Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI

60 604 3
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2013, 10:25

Sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư vào nguồn vốn nhân lực, tuyển chọn đội ngũ quản lý, nhân viên giỏi vào làm việc, sẵn sàng trả mức lương cao cho người biết làm việc đúng nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI, Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần xây lắp điện I – PCCI, Mục tiêu và vai trò của Quản trị nhân lực, Triết lý quản trị nhân sự, Kế hoạch hoá nguồn nhân lực, Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực, Bố trí nhân lực và thơi viêc, Cơng cụ duy trì và phát triển nguồn nhân lực., Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, Những đặc điểm đặc trưng của lao động trong ngành, Thực trạng về việc thu hút và hình thành nguồn nhân lực của PCCI, Phong các lãnh đạo, Nguyên nhân của những hạn chế., Chiến lược phát triển nhân sự của cơng ty. Giải pháp về việc thu hút và hình thành nguồn nhân lực, Giải pháp về duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay