Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài kể chuyển kể chuyện đã nghe, đã đọc

2 308 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2015, 20:25

... hành kể chuyện, trao đổi ý - Hs nối tiếp nói tên câu chuyện chọn kể nghĩa câu chuyện - Hs đọc dàn ý kể chuyện treo bảng - Gv lưu ý hs: cần kể có đầu có cuối - Gv đưa tiêu chí đánh giá - Hs kể chuyện. ..Đề bài: Kể lại câu chuyện mà em - Hs đọc đề nghe đọc người - Hs xác định trọng tâm đề có tài - Hs đọc gợi ý 1,2 sgk - Gv lưu ý hs chọn câu chuyện, nhân vật có tài nêu làm ví dụ người biết qua đọc. .. đưa tiêu chí đánh giá - Hs kể chuyện theo nhóm - Gv hs nhận xét - vài nhóm kể chuyện trước lớp 3, Củng cố, dặn dò:2’ - Hs tham gia thi kể chuyện - Chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài kể chuyển kể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài kể chuyển kể chuyện đã nghe, đã đọc, Giáo án tiếng việt 4 tuần 20 bài kể chuyển kể chuyện đã nghe, đã đọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn