QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH

112 322 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2015, 18:11

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING - VŨ HOÀNG TUÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60340201 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư CAM ĐOAN TP LỜI HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 i Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vũ Hoàng Tuân ii LỜI CẢM ƠN T Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo, PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh T Thư, người hướng dẫn tận tình, chu đáo trình thực luận văn Sự bảo tận tâm cô giáo mang lại cho hệ thống phương pháp, kiến thức kỹ quý báu để hoàn thiện đề tài cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, quí thầy giáo, cô giáo T khoa Tài – Ngân hàng, khoa Sau đại học trường Đại học Tài – Marketing, người mà thời gian qua dạy dỗ, truyền thụ kiến thức khoa học, giúp bước trưởng thành Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư T Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình đồng nghiệp Chi nhánh hỗ trợ suốt thời gian học tập thực luận văn Xin chân thành cảm ơn người thân, gia đình bạn bè - người T hỗ trợ nhiều vật chất lẫn tinh thần để học tập đạt kết tốt thực thành công luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! T T Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2015 Vũ Hoàng Tuân T iii MỤC LỤC T Lời cam đoan i T Lời cảm ơn ii T Mục lục iii T Danh mục từ viết tắt viii T Danh mục bảng ix T Danh mục hình vẽ x T Tóm tắt luận văn xi T MỞ ĐẦU T Chương TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2 Lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 1.2.2.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 10 1.2.2.3 Hệ số rủi ro tín dụng 12 1.2.2.4 Hiệu suất sử dụng vốn 12 1.2.2.5 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Xây dựng thực sách quản trị rủi ro tín dụng 13 iv 1.2.3.1 Xây dựng sách quản trị tín dụng 13 1.2.3.2 Thực sách quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.4.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 14 1.2.4.2 Đo lường rủi ro tín dụng 16 1.2.4.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 22 1.2.4.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 24 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 25 1.2.5.1 Các nhân tố từ phía ngân hàng 25 1.2.5.2 Các nhân tố từ phía khách hàng 27 1.2.5.3 Các nhân tố từ môi trường bên 28 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới 29 1.3.1 Ngân hàng Citibank Mỹ 29 1.3.2 Ngân hàng Eximbank Đài Loan 31 1.3.3 Ngân hàng KasiKorn Thái Lan 31 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho BIDV Bắc Quảng Bình 33 1.4 Kết luận chương 33 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 35 2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 35 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 35 2.1.2 Lịch sử hình thành, phát triển cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 37 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn 37 2.1.3.2 Tình hình sử dụng vốn 40 v 2.1.3.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ 43 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 44 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 45 2.2.1 Công tác tổ chức sách quản trị rủi ro tín dụng 45 2.2.2 Các tiêu đánh giá kết quản trị rủi ro tín dụng 47 2.2.2.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 47 2.2.2.2 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 47 2.2.2.3 Hệ số rủi ro tín dụng 49 2.2.2.4 Hiệu suất sử dụng vốn 49 2.2.2.5 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng……………………… ………50 2.2.3 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng 50 2.2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 50 2.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 52 2.2.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 58 2.2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 62 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 62 2.3.1 Những kết đạt 62 2.3.2 Những hạn chế tồn 64 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 67 2.3.3.1 Nguyên nhân từ môi trường bên 67 2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 68 2.3.3.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng 70 2.4 Kết luận chương 71 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 72 3.1 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 72 3.1.1 Chiến lược phát triển đến năm 2020 Ngân hàng vi TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 72 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 73 3.2 Một số giải pháp cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 75 3.2.1 Hoàn thiện việc nhận diện rủi ro tín dụng 75 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phân tích khách hàng phương án vay vốn 75 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ việc nhận diện rủi ro tín dụng 77 3.2.2 Hoàn thiện việc đo lường rủi ro tín dụng 78 3.2.3 Tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng 79 3.2.3.1 Kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân tăng cường kiểm tra sau cho vay 79 3.2.3.2 Tăng cường công tác kiểm tra nội 81 3.2.3.3 Thực nghiêm túc việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 81 3.2.3.4 Đa dạng hóa danh mục đầu tư cho vay đồng thời tài trợ với tổ chức tín dụng khác 82 3.2.3.5 Hoàn thiện khung quản trị rủi ro qui trình quản trị rủi ro tín dụng 82 3.2.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng 83 3.2.4.1 Tăng cường xử lý nợ xấu 83 3.2.4.2 Phát triển cho vay có tài sản đảm bảo áp dụng biện pháp bảo hiểm cho vay 84 3.2.5 Hoàn thiện sách nhân 85 3.3 Một số kiến nghị 86 3.3.1 Một số kiến nghị với Nhà nước 86 3.3.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 86 3.3.1.2 Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai 87 3.3.1.3 Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành 88 3.3.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 88 vii 3.3.2.1 Tăng cường tra giám sát ngân hàng 88 3.3.2.2 Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin tín dụng 89 3.3.2.3 Hoàn thiện quy chế cho vay tổ chức tín dụng 90 3.3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 90 3.4 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Phụ lục 1: Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 96 Phụ lục 2: Quy trình cấp tín dụng theo mô hình TA2 98 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Bắc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Quảng Bình Chi nhánh Bắc Quảng Bình ĐCTC Định chế tài NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLKH Quản lý khách hàng QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội ix DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Bắc QuảngBình 38 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 38 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền 39 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng 40 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn, loại tiền 41 Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng 42 Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề 42 Bảng 2.8: Cơ cấu tín dụng theo tài sản bảo đảm 43 Bảng 2.9: Kết hoạt động kinhdoanh 44 Bảng 2.10: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 47 Bảng 2.11: Tình hình chất lượng tín dụng 48 Bảng 2.12: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 48 Bảng 2.13: Hệ số rủi ro tín dụng 49 Bảng 2.14: Hiệu suất sử dụng vốn 49 Bảng 2.15: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 50 Bảng 2.16: Chấm điểm thông tin nhân thân 53 Bảng 2.17: Chấm điểm khả trả nợ 54 Bảng 2.18: Bảng xếp loại đánh giá mức độ rủi ro khách hàng cá nhân 55 Bảng 2.19: Bảng xếp loại đánh giá mức độ rủi ro khách hàng doanh nghiệp 57 Bảng 2.20: Kết xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 58 Bảng 2.21: Thẩm quyền cấp tín dụng cấp khách hàng doanh nghiệp 60 Bảng 2.22: Thẩm quyền cấp tín dụng cấp khách hàng cá nhân 61 x ngân hàng việc xử lý tài sản có rủi ro Định kỳ, cán QLKH phải thực định giá lại tài sản bảo đảm yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản trường hợp giá trị tài sản sụt giảm, không đủ đáp ứng cho khoản vay Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tài sản đặc biệt tài sản động sản (xe, máy móc…), nhà xưởng, thiết bị, hàng hoá,… hợp đồng bảo hiểm cần ghi rõ điều khoản rủi ro bảo hiểm xảy ra, người thụ hưởng bảo hiểm BIDV Bắc Quảng Bình Để khuyến khích khách hàng bổ sung tối đa tài sản bảo đảm cho khoản vay, BIDV Bắc Quảng Bình cân nhắc việc giảm lãi suất cho vay/phí bảo lãnh theo tỷ lệ tăng củagiá trị tài sản bảo đảm - Áp dụng bảo hiểm khoản vay Hiện tại, BIDV quy định áp dụng sản phẩm bảo hiểm tiền vay cho khoản vay tín chấp tiêu dùng khách hàng cá nhân Tuy nhiên, để đảm bảo hạn chế rủi ro trường hợp khách hàng cá nhân khả trả nợ bệnh tật/tai nạn , thời gian tới, BIDV Bắc Quảng Bình cần tăng cường tiếp thị có sách khuyến kích khách hàng mua bảo hiểm cho khoản vay 3.2.5 Hoàn thiện sách nhân Nhân tố người đóng vai trò then chốt hoạt động kinh doanh NHTM Những rủi ro dẫn đến tổn thất cho Ngân hàng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhiên nguyên nhân có ảnh hưởng lớn xuất phát từ yếu tố người Con người đóng vai trò to lớn việc tạo sản phẩm tín dụng dịch vụ có chất lượng tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng Vì vậy, công tác để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng,BIDV Bắc Quảng Bình cần thực nội dung sau: - Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, theo nguyên tắc người việc, bố trí công việc phù hợp với khả năng, trình độ sở trường cán bộ; tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Tăng cường công tác đào tạo, đào đạo lại, thực đào tạo bao gồm định kỳ 85 thường xuyên, đào tạo trực tiếp trực tuyếnnhằm nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng,quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày, đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt quy hoạch để xây dựng khung cho phát triển ổn định vững sau - Tuyển chọn cán có kinh nghiệm,chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức làm công tác quản trị rủi ro (phòng quản lý rủi ro) - Thực luân chuyển cán QLKH để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý công việc nhanh chóng - Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu công việc mà cán thực Các quy định khen thưởng kỷ luật phải thống toàn hệ thống phải thực nghiêm túc triệt để Nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán có liên quan 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Một số kiến nghị với Nhà nước 3.3.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng NHTM Một là: Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước doanh nghiệp Nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới khu vực, việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho phù hợp với thông lệ quốc tếlà yêu cầu tất yếu Việt Nam Các sách pháp luật Việt Nam ban hành phải phù hợp với thông lệ quốc tế sở đảm bảo hoạt động ổn định hiệu các chủ thể kinh tế Tiếp tục hoàn thiện quy định việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, quy định định rõ vai trò NHTM, với tư cách bên cho vay, định liên quan đến việc cổ phẩn hoá doanh nghiệp việc định giá doanh nghiệp 86 Thực kiểm soát chặt chẽ việc cấp, thay đổi giấy phép thành lập đăng ký kinh doanh cho phù hợp với lực thực tế doanh nghiệp Nghiên cứu thực tiễn hoạt động tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình thời gian qua, nhận thấy không phù hợp lực, trình độ thực tế doanh nghiệp với chức năng, phạm vi chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhiều doanh nghiệp có lực kém, tài sản ít, vốn kê khai thật lớn để cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực Việc thay đổi giấy phép thành lập đăng ký kinh doanh thiếu chặt chẽ Đưa quy định bắt buộc doanh nghiệp phải chấp hành luật kế toán chế độ kiểm toán bắt buộc nhằm giúp ngân hàng quan quản lý nhà nước nắm bắt tình hình kinh doanh thực chất doanh nghiệp Nhà nước nên mạnh dạn đóng cửa doanh nghiệp TCTD kinh doanh không hiệu Có thế, NHTM tránh biến động bất ngờ, từ hạn chế rủi ro kinh doanh xuất phát từ nguyên nhân môi trường Hai là, pháp lý bảo đảm tiền vay: Về quản lý đất đai, Nhà nước mà trực tiếp quyền địa phươngnên xem xét tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đấtcho nhân dân, mặt làm tăng thu ngân sách nhà nước, mặt tạo điều kiện làm chủ quyền sử dụng đất nhân dân để đáp ứng điều kiện vay vốn có tài sản bảo đảm ngân hàng Nhà nước cần ban hành quy định xử lý tài sản bảo đảm tiền vay đảm bảo lợi ích cho bên ngân hàng bên có tài sản chấp cầm cố 3.3.1.2 Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Hiện nay, nước phát triển có hệ thống thông tin quốc gia công khai Hệ thống xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối từ địa phương đến Trung ương, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin Có loại thông tin tra cứu tự do, có loại thông tin phải mua tổ chức định khai thác Hệ thống tạo điều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí tìm kiếm 87 Ở Việt Nam nay, thông tin nằm rải rác quan quản lý nhà nước mà chưa có quy định việc phối hợp cung cấp thông tin quan Mặt khác thông tin chưa lưu trữ khoa học, chủ yếu lưu trữ dạng văn giấy, việc tra cứu thông tin khó khăn, nhiều thời gian, thông tin cũ có bị thất lạc mờ, nát Do vậy, NHTM thường đầy đủ thông tin lịch sử khách hàng Chẳng hạn để tìm hiểu thông tin cá nhân, ngân hàng phải liên hệ với địa phương nới cá nhân cư trú thu thập thông tin sơ sài tình trạng hôn nhân, có tiền án tiền hay không, người có tên sổ hộ thông tin sở hữu tài sản, giao dịch tài sản khứ hay mối quan hệ họ hàng cá nhân không quan lưu giữ Đặc biệt, việc tìm hiểu thông tin từ quan nhà nước như: Thuế, Công an khó khăn, chủ yếu từ mối quan hệ, ràng buộc trách nhiệm pháp lý Vì vậy,thường xuyên xảy trường hợp phổ biến báo cáo tài doanh nghiệp gửi quan Thuế lỗ, nợ đọng thuế báo cáo tài gửi ngân hàng có lãi mà ngân hàng biết Do vậy, việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết, trước hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng 3.3.1.3 Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành Việc tiếp cận thông tin giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng thông tin triển vọng kinh doanh ngành, số trung bình ngành tỷ số tài chính, giá thành,… nhiều hạn chế Vì vậy, Chính phủ cần giao cho Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Tài xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành kinh tế Đây thông tin quan trọng, giúp ngân hàng việc thẩm định phương án kinh doanh, đánh giá hiệu kinh doanh khách hàng sở so sánh với trung bình ngành, từ giúp NHTM có định đắn hoạt động kinh doanh tín dụng 3.3.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Tăng cường tra giám sát ngân hàng Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng, quản lý tín dụng NHTM để có chế tài xử lý kịp thời, xác giúp giảm 88 thiểu rủi ro hoạt động tín dụng NHTM NHNN cần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tra viên, đặc biệt chi nhánh NHNNcác tỉnh để có khả phát kịp thời sai phạm, để có đạo khắc phục kịp thời, giúp NHTM phòng ngừa, giảm thiểu RRTD.Trong trình tra, kiểm tra NHNN cần phát chấn chỉnh kịp thời tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, cố tình buông lỏng điều kiện tín dụng để giành khách hàng, dự án, gây rủi ro không cho NHTM mà cho hệ thống ngân hàng 3.3.2.2 Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin tín dụng Đã có nhiều kiến nghị với CIC tính xác, tính cập nhật kịp thời thông tin, hiệu hoạt động trung tâm chất lượng thông tin chưa cao, chưa hiệu hữu ích thiết thực Các NHTM phải cung cấp thông tin thường xuyên cho Trung tâm ngược lại chưa khai thác nhiều thông tin bổ ích từ trung tâm Nếu có cung cấp thông tin đến chậm chưa thiết thực NHNN cần tăng cường đầu tư đại hoá công nghệ đủ cần thiết để khai thác, chiết xuất thông tin từ sở liệu NHTM sở tổng hợp lại để cung cấp thông tin trở lại cho NHTM cách xác kịp thời theo định kỳ yêu cầu cần thiết Để đảm bảo có thông tin xác kịp thời, NHNN cần phân loại quy định mã khách hàng khách hàng Khách hàng quan hệ với nhiều TCTD có nhiều mã khách hàng khác TCTD phải có mã thống CIC NHNN cần nghiên cứu cung cấp thông tin nhóm khách hàng liên quan NHNN nên đổi tăng cường thực biện pháp thương mại hóa dịch vụ thông tin kinh tế việc cung cấp khai thác thông tin (hiện CIC thực bán thông tin mang nhiều tính chất biện pháp hành chính), xóa bỏ hẳn biện pháp hành việc cung cấp thông tin NHNN quy định rõ mức phí gắn liền với thông tin hai chiều cung cấp ngược lại NHTM cung cấp thông tin cho CIC kịp thời, đầy đủ, xác hưởng khoản phí từ CIC, ngược lại NHTM lấy thông tin từ CIC phải trả cho CIC khoản phí nên có chế tài phạt việc cung cấp thông tin thiếu xác, không kịp thời cho bên 89 3.3.2.3 Hoàn thiện quy chế cho vay TCTD Quy chế cho vay TCTD khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 (Quy chế cho vay 1627) ban hành nhằm tạo khung pháp lý với nguyên tắc điều chỉnh hoạt động cho vay TCTD với khách hàng vay Sau 12 năm thực cho thấy Quy chế cho vay 1627 tạo chủ động thuận lợi định cho TCTD khách hàng giao dịch vay vốn, giúp cho hoạt động cho vay có bước phát triển tốt suốt thời gian qua Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng hơn, nhu cầu thực tế sản phẩm tín dụng đa dạng tiến dần đến thông lệ quốc tế; bên cạnh đó, số nội dung quy định Quy chế cho vay 1627 không phù hợp với Luật Các TCTD năm 2010 số văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay.Vì vậy, NHNN cần có điều chỉnh lại quy chế 1627 cho phù hợp với thực tế 3.3.3 Một số kiến nghị với ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế: - Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân sở kết nghiên cứu đạt - Cần sớm nghiên cứu xây dựng mô hình lượng hóa cụ thể mức độ rủi ro doanh nghiệp mô hình định lượng để xác định giới hạn tín dụng sở mức độ rủi ro doanh nghiệp Xây dựng mô hình đánh giá cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng cho toàn hệ thống - Từng bước xây dựng phát triển thương hiệu ngân hàng, trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, giảm dần tỷ lệ thu phí từ sản phẩm truyền thống - Xây dựng phận phân tích, đánh giá, cập nhật thông tin theo khu vực để trực tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng, thông tin giao dịch tín dụng đưa cảnh báo sớm RRTD - Cần đẩy mạnh chương trình tái cấu hoạt động theo mục tiêu xác định trọng hình thành phận chuyên trách hoạch định chiến lược quản lý RRTD phận thực thi biện pháp quản trị rủi ro sở hoạt động độc lập hiệu 90 - Cần mạnh dạn thực trích lập dự phòng RRTD theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp không theo thời gian hạn sở tham khảo học tập kinh nghiệm quốc tế vận dụng phù hợp cho ngân hàng Việt Nam - Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực lĩnh vực tín dụng, quản trị rủi ro BIDV cần tăng cường bồi dưỡng kinh nghiệm thực tế cho cán cách mời chuyên gia pháp lý đến giảng, trao đổi kinh nghiệm tình huống, vụ án liên quan đến lĩnh vực ngân hàng để cán làm công tác tín dụng có thêm kinh nghiệm, hiểu thêm pháp luật, kỹ thẩm định, phân tích rủi ro, định cho vay an toàn; tăng cường trao đổi kinh nghiệm đội ngũ cán tín dụng chi nhánh khác thông qua khoá tập huấn, hội thảo - Thành lập phận chuyên trách có kế hoạch cụ thể để triển khai nội dung khung quản lý RRTD 3.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tập trung trình bày giải pháp nhằm mang lại hiệu công tác QTRRTD BIDV Bắc Quảng Bình thời gian tới BIDV Bắc Quảng Bình Chi nhánh cấp BIDV, đó, định hướng hoạt động chiến lược kinh doanh BIDV chịu tác động trực tiếp từ BIDV Vì vậy, việc giải pháp vào chiến lược phát triển đến năm 2020 BIDV định hướng công tác QTRRTD BIDV Bắc Quảng Bình Các giải pháp thể mặt: nhận diện nguồn RRTD, đo lường RRTD, kiểm soát RRTD, tài trợ RRTD sách nhân Để giải pháp thực có hiệu quả, cần có hỗ trợ mặt sách, pháp lý chế hoạt động từ phía NNHN BIDV BIDV Bắc Quảng Bình.Vì vậy, phần lại chương trình bày đề xuất Nhà nước, NHNN BIDV Về mặt vĩ mô giải pháp đề cho chi nhánh ngân hàng phát triển hoàn thiện công tác QTRRTD 91 KẾT LUẬN Luận văn thực đạt mục đích đặt khảo sát thực trạng tín dụng, RRTD QTRRTD BIDV Bắc Quảng Bình đề xuất giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động QTRRTD BIDV Bắc Quảng Bình Nội dung luận văn bao gồm vấn đề trọng tâm sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa nội dung quan trọng tín dụng, RRTD QTRRTD NHTM, làm sở cho việc khảo sát thực trạng QTRRTD Thứ hai, luận văn trình bày thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng giới (bao gồm ngân hàng Citibank Mỹ, ngân hàng Eximbank Đài Loan, ngân hàng KasiKorn Thái Lan) đúc rút học kinh nghiệm BIDV Bắc Quảng Bình công tác quản trị rủi ro tín dụng Thứ ba, luận văn trình bày phần đánh giá thực trạng QTRRTD BIDV Bắc Quảng Bình thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 Việc tính toán, khảo sát tiến hành khách quan trung thực với số liệu Thứ tư, luận văn trình bày số giải pháp nhằm mang lại hiệu công tác QTRRTD BIDV Bắc Quảng Bình thời gian tới (Định hướng đến 2020 theo mục tiêu chiến lược BIDV) Song song với việc đưa giải pháp, luận văn trình bày kiến nghị Nhà nước, NHNN BIDV nhằm tạo điều kiện cho giải pháp mang tính thực thi cao Có thể mở rộng đề tài luận văn để thực nghiên cứu hoạt động QTRRTD chi nhánh ngân hàng, khảo sát hoạt động BIDV Bắc Quảng Bình theo mô hình cụ thể 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Võ Thị Thúy Anh (2010), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Tài chính, Hà Nội [2] Lưu Thị Phương Chi (2012), Quản trị rủi ro khoản rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An, luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [3] Hồ Diệu (2002), Quản trị ngân hàng, NXB Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, Cà Mau [5] Nguyễn Đăng Dờn (2009), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Minh Duệ (2007), Bài giảng quản trị rủi ro, Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội [7] Trần Đình Định (2008), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội [8] Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [9] Lê Thị Tuyết Hoa (2011), Tiền tệ ngân hàng, NXB Phương Đông, Cà Mau [10 Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội [11] Nguyễn Minh Kiều (2009), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [12] Nguyễn Minh Kiều (2008), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [13] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, Hà Nội [14] Lê Thị Mận (2010), Lý thuyết tài – tiền tệ, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội [15] Lê Thị Mận (2010), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội 93 [16] Trần Thị Mừng (2012), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Láng Hạ, luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [17] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (21/01/2013), thông tư số 02/2013/TT-NHNN việc “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, Hà Nội [18] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (06/08/2013), Công văn số 4677/CV-TTT ngày việc Chính sách cấp tín dụng khách hàng cá nhân BIDV, Hà Nội [19] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (24/01/2013), Quy định số 379/QĐ-QLTD việc Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Hà Nội [20] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (20/10/2006), Quy định số 8598/QĐ-BNC việc Ban hành Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Hà Nội [21] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình, Đề án tái cấu BIDV Bắc Quảng Bình giai đọan 2012 – 2015, Quảng Bình [22] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (22/8/2012), Quyết định việc phê duyệt chiến lược phát triển, Hà Nội [23] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Lịch sử phát triển, http://www.bidv.com.vn/Gioithieu/Lich-su-phat-trien.aspx [24] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (14/02/2015),Báo cáo tài riêng lẻ quý năm 2014, http://www.bidv.com.vn/ Do wnload/%7BpZuxB7fkTpsv0/21kd+uQ987Yr+xkjT5%7D/BCTC_rieng_le_Q42014.p df [25] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (14/02/2015),Báo cáo tài hợp quý năm 2014, http://www.bidv.com.vn/Download/%7BpZuxB7fkTpsv0/21kd+uQ2CaB69GsrmE%7 D/ BCTC_hop_nhat_Quy_4.2014.pdf 94 [26] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam,http://www.bidv.com.vn/Nhadau-tu/Tong-quan-ve-BIDV/Chien-luoc-phat-trien/ Dinh-huong-chien-luoc-cua-BIDV -trong-giai-doan-201.aspx [27] Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (27/01/2014), Công văn số448/CV-KHCLvề việc Hướng dẫn tiêu, tiêu chí, tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh đơn vị thành viên, Hà Nội [28] Nguyễn Mạnh Phát (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [29] Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/06/2012), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Hà Nội [30] Bùi Ngọc Quỳnh (2013), Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội [31] Edward W Reed, Edward K Gill (2004), Ngân hàng thương mại (Lê Văn Tề Hồ Diệu biên dịch hiệu đính), NXB Thống kê, Hà Nội [32] Nguyễn Thị Thanh Tâm (2007), Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 14, tháng 1-2, [33] Lê Văn Tề (2009), Tín dụng ngân hàng, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [34] Nguyễn Văn Tiến (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [35] Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [36] Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm (2014), Kiểm định rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại niêm yết Việt Nam, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 14, tháng 01-02 [37] Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Tiếng Anh [38] Bernadus Ale, Risk (2009),An Introduction, The Concepts of Risk, Danger and Chance, Routledge 95 [39] Webter Dictionary (2013), http://www.merriam-webster.com/dictionary/risk [40] P H Collin (2003), Dictionary of Economics, A & C Black Publishers 96 PHỤ LỤC 1:Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng[25,tr.175-176] STT Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng Điểm Nghề nghiệp người vay (Max: 10đ) - Chuyên gia hay phụ trách kinh doanh 10 - Công nhân có kinh nghiệm - Nhân viên văn phòng - Sinh viên - Công nhân kinh nghiệm - Công nhân bán thất nghiệp Trạng thái nhà (Max: 6đ) - Nhà riêng - Nhà thuê hay hộ - Sống bạn hay người thân Xếp hạng tín dụng (Max: 10đ) - Tốt 10 - Trung bình - Không có hồ sơ - Tồi Kinh nghiệm nghề nghiệp (Max: 5đ) - Nhiều năm - Từ năm trở xuống Thời gian sống địa (Max: 2đ) - Nhiều năm - Từ năm trở xuống Điện thoại cố định (Max: 2đ) - Có - Không có Số người sống (phụ thuộc) (Max: 4đ) - - 96 - - - Nhiều Các tài khoản ngân hàng (Max: 4đ) - Tài khoản tiết kiệm phát hành Séc - Tài khoản tiết kiệm - Tài khoản phát hành Séc - Không có 97 PHỤ LỤC 02: Quy trình cấp tín dụng theo mô hình TA2 Khối kinh doanh Khối Quản lý rủi ro Cấp có thẩm quyền phán TD Khối Quản trị tín dụng Marketting, tiếp thị sản phẩm tín dụng Tiếp nhận đơn vay vốn N Các định phê duyệt, từ chối, bổ sung hồ Vào sổ đăng ký định thông báo nội Kiểm traHồ sơ vàthông tin khách hàng Y Chấm điểm tín dụng đánh giá rủi ro ban đầu Xác định nhu cầu đề xuất TD Thực qui trình giải ngân rút vốn: Yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ Chuyển chứng từ cho phận kế toán chuyển tiền Rà soát đánh giá rủi ro: sản phẩm, khách hàng rủi ro đạo đức N TB từ chối Giám sát khoản vay, thông báo chuyển chứng từ cho kế toán thu nợ (gốc+lãi) Y TB Chấp nhận Lập hợp đồng/ hồ sơ tín dụng Thiết lập hạn mức tín dụng, tạo tài khoản nhập liệu khoản vay vào chương trình quản lý Thẩm định lại hồ sơ/HĐTD vàtài sản chấp Tiếp tục thu thập thông tin Thanh lý HĐ (Nguồn: Mô hình hoạt động theo dự án TA2 – BIDV) 98 [...]... và phần kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương như sau: Chương 1: Trình bày tổng quan lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình Chương 3: Đề xuất một số giải pháp cho hoạt động QTRRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. .. và các hoạt động ngân hàng khác, phục vụ mục tiêu chi n lược của BIDV, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị của tỉnh Quảng Bình Luận văn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình nhằm khảo sát thực trạng tín dụng, RRTD và QTRRTD tại BIDV Bắc Quảng Bình trong thời gian từ 2011 đến 2014; trên cơ sở đó, đề... Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 3 Chương 1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại Khái niệm tín dụng NHTM là một khái niệm cơ bản, đã được đề cập trong các giáo trình tiền tệ ngân hàng và Luật các TCTD Theo Nguyễn... hệ thống BIDV nói chung và các chi nhánh nói riêng Trong chi n lược phát triển đến năm 2020 của BIDV, một trong 10 mục tiêu chi n lược là: “Nâng cao năng lực Quản trị rủi ro, chủ động áp dụng và quản lý theo các thông lệ tốt nhất phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình (BIDV Bắc Quảng Bình) là chi nhánh cấp I của BIDV, hoạt... MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn đối mặt với nhiều loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp, rủi ro pháp lý,… Chính vì vậy, rủi ro và quản trị rủi ro là vấn đề luôn được các nhà quản trị ngân hàng quan tâm Các NHTM có được chi n lược quản trị rủi ro hiệu quả sẽ là điều kiện dẫn đến tính... kiện cho sự phát triển ổn định bền vững của BIDV Bắc Quảng Bình và xa hơn là góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của khu vực, là một vấn đề rất quan trọng, đặt ra đối với những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng Nhận thức được vấn đề đó, tôi chọn đề tài quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình làm đề... vay, tín dụng NHTM bao gồm tín dụng hoàn trả nhiều lần, tín dụng hoàn trả một lần và tín dụng hoàn trả theo yêu cầu Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng, tín dụng NHTM bao gồm tín dụng bằng tiền, tín dụng bằng tài sản và tín dụng bằng uy tín Căn cứ vào xuất xứ tín dụng, tín dụng NHTM bao gồm tín dụng trực tiếp và tín dụng gián tiếp 5 Qua cách phân loại tín dụng như trên giúp cho các ngân hàng quản. .. xã hội Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình (BIDV Bắc Quảng Bình) được thành lập từ tháng 11/2006, sau hơn 8 năm hoạt động, mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng, huy động vốn,… cao qua các năm nhưng vấn đề tồn tại lớn đó là chất lượng tín dụng có chi u hướng sụt giảm trong thời gian gần đây Việc xây dựng một chi n lược quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD)... bảo đảm Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng, tín dụng NHTM được phân loại thành: tín dụng bất động sản, tín dụng công thương nghiệp, tín dụng nông nghiệp, tín dụng tiêu dùng và tín dụng đầu tư tài chính Căn cứ vào chủ thể vay vốn, tín dụng NHTM được chia thành các loại: tín dụng doanh nghiệp (tín dụng bán buôn), tín dụng cá nhân, hộ gia đình (tín dụng bán lẻ) và tín dụng cho các tổ chức tài chính... pháp đối với các ngân hàng mà công trình nghiên cứu Tuy nhiên, chưa có đề tài nào đề cập đến vấn đề QTRRTD đối với BIDV Bắc Quảng Bình Như vậy, việc thực hiện đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình là hoàn toàn mới 3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đề tài tập trung làm rõ những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về ... ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .. CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 72 3.1 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình 72 3.1.1 Chi n lược phát triển đến năm 2020 Ngân hàng. .. tư Phát triển Việt Nam – Quảng Bình Chi nhánh Bắc Quảng Bình ĐCTC Định chế tài NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLKH Quản lý khách hàng QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH , QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH , QUẢN TRỊ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc QUẢNG BÌNH , Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tiền thân là Ngân hàng kiến thiết Việt Nam) được thành lập ngày 26/4/1957 trực thuộc Bộ Tài chính. Từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã nhiều lần thay đổi tên gọi: Ngân...

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay