Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 17 bài Kể chuyện - Một phát minh thu nhỏ

2 257 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2015, 21:28

... phân tích đề - Kể toàn câu chuyện cho HS nghe H: Theo dõi G: Kể lần kết hợp sử dụng tranh minh hoạ b-Học sinh tập kể chuyện G: HD cách kể H: Tập kể chuyện nhóm đôi - Thi kể trước lớp (4H) H+G: Nhận... đôi - Thi kể trước lớp (4H) H+G: Nhận xét, bình chọn c-Học sinh trao đổi nội dung, ý nghĩa câu chuyện H: Trao đổi ND, ý nghĩa câu chuyện - Phát biểu trước lớp 3,Củng cố – dặn dò: (3P) H+G: Nhận... cố – dặn dò: (3P) H+G: Nhận xét, chốt lại nội dung G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh H: Tập kể lại truyện.Chuẩn bị sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 17 bài Kể chuyện - Một phát minh thu nhỏ, Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 17 bài Kể chuyện - Một phát minh thu nhỏ, Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 17 bài Kể chuyện - Một phát minh thu nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn