Đánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học tại bệnh viên đa khoa trung ương thái nguyên 1

84 507 1
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015, 10:41

iBỘ Y TẾTRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRIỆU MẠNH TOÀNĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI BÀNG QUANGBẰNG NỘI SOI TÁN SỎI CƠ HỌC TẠI BỆNH VIỆNĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊNLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆNThái Nguyên 2014Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ iiBỘ Y TẾTRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đề tài “Đánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tánsỏi cơ học tại bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên” là do bản thân tôi thực hiện.MẠNHTOÀNCác số liệu, kết quả nêu trong TRIỆUluận văn làtrung thựcvà chƣa từng công bố trong bất cứnghiên cứu nào khác..ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀUTRỊ SỎI BÀNG QUANGThái Nguyên, tháng 11 năm 2014BẰNG NỘI SOI TÁN SỎI CƠ HỌC TẠIBỆNHTácgiả VIỆNĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊNChuyên ngành: Ngoại KhoaTriệu Mạnh ToànMã số: NT 62 72 07 50LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆNHƣớng dẫn khoa học: TS. VŨ THỊ HỒNG ANHThái Nguyên 2014Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ iiiLỜI CẢM ƠNVới lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Thị HồngAnh người đã tận tâm hướng dẫn tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thànhluận văn này.Xin được bày tỏ lòng biết ơn các thầy trong Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp đã giúp đỡtôi trong quá trình xây dựng đề cương và hoàn thành khóa luận.Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, phòng đào tạo sau đại học, các thầy côtrong bộ môn ngoại - Trường đại học Y Dược Thái Nguyên; Ban giám đốc, tập thể khoaNgoại - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện trường đại học Y DượcThái Nguyên đã dạy bảo, tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập vànghiên cứu.Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp, khoa ngoại tiếtniệu - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và tập thể khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi trong quá trình họctập và thực hiện luận văn.Xin cảm ơn cha mẹ và gia đình, những người luôn bên tôi động viên, dành cho tôinhững điều kiện thuận lợi nhất để học tập và nghiên cứu. Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệpvà các bạn nội trú đã giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình học tập. Cảm ơn tất cả cácbệnh nhân trong nghiên cứu và thân nhân của họ đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luậnvăn này.Thái Nguyên, ngày tháng 11 năm 2014Triệu Mạnh ToànSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ ivCHỮ VIẾT TẮTBABeBệnh ánBénique: Que nong niệu đạoBNBệnh nhânBQBàng quangĐMĐộng mạchNXBNhà xuất bảnNQNiệu quảnUIVChụp niệu đồ tĩnh mạch(Urographie Intraveineuse)Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ vDANH MỤC BẢNGBảng 3.1. Phân bố đối tƣợng theo tuổi và giới ........................................................... 32Bảng 3.2. Phân bố đối tƣợng nghiên cứu theo nghề nghiệp ....................................... 32Bảng 3.3. Phân bố đối tƣợng nghiên cứu theo địa dƣ và dân tộc ............................... 33Bảng 3.4. Lý do vào viện ............................................................................................ 34Bảng 3.5. Triệu chứng lâm sàng ................................................................................. 34Bảng 3.6. Kết quả xét nghiệm nƣớc tiểu..................................................................... 36Bảng 3.7. Kết quả điều trị khi bệnh nhân ra viện ....................................................... 38Bảng 3.8. Ảnh hƣởng của giới tới thời gian phẫu thuật .............................................. 38Bảng 3.9. Đặc điểm số lƣợng sỏi của các đối tƣợng................................................... 39Bảng 3.10. Ảnh hƣởng của số lƣợng sỏi tới thời gian phẫu thuật .............................. 39Bảng 3.11. Ảnh hƣởng của kích thƣớc sỏi tới thời gian phẫu thuật ........................... 40Bảng 3.12. Các triệu chứng lâm sàng khám lại .......................................................... 41Bảng 3.13. Kết quả siêu âm ở bệnh nhân khám lại ..................................................... 41Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ viDANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 3.1. Tiền sử bệnh của các đối tƣợng nghiên cứu .....................................................33Biểu đồ 3.2. Thời gian phát hiện bệnh ở các nhóm tuổi ...................................................... 35Biểu đồ 3.3. Biến chứng sau mổ .......................................................................................... 37Biểu đồ 3.4. Đặc điểm kích thƣớc sỏi ở các đối tƣợng ........................................................ 40Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ viiDANH MỤC HÌNHHình 1.1. Thiết đồ cắt dọc qua chậu hông ở nữ ..................................................................... 4Hình 1.2. Thiết đồ cắt dọc qua chậu hông ở nam .................................................................. 5Hình 1.3 Hình thể trong bàng quang ở nam giới .................................................................. 6Hình 1.4. Hình ảnh của sỏi BQ trên phim hệ tiết niệu không chuẩn bị ............................... 12Hình 1.5. Sỏi bàng quang trên phim UIV ............................................................................ 13Hình 1.6. Hình ảnh sỏi bàng quang trên siêu âm ................................................................ 14Hình 2.1: Hệ thống dàn máy nội soi hãng stryker ............................................................... 28Hình 2.2: Kìm kẹp sỏi bàng quang và optic của hãng stryker ............................................. 28Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ viiiMỤC LỤCĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................................1Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .....................................................................................31.1. Đặc điểm giải phẫu của bàng quang ................................................................................31.2. Cơ chế bệnh sinh của sỏi bàng quang ..............................................................................91.3. Phân loại sỏi bàng quang ...............................................................................................101.4. Triệu chứng sỏi bàng quang ...........................................................................................101.5. Các phƣơng pháp điều trị sỏi bàng quang .....................................................................16Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................222.1. Đối tƣợng nghiên cứu ....................................................................................................222.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ...............................................................................................222.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu..................................................................................................232.4. Phƣơng pháp phẫu thuật thực hiện trong nghiên cứu ....................................................272.5. Thu thập và xử lý số liệu ...............................................................................................302.6. Đạo đức nghiên cứu .......................................................................................................30Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................................323.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tƣợng nghiên cứu ....................................323.2. Kết quả điều trị ..............................................................................................................46Chƣơng 4. BÀN LUẬN ........................................................................................................424.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ..............................................................................424.2. Kết quả điều trị ..............................................................................................................49KẾT LUẬN...........................................................................................................................61KHUYẾN NGHỊ...................................................................................................................62TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤCSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1ĐẶT VẤN ĐỀSỏi tiết niệu là một bệnh lý thƣờng gặp với tỷ lệ bệnh vào khoảng 2% 3% dân số và thay đổi tuỳ theo từng vùng [51]. Tỉ lệ bệnh sỏi tiết niệu thay đổitheo tuổi, giới, chủng tộc và cao hơn ở những cộng đồng sống ở vùng núi cao[36], sa mạc và nhiệt đới. Ở Mỹ, tỷ lệ sỏi tiết niệu ở đàn ông là 12%, phụ nữ6% [40].Ở Việt nam tỷ lệ bệnh nhân sỏi tiết niệu chiếm khoảng 1- 3% dân số vàchiếm 30 - 40% bệnh lý tiết niệu nói chung. Sỏi bàng quang chiếm khoảng30% sỏi hệ tiết niệu [7].Triệu chứng lâm sàng của sỏi bàng quang thƣờng điển hình. Do đó,việc chẩn đoán sỏi bàng quang không khó khăn, thậm chí bằng lâm sàng cũngcó thể chẩn đoán đƣợc. Tuy nhiên có không ít bệnh nhân bị sỏi bàng quangđến viện khi đã có biến chứng nhƣ nhiễm khuẩn niệu, suy thận [8].Trƣớc đây, điều trị sỏi bàng quang chủ yếu bằng mổ mở lấy sỏi. Tuynhiên, phƣơng pháp này có nhƣợc điểm thời gian nằm điều trị kéo dài, vết mổlàm mất thẩm mỹ và tỷ lệ biến chứng sau mổ nhƣ nhiễm trùng vết mổ, rò nƣớctiểu còn cao [19]. Hiện nay, có nhiều phƣơng pháp điều trị sỏi bàng quangkhác nhƣ nội soi tán sỏi cơ học [62], nội soi tán sỏi bằng siêu âm [63], nội soitán sỏi bằng laser [46], lấy sỏi qua da [37], tán sỏi ngoài cơ thể [51]Trong điều kiện nƣớc ta hiện nay, nội soi tán sỏi cơ học đƣợc áp dụngrộng rãi và trở thành phƣơng pháp điều trị chủ yếu do có nhiều ƣu điểm nhƣ:hiệu quả, an toàn, thời gian nằm viện ngắn, bệnh nhân sớm trở lại với cuộcsống và công việc. Có nhiều nghiên cứu về điều trị sỏi bàng quang bằng tánsỏi cơ học và cho kết quả rất tốt. Theo nghiên cứu của Đàm Văn Cƣơng(1995) [2], Anil Kumar (2004) [35], Vũ Hồng Thịnh (2004) [27], Lê kếSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2nghiệp (2013) [20], số bệnh nhân đạt kết quả tốt từ 90% - 97%, không có kếtquả xấu. Thời gian nằm viện trung bình từ 2 ngày đến 5 ngày.Tại bệnh viện Đa Khoa Trung Ƣơng Thái Nguyên sau hơn 10 năm triểnkhai, phƣơng pháp nội soi tán sỏi cơ học đã trở thành phƣơng pháp chủ yếuđiều trị sỏi bàng quang và đƣợc thực hiện thƣờng quy. Để đánh giá một cáchkhách quan kết quả điều trị và biến chứng của phƣơng pháp này, chúng tôitiến hành nghiên cứu: ‘‘Đánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nộisoi tán sỏi cơ học tại Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên’’ nhằm2 mục tiêu:1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sỏi bàng quang đượcđiều trị bằng nội soi tán sỏi cơ học tại bệnh viện Đa Khoa TrungƯơng Thái Nguyên.2. Đánh giá kết quả điều trị và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tớikết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học tại bệnhviện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3Chƣơng 1TỔNG QUAN1.1. Đặc điểm giải phẫu của bàng quang1.1.1. Hình thể ngoài của bàng quangBàng quang là một tạng rỗng, nằm dƣới phúc mạc có hình dạng kíchthƣớc và vị trí thay đổi theo số lƣợng nƣớc tiểu chứa bên trong. Ở ngƣờitrƣởng thành và khi rỗng bàng quang nằm hoàn toàn trong chậu hông bé. Ởtrẻ nhỏ bàng quang có hình quả lê [4]. Khi trẻ 5 - 6 tuổi bàng quang tụt xuốngvùng chậu hông, phần ống niệu rốn teo dần và biến thành dây chằng rốn giữahay dây treo bàng quang. Ở ngƣời già bàng quang hơi nhô lên trên về phía ổbụng do trƣơng lực của các cơ thành bụng yếu.Ngƣời trƣởng thành khi bàng quang rỗng có thể ví nhƣ một hình tứ giácvới 4 mặt: mặt trên, mặt đáy và 2 mặt dƣới bên. Hai mặt dƣới bên gặp nhau ởphía trƣớc gọi là đỉnh bàng quang. Phần giữa đỉnh và đáy là thân bàng quang.Góc hợp bởi mặt đáy và 2 mặt dƣới bên bàng quang là lỗ niệu đạo trong, quađó thông với niệu đạo. Phần bàng quang quây quanh lỗ niệu đạo trong gọi làcổ bàng quang [3].Trên thiết đồ đứng dọc, bàng quang có hình chữ Y. Hai thành trƣớc vàsau chếch xuống dƣới, ở hai góc có 2 niệu quản đổ vào bàng quang.Khi bàng quang căng, mặt trên vồng lên, mặt trƣớc bàng quang áp vàovùng hạ vị ở trên xƣơng mu. Mặt trên và một phần mặt đáy bàng quang đƣợcphúc mạc che phủ, phần bàng quang ở hai mặt dƣới bên (sát mặt sau thànhbụng và ngay trên xƣơng mu) không có phúc mạc che phủ, nên trong chấnthƣơng bàng quang có thể vỡ trong hay ngoài phúc mạc.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4Hình 1.1. Thiết đồ cắt dọc qua chậu hông ở nữ(Nguồn: Attlas giải phẫu ngƣời [6])1. Tử cung5. Niệu đạo2. Mặt trên6. Trực tràng3. Đỉnh bàng quang7. Âm đạo4. Mặt dƣới bênKhi bàng quang rỗng, phúc mạc sau khi phủ lên bàng quang sẽ trải raxung quanh và lật lên trên để che phủ thành bên và thành bụng trƣớc ở ngaytrên khớp mu.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5Hình 1.2. Thiết đồ cắt dọc qua chậu hông ở nam(Nguồn: Attlas giải phẫu ngƣời [6])1. Ruột non5. Túi cùng bàng quang trực tràng2. Lỗ niệu quản6. Trực tràng3. Xƣơng mu7. Tuyến tiền liệt4. Khoang Retzius1.1.2. Hình thể trong của bàng quangMặt trong bàng quang đƣợc che phủ bởi một lớp niêm mạc, khi bàngquang rỗng niêm mạc xếp tạo thành các nếp niêm mạc, khi bàng quang căng,nếp niêm mạc mất đi.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6Hai lỗ niệu quản đổ vào bàng quang cùng với lỗ niệu đạo tạo thành mộttam giác cân nằm ở mặt sau dƣới của bàng quang gọi là tam giác bàng quang(tam giác trigone [61]). Giữa hai lỗ niệu quản, niêm mạc nổi lên tạo nên nếpgian niệu quản (gờ liên niệu quản), là mốc tìm 2 lỗ niệu quản trong nội soi.Hình 1.3 Hình thể trong bàng quang ở nam giới(Nguồn: Giải phẫu học sau đại học [3])1. Dây chằng rốn giữa 2. Nếp gian niệu quản 3. Lỗ niệu quản4. Tam giác bàng quang 5. Tuyến tiền liệt 6. Lỗ ống phóng tinh 7. Lồi tinh.1.1.3. Liên quan của bàng quangLiên quan với hai mặt dưới bênKhi bàng quang rỗng, liên quan với xƣơng mu, khớp mu và đám rốitĩnh mạch bàng quang nằm trong khoang mỡ sau xƣơng mu. Khi bàng quangSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 7đầy, 2 mặt dƣới bên trở thành mặt trƣớc, liên quan đến thành bụng trƣớc nênmặt này là mặt phẫu thuật của bàng quang.Các lớp từ nông vào sâu gồm có:Da, tổ chức dƣới da.Các cơ thành bụng trƣớc bên.Mạc ngang bụng.Khoang trƣớc bàng quang (khoang Retzius) chứa tổ chức mỡ và tổchức liên kết lỏng lẻo, đáy khoang liên quan với đám rối tĩnh mạch Santorini(khi phẫu thuật bàng quang phải nhét đầy gạc vào khoang này để tránh nƣớctiểu tràn vào khoang gây nhiễm trùng).Phúc mạc ở trong cùng và có 2 trƣờng hợp cần chú ý:Nếu bàng quang rỗng thì phúc mạc sau khi phủ thành bụng lật lên phủbàng quang bình thƣờng.Nếu bàng quang đầy và có cầu bàng quang vƣợt trên khớp mu thì phúcmạc sau khi phủ thành bụng, lật lên phủ bàng quang tạo thành túi bịt lách giữabàng quang và thành bụng trƣớc (áp dụng nguyên tắc mổ bàng quang ngoàiphúc mạc). Trong khi phẫu thuật ngƣời ta có thể dựa vào một số đặc điểm đểnhận ra mặt trƣớc bàng quang: có hai tĩnh mạch đi song song hai bên đƣờnggiữa, phần cơ mặt trƣớc bàng quang rất dầy.Liên quan mặt trênKhi bàng quang rỗng Phúc mạc sau khi phủ lên mặt trên bàng quang sẽtrải ra xung quanh và lật lên trên phủ thành bên chậu và thành bụng trƣớc ởngay trên khớp mu. Khi bàng quang căng, phúc mạc giữa bàng quang vàthành bụng trƣớc sẽ bị đẩy lên cao hơn xƣơng mu để lộ phần bàng quangkhông có phúc mạc che phủ. Qua phúc mạc, liên quan với các quai ruột non,ở nữ còn liên quan với tử cung và dây chằng rộng.Liên quan mặt đáy bàng quangSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 8Có hai liên quan chính:Với các tạng sinh dục và trực tràng, ở nam giới mặt sau bàng quang cótúi tinh, ống dẫn tinh, niệu quản (đoạn chậu) xa hơn là trực tràng, ở nữ giớiliên quan ở 1/3 trên với cổ tử cung, 2/3 dƣới với âm đạo, xa hơn là trực tràng.Với phúc mạc: sau khi bọc mặt sau dƣới bàng quang, lật lên phủ cáctạng sinh dục - trực tràng, tạo thành các túi cùng. Đặc biệt túi cùng sâu nhất làtúi cùng lách giữa tạng sinh dục và trực tràng gọi là túi cùng Douglase [3].1.1.4. Cấu tạo của bàng quangCấu tạo thành bàng quang gồm 4 lớp [17], kể từ ngoài vào trong gồm:Lớp thanh mạc.Lớp cơ ở giữa gồm 3 lớp:Lớp ngoài: là lớp cơ dọc.Lớp giữa: lớp cơ vòng, dầy hơn lớp ngoài đặc biệt ở cổ bàng quang .Lớp trong: là lớp cơ dọc phát triển nhất ở tam giác bàng quang .Lớp dƣới niêm mạc (không có ở vùng tam giác bàng quang).Lớp niêm mạc ở trong cùng.1.1.5. Mạch máu nuôi dưỡng bàng quangĐộng mạchCác động mạch nuôi dƣỡng bàng quang đều là những nhánh tách ra từđộng mạch chậu trong hoặc từ các nhánh của động mạch chậu trong [4] gồm:Động mạch bàng quang trên: cấp máu cho mặt trên và mặt dƣới-bêncủa bàng quang.Động mạch bàng quang dƣới: cấp máu cho túi tinh, ống tinh, mặt dƣớibên của bàng quang và tiền liệt tuyến.Nhánh của động mạch trực tràng giữa: cung cấp máu cho phần đáybàng quang . Ở nữ phần đáy bàng quang còn đƣợc nuôi dƣỡng bởi nhánh củađộng mạch tử cung và động mạch âm đạo.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 9Tĩnh mạchCác tĩnh mạch của bàng quang đổ về tĩnh mạch chậu trong. Đặc biệt có 2tĩnh mạch chạy song song ở mặt trƣớc-trên bàng quang và đổ vào đám rối tĩnhmạch Santorini là mốc nhận định bàng quang khi rỗng.Bạch huyếtThành bàng quang có 3 lớp mạch bạch huyết: dƣới niêm, lớp cơ vàquanh bàng quang tất cả đổ về hạch chậu ngoài.1.1.6. Thần kinh chi phối bàng quangChi phối cho bàng quang thuộc hệ thần kinh thực vật bao gồm: hệ giaocảm từ L1-S2 và hệ phó giao cảm từ S2-S4 (đám rối hạ vị) cũng nhƣ các sợithần kinh bản thể tách ra từ dây thần kinh sống S2, S3, S4 tới vận động chocác cơ bàng quang và nhận cảm giác từ bàng quang (chủ yếu là cảm giác căngđầy, cảm giác đau và rát bỏng).1.2. Cơ chế bệnh sinh của sỏi bàng quangSỏi bàng quang ở trẻ em thƣờng do bệnh toàn thân nhƣ còi xƣơng haysuy dinh dƣỡng [33], [49]. Hiện nay, hiếm gặp sỏi bàng quang ở trẻ em.Sỏi bàng quang ở bệnh nhân trẻ tuổi hay trung niên thƣờng từ thận vàniệu quản rơi xuống, sau đó sỏi không đƣợc đào thải tiếp. Trái lại, sỏi bàngquang ở bệnh nhân cao tuổi đặc biệt là nam giới, thƣờng là thứ phát sau cácbệnh tắc nghẽn đƣờng tiết niệu dƣới nhƣ tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến[55], bàng quang thần kinh [43], hẹp cổ bàng quang, hẹp niệu đạo [52].Thực tế nhiều bệnh nhân có u tuyến tiền liệt và sỏi bàng quang, khó xácđịnh u tuyến tiền liệt có biến chứng sỏi bàng quang hay sỏi bàng quang kếthợp với u tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, về điều trị hai trƣờng hợp này cơ bảngiống nhau và thƣờng gọi là u tiền liệt tuyến kết hợp sỏi bàng quang. Bệnhtăng sinh lành tính tiền liệt tuyến kết hợp sỏi bàng quang chiếm khoảng 4%đến 10% số bệnh nhân bị tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến [32].Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101.3. Phân loại sỏi bàng quangSự hình thành sỏi bàng quang chủ yếu là do hiện tƣợng ứ đọng nƣớctiểu. Theo Ngô Gia Hy [15], sỏi BQ đƣợc chia làm 2 loạiSỏi nguyên phátSỏi hình thành do rối loạn chuyển hóa toàn thân. Gặp ở các trẻ em nam ở cácnƣớc đang phát triển [38]. Nguyên nhân do chế độ ăn thiếu đạm và mất nƣớc kéodài. Thành phần chủ yếu của sỏi là amonium urat, oxalate canxi [48].Sỏi thứ phátSỏi hình thành do ứ đọng nƣớc tiểu [50], [60] và nhiễm khuẩn đƣờng tiếtniệu [34]. Sự ứ đọng nƣớc tiểu gặp chủ yếu ở nam giới do u phì đại tiền liệttuyến, xơ hẹp cổ bàng quang, hẹp niệu đạo.Nhiễm khuẩn ở bàng quang có thể do đặt ống sonde lâu ngày [53], u bàngquang, dị vật bàng quang [57], hoặc sau các thủ thuật can thiệp qua đƣờngniệu đạo [58]. Ở nữ có trƣờng hợp sỏi bàng quang hình thành trên sợi chỉperlon sau phẫu thuật ở tử cung [45].Ngoài ra sỏi bàng quang do sỏi trên thận và niệu quản rơi xuống [40]. Hiệnnay theo nghiên cứu mới nhất của tác giả nƣớc ngoài [41] cho rằng: sự hìnhthành sỏi tiết niệu có yếu tố di truyền.1.4. Triệu chứng sỏi bàng quang1.4.1. Triệu chứng cơ năngĐau bụng hạ vị: Đau cấp tính hạ vị ít gặp nếu có chủ yếu là trongtrƣờng hợp bí đái cấp hoặc sỏi kẹt niệu đạo. Đau mạn tính hạ vị thƣờng gặphơn biểu hiện: đau âm ỉ kèm theo rối loạn tiểu tiện [9].Đau dọc niệu đạo gặp trong sỏi kẹt niệu đạo, đau dọc theo niệu đạonhất là cuối bãi, ở trẻ em sau đi tiểu trẻ phải nắm chặt dƣơng vật.Rối loạn tiểu tiệnSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11Đái buốt cuối bãi: bệnh nhân đái gần hết thấy buốt dọc theo niệu đạotrở lên BQ, nguyên nhân khi gần hết nƣớc tiểu BQ co bóp mạnh, sỏi cọ sátkích thích đầu mút thần kinh ở niêm mạc BQ.Đái tắc: là tình trạng khi đang đái tự nhiên dòng tiểu dừng lại, sau đónếu thay đổi tƣ thế lại đái đƣợc. Đây là triệu chứng sỏi bàng quang có kíchthƣớc nhỏĐái khó: khi đi tiểu bệnh nhân phải rặn, huy động thêm các cơ thànhbụng làm tăng áp lực ổ bụng để tăng sức bóp của BQ.Bí đái: là tình trạng BQ đầy nƣớc tiểu, có cầu BQ căng, ngƣời bệnhmót đi tiểu dữ dội, ngày càng tăng nhƣng không thể đái đƣợc. Nguyên nhândo sỏi cản trở cơ học từ cổ BQ ra niệu đạo.Thay đổi thành phần nƣớc tiểuĐái máu: có thể đái máu vi thể hoặc đái máu đại thể, màu nƣớc tiểu hồng nhƣnƣớc rửa thịt.Đái mủ: nƣớc tiểu màu đục nhƣ nƣớc gạo hoặc vẩn đục.1.4.2. Triệu chứng thực thểQuan sát bệnh nhân khi đi đái có thể phát hiện các dấu hiệu nhƣ đáikhó, đái máu, đái mủ, đặc biệt ở trẻ nam là dấu hiệu „„bàn tay khai‟‟Làm nghiệm pháp 3 cốc trong trƣờng hợp đái máu nhằm xác định vị trítổn thƣơng.Khám có cầu bàng quang khi bệnh nhân bí đái.Ngoài ra, thăm khám bằng dụng cụ có dấu hiệu chạm sỏi dƣơng tính, sờthấy sỏi kẹt ở niệu đạo dƣơng vật nhƣng ít gặp. Hoặc phát hiện các nguyênnhân gây sỏi bàng quang nhƣ hẹp niệu đạo, hẹp bao quy đầu, tăng sinh lànhtính tiền liệt tuyến.Khi ở giai đoạn muộn đã có suy thận thấy các triệu chứng nhƣ thận tohoặc thận teo [34].Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 121.4.3. Triệu chứng toàn thânTrƣờng hợp bệnh nhân đến sớm triệu chứng toàn thân nghèo nàn hoặckhông có thay đổi nhiều. Khi bệnh nhân bị nhiễm khuẩn niệu [23] có thể sốtnhẹ hoặc sốt cao ≥38,5ºC kèm theo rét run, môi khô se lƣỡi bẩn … Giai đoạnmuộn khi sỏi bàng quang gây suy thận, bệnh nhân có thiếu máu.1.4.4. Cận lâm sàng chẩn đoán sỏi bàng quangChụp hệ tiết niệu không chuẩn bịMục đích: là phát hiện sỏi cản quang đƣờng tiết niệu, ngoài ra còn đánhgiá tính chất cản quang của sỏi, tuy nhiên độ nhạy của nó chỉ khoảng 45% 58% [1]. Các nguyên nhân không phát hiện sỏi do: sỏi không cản quang, sỏikém cản quang, hơi hoặc phân trong đại tràng…Hình ảnh của sỏi bàng quang trên phim chụp là hình cản quang nằmtrong tiểu khung, sỏi hình tròn hoặc bầu dục đồng tâm. Số lƣợng có thể mộtviên đến vài ba viên, cá biệt có thể đến hàng chục viên. Kích thƣớc sỏi thayđổi từ vài milimet đến vài centimet.Sỏi bàng quangHình 1.4. Hình ảnh của sỏi BQ trên phim hệ tiết niệu không chuẩn bị(Nguồn: BN Vũ Trọng B, số BA 10.017.013)Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 13Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV)Chỉ định: chụp UIV trong một số trƣờng hợp khó xác định sỏi trên phimchụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, sỏi bàng quang kèm theo sỏi thận, sỏi niệu quảnhoặc đánh giá chức năng thận và một số bệnh lý khác của thận và niệu quản [1].Mục đích:Đánh giá chức năng bài tiết bài xuất của thận.Xác định vị trí của sỏi trên đƣờng tiết niệu, kể cả sỏi không cản quang.Đánh giá sự lƣu thông của thận-niệu quản và cả hệ tiết niệu.Chẩn đoán một số bệnh lý bẩm sinh và mắc phải của hệ tiết niệu.Hình 1.5. Sỏi bàng quang (đầu mũi tên) trên phim UIV(Nguồn: BN Đỗ Minh P, số BA 11.011.580)Siêu âm hệ tiết niệuSiêu âm là một biện pháp hữu hiệu, an toàn, đơn giản nhất trong chẩnđoán hình ảnh hệ tiết niệu [1]. Siêu âm đánh giá đƣợc tƣơng đối chính xácSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14kích thƣớc, số lƣợng sỏi bàng quang, hình thể trong của bàng quang và một sốbệnh lý phối hợp nhƣ túi thừa bàng quang, u bàng quang.Hình 1.6. Hình ảnh sỏi bàng quang (đầu mũi tên) trên siêu âm(Nguồn: BN Vũ Trọng B, số BA 10.017.013)Tuy nhiên, nhƣợc điểm của siêu âm là kết quả phụ thuộc vào trình độvà kinh nghiệm của ngƣời siêu âm.Chụp cắt lớp vi tínhĐầu thập niên 90, máy chụp cắt lớp vi tính đầu tiên ra đời giúp cho việcchẩn đoán sỏi đƣờng tiết niệu chính xác và dễ dàng hơn. Ƣu điểm của phƣơngpháp này là chẩn đoán sỏi đƣờng tiết niệu không cần tiêm thuốc cản quang,phát hiện đƣợc sỏi không cản quang trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩnbị và hình ảnh không bị ảnh hƣởng bởi hơi trong đại tràng. Với các thế hệmáy chụp đa lớp cắt hiện nay, có thể dựng đƣợc hình ảnh không gian 3 chiềucủa hệ tiết niệu, giúp cho phẫu thuật viên đánh giá đƣợc toàn bộ giải phẫu củahệ tiết niệu và phƣơng pháp phẫu thuật tối ƣu.Soi bàng quangNội soi bàng quang là một trong những phƣơng pháp quan trọng nhấtđể chẩn đoán các bệnh lý của đƣờng tiết niệu, đặc biệt là các bệnh ở bàngSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 15quang và niệu đạo.Soi bàng quang là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán sỏi bàngquang [21], [25].Chỉ định nội soi bàng quang khi:Bất thƣờng về giải phẫu và cấu trúc của đƣờng tiểu dƣới (hẹp niệu đạo,túi thừa bàng quang, sỏi bàng quang, dị vật bàng quang…)Chẩn đoán nguyên nhân đái máu, trong các trƣờng hợp đái máu dai dẳng,đái máu tái phát…Trong các trƣờng hợp khối u vùng tiểu khung (xác định mức độ xâm lấncủa khối u đối với bàng quang, niệu quản).Đái không tự chủ. Bàng quang thần kinhRò bàng quang-âm đạo hoặc rò bàng quang-trực tràng.Đánh giá tình trạng trào ngƣợc bàng quang trƣớc khi phẫu thuật tạo hìnhlàm rộng bàng quang.Chẩn đoán u bàng quang, u đƣờng bài xuất.Lấy dị vật trong bàng quang, tán sỏi bàng quang.Sinh thiết bàng quang.Điều trị u bàng quang nông.Cắt tiền liệt tuyến qua nội soi.Chụp niệu quản-bể thận ngƣợc dòng.Chống chỉ địnhViêm bàng quang, viêm niệu đạo cấp tính.Viêm tinh hoàn cấp.Rối loạn đông máu.Các xét nghiệm khácXét nghiệm đánh giá chức năng thận [22]: Urê và creatinin máu.Xét nghiệm nƣớc tiểu 10 thông số đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn niệu.Xét nghiệm máu: đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm khuẩn nói chung.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 161.5. Các phƣơng pháp điều trị sỏi bàng quang1.5.1. Nội khoaĐiều trị nội khoa là phƣơng pháp điều trị sỏi bàng quang biết đến sớmnhất [44]. Điều trị nội khoa đƣợc áp dụng trong những trƣờng hợp sỏi nhỏ cóđƣờng kính dƣới 5mm, sỏi hình thuôn, nhẵn, sỏi chƣa gây biến chứng và cókhả năng đái ra đƣợc với đƣờng niệu đạo đủ rộng [54].Điều trị nội khoa bao gồm :Điều trị tan sỏi.Điều trị tống sỏi.Điều trị các triệu chứng và biến chứng.Phòng chống tái phát sau điều trị.1.5.2. Điều trị ngoại khoa1.5.2.1. Mở bàng quang lấy sỏiAyurveda (năm 2700 trƣớc công nguyên) đã ghi nhận việc lấy sỏi theođƣờng trên xƣơng mu [47]. Pierre Franco (1556) lần đầu tiên phẫu thuật mởbàng quang trên xƣơng mu lấy sỏi BQ cho một bé trai [54], Rousret (1590) đãthực hiện lấy sỏi bàng quang bằng đƣờng rạch trên xƣơng mu ở một xác chết,ông chính là ngƣời đầu tiên chủ trƣơng mở lấy sỏi bàng quang bằng rạch trênxƣơng mu tốt hơn qua đƣờng tầng sinh môn.Đến thế kỷ 19 là thời kỳ mới trong lịch sử điều trị sỏi bàng quang vớitiến bộ về kỹ thuật, dụng cụ, giảm đau. Nhờ đó kỹ thuật mở bàng quang trênxƣơng mu lấy sỏi đã hạn chế đƣợc tỉ lệ tai biến và tử vong [40].Hiện nay, phƣơng pháp này có chỉ định hạn chế vì có sự ra đời của cácphƣơng pháp điều trị sỏi bàng quang ít xâm lấn.1.5.3.2. Tán sỏi ngoài cơ thể (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy - ESWL)Sự ra đời của ESWL vào những năm 1980 thực sự là một cuộc cáchmạng trong điều trị sỏi tiết niệu [24], nhờ đó mà phẫu thuật điều trị sỏi tiếtSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 17niệu chỉ định thu hẹp dần. Hiện nay riêng tán sỏi ngoài cơ thể điều trị chokhoảng 75% sỏi tiết niệu có chỉ định ngoại khoa. Nếu kết hợp với tán sỏi quada sẽ điều trị khoảng 90% các trƣờng hợp sỏi tiết niệu. Khi mới ra đời nhiềutác giả cho phƣơng pháp này là tiêu chuẩn vàng trong điều trị sỏi thận, bêncạnh đó còn dùng để tán sỏi BQ. Ban đầu phƣơng pháp này các phẫu thuậtviên ƣa dùng.Trƣớc khi tán sỏi, bệnh nhân cần nhịn tiểu để bàng quang có nhiều nƣớctiểu, sỏi nằm trong môi trƣờng nƣớc nên khi tán sỏi dễ tan thành nhiều mảnhnhỏ. Khi tán sỏi tƣ thế bệnh nhân nằm sấp hoặc nằm nghiêng để xƣơng chậukhông che khuất sỏi [64]. Tuy nhiên khi tiến hành tán sỏi bàng quang bằngESWL, tƣ thế BN nằm nghiêng cộng với trong lòng BQ nhiều nƣớc khiếnviệc định vị sỏi trở nên khó khăn.Tai biến hay gặp của ESWL:Tổn thƣơng niêm mạc bàng quang, tiền liệt tuyến gây đái máu.Tổn thƣơng tạng rỗng, tạng sinh dục, tổn thƣơng xƣơng.Nhiễm khuẩn niệu.Sỏi kẹt niệu đạo.Tăng huyết áp.1.5.3.4. Tán sỏi qua daTán sỏi bàng quang qua da là phƣơng pháp điều trị sỏi bàng quang ítsang chấn, mới đƣợc ứng dụng từ sau năm 1980 và ngày càng đƣợc nhiềungƣời lựa chọn vì có nhiều ƣu điểm nhƣ hiệu quả tán sỏi cao, áp dụng đƣợcvới cả sỏi to rắn, niệu đạo hẹp hay niệu đạo nhỏ mà không gây biến chứnghẹp niệu đạo. Đặc biệt, nó rất hiệu quả điều trị sỏi bàng quang ở trẻ em. Kỹthuật thực hiện có nhiều điểm giống với kỹ thuật tán sỏi thận qua da.Phƣơng pháp này chống chỉ định trong một số trƣờng hợp nhƣ:BQ bé do xơ teo [42].Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 18Rò BQ, viêm BQ chƣa đƣợc điều trị ổn định.Viêm tấy da vùng hạ vị.Ƣu tiên áp dụng phƣơng pháp này điều trị sỏi bàng quang ở trẻ em vànhững bệnh nhân có niệu đạo nhỏ. Tuy nhiên, phƣơng pháp này ít đƣợc thựchiện ở Việt Nam.1.5.3.5. Các phương pháp nội soi qua niệu đạoNội soi là phƣơng pháp đƣợc áp dụng phổ biến hiện nay để điều trị sỏibàng quang [10]. Có nhiều loại năng lƣợng dùng cho tán sỏi nội soi, nhờ sựphát triển của nhiều nguồn năng lƣợng nhƣ laser, siêu âm làm cho phƣơngpháp này ngày càng phát triển.- Chỉ định:Sỏi có kích thƣớc dƣới 2cm.Niệu đạo đủ rộng để đặt đƣợc máy.Sỏi bàng quang kết hợp với các bệnh lý của bàng quang.- Chống chỉ định:Nhiễm khuẩn cấp tính đƣờng tiết niệu.Hẹp niệu đạo.Bệnh nhân cứng khớp háng, dị dạng cột sốngBệnh nhân rối loạn đông máu hay đang dùng thuốc chống đông,Chấn thƣơng niệu đạo.Các phƣơng pháp nội soi qua niệu đạo tán sỏi bàng quangTán sỏi bằng kẹp sỏi cơ họcKẹp sỏi cơ học là phƣơng pháp ra đời sớm nhất, phƣơng pháp này làcải tiến của phƣơng pháp kẹp sỏi mù [66]. Tại Dublin năm 1834, PhilipCrampton lần đầu tiên giới thiệu phƣơng pháp lấy sỏi bàng quang quađƣờng niệu đạo nhƣng không đƣợc chú ý. Năm 1876 tại Harvard, Henry J.Bigelow phổ biến phƣơng pháp này. Khi đó, phƣơng pháp này rất nhiềuSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 19biến chứng vì chƣa có kháng sinh, dụng cụ còn thô sơ nên dễ thủng bàngquang, nhiễm trùng huyết, xuất huyết [59].Điều trị sỏi bàng quang bằng phƣơng pháp này rất phổ biến, hiệu quảcao, ít sang chấn, kinh tế mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Hiện nay trênthế giới phƣơng pháp này vẫn đang đƣợc sử dụng nhƣng phạm vi bị thu hẹpdần và nhƣờng chỗ cho nội soi sử dụng năng lƣợng laser và siêu âm. Tuynhiên ở Việt Nam, đây là phƣơng pháp thịnh hành nhất trong các phƣơngpháp nội soi tán sỏi bàng quang vì hiệu quả và rẻ tiền [5], [27].- Ƣu điểm:Dụng cụ kẹp sỏi bền, dễ vảo quản.Tán đƣợc cả sỏi tƣơng đối to và rắn.Giá thành rẻ.Thời gian phẫu thuật ngắn.- Nhƣợc điểm:Niệu đạo phải rộng, thƣờng phải nong niệu đạo đến cỡ 28Fr-30Fr.Độ mở của kìm kẹp nhỏ nên chỉ tán đƣợc sỏi có đƣờng kính ≤2cm.Tỉ lệ tai biến nhƣ tổn thƣơng niệu đạo, cổ bàng quang, bàng quang caohơn các phƣơng pháp khác.Tán sỏi bằng điện thủy lựcNguyên lý hoạt động; phóng điện giữa 2 điện cực trong môi trƣờng chấtlỏng không dẫn điện trong bàng quang để tạo nên sóng thủy lực làm vỡ sỏi.Năm 1960, Jukin chế tạo máy Urat-1 dùng sóng điện thủy lực để tán sỏi bàngquang. Có nhiều tác giả đã áp dụng phƣơng pháp tán sỏi bàng quang bằngđiện thủy lực nhƣ: P.Rouvalis (1970), A.Angeloff (1972)..., ở Việt Nam cóNguyễn Bửu Triều, Nguyễn Bá Phiên, Nguyễn Văn Dậu (1974-1978), VũĐình Cầu (1980) [10].Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 20Ƣu điểm: dễ thao tác kể cả khi niệu đạo nhỏ 19Ch-21Ch, dung tích bàngquang bé khoảng 50ml. Nếu sỏi dễ vỡ cho phép tán đƣợc cả sỏi to 4cm-5cm.Khi dùng ống soi thẳng có thể lắp máy hút sỏi vào máy soi để hút sỏi vụn.Các mảnh sỏi vụn và mịn hơn tán sỏi cơ học.Nhƣợc điểm: là không tán đƣợc sỏi quá rắn [65], sóng thủy lực có thểgây bỏng niêm mạc bàng quang và dễ gây hỏng ống kính soi.Tán sỏi bàng laserCó nhiều loại laser dùng trong y học nói chung và trong tán sỏi tiết niệunói riêng. Webb (1993), lần đầu áp dụng laser Homium vào tán sỏi tiết niệu.Ánh sáng laser bƣớc sóng 2100nm phá hủy sỏi bằng năng lƣợng nhiệt. Quetán không cần tiếp xúc trực tiếp bề mặt sỏi. Ƣu điểm của năng lƣợng laser cóthể phá vỡ mọi loại sỏi bất kể thành phần hóa học của sỏi [64]. Mảnh sỏi vỡrất nhỏ và mịn hơn rất nhiều so với các phƣơng pháp khác. Nhƣợc điểm dễtổn thƣơng niêm mạc gây bỏng hoặc thủng niêm mạc và giá cả còn cao.Tán sỏi bằng siêu âmNguyên tắc: sóng siêu âm tần số 23kHz-27kHz phá sỏi bằng lực khoan.Que tán phải tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt sỏi. Sỏi vụn đƣợc hút ra nhờ máyhút. Que cứng từ 4,5Ch-12Ch, que rỗng bên trong (để hút vụn sỏi). Khi cầntán sỏi kích thƣớc lớn, siêu âm là dụng cụ đƣợc lựa chọn hàng đầu. Trong lúctán sỏi, máy siêu âm có thể đồng thời hút các mảnh sỏi vụn [56]. Máy siêu âmrất an toàn vì sóng siêu âm không tác dụng cộng hƣởng với các tổ chức xungquang sỏi. Nhƣợc điểm của phƣơng pháp này là khá tốn kém. Tại Việt Nammột số khoa tiết niệu đã trang bị máy tán sỏi bằng siêu âm để lấy sỏi qua dahoặc tán sỏi niệu quản nội soi nhƣng ít áp dụng để tán sỏi bàng quang.Lấy sỏi bằng dụng cụ khácKhi kích thƣớc sỏi nhỏ từ 2mm-5mm có thể dùng bơm Guyon hoặc Ellicđể hút qua máy soi bàng quang. Kích thƣớc sỏi 4mm-7mm có thể dùng rọSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 21Dormia lôi sỏi ra ngoài. Tuy nhiên, động tác này có thể gây xây xƣớc niệuđao gây hẹp niệu đạo về sau.1.6. Tình hình điều trị sỏi bàng quang ở Việt NamSỏi tiết niệu đã đƣợc đề cập đến từ rất sớm trong y văn phƣơng đông. ỞViệt Nam sỏi tiết niệu đƣợc mô tả chi tiết và cụ thể. Đặc biệt trong tác phẩm„„Tuệ Tĩnh toàn tập‟‟ với chứng „„thạch lâm‟‟.Ở nƣớc ta trƣớc đây, điều trị sỏi bàng quang chủ yếu bằng mở bàng quangtrên xƣơng mu [30].Năm 1980 lần đầu tiên kỹ thuật nội soi tiết niệu đƣợc áp dụng tại ViệtNam. Đó là kỹ thuật nội soi tán sỏi bàng quang bằng tán sỏi cơ học tại bệnhviện Việt-Tiệp Hải Phòng. Kể từ đó, phƣơng pháp này dần đƣợc triển khairộng rãi tại các khoa ngoại tiết niệu ở nƣớc ta.Năm 1990, Đỗ Phú Đông báo cáo 600 trƣờng hợp tán sỏi bàng quang vớitỉ lệ thực hiện thành công của phẫu thuật trên 90% [5].Năm 1995, Đàm Văn Cƣơng [2] trong nghiên cứu „„góp phần nghiên cứuđiều trị sỏi bàng quang bàng phƣơng pháp tán sỏi cơ học‟‟, có kết quả tốt90,38% và không có ca nào tử vong.Năm 2004, Vũ Hồng Thịnh [27] nghiên cứu „„lấy sỏi bàng quang quađƣờng niệu đạo dƣới hƣớng dẫn của camera‟‟, 47 bệnh nhân bị sỏi bàngquang đƣợc nội soi tán sỏi cơ học cho kết quả thành công 100%.Năm 2013, Lê Kế Nghiệp [20] nghiên cứu „„Điều trị sỏi bảng quangbằng tán sỏi cơ học tại bệnh viện Đa Khoa Trung Ƣơng Cần Thơ‟‟, 63 bệnhnhân sỏi bàng quang cho kết quả tốt 95,2%, kết quả trung bình 4,8% không cótử vong và tỉ lệ biến chứng là 4,8%.Tóm lại, điều trị sỏi bàng quang hiện nay có nhiều phƣơng pháp nhƣngnội soi tán sỏi cơ học vẫn đóng vai trò quan trọng. Đây là phƣơng pháp điềutrị rất tốt góp phần nâng cao sức khỏe cho ngƣời dân.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22Chƣơng 2ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Đối tƣợng nghiên cứuGồm 56 bệnh nhân bị sỏi bàng quang đƣợc nội soi tán sỏi cơ học tạikhoa Ngoại tiết niệu-Bệnh viện Đa Khoa Trung Ƣơng Thái Nguyên.2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọnKhông có nhiễm khuẩn cấp tính đƣờng tiết niệu hoặc nhiễm khuẩn tiếtniệu đã điều trị ổn định.Không có bệnh lý ở bàng quang (túi thừa bàng quang, bàng quang bé, ubàng quang …)Bệnh nhân không bị cứng khớp háng, dị dạng cột sống…2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừSỏi ở vị trí khác của đƣờng tiết niệu, bệnh lý gây cản trở bài xuấtđƣờng tiết niệu dƣới (hẹp niệu đạo, hẹp cổ bàng quang, xơ cứng cổ bàngquang…) có chỉ định điều trị ngoại khoa.Bệnh nhân bị rối loạn đông máu hoặc điều trị chƣa ổn định.Bệnh toàn thân nặng không đủ điều kiện gây mê.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu2.2.1. Thiết kế nghiên cứuThiết kế nghiên cứu: Mô tả, cắt ngang.2.2.2. Phương pháp chọn mẫuChọn mẫu thuận tiện, trong thời gian nghiên cứu thu đƣợc 56 bệnhnhân đáp ứng tiêu chuẩn chọn bệnh nhân.2.2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứuThời gian: lấy số liệu từ 01/01/2010 đến 31/05/2014.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 23Địa điểm: Khoa Ngoại Tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Trung Ƣơng TháiNguyên.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu2.3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của sỏi bàng quang.2.3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Tuổi: chia 4 nhóm tuổi (20-40 tuổi, 41-60 tuổi, 61-80 tuổi, >80tuổi). Giới: nam và nữ. Nghề nghiệp: nông dân, hƣu trí, công nhân-viên chức, khác. Địa dưThành thị: địa chỉ thuộc thành phố, thị xã.Nông thôn: khi địa chỉ thuộc xóm, xã, thôn, bản thuộc các huyện.2.3.1.2. Đặc điểm lâm sàng của sỏi bàng quang Lý do vào việnĐau bụng hạ vị, đái tắc, đái buốt, đái dắt, đái máu, đái khó, bí đái, các triệuchứng khác. Các triệu chứng lâm sàngCầu bàng quang, đái buốt, đau hạ vị, đái dắt, đái máu, đái khó.2.3.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng Xét nghiệm nước tiểuNƣớc tiểu của BN đƣợc lấy vào buổi sáng sau khi đã vệ sinh sạch sẽ bộphận sinh dục. Nƣớc tiểu đƣợc đựng trong tuýp nhựa vô trùng có nắp đậy vàđƣợc đƣa tới khoa xét nghiệm. Kết quả đƣợc máy phân tích tự động. Đánh giákết quả theo chỉ số hằng định, cài đặt trong máy. Sinh hóa máuSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 24Sử dụng máy HITACHI 704, định lƣợng urê, creatinin trong máu. Kếtquả bình thƣờng: Urê máu 3,5 - 8,3 mmol/l. Creatinin máu 63 115micromol/l. Siêu âm hê tiết niệuSử dụng máy SIEMEN – X300 hoặc G20 của Đức. BN nhịn tiểu trƣớckhi siêu âm. Đánh giá: kích thƣớc sỏi, số lƣợng sỏi. Chụp Xquang hệ tiết niệu không chuẩn bịTiến hành chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị cho tất cả bệnh nhân khi vàoviện. Bệnh nhân đƣợc thụt tháo sạch trƣớc khi chụp phim.Tiêu chuẩn phim chụpPhim phải lấy đƣợc xƣơng sƣờn X ở phía trên và khớp mu ở phía dƣớiThấy rõ đƣợc bóng của 2 cơ thắt lƣng chậu.Đánh giá: số lƣợng sỏi bàng quang. Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV)Chuẩn bị bệnh nhân: ăn nhẹ và thụt tháo sạch phân trƣớc 24h, nếu trongtrƣờng hợp không chuẩn bị trƣớc đƣợc có thể thụt tháo trƣớc 2 giờ. Đảm bảoBQ rỗng và giải thích cho BN. Các chỉ tiêu đánh giá:Đánh giá chức năng bài tiết bài xuất của thận.Đánh giá sự lƣu thông của thận-niệu quản và cả hệ tiết niệu.Chẩn đoán một số bệnh lý bẩm sinh và mắc phải của hệ tiết niệu.Kích thƣớc, số lƣợng sỏi bàng quang.2.3.2. Đánh giá kết quả điều trịKết quả trong phẫu thuật- Tán đƣợc sỏi: sỏi đƣợc tán vỡ vụn thành hạt nhỏ khoảng 2mm, sau đóđƣợc bơm rửa sạch phần lớn các vụn sỏi ra ngoài, vụn sỏi sót lại đƣợc đàothải tiếp qua tiểu tiện.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 25- Không tán vỡ đƣợc sỏi: sỏi tán vỡ một phần nhƣng các mảnh sỏi kíchthƣớc lớn không bơm rửa hút ra đƣợc hoặc bệnh nhân không tự đái ra đƣợc.Hoặc sỏi quá to và cứng không kẹp vỡ đƣợc, còn nguyên hình dáng, kíchthƣớc ban đầu.- Thời gian phẫu thuật tính từ khi BN bắt đầu phẫu thuật đến kết thúccuộc mổ (thời gian phẫu thuật trung bình, thời gian phẫu thuật trung bình ởnữ, thời gian phẫu thuật ở nam).Tai biến trong phẫu thuật- Chảy máu: Quan sát thấy điểm chảy máu là động mạch hoặc tĩnhmạch ở niêm mạc bàng quang đang chảy máu và phải đốt cầm máu.- Thủng bàng quang [13]: quan sát thấy lỗ thủng hoặc vết rách ở thànhbàng quang, phẫu trƣờng hẹp lại do nƣớc chảy ra ngoài bàng quang, nƣớctrong bàng quanng màu đỏ, khi thủng bàng quang trong phúc mạc, bụng bệnhnhân chƣớng dần.Kết quả sau phẫu thuậtBiến chứng sau mổ- Tụt huyết áp [16]: bệnh nhân hoa mắt chóng mặt, mệt mỏi, ở bệnh nhânkhông có tiền sử tăng huyết áp, có huyết áp tối đa < 90mmHg, huyết áp tốithiểu < 60mmHg. Với bệnh nhân có tăng huyết áp hoặc huyết áp thấp đƣợccoi tụt huyết áp khi có huyết áp tối đa hoặc huyết áp tối thiểu thấp hơn huyếtáp nền 30mmHg.- Đái máu sau mổ: bình thƣờng sau mổ nƣớc tiểu có màu trong hoặc đỏvà nƣớc tiểu trong sau 3-6 giờ, nhƣng sau mổ 6 giờ, theo dõi nƣớc tiểu vẫn đỏlà có chảy máu.- Nhiễm khuẩn niệu [23]: BN sốt nhẹ hoặc sốt cao ≥38,5ºC rét run. Xétnghiệm lại công thức máu, số lƣợng bạch cầu tăng, tỉ lệ bạch cầu đa nhântrung tính tăng. Xét nghiệm nƣớc tiểu có bạch cầu niệu dƣơng tính, thể nitritSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 26dƣơng tính. Nếu nuôi cấy nƣớc tiểu số lƣợng vi khuẩn > 100 000/ml (tuynhiên phải loại trừ các nguyên nhân nhiễm trùng ở các cơ quan khác).- BÝ ®¸i sau rút sonde: sau rút sonde niệu đạo - bàng quang bệnh nhân bíđái, cầu bàng quang căng phải đặt lại sonde niệu đạo - bàng quang.- Thời gian hậu phẫu: tính từ bệnh nhân kết thúc cuộc mổ về khoa nằmđiều trị đến khi ra viện, thời gian tính theo ngày (thời gian nằm điều trị ngắnnhất, thời gian nằm điều trị dài nhất, thời gian nằm điều trị trung bình).- Thời gian rút sonde niệu đạo: tính từ khi đặt sonde niệu đạo đến khi rútsonde, thời gian tính theo ngày (thời gian rút sonde niệu đạo ngắn nhất, thờigian rút sonde niệu đạo lâu nhất, thời gian rút sonde niệu đạo trung bình).- Đánh giá kết quả điều trị khi bệnh nhân ra viện: chúng tôi đánh giá kếtquả điều trị của bệnh nhân khi ra viện dựa vào nghiên cứu của Đàm VănCƣơng (1995) và Lê Kế Nghiệp (2013):+ Tốt: sỏi đƣợc tán vỡ vụn trong mổ, bệnh nhân không có biến chứngtrong và sau mổ, hết triệu chứng lâm sàng khi ra viện (không đau bụng, khôngsốt, tiểu tiện bình thƣờng).+ Trung bình: sỏi không tán đƣợc trong mổ, hoặc có tai biến trong mổhoặc biến chứng sau mổ, còn triệu chứng lâm sàng sau khi ra viện nhƣngbệnh nhân tự thực hiện đƣợc các sinh hoạt cá nhân.+ Xấu: bệnh nhân có tai biến nặng trong phẫu thuật hoặc biến chứng saumổ liên quan tới phẫu thuật phải chuyển lên tuyến trên điều trị hoặc bệnhnhân tử vong.- Một số yếu tố ảnh hƣởng tới thời gian phẫu thuật và thời gian hậu phẫu(ảnh hƣởng của giới, kích thƣớc và số lƣợng sỏi tới thời gian phẫu thuật).- Kết quả khi khám lại sau mổ nhƣ các triệu chứng lâm sàng (đái buốt,đái dắt, đau hạ vị, đái khó…), sỏi bàng quang tái phát sau mổ dựa vào kết quảsiêu âm.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 27- Biến chứng xa sau mổ: Hẹp niệu đạo (bệnh nhân đái khó, tia tiểu nhỏ,đi đái phải rặn, đặt sonde Nelaton niệu đạo cỡ 18Fr không đặt đƣợc. Để chẩnđoán mức độ hẹp, vị trí và độ dài của niệu đạo hẹp có thể chụp niệu đạo bàngquang ngƣợc dòng [29]).2.4. Phƣơng pháp phẫu thuật thực hiện trong nghiên cứuTại bệnh viện Đa Khoa Trung Ƣơng Thái nguyên chúng tôi tiến hànhphẫu thuật sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học theo quy trình [25].2.4.1. Chuẩn bị phương tiện dụng cụDụng cụ nội soi tán sỏi bàng quang [14], [18] gồm:- Nguồn sáng: hiện tại dùng nguồn sáng lạnh halogel với công suất 1500– 3000W. Dây cáp quang dẫn ánh sáng từ nguồn tới máy soi.- Ống kính (Optique) có góc nhìn từ 30 – 70 độ.- Ống soi BQ cứng. Vỏ ống soi BQ.- Ống kính gồm thấu kính và hệ thống dẫn truyền ánh sáng.- Ống dẫn dung dịch rửa đi vào và đi ra khỏi BQ nối với vỏ ống soi BQ.- Dây dẫn ánh sáng. Nguồn phát sáng.- Bộ dụng cụ nong niệu đạo gồm benique các số từ 22 -30 Fr.- Kìm kẹp sỏi.- Bơm Guyon và ống đặt nòng bơm rửa.2.4.2. Giảm đau- Gây tê ngoµi mµng cøng [16] . Từ tủy sống (khe đốt sống L3 - L4).2.4.3. Chuẩn bị bệnh nhânBệnh nhân đƣợc giải thích về những tai biến có thể xảy ra trong khimổ. Hôm trƣớc ngày mổ, buæi chiÒu bÖnh nh©n ®-îc ¨n nhÑ, nh÷ng chÊt dÔtiªu (¨n ch¸o, s÷a), buæi tèi bệnh nhân ®-îc t¾m röa s¹ch, ®-îc dïng 1 liÒuthuốc nhuËn trµng (vÝ dô microlax), sáng ngày mổ bệnh nhân nhÞn ¨n, nhÞnuèng hoµn toµn.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 28Hình 2.1: Hệ thống dàn máy nội soi hãng strykerHình 2.2: Kìm kẹp sỏi bàng quang và optic của hãng strykerSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 292.4.4. Kỹ thuật phẫu thuậtT- thÕ bÖnh nh©nBÖnh nh©n n»m trên bµn mæ, m«ng s¸t hoÆc h¬i v-ît qu¸ mép cña mÆtbµn mæ. Hai ®ïi d¹ng tèi ®a, nh-ng gÊp nhÑ vµo bông cho phép di chuyÓnm¸y c¾t sang hai bªn dÔ dµng. Nong niệu đạo bằng Benique từ cỡ 22 – 30Fr.Nếu nong không đủ rộng khi đặt máy có thể làm tổn thƣơng niêm mạc niệuđạo, xé rách cổ bàng quang. Nếu nong rộng quá không cần thiết có nguy cơhẹp niệu đạo sau này.Trong nh÷ng tr-êng hîp khã kh¨n [13]§Æt m¸y qua niÖu ®¹o vµo bàng quang d-íi mµn h×nh: dßng n-íc röach¶y vµo cã t¸c dông më réng niÖu ®¹o vµ lµm cho viÖc nh×n thÊy h×nh ¶nhtrªn mµn h×nh ®-îc râ rµng h¬n.Thăm dòDi chuyÓn m¸y tõ cæ bàng quang vµo phÝa trong, sang 2 bªn vµ lªn trªn.NhÑ nhµng rót m¸y ra phÝa ngoµi ®Ó nh×n thÊy tiền liệt tuyến. Đánh giá:- H×nh d¸ng cña cổ bàng quang, niêm mạc bàng quang, tiền liệt tuyến vịtrí lỗ niệu quản, vÞ trÝ cña ụ nói (ở nam).- Sỏi bàng quang: thƣờng di dộng, đánh giá kích thƣớc sỏi, số lƣợng sỏi.- Viêm bàng quang cấp tính: niêm mạc bàng quang viêm đỏ cƣơng tụphù nề, nhiều mạch máu chạm vào dễ chảy máu.- Viêm bàng quang mãn tính: niêm mạc bàng quang thƣờng nhạt màu,nếp niêm mạc ít, xuất hiện cột hõm của niêm mạc bàng quang (bàng quangchống đối).Sau khi quan sát sẽ tiến hành tán sỏi.Tiến hành tán sỏiCặp „„bắt‟‟ sỏi giữ vào „„hàm‟‟ của kẹp và bóp vỡ thành mảnh sỏi nhỏkhoảng 2mm. Sau đó súc rửa bàng quang thật sạch và đặt lại máy soi kiểm traSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 30lại toàn bộ bàng quang xem có tổn thƣơng niêm mạc bàng quang không,thủng bàng quang không, sót sỏi không rồi tháo máy, đặt sonde Foley 2 cành.Chăm sóc sau mổBệnh nhân đƣợc dùng kháng sinh theo ®-êng toµn th©n 2-3 ngày. Nếutr-íc mæ ®· bÞ viªm bàng quang, viªm đƣờng tiÕt niÖu: dïng kh¸ng sinh®-êng toµn th©n 5-7 ngày [44].Sau mæ 6 giê bệnh nhân cã thÓ uèng n-íc, ¨n nhÑ (cháo sữa). Sau 24giê, ¨n uèng b×nh th-êng. Sau mổ 24-48 giờ rót sonde niÖu ®¹o.2.5. Thu thập và xử lý số liệu2.5.1. Thu thập số liệu- Hỏi bệnh và khám trực tiếp đối tƣợng nghiên cứu, thu thập thông tincần thiết về các chỉ tiêu nghiên cứu theo mẫu bệnh án nghiên cứu thống nhât.- Sử dụng bệnh án đúng đối tƣợng, đủ tiêu chuẩn tại Khoa ngoại Tiếtniệu bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên.- Trực tiếp tham gia phẫu thuật, điều trị và theo dõi sau phẫu thuật.- Đánh giá kết quả sớm khi bệnh nhân ra viện, hẹn khám lại.- Lập danh sách bệnh nhân, địa chỉ liên lạc, số điện thoại để đánh giákết quả phẫu thuật sau 03 tháng bằng khám trực tiếp hoặc thu thập thông tingián tiếp qua điện thoại hoặc phiếu kiểm tra kèm thƣ mời khám lại.2.5.2. Xử lý số liệu- Tập hợp số liệu theo một mẫu bệnh án thống nhất.- Nhập, xử lý và phân tích số liệu theo chƣơng trình Epidata 3.1.2.6. Đạo đức nghiên cứuĐể đảm bảo vấn đề đạo đức trong nghiên cứu, chúng tôi thực hiện:- Giải thích kỹ cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân về những ƣunhƣợc điểm của phƣơng pháp, các tai biến, biến chứng có thể xảy ra, tìnhhuống phải chuyển mổ mở (theo các thông tin ghi nhận đƣợc) để bệnh nhânSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 31và gia đình quyết định chọn lựa. Chỉ thực hiện kỹ thuật khi có sự thống nhấtcủa gia đình và bệnh nhân.- Không thực hiện phẫu thuật cho những BN không đồng ý.- Phẫu thuật viên phải mô tả trung thực chi tiết các tổn thƣơng, khókhăn, tai biến, biến chứng nếu có trong hồ sơ bệnh án.- Gặp những trƣờng hợp khó hoặc có tai biến trong mổ, xét thấy cónguy hiểm, không cố gắng tiếp tục thực hiện kỹ thuật mà phải chuyển phƣơngpháp để đảm bảo an toàn cho ngƣời bệnh.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 32Chƣơng 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tƣợng nghiên cứu3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứuTuổi mắc bệnh trung bình là 53,21±14,63.Tuổi mắc bệnh thấp nhất là 25 và cao nhất là 88 tuổi.Tỉ lệ nam/nữ là 7/1.Bảng 3.1. Phân bố đối tƣợng theo tuổi và giớiGiớiNamNữTổngTuổin (%)n (%)n (%)20-409 (16)2 (3,6)11 (19,6)41-6026 (46,5)3 (5,3)29 (51,8)61-8012 (21,4)2 (3,6)14 (25)>802 (3,6)0 (0)2 (3,6)Tổng49 (87,5)7 (12,5)56 (100)Nhận xét:Nhóm tuổi 41-60 chiếm tỉ lệ là 51,8%.Nhóm tuổi >80 chiếm 3,6%.Bảng 3.2. Phân bố đối tƣợng nghiên cứu theo nghề nghiệpNghề nghiệpSố lƣợng%Làm ruộng3053.6Hƣu trí1526.8Tự do916.1Công nhân-viên chức23.6Tổng56100Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 33Nhận xét:Số lƣợng bệnh nhân làm ruộng chiếm 53,6%.Số lƣợng bệnh nhân là công nhân-viên chức chiếm 3,6%Bảng 3.3. Phân bố đối tƣợng nghiên cứu theo địa dƣ và dân tộcĐịa dƣThành phố -Nông thônthị xãDân tộcn%n%Kinh14252951,8Khác47,1916,1Tổng1832,13867,9Nhận xét:Tỉ lệ bệnh nhân ở nông thôn chiếm tỉ lệ 67,9%.Bệnh nhân ở thành phố thị xã chiếm 32,1%.Bệnh nhân là dân tộc kinh chiếm 76,8%.Biểu đồ 3.1. Tiền sử bệnh của các đối tƣợng nghiên cứu.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 34Nhận xét:Bệnh nhân không có tiền sử bệnh là 53,3%.Bệnh nhân có tiền sử tán sỏi bàng quang là 7,2%.3.1.2. Đặc điểm lâm sàngBảng 3.4. Lý do vào việnLý do vào việnBệnh nhânTỉ lệ %Đái buốt3055,4Đau hạ vị1832,1Đái dắt47,1Đái máu23,6Bí đái11,8Đái khó11,8Tổng56100Nhận xét:Lý do vào viện đái buốt chiếm 55,4%.Bảng 3.5. Triệu chứng lâm sàngTriệu chứngSố lƣợngTỉ lệ %Đái buốt, đái dăt4987,5Đau hạ vị3867,9Đái máu1119,6Đái tắc916,1Đái khó814,3Đái đục610,7Cầu bàng quang58,9Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 35Nhận xét:Triệu chứng đái buốt chiếm 87,5%.Triệu chứng cầu bàng quang chiếm 8,9%.Biểu đồ 3.2. Thời gian phát hiện bệnh ở các nhóm tuổiNhận xét:Thời gian phát hiện bệnh 3 tháng chiếm 16,1%.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 363.1.3. Đặc điểm cận lâm sàngBảng 3.6. Kết quả xét nghiệm nƣớc tiểuSinh hóa nƣớc tiểuHồng cầuBạch cầuVi khuẩn niệuBình thƣờngDƣơng tínhTổngSố lƣợng381856%67,832,2100Số lƣợng401656%71,428,6100Số lƣợng56056%1000100Nhận xét:Tỉ lệ hồng cầu niệu dƣơng tính ở 32,2% bệnh nhân.Tỉ lệ bạch cầu niệu dƣơng tính ở 28,6% bệnh nhân.Kích thước của sỏi trên siêu âm- Kích thƣớc sỏi trung bình là 15,07±5,33 mm.- Sỏi nhỏ nhất có kích thƣớc là 7mm.- Sỏi lớn nhất có kích thƣớc là 32mm.3.2. Kết quả điều trị3.2.1. Kết quả trong phẫu thuật- Mổ phiên 56/56 trƣờng hợp chiếm 100%.- Tỉ lệ tán vỡ vụn sỏi trong mổ là 100%.- Thời gian phẫu thuật trung bình là 36,43±9,5 phút (20-60 phút).3.2.2. Tai biến trong phẫu thuật- Không có tai biến xảy ra trong mổ.- Không có bệnh nhân nào phải chuyển mổ mở.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 373.2.3. Kết quả sau phẫu thuậtBiểu đồ 3.3. Biến chứng sau mổNhận xét:Tỉ lệ biến chứng đái máu và bí đái sau mổ chiếm 7,2%.Tỉ lệ biến chứng nhiễm khuẩn niệu là 1,7%.- Thời gian hậu phẫu trung bình 4,36±1,407 (1-9) ngày.- Thời gian rút sonde niệu đạo trung bình 2,59±1,18 (1-5) ngày.- 100% bệnh nhân ra viện tình trạng ổn định, hết triệu chứng lâm sànghoặc triệu chứng còn không đáng kể.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 38Bảng 3.7. Kết quả điều trị khi bệnh nhân ra việnKết quảSố lƣợng%Tốt5191,1Trung bình58,9Xấu00Tử vong00Tổng56100Nhận xét:Bệnh nhân ra viện kết quả tốt chiếm 91,1%, trung bình chiếm 8,9%, kếtquả xấu 0%.3.2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả điều trị- Thời gian phẫu thuật trung bình ở nam là 38,78 (20÷60) phút.- Thời gian phẫu thuật trung bình ở nữ là 29 (20†40) phút.Bảng 3.8. Ảnh hƣởng của giới tới thời gian phẫu thuậtThời gian PTGiới< 30 phút30-60 phútn%n%Nam (%)1734,73265,3Nữ (%)571,4228,6P0,427Nhận xét:Thời gian phẫu thuật 3viên23,6Tổng56100Nhận xét:Số bệnh nhân có sỏi 1 viên chiếm 76,8%. Bệnh nhân sỏi trên 3 viênchiếm 3,6%Bảng 3.10. Ảnh hƣởng của số lƣợng sỏi tới thời gian phẫu thuậtThời gian PT≤30 phút>30 phútSố lƣợng sỏin(%)n(%)1 viên4195,324,7≥2 viên1076,9323,1p0,041Nhận xét:Số lƣợng sỏi ảnh hƣởng tới thời gian phẫu thuật và sự khác biệt này có ýnghĩa thống kê.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 40Biểu đồ 3.4. Đặc điểm kích thƣớc sỏi ở các đối tƣợngNhận xét:Kích thƣớc sỏi 1-80 tuổi chiếm 3,6%, tƣơng đƣơng với kết quả nghiên cứu của Lê Kế Nghiệp(2013) là 3,2%.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 44Theo nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy tuổi mắc bệnh chủ yếu là lứatuổi trung niên, tỉ lệ mắc bệnh ít gặp ở bệnh nhân >80 tuổi và không có trƣờnghợp sỏi nào ở trẻ em.Trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ nam/nữ là 7/1 (nam 87,5% và nữ12,5%), nghiên cứu của Anil Kumar P.L (2004) có tỉ lệ nam giới 85,71% vànữ giới 14,29% và Lê Kế Nghiệp (2013) có tỉ lệ nam 87,3% và nữ 12,7%.Theo nghiên cứu của Vũ Hồng Thịnh (2004) tỉ lệ nam giới 91,48%, nữgiới 8,52% và của Phạm Xuân Sơn (2009) tỉ lệ nam giới 96,2% và nữ giới3,8% cao hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhƣng không đáng kể.So với nghiên cứu của S.G. Kabra (1972) [48] trên 1144 trƣờng hợp cóhơn 90% sỏi bàng quang tìm thấy ở nam giới, hay nghiên cứu của AmardiThalut, Ahmed Rizal (1976) trên 87 trƣờng hợp, có tỉ lệ nam/nữ là 12/1, thìnghiên cứu của chúng tôi cũng thấp hơn.Nhƣng nhìn chung, trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ nam giới mắcbệnh cao hơn so với nữ. Nam giới tuổi trung niên (từ 41-60 tuổi) có sự tắcnghẽn và ứ đọng nƣớc tiểu, liên quan tới tăng sinh tiền liệt tuyến, bệnh lý cổbàng quang… mặc dù chƣa xuất hiện hoặc triệu chứng lâm sàng không ảnhhƣởng tới sinh hoạt và lao động (chƣa có chỉ định ngoại khoa) nhƣng là yếutố nguy cơ làm tăng tỉ lệ tạo sỏi bàng quang [11].Nghề nghiệpTrong nghiên cứu của chúng tôi, những bệnh nhân làm ruộng có tỉ lệmắc sỏi bàng quang cao hơn hẳn các nhóm khác chiếm 53,6% (bảng 3.2).Có nhiều nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về tỉ lệ mắc bệnh ở nhữngnghành nghề khác nhau.Lonsdale K [67] cho rằng những ngƣời có công việc tĩnh tại, ít vận độngcó nhiều khả năng mắc bệnh sỏi tiết niệu hơn những ngƣời khác.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 45Blacklock (1969) thấy tỉ lệ mới mắc sỏi tiết niệu ở những nhân viên hànhchính hoặc bàn giấy của lực lƣợng hải quân hoàng gia Anh cao hơn nhữngngƣời công nhân lao động chân tay. Trong đó những nhân viên nấu ăn vàphục vụ phòng có tỉ lệ mắc sỏi cao nhất.Trần Văn Hinh, Nguyễn Duy Bắc và cộng sự [11] đã nghiên cứu các yếutố nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu ở Việt Nam trong 2 năm (từ tháng 6/2008đến 6/2010) đã kết luận: những ngƣời làm việc ở môi trƣờng nóng, mất nƣớcnhiều và uống ít nƣớc có nguy cơ tạo sỏi cao hơn.Yếu tố địa dưYếu tố dân tộc và địa dƣ cũng góp phần ảnh hƣởng tới thói quen sinhhoạt và đặc biệt là nhận thức của bệnh nhân về bệnh tật nói chung.Qua bảng 3.3 thì tỉ lệ mắc bệnh trên bệnh nhân ở nông thôn là 67,9% vàthành phố thị xã là 32,1%.Có nhiều nghiên cứu đã đƣa ra các yếu tố làm tăng nguy cơ tạo sỏi liênquan đến chế độ ăn và sinh hoạt nhƣ : chế độ ăn nhiều đạm động vật làm tăngkhả năng mắc sỏi tiết niệu do nồng độ oxalate trong nƣớc tiểu tăng cao. Cácchất khoáng có trong nƣớc cũng góp phần làm tăng nguy cơ tạo sỏi nhất lànguồn nƣớc cứng.Theo Trinchieri. A [68], dịch tễ học sỏi tiết niệu khác nhau tùy theo khuvực địa lý và thời kỳ lịch sử, sự thay đổi điều kiện kinh tế-xã hội đã tạo ranhững thay đổi trong tỷ lệ thành phần vật lý-hóa học của sỏi. Những vùngkinh tế phát triển thành phần hóa học của sỏi chủ yếu là oxalate và phosphate.Ngƣợc lại, vùng kinh tế kém phát triển thành phần hóa học của sỏi chủ yếu làsỏi urat gồm amoni và canxi oxalate [48]. Sự khác biệt đó do sự khác nhau vềlối sống và đặc biệt là chế độ ăn [12].Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 464.1.2. Đặc điểm lâm sàng-cận lâm sàngThời gian phát hiện bệnhQua biểu đồ 3.2 thì thời gian xuất hiện triệu chứng đầu tiên cho đến khibệnh nhân vào viện chủ yếu dƣới 1 tháng chiếm 66,1%. Bệnh nhân phát hiệntriệu chứng sớm nhất để vào viện là 4 ngày. Có 4 bệnh nhân thời gian pháthiện hơn 6 tháng, trong đó có 1 trƣờng hợp lâu nhất là gần 1 năm.Theo nghiên cứu của Anil Kumar P.L (2004) thì bệnh nhân phát hiệntriệu chứng dƣới 1 tháng là 19,04%, từ 1-3 tháng là 30,95%, từ 3-6 tháng là28,57% và trên 6 tháng là 21,42%, trong đó có 2 trƣờng hợp (4,76%) pháthiện bệnh trên 9 tháng. Những trƣờng hợp phát hiện bệnh muộn trong nghiêncứu của Anil Kumar đến viện có nhiều triệu chứng và hay gặp nhất là nhiễmkhuẩn niệu và đái máu. So với nghiên cứu này thì thời gian phát hiện bệnhcủa chúng tôi chủ yếu là dƣới 1 tháng. Trong khi đó tỉ lệ phát hiện bệnh ởbệnh nhân trên 6 tháng của chúng tôi thấp hơn.Việc phát hiện sớm triệu chứng bất thƣờng để bệnh nhân lƣu ý theo dõivà phát hiện là dấu hiệu tốt chứng tỏ bệnh nhân quan tâm đến sức khỏe củachính mình, đồng thời giúp cho việc điều trị bệnh sỏi bàng quang nói riêng vàcác bệnh khác nói chung đạt đƣợc kết quả tốt hơn.Trên thực tế, các bệnh nhân đến viện có thời gian xuất hiện triệu chứnglâm sàng đầu tiên kéo dài > 6 tháng qua các xét nghiệm và thăm khám lâmsàng chúng tôi chƣa phát hiện các biến chứng của sỏi bàng quang, do đó việcchỉ định và điều trị cũng thuận lợi hơn rất nhiều.Lý do vào việnQua bảng 3.4 cho thấy lý do vào viện chủ yếu là đái buốt (55,4%), đauhạ vị 32,1%, đái máu 3,6%.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 47Theo nghiên cứu của Đàm Văn Cƣơng (1995), triệu chứng vào viện phổbiến nhất là đái khó 45,55%, đái tắc 24,8% và đái máu 28,88% có sự khácbiệt so với nghiên cứu của chúng tôi.Theo nghiên cứu của Vũ Hồng Thịnh (2004) thì tất cả bệnh nhân vàoviện vì đái khó, không có trƣờng hợp nào bí đái. So với nghiên cứu của chúngtôi thì tỉ lệ vào viện vì đái khó thấp hơn nhiều nhƣng tỉ lệ bí đái lại cao hơn.Theo nghiên cứu của Lê Kế Nghiệp (2013) lý do vào viện là bí đái25,4% cao hơn của chúng tôi nhƣng tỉ lệ đái máu lại tƣơng đƣơng (4,8%).Sỏi bàng quang khi đƣợc hình thành gây cọ xát vào niêm mạc bàngquang làm chảy máu, gây đau, co thắt cơ cổ bàng quang gây nên các triệuchứng rối loạn tiểu tiện (đái buốt, đái dắt, đái máu), những triệu chứng nàyxuất hiện sớm và thƣờng gặp nhất.Triệu chứng lâm sàngTheo Ngô Gia Hy [15] các triệu chứng lâm sàng chủ yếu của sỏi bàngquang là rối loạn tiểu tiện, đau bụng hạ vị và thay đổi thành phần nƣớc tiểu.Đặc biệt có dấu hiệu kinh điển để chẩn đoán sỏi bàng quang ở trẻ nhỏ trênlâm sàng đó là dấu hiệu „„ bàn tay khai‟‟.Qua bảng 3.5 triệu chứng lâm sàng thƣờng gặp nhất là đái buốt đái dắtlà 87,5%, đau bụng hạ vị 67,9%.So sánh với nghiên cứu của Anil Kumar P.L (2004) thì triệu chứng đaubụng chiếm 71,42% hay gặp nhất rồi đến đau buốt đầu dƣơng vật khi tiểu52,38%, thì nghiên cứu của chúng tôi triệu chứng đái buốt thƣờng gặp nhấtrồi tới triệu chứng đau bụng hạ vị. Các bệnh nhân thƣờng gặp đái buốt ở cuốibãi đái và cảm giác đau tập trung ở vùng sát xƣơng mu khiến nhiều bệnh nhânđái xong hay bóp chặt gốc dƣơng vật cho đỡ đau buốt.Cũng theo nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ đái máu là 19,6% theo nghiêncứu của Anil Kumar P.L là 23,8%.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 48Tuy nhiên nghiên cứu của chúng tôi không có bệnh nhân nào vào việnvì bị sốt trong khi tỉ lệ này ở nghiên cứu Anil Kumar P.L là rất cao 52,38%.Chúng tôi cũng không có bệnh nhân nào có triệu chứng đái ra sỏi.Theo kết quả nghiên cứu của Lê Kế Nghiệp (2013) triệu chứng đái khóchiếm 60,3%. So với nghiên cứu này tỉ lệ đái khó của chúng tôi thấp hơn.Chúng tôi nhận thấy rằng triệu chứng lâm sàng đái khó với bệnh nhâncủa các tác giả ở khu vực miền nam cao hơn của chúng tôi rất nhiều. Đặc biêtnghiên cứu của Vũ Hồng Thịnh (2004), tỉ lệ đái khó là 51/51 bệnh nhân.Nhƣng để khẳng định và giải thích cho vấn đề này tôi thiết ngĩ phải có thêmnhiều các nghiên cứu khác.Tuy nhiên, chúng tôi thấy triệu chứng lâm sàng chính khi bệnh nhânvào viện vẫn chủ yếu là rối loạn tiểu tiện. Và trên một bệnh nhân có thể cónhiều triệu chứng lâm sàng khác nhau.Trong lâm sàng các triệu chứng rối loạn tiểu tiện nhƣ đái khó, đái dắthoặc cầu bàng quang và đái máu có thể gặp trong một số bệnh lý khác nhƣ :tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến, hẹp cổ bàng quang, hẹp niệu đạo. Điều đócó thể làm ảnh hƣởng tới kết quả của nghiên cứu. Nhƣng nếu chỉ chọn nhữngbệnh nhân sỏi bàng quang đơn thuần là không phù hợp vì nguyên nhân hìnhthành sỏi bàng quang liên quan tới sự ứ đọng nƣớc tiểu, nhiễm khuẩn niệuhoặc sỏi từ thận và niệu quản rơi xuống. Do đó trong nghiên cứu này, chứngtôi lựa chọn bệnh nhân sỏi bàng quang có kèm bệnh lý làm cản trở bài xuấtnƣớc tiểu của đƣờng tiểu dƣới hoặc sỏi ở vị trí khác nhƣng không có chỉ địnhcan thiệp ngoại khoa. Điều đó giúp cho đánh giá kết quả điều trị khách quan,phù hợp với thực tế lâm sàng hơn. Bệnh nhân có sỏi bàng quang và tăng sinhtiền liệt tuyến gặp nhiều hơn cả. Chẩn đoán xác định bệnh không có khó khăn,nhƣng để phân biệt sỏi bàng quang kết hợp với tăng sinh tiền liệt tuyến haysỏi bàng quang là biến chứng của tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến khó xácSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 49định [31]. Chúng tôi chọn bệnh nhân sỏi bàng quang không có chỉ định canthiệp phối hợp với tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến dựa trên khám lâm sàng(thăm trực tràng), siêu âm xác định kích thƣớc khối lƣợng tiền liệt tuyến, địnhlƣợng PSA toàn phần trong máu, đặc biệt là theo thang điểm IPSS.Kích thước và số lượng sỏi trên siêu âmKích thƣớc sỏi trung bình là 15,07±5,33mm, sỏi có kích thƣớc nhỏ nhất là7mm và lớn nhất là 32mm.Theo nghiên cứu của Lê Kế Nghiệp (2013) kích thƣớc sỏi trung bình là18,59mm, cao hơn nghiên cứu của chúng tôi. Theo nghiên cứu của Đàm VănCƣơng (1995) sỏi có kích thƣớc lớn nhất có đƣờng kính 45mm, sỏi có kíchthƣớc nhỏ nhất là 7mm, Vũ Hồng Thịnh (2004) sỏi có kích thƣớc từ 1-4cm,Lê Kế Nghiệp (2013) sỏi kích thƣớc nhỏ nhất là 8mm và lớn nhất là 5cm.Anil Kumar P.L (2004) kích thƣớc sỏi thay đổi từ 1×0,8cm đến 3×3,2cm.Nghiên cứu của chúng tôi chƣa gặp viên sỏi nào kích thƣớc tới 4cm nhƣ cácnghiên cứu trên.Qua bảng 3.11 thì nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu gặp sỏi có kíchthƣớc từ 1-180000 TB/mm³, bạch cầu trung tính >70%, xétnghiệm lại nƣớc tiểu 10 thông số có bạch cầu niệu (++), hồng cầu niệu âmtính, thể nitrit trong nƣớc tiểu dƣơng tính, đồng thời chúng tôi có nuôi cấynƣớc tiểu. Dù chƣa có kết quả nuôi cấy nƣớc tiểu để định danh vi khuẩn vàkết quả kháng sinh đồ nhƣng chúng tôi dùng kháng sinh nhóm beta lactam vànhóm quinolon theo hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh của bộ y tế một số nghiêncứu của các tác giả trong nƣớc [26] và nƣớc ngoài [59]. Sau 3 ngày bổ xungkháng sinh bệnh nhân hết sốt. Kết quả nuôi cấy nƣớc tiểu có sau khi bệnhSố hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 54nhân ra viện 2 ngày, hồi cứu lại thì vi khuẩn gây bệnh là E.coli số lƣợng>100000 vi khuẩn/mm³ và kháng sinh đồ, bệnh nhân nhạy cảm với Amikacinvà Levofloxacin.Theo nghiên cứu của Đỗ Phú Đông (1990) có gặp những biến chứng:Sốt cao 39-40ºC có 8 ca điều trị bằng kháng sinh hạ sốt từ 2-4 ngày là hết.Sốt nhẹ 37,5ºC-38ºC có 25 ca không cần điều trị. Bí đái có 8 ca, trong đó có 2ca do mảnh sỏi. Đái máu nhất thời 6 ca đƣợc rửa bàng quang 1-2 lần là khỏi.Viêm bàng quang 5 ca chỉ cần chữa tại chỗ.Theo Đàm Văn Cƣơng (1995) có 26/270 bệnh nhân xảy ra biến chứngvới tỉ lệ 9,63% gồm chảy máu nhẹ, nhiễm trùng và bí đái đều đƣợc xử lý bằngbơm rửa bàng quang và dùng kháng sinh 3-5 ngày. Anil kumar P.L (2004) có5/42 trƣờng hợp có biến chứng sau mổ, tự giảm xuống không cần điều trị.Nguyễn Minh Tuấn (2010) chảy máu lƣợng ít sau mổ 1-3 ngày nƣớc tiểutrong, có 2/25 (8%) trƣờng hợp phải đặt ống sonde 3 chạc truyền rửa liên tụcsau 3 ngày bệnh nhân ổn định, nhiễm trùng niệu thƣờng nhẹ có 4 trƣờng hợp(16%), 1 trƣờng hợp viêm thận bể thận cấp ở trƣờng hợp sỏi 5 viên, thời gianthủ thuật kéo dài. Theo nghiên cứu của Vũ Hồng Thịnh (2010) tỉ lệ biếnchứng sau mổ là 0%.Nghiên cứu của chúng tôi và của các tác giả trên thì tỉ lệ biến chứng saumổ thấp và không có biến chứng nào nặng. Không có trƣờng hợp nào phải mổmở hoặc mổ lại để lấy sỏi và giải quyết biến chứng.Tóm lại, tỉ lệ biến chứng của điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tánsỏi cơ học thấp, các biến chứng nếu có thƣờng nhẹ chỉ cần điều trị nội khoa.Theo nghiên cứu của Asci. R [39] tổng kết tỉ lệ biến chứng của phƣơng phápnội soi tán sỏi bàng quang là khoảng 5% thấp hơn nhiều so với mở bàngquang lấy sỏi.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 55Qua theo dõi sau mổ, chúng tôi thấy một số yếu tố có ảnh hƣởng tới kếtquả điều trị hậu phẫu nhƣ: thời gian phẫu thuật kéo dài (làm tăng nguy cơbiến chứng sau mổ nhất là nhiễm khuẩn tiết niệu). Tình trạng viêm bàngquang (dễ gây chảy máu trong và sau mổ). Vô trùng trong mổ, dụng cụ, chămsóc tốt ngƣời bệnh, nhất là sonde niệu đạo làm giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn niệusau mổ.Thời gian rút sonde niệu đạo sau mổ trung bình là 2,59±1,18 ngày, thờigian rút sonde niệu đạo sớm nhất là 1 ngày, dài nhất là 5 ngày.Một số trƣờng hợp có thể rút sonde niệu đạo sớm hơn nhƣng thời gianhậu phẫu rơi vào ngày nghỉ hoặc cuối tuần nên một số trƣờng hợp đƣợc chỉđịnh rút sonde muộn hơn. Những bệnh nhân đái máu sau mổ thời gian rútsonde niệu đạo muộn hơn. Có 2 bệnh nhân rút sonde niệu đạo ngày thứ haisau mổ bị bí đái đƣợc chƣờm ấm nhƣng vẫn không tự đái đƣợc phải đặt lạisonde niệu đạo. Sau đó chúng tôi bổ sung thuốc giãn cơ drotaverin, xatral,thuốc an thần và vitamin nhóm B, sau 2 ngày bệnh nhân rút sonde và tự tiểutốt. Chúng tôi chƣa ghi nhận trƣờng hợp nào tắc sonde niệu đạo do vụn sỏihay máu cục sau mổ.Theo Vũ Hồng Thịnh thời gian rút sonde niệu đạo là 24-48 giờ, thì thờigian rút sonde ở nghiên cứu của chúng tôi cao hơn. Thời gian hậu phẫu kéodài thêm ở những bệnh nhân có biến chứng hậu phẫu.Thời gian hậu phẫu trung bình là 4,36±1,407 ngày. Thời gian điều trịngắn nhất là 1 ngày, dài nhất là 9 ngày. Để an toàn cho bệnh nhân và hạn chếbiến chứng nhiễm khuẩn niệu chúng tôi sử dụng kháng sinh có tác dụng toànthân theo đƣờng tĩnh mạch 2-3 ngày sau mổ. Thời gian hậu phẫu kéo dài nhấtlà 9 ngày (bệnh nhân bị bệnh vảy nến kèm theo tăng huyết áp nằm điều trị tạikhoa da liễu trƣớc mổ 6 ngày) có biến chứng bí đái sau rút sonde.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/ 56Tuy nhiên sau mổ, một số bệnh nhân nhà xa, bệnh nhân có tiền sửnhiễm khuẩn niệu, khi chúng tôi thấy đủ điều kiện cho ra viện đã tha thiết xinở lại điều trị tiếp 1-2 ngày mới ra viện cho yên tâm. Trƣớc nguyện vọng đócủa bệnh nhân và gia đình chúng tôi vẫn cho bệnh nhân ở lại thêm mặc dù vềchuyên môn bệnh nhân hoàn toàn có thể ra viện đƣợc. Hoặc một số bệnh nhânđƣợc rút sonde niệu đạo, tiểu tiện bình thƣờng, bệnh nhân đủ điều kiện ra việnnhƣng lại rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ nên chúng tôi phải cho nằmthêm rồi mới ra viện. Những trƣờng hợp đó cũng làm tăng thời gian hậu phẫu.Nhìn chung thời gian hậu phẫu ở bệnh nhân diễn biến bình thƣờng sau mổkhoảng 2-3 ngày.Theo nghiên cứu của Đàm Văn Cƣơng (1995) ngày điều trị thấp nhất là1 ngày. Vũ Hồng Thịnh (2004) thời gian nằm viện trung bình là 2 ngày.Theo Anil Kumar P.L (2004) thời gian nằm viện 0,05).Theo bảng 3.14 chúng tôi có 22 trƣờng hợp (39,3%) phẫu thuật có thờigian < 30 phút trong đó chủ yếu là sỏi có kích thƣớc 1-2cm. Có 60,7% trƣờnghợp thời gian phẫu thuật >30 phút. Những trƣờng hợp sỏi có kích thƣớc 0,05.Qua bảng 3.15, sỏi 1 viên có thời gian phẫu thuật chủ yếu < 30 phútchiếm 73,2%, sỏi từ 2 viên trở lên có thời gian phẫu thuật < 30 phút chiếm17,9%. Những trƣờng hợp sỏi nhiều viên, việc tìm và kẹp các viên sỏi mấtnhiều thời gian hơn, nhất là những trƣờng hợp sỏi nhiều viên kích thƣớc lớn.Cả 2 trƣờng hợp sỏi 4 viên trong nghiên cứu của chúng tôi đều có thời gianphẫu thuật tới 60 phút. Theo nghiên cứu của chúng tôi sự khác biệt này có ýnghĩa thống kê với p[...]... gian v a im nghiờn cu Thi gian: ly s liu t 01/ 01/ 2 010 n 31/ 05/2 014 S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 23 a im: Khoa Ngoi Tit niu, bnh vin a khoa Trung ng Thỏi Nguyờn 2.3 Cỏc ch tiờu nghiờn cu 2.3 .1 c im lõm sng v cn lõm sng ca si bng quang 2.3 .1. 1 c im chung ca i tng nghiờn cu Tui: chia 4 nhúm tui (20-40 tui, 41- 60 tui, 61- 80 tui, >80 tui) Gii: nam v n Ngh nghip:... ln ca khi u i vi bng quang, niu qun) ỏi khụng t ch Bng quang thn kinh Rũ bng quang- õm o hoc rũ bng quang- trc trng ỏnh giỏ tỡnh trng tro ngc bng quang trc khi phu thut to hỡnh lm rng bng quang Chn oỏn u bng quang, u ng bi xut Ly d vt trong bng quang, tỏn si bng quang Sinh thit bng quang iu tr u bng quang nụng Ct tin lit tuyn qua ni soi Chp niu qun-b thn ngc dũng Chng ch nh Viờm bng quang, viờm niu o cp... Chng 1 TNG QUAN 1. 1 c im gii phu ca bng quang 1. 1 .1 Hỡnh th ngoi ca bng quang Bng quang l mt tng rng, nm di phỳc mc cú hỡnh dng kớch thc v v trớ thay i theo s lng nc tiu cha bờn trong ngi trng thnh v khi rng bng quang nm hon ton trong chu hụng bộ tr nh bng quang cú hỡnh qu lờ [4] Khi tr 5 - 6 tui bng quang tt xung vựng chu hụng, phn ng niu rn teo dn v bin thnh dõy chng rn gia hay dõy treo bng quang. .. trong mụi trng cht lng khụng dn in trong bng quang to nờn súng thy lc lm v si Nm 19 60, Jukin ch to mỏy Urat -1 dựng súng in thy lc tỏn si bng quang Cú nhiu tỏc gi ó ỏp dng phng phỏp tỏn si bng quang bng in thy lc nh: P.Rouvalis (19 70), A.Angeloff (19 72) , Vit Nam cú Nguyn Bu Triu, Nguyn Bỏ Phiờn, Nguyn Vn Du (19 74 -19 78), V ỡnh Cu (19 80) [10 ] S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn/... nht chn oỏn cỏc bnh lý ca ng tit niu, c bit l cỏc bnh bng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 15 quang v niu o .Soi bng quang l tiờu chun vng chn oỏn si bng quang [ 21] , [25] Ch nh ni soi bng quang khi: Bt thng v gii phu v cu trỳc ca ng tiu di (hp niu o, tỳi tha bng quang, si bng quang, d vt bng quang) Chn oỏn nguyờn nhõn ỏi mỏu, trong cỏc trng hp ỏi mỏu dai dng,... Trung ng Thỏi nguyờn chỳng tụi tin hnh phu thut si bng quang bng ni soi tỏn si c hc theo quy trỡnh [25] 2.4 .1 Chun b phng tin dng c Dng c ni soi tỏn si bng quang [14 ], [18 ] gm: - Ngun sỏng: hin ti dựng ngun sỏng lnh halogel vi cụng sut 15 00 3000W Dõy cỏp quang dn ỏnh sỏng t ngun ti mỏy soi - ng kớnh (Optique) cú gúc nhỡn t 30 70 - ng soi BQ cng V ng soi BQ - ng kớnh gm thu kớnh v h thng dn truyn ỏnh... gii phu ngi [6]) 1 Rut non 5 Tỳi cựng bng quang trc trng 2 L niu qun 6 Trc trng 3 Xng mu 7 Tuyn tin lit 4 Khoang Retzius 1. 1.2 Hỡnh th trong ca bng quang Mt trong bng quang c che ph bi mt lp niờm mc, khi bng quang rng niờm mc xp to thnh cỏc np niờm mc, khi bng quang cng, np niờm mc mt i S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 6 Hai l niu qun vo bng quang cựng vi l niu... si bng quang bng phng phỏp tỏn si c hc, cú kt qu tt 90,38% v khụng cú ca no t vong Nm 2004, V Hng Thnh [27] nghiờn cu ly si bng quang qua ng niu o di hng dn ca camera, 47 bnh nhõn b si bng quang c ni soi tỏn si c hc cho kt qu thnh cụng 10 0% Nm 2 013 , Lờ K Nghip [20] nghiờn cu iu tr si bng quang bng tỏn si c hc ti bnh vin a Khoa Trung ng Cn Th, 63 bnh nhõn si bng quang cho kt qu tt 95,2%, kt qu trung. .. tr si bng quang hin nay cú nhiu phng phỏp nhng ni soi tỏn si c hc vn úng vai trũ quan trng õy l phng phỏp iu tr rt tt gúp phn nõng cao sc khe cho ngi dõn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 Chng 2 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 2 .1 i tng nghiờn cu Gm 56 bnh nhõn b si bng quang c ni soi tỏn si c hc ti khoa Ngoi tit niu-Bnh vin a Khoa Trung ng Thỏi Nguyờn 2 .1. 1 Tiờu chun... sau di ca bng quang gi l tam giỏc bng quang (tam giỏc trigone [ 61] ) Gia hai l niu qun, niờm mc ni lờn to nờn np gian niu qun (g liờn niu qun), l mc tỡm 2 l niu qun trong ni soi Hỡnh 1. 3 Hỡnh th trong bng quang nam gii (Ngun: Gii phu hc sau i hc [3]) 1 Dõy chng rn gia 2 Np gian niu qun 3 L niu qun 4 Tam giỏc bng quang 5 Tuyn tin lit 6 L ng phúng tinh 7 Li tinh 1. 1.3 Liờn quan ca bng quang Liờn quan ... .3 1. 1 c im gii phu ca bng quang 1. 2 C ch bnh sinh ca si bng quang 1. 3 Phõn loi si bng quang .10 1. 4 Triu chng si bng quang 10 1. 5 Cỏc phng... bng quang bng ni soi tỏn si c hc ti bnh vin a Khoa Trung ng Thỏi Nguyờn S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chng TNG QUAN 1. 1 c im gii phu ca bng quang 1. 1 .1. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 15 quang v niu o .Soi bng quang l tiờu chun vng chn oỏn si bng quang [ 21] , [25] Ch nh ni soi bng quang khi: Bt thng v gii phu v cu trỳc ca ng tiu di (hp niu o, tỳi tha bng quang, si bng quang,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học tại bệnh viên đa khoa trung ương thái nguyên 1 , Đánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học tại bệnh viên đa khoa trung ương thái nguyên 1 , Đánh giá kết quả điều trị sỏi bàng quang bằng nội soi tán sỏi cơ học tại bệnh viên đa khoa trung ương thái nguyên 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn