16 1.1.1. Tại các DN nhà nước .21 1.1.2. Tại các DN dân doanh .21 1.1.3.Tại các DN nước ngoài .22 1.1.4.Tại các cơ quan nhà nước 23 1.2 . Mâu thuẫn lợi ích thông qua lao động .23 3. Nguyên nhân .26 2. Biện pháp giải quyết mâu thuẫn thông qua thù lao lao động .29 LỜI KẾT 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 LỜI MỞ ĐẦU Lợi ích-đó là động lực phát triển của xã hội.Bởi vậy bất kì ai dù tầng lớp nào, địa vị nào khi tham gia bất cứ một công việc gì họ cũng đều mong muốn được hưởng lợi ích từ hoạt động mà họ mang lại.Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu,bởi vì thực tế cho thấy không có bất cứ ai làm việc mà lại không có mục đích riêng của mình cả.Người nông dân trồng lúa mong thu hoạch được thóc gạo,người công nhân làm việc mong muốn kiếm được thù lao cao,doanh nghiệp muốn có lợi nhuận lớn từ đầu tư…Với mỗi người đó chính là lơi ích,là sự mong đợi của họ khi tham gia làm việc. Xã hội càng phát triển kinh tế mức sống ngày càng được nâng cao theo đó phát sinh các nhu cầu cũng như các chuỗi nhu cầu,vì vậy vấn đề thỏa mãn các nhu cầu cũng có nhiều thay đổi theo xu hướng cao hơn,phức tạp hơn.Ai cũng mong muốn giải quyết,thỏa mãn được tối đa các nhu cầu của mình.Song,nếu như trước đây đó là những nhu cầu về vật chất,đơn giản thì ngày nay nay yếu tố con người ngày càng được chú trọng,con người là chủ thể,là trung tâm của mọi vấn đề thì con người còn mong muốn được thỏa mãn các nhu cầu cả về tinh thần như nhu cầu xã hội về giao tiếp,tự khẳng định bẩn thân… Mặt khác trong bối cảnh hiện nay,Việt Nam gia nhập WTO,nền kinh tế đang chuyển sang hướng kinh tế thị trường rõ nét hơn thì một thực 2 tế cho thấy là mối quan hệ mâu thuẫn lợi ích:Đó là sự thống nhất bất đồng về lợi ích. Thật khó để xét hết tất cả các mặt của một vấn đề rộng lớn,bởi vậy trong phạm vi nghiên của đề tài:”Thù lao lao động sự bất đồng thống nhất về lợi ích VN hiên nay”tôi chỉ muốn đề cập đến khía cạnh nhỏ của mối quan hệ mâu thuẫn lợi ích thông qua hệ thống thù lao lao động .Đó là lợi ích của người lao động,là sự mong đợi hi vọng của họ vào một hệ thống thù lao có thể đảm bảo cho họ có một cuộc sống như mong đợi của bao người khác.Song về phía bản thân của DN họ lạ coi thù lao lao động như là một chi phí của quá trình SX,bởi vậy họ tìm mọi cách để giảm thiểu đi đến mức thấp nhất nhằm đạt được mục tiêu của họ là thu được lợi nhuận cao nhất.Và như vậy hiển nhiên mâu thuãn lợi ích sẽ xuất hiện giữa một bên mong muốn hưởng tối đa lợi ích lớn nhất với phần sức bỏ ra thấp nhất còn một bên lại mong muốn bỏ ra chi phí thấp nhất nhưng lại thu được lợi nhuân tối đa nhất .Có chăng sự cân bằng dù chỉ là tương đối giữa hai đối cực cực:Người chủ DN người lao động.Và chúng ta,cũng như các nhà hoạch định chính sách đều mong muốn khoảng cách giữa hai đối cực này được rút ngắn lai,các mâu thuẫn trên được giải quyết một cách hợp lí nhất,mang đến sự thỏa mãn cho tất cả mọi người,xây dựng nền kinh tế không chỉ phát triển mà còn vững mạnh,toàn diện. Trong phạm vi nghiên cứu,bài viết tôi chú tâm tìm hiểu hệ thống thù lao lao động,trên cơ sở lí thuyết tìm hiểu các yếu tố tác động ảnh hưởng.Đồng thời qua thực tế phân tích hệ thống thù lao lao động,từ đó tìm ra những nguyên nhân chủ yếu tồn tại mâu thuẫn lợi ích đề xuất một số biện pháp để góp phần nhằm hoàn thiện hệ thống thù lao cũng như kiến nghị một vài giải pháp để góp phần giải quyết một phần mối quan hệ mâu thuẫn về lợi ích. Nội dung bài viết bao gồm hai phần: Phần I: Lý luận chung về lợi ích thù lao lao động Phần II:Thực trạng thù lao lao động mâu thuẫn lợi ích tại Việt Nam . 3 Để bài viết được hoàn thiện tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Ngọc Huyền ,sự tận tình giảng dạy của các thầy cô giáo bộ môn toàn thể các bạn trong lớp đã đóng góp ý kiến cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thù lao lao động , sự thống nhất bất đồng về lợi ích tại các doanh nghiệp Việt Nam 4 PHẦN I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI ÍCH THÙ LAO LAO ĐỘNG 1. Lợi ích vai trò của nó đối với hoạt động của con người 1.1. Lợi ích Ngày nay có rất nhiều các khái niệm khác nhau về lợi ích , tùy từng cách tiếp cận , tùy từng quan điểm nhìn nhận vấn đề mà mỗi nhà nghiên cứu đã đưa ra các khái niệm khác nhau . Nhìn chung có hai xu hướng khác nhau về cách nhìn nhận về lợi ích . Theo xu hướng thứ nhất : Lợi ích được hiểu là một biểu hiện khác của nhu cầu . Như V.I Pripisnow : “ Lợi íchsự phản ánh chủ quan những nhu cầu tồn tại khách quan ’’ còn N.A Gnilickij thì lại cho rằng : “ Lợi ích là mỗi quan hệ được lựa chọn đã được nhận thức của nhu cầu , lợi ích là hình thức chủ quan thể hiện các quan hệ kinh tế khách quan’’ Trong khi đó xu hướng thứ hai cho rằng : Lợi ích gắn bó chặt chẽ với nhu cầu song mang nội hàm ngoại diên mới . Các nhà kinh tế ủng hộ xu hướng này giải thích lợi ích là mối quan hệ khách quan của xã hội , của người riêng lẻ đối với đời sống của xã hội quan hệ nhu cầu hiện có của mình , lợi ích là mối quan hệ kích thích , tác động dẫn đến lao động đảm bảo điều kiện thuận lợi cho phát triển cá nhân tập thể . Theo như Z.U Coraev viết trong tác phẩm của mình : “ Lợi ích xuất hiện trong quá trình hoạt động cá nhân , nhóm , giai cấp với tư cách là mặt cơ bản của hoạt động thực tiễn ” . Còn A.M Didkovskij thì cho rằng lợi ích phản ánh mối quan hệ mâu thuẫn giữa nhu cầu thooar mãn nhu cầu , lợi ích chính là sự định hướng hoạt động của con người trong quá trình sản xuất . Tại sao lại có hai xu hướng nhìn nhận như vậy ? 5 Điều đó có thể lí giải từ cách tiếp cận vấn đề về lợi ích của các nhà kinh tế thuộc mỗi xu hướng là hoàn toàn khác nhau . Trong khi các nhà kinh tế của xu hướng thứ nhất tiếp cận lợi ích một cách chung chung , mơ hồ thì các nhà kinh tế thuộc xu hướng thứ hai lại tiếp cận cụ thể ngay trong quá trình sản xuất bởi vậy họ coi lợi ích như là một đối tượng để thỏa mãn nhu cầu . Cả hai xu hướng đều chưa đi đến một khái niệm thống nhất về vấn đề lợi ích tuy vậy chúng ta có thể thừa nhận một khái niệm về lợi ích của tác giả Lê Xuân Tùng . Theo ông,lợi ích là biểu hiện động cơ , mục đích nhân tố kích thích khách quan thúc đẩy hoạt động con người . Trong phạm vi bài viết đó là thù lao , là vấn đề lợi ích kinh tế bởi vậy chúng ta phải xem xét khái niệm lợi ích về khía cạnh là một phạm trù kinh tế . Cũng theo tác giả Lê Xuân Tùng thì lợi ích kinh tế gắn chặt với nhu cầu kinh tế vì có nhu cầu mới có lợi ích . Nhưng là không đúng nếu đồng nhất nhu cầu với lợi ích kinh tế vì lợi ích kinh tế không phải là nhu cầu nói chung mà là thỏa mãn nhu cầu một cách tốt nhất gồm cả nội dung phương thức …Xét cho cùng thì lợi íchlợi ích kinh tế đó là hình thức biểu hiện mối quan hệ kinh tế , quan hệ người với người trong sản xuất . Lợi ích kinh tế tồn tại không phụ thuộc vào việc người ta có nhận thức được nó hay không mà đó là địa vị của họ trong hệ thống sản xuất xã hội quyết định . Đối với những người cương vị khác nhau , cách nhìn nhận của họ về vấn đề lợi ích cũng khác nhau rất nhiều .Song nó lại phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , của phương thức sản xuất nó cũng chính là phương tiện để thỏa mãn nhu cầu của người lao động . Đối với những người chủ doanh nghiệp thì lợi ích được hiểu là toàn bộ phần lợi nhuận mà họ nhận được với số vốn mà họ bỏ ra trong kinh doanh . Họ mong muốn được thành đạt phát triển bản thân điều đó càng nhanh càng tốt . Còn người lao động thì sao ? với họ khi tham gia lao động thì lợi ích của họ là gì ? Họ cũng mong muốn được hưởng phần lương cao nhất , được đối xử nhìn nhận như một con người . Thực tế cho thấy , người lao động muốn tăng lương để 6 đảm bảo cuộc sống còn chủ doanh nghiệp lại mong trả lương thấp nhất để giảm chi phí kinh doanh góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đó cũng chính là điểm khởi nguồn cho mâu thuẫn lợi ích . Sự mất cân đối giữa nhu cầu của người công nhân chủ doanh nghiệp đã đạt ra bài toán là làm thế nào để cân đối lợi ích , từ đó phát huy tác động kích thích lao động của hệ thống thù lao về cả phía người sử dụng lao động lẫn người lao động . 1.2. Vai trò của việc giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích Việc giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích bên cạnh vai trò đảm bảo tái sản xuất sức lao động , đảm bảo khía cạnh vật chất cho người lao động thì thù lao lao động bằng nhiều hình thức phi tài chính cũng góp phần giải quyết các nhu cầu khác về mặt tinh thần của người lao động : Một số chính sách trợ cấp , giáo dục , … Việc thăng thưởng về tiền giúp cho người lao lao động ổn định hơn về cuộc sống , song mặt khác cũng khiến cho họ có cảm giác được quan tâm . coi trọng trong công việc với các quyết định đề bạt , thăng cấp . Độ lớn của thù lao lao động được nhận sẽ làm cho họ hài lòng hoặc không hài lòng về công việc . Việc giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích về thù lao lao động càng được quán triệt thì sự hài lòng về công việc của người lao động càng cao , hoạt động của tổ chức càng có hiệu quả mục đích càng đạt được . Các nghiên cứu về thù lao của các nhà khoa học hành vi đã đưa đến quyết định rằng : Sự hài lòng về tiền lương nhận được là một hàm số của các biến số : độ lớn của tiền lương mà tổ chức trả cho nhân viên , tiền lương của những người lao động khác trong tổ chức sự cảm nhận của nhân viên về độ lớn của tiền lương mà đáng ra họ nhận được khi thực hiện công việc . Sự hài lòng về tiền lương có ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng của công việc cũng như ảnh hưởng đến sự vắng mặt thuyên chuyển của nhân viên . Tiền lương sẽ động viên tích cực đến sự thực hiên công việc của nhân viên khi chỉ khi tiền lương là quan trọng đối với họ . 7 Hệ thống tiền lương được chỉ ra như thế nào có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các cố gắng thây đổi của tổ chức . Lý thuyết thực tiễn đã chỉ ra rằng không có mỗi quan hệ phù hợp tuyệt đối hoàn toàn giữa sự hài lòng công việc ( trong đó tiền lương nhận được là một nhân tố chính quyết định sự hài lòng công việc của nhân viên ) kết quả thực hiện công việc , cá biệt có trường hợp người lao động không hài lòng công việc nhưng lại cố gắng đạt năng suất lao động cao . Mặc dù vậy cần khẳng định rằng sự hài lòng công việc do tiền lương nhận được chi phối có ảnh hưởng quyết định tỷ lệ thuận đến kết quả thực hiện công việc . Thù lao lao động nhận được càng cao thường dẫn đến kết quả thực hiện công việc càng tốt ngược lại . Như vậy , việc giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích là cơ sở để phát triển kinh tế . Người lao động khi họ được đảm bảo về vật chất , họ sẽ cố gắng , hăng say trong công việc , làm tăng năng suất hiệu quả . Họ sẽ gắn chặt lợi ích riêng của cá nhân với lợi ích chung của cả tập thể khi cả hai có cùng mục đích khi mà họ thấy điều đó là hợp lý – nghĩa là khi họ cảm thấy rằng tập thể mà họ có khả năng phát triển bản thân , đảm bảo cho họ có một cuộc sống đầy đủ . Về phía chủ DN thì thể hiện phần trăm tăng lợi nhuận khi họ bỏ thêm một đồng thù lao .Xét về cơ bản có thể hiểu rằng chủ DN khi bỏ thêm một đồng để khuyến khích người lao động họ hi vọng rằng với tác động ấy người lao động sẽ làm việc có hiệu quả hơn hiệu quả ấy thể hiện trong công việc sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận . 2. Thù lao lao động 2.1 . Khái niệm Theo dòng thời gian cùng với sự phát triển của kinh tế,xã hội thù lao lao động cũng có những cách nhìn quan niệm thay đổi.Nếu như trước đây,gắn liền với cung cách quản lí con người lao đông như một cỗ máy,thù lao lao động chỉ đơn giản là phần tiền công trả cho người lao động dựa trên sự hao phí sức lao động thì ngày nay,với quan niệm coi người lao động theo đúng nghĩa một con người thì : “ thù lao lao động được hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác,đố là tất cả các khoản mà người 8 lao động nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ doanh nghiệp’’ .Thù lao với ý nghĩa như vậy nó đã góp phần quyết định vào sự phát triển của cá nhân người lao động trong việc đảm bảo cuộc sống cũng như phát triển bản thân.Theo đó,thù lao không chỉ đơn giản là tiền công mà ngoài tiền lương cơ bản nó còn bao gồm các khoản như tiền thưởng,khuyến khích,phúc lợi các dịch vụ khác. Đó cũng chính là hai khía cạnh của hệ thống thù lao tồn tại trong thời đại ngày nay:khía cạnh tài chính khía cạnh phi tài chính của thù lao lao động. Trong hệ thống thù lao lao động,xét về mặt taì chính thì đó là các khoản bao gồm mục trực tiếp gián tiếp.Tài chính thực hiện bao gồm:lương công nhật,lương tháng,tiền hoa hồng là phần được coi như phần cứng,đóng vai trò chính cũng là phần chủ yếu trong thu nhập của người lao động.Ngày nay cũng vậy,song bên cạnh phần tài chính trực tiếp,người lao động còn quan tâm đến phần tài chính gián tiếp đó là các vấn đề bảo hiểm,phúc lợi đặc biệt quan tâm là phần phúc lơi:đó gần như là phần mềm nhìn từ góc độ nào đó nó được cảm nhận như là một yếu tố tạo ra sự vui vẻ trong công việc,tinh thần,trạng thái hăng say động lực lao động,một yếu tố thuộc về khía cạnh nhân đạo mà phía DN dành cho người cho động:tiền lương cứng không thay đổi song yếu tố tác động dến thù lao lao động . Các phần mềm xê dịch.Cũng bởi phần mềm xê dich nên nhiều DN đã dựa vào đây để đãi ngộ một cách có hiệu quả nhất.Tại nhiều nơi,Đãi ngộ phi tài chính cũng đã dần phát huy vai trò tích cực của mình:đố là việc sử dụng các yếu tố thuộc về bản thân công việc môi trương làm việc.Bản thân công việc có hấp dẫn,kích thích sang tạo,khia thác khả năng của lao động…Môi trương làm việc có an toàn,hấp dẫn,bầu không khí có đầm ấm,đoàn kết hay không cũng là nguyên nhân để người lao động tham gia làm việc quả. 2.2 . Các bộ phận cấu thành 2.2.1. Tiền lương “ Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thuận giữa người sử dụng lao động người lao động , phù hợp với quan hệ cung cầu về sức lao động 9 trong nền kinh tế trong nền kinh tế thị trường , tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động được trả dựa theo năng suất , hiệu quả chất lượng công việc’’. Các chế độ tiền lương trong doanh nghiệp bao gồm : Chế độ tiền lương cấp bậc : được sử dụng trả cho các lao động trực tiếp trong doanh nghiệp , chế độ tiền lương cấp bậc bao gồm ba bộ phận là tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật , thang lương mức lương tối thiểu . Chế độ tiền lương chức danh : là tiền lương dùng để trả cho lao động gián tiếp trong doanh nghiệp , bao gồm ba bộ phận cấu thành là tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức tiêu chuẩn xếp hạng DN , bảng hệ số chức danh mức lương tháng tối thiểu . Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp : Trả lương theo thời gian là hình thức doanh nghiệp căn cứ bào thời gian có mặt của người lao động tại nơi làm việc mà trả lương cho họ . Về nguyên tắc khi trả lương theo thời gian cho người lao động phải xác định được năng suất lao động , ngoại lệ cho trường hợp sản xuất tự động cao với nhịp độ không đổi không phụ thuộc vào bản thân người lao động. Nó có đặc điểm cơ bản là CPKD trả lương trên một đơn vị thời gian không đổi CPKD trả lương trên một đơn vị sản phẩm thay đổi tỷ lệ nghịch với năng suất của người lao động . Trả lương sản phẩm là hình thức tính toán trả lương căn cứ vào kết quả lao động đã hoàn thành . Nó có đặc điểm cơ bản là CPKD trả lương trên một đon vị sản phẩm là không đổi CPKD trả lương trên một đơn vị thời gian tỉ lệ thuận với năng suất lao động Trả lương sản phẩm bao gồm các hình thức trả lương : Thứ nhất , trả lương sản phẩm cá nhân trực tiếp . Thứ hai , trả lương sản phẩm gián tiếp . Thứ ba , trả lương sản phẩm tập thể . Thứ tư , trả lương sản phẩm lũy tiến . 10 [...]... DN,đảm bảo tính công bằng,khách quan,tạo động lực,có tinh hấp dẫn,bảo đảm cuộc sống cho người lao động thì hệ thống thù laonhất định sẽ phát huy tốt nhất vai trò của mình trong việc khuyến khích lao động cũng như năng suất lao động 15 PHẦN II – THỰC TRẠNG THÙ LAO LAO ĐỘNG MÂU THUẪN VỀ LỢI ÍCH TẠI VIỆT NAM 1.Thực trạng thù lao lao động 1.1.Thực trạng thù lao lao động Khi nền kinh tế phát triển,con... say,tích cực tham gia lao động SX,nó cần đủ để bù đắp sức lao động cũng như bảo đảm đời sống của lao động, có như vậy thì người lao động mới an tâm công tác,làm việ.Mặt khác thù lao lao động cũng phải hấp dẫn đối với người lao động về cơ cấu:tỉ lệ lương thưởng,phúc lợi, đãi ngộ XH…mặt tài chính phi tài chính của hệ thống thù lao lao động, có như vậy người lao động mới cảm nhận được ý nghĩa của hệ thống. .. người lao động nuôi dưỡng tiềm năng đó 2.4 Yêu cầu đối với hệ thống thù lao Bất cứ một hoạt động nào khi được con người thực hiện gần như gắn liền,song hành với nó là một mục tiêu đã được xác định.Hệ thống thù lao lao động cũng có 14 những mục tiêu gắn liền với nóđó là mục tiêu-xét về phía DN,chủ DN thông qua hệ thống thù lao muốn kích thích lao động tăng năng suất lao động. Song người lao động họ... đó hệ thống thù lao không thể thay đổi tùy tiện,hệ thống thù lao có thể ổn định song cũng cần uyển chuyển để kịp điều chỉnh khi tình hình thay đổi mức thù lao phải đủ cao để phát triển lao động cũng như thu hút lao động giỏi.Nói cách khác thù lao phải đáp ứng yêu cầu -về căn bản nó phải thực sự gắn với mục tiêu của tổ chức Hệ thống thù lao phải thực sự tạo động lực để khuyến khích người lao động làm... đề của chủ DN cũng như của người lao động là khác nhau mà việc đi đến thống nhất về việc đảm bảo cho vấn đề lợi ích là cả một quá trình vất vả đòi hỏi mất thời gian công sức Nhìn chung ngày nay mối quan hệ mâu thuẫn nhau về lợi ích là tồn tại khách quan tất yếu.Hệ thống thù lao lao động dù đã sửa đổi vẫn còn tồn tại những mặt chưa làm được bởi vậy thù lao lao động cần được hoàn thiện kĩ hơn.Đặc... lao động đạt được mục ích của mình : Đó chính là lợi ích Song trái lại , đó là mâu thuẫn lợi ích : chủ DN thì muốn bỏ ra ít tiền trong trả công lao động nhưng họ lại muốn người lao động làm việc hết mình , hăng say tạo ra hiệu quả lớn nhất Còn người lao động thì trái lại , họ chỉ muốn làm thật ít nhưng lại được hưởng lương cao , đãi ngộ nhiều Mâu thuẫn thống nhất lợi ích thông qua hệ thống thù. .. động 2.3.1 Các yếu tố thuộc về thị trường lao động Tình hình cung cầu lao động , thất nghiệp trên thị trường lao động là yếu tố bên ngoài là quan trọng nhất ảnh hưởng đến số lượng tiền công mà người chủ sử dụng sức lao động sẽ đưa ra để thu hút gìn giữ người lao động có trình độ Sự thay đổi cơ cấu đội ngũ lao động , các chế định về giáo dục đào tạo cũng ảnh hưởng đến mức độ tiền lương của... hệ thống thù lao của mình chính là nguồn có thể đảm bảo cho người lao động được hưởng lượng cần thiết về vật chất đảm bảo cho cuộc sống họ Hệ thống thù lao lao động- chủ yếu là hệ thống thang bảng lương nước ta hiện nay, đặc biệt trong các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế về sự phân ngạch,phân bậc cũng như công tác quản lí thực hiện Tuy nhiên trong năm 2009 vừa qua thu nhập của người lao động. .. định khiến người lao động chưa tỏ ra “bức xúc", song hiệu quả của việc "khấu trừ" đó lại được chuyển vào những hoạt động vì cộng đồng xã hội đây, xét 27 cho cùng, doanh nhân là đối tượng trung gian đưa một phần hiệu quả lao động sản xuất kinh doanh của người lao động vào việc phục vụ xã hội Thông qua mối quan hệ về lợi ích cũng như sự mâu tuẫn bất đồng gữa người chủ DN người lao động, chúng ta... hành động đó nhiều 24 khi sẽ chẳng mang lại kết quả gì cũng chính bởi vậy mà vai trò của thù lao của dãi ngộ ngày càng được quan tâm nhiều hơn Hệ thống chỉ ra rằng với một số tiền chủ sử dụng lao động bỏ ra họ sẽ thu được gì , còn người lao động khi họ bỏ ra sức lao động họ cũng sẽ nhận được gì Xét về bản chất có thể nói rằng thù lao lao động chỉ là phương tiện cho người lao động chủ sử dụng lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Thù lao lao động sự bất đồng và thống nhất về lợi ích ở VN hiên nay, Thù lao lao động sự bất đồng và thống nhất về lợi ích ở VN hiên nay, Thù lao lao động sự bất đồng và thống nhất về lợi ích ở VN hiên nay, Vai trò của việc giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích, Tiền thưởng Các chương trình phúc lợi – dịch vụ, . Các yếu tố thuộc về thị trường lao động . Tình trạng của nền kinh tế Các đặc trưng xã hội , văn hóa , phong tục , tập qn Các tổ chức cơng đồn Pháp luật và chính sách Đặc trưng của doang nghiệp, Tại các DN nhà nước Tại các DN dân doanh, . Mâu thuẫn lợi ích thơng qua lao động, Nguyên nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn